Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αίθουσα 704, 7ος όροφος
Τηλ.: 210 7277 735
e-mail: gpitsin[AT}phil.uoa.gr

Διευθύντρια

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

Καθηγητές

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Βυζαντινής Φιλολογίας

Μαρίνα Λουκάκη, Βυζαντινής Φιλολογίας

Αντώνιος Παναγιώτου, Βυζαντινής Φιλολογίας

Ιωάννης Πολέμης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Αναπληρωτές Καθηγητές

Διονύσιος Καλαμάκης, Βυζαντινής Φιλολογίας

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Λαογραφίας

Κωνσταντίνος Παΐδας, Βυζαντινής Φιλολογίας

Επίκουροι καθηγητές

Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Κοινωνικής Λαογραφίας

Ε.ΔΙ.Π.

Χαράλαμπος Μεσσής, Βυζαντινής Φιλολογίας

Γεώργιος Πιτσινέλης, Βυζαντινής Φιλολογίας