Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αίθουσα 704, 7ος όροφος
Τηλ./FAX: 210 7277 735
e-mail: gpitsin[AT}phil.uoa.gr

Διευθυντής

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

Καθηγητές

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Βυζαντινής Φιλολογίας

Ταξιάρχης Κόλιας, Βυζαντινών βίου και πολιτισμού

Αντώνιος Παναγιώτου, Βυζαντινής Φιλολογίας

Ιωάννης Πολέμης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Αναπληρωτές Καθηγητές

Διονύσιος Καλαμάκης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Λαογραφίας

Μαρίνα Λουκάκη, Βυζαντινής Φιλολογίας

Επίκουροι καθηγητές

Κωνσταντίνος Παΐδας, Βυζαντινής Φιλολογίας

Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Κοινωνικής Λαογραφίας

Ε.ΔΙ.Π.

Γεώργιος Πιτσινέλης, Βυζαντινής Φιλολογίας