Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αίθουσα 704, 7ος όροφος
Τηλ.: 210 7277 735
e-mail: gpitsin[AT}phil.uoa.gr

Διευθυντής

Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

Καθηγητές

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Βυζαντινής Φιλολογίας

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Λαογραφίας

Μαρίνα Λουκάκη, Βυζαντινής Φιλολογίας

Ιωάννης Πολέμης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Αναπληρωτές Καθηγητές

Διονύσιος Καλαμάκης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Κωνσταντίνος Παΐδας, Βυζαντινής Φιλολογίας

Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Κοινωνικής Λαογραφίας

Επίκουροι καθηγητές

Γεώργιος Κούζας, Αστικής Λαογραφίας

Γεώργιος Πιτσινέλης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Ε.ΔΙ.Π.

Χαράλαμπος Μεσσής, Βυζαντινής Φιλολογίας

Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Βυζαντινής Φιλολογίας