Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Φιλολογίας

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Καλούνται οι φοιτητές/τριες, των οποίων οι αιτήσεις μετεγγραφής έγιναν δεκτές αρχικά από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τα Τμήματα προέλευσης, προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή/αποφοιτήριο, το οποίο και θα προωθήσουν στο email : rodia[at]phil.uoa[dot]gr , μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους και τηλέφωνα επικοινωνίας ή και να το προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας, από Τρίτη 5 Δεκεμβρίου έως και Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ώστε να προχωρήσει εγγραφή τους στο Τμήμα μας και να λάβουν οδηγίες για την έκδοση κωδικών και πληροφορίες που αφορούν τη φοίτησή τους.

Η επικοινωνία με τις Γραμματείες σας, μπορεί να είναι τηλεφωνική ή ηλεκτρονική και δεν απαιτείται η παρουσία σας στο Τμήμα προέλευσης.

Όσοι/ες έρχεστε σε μεγαλύτερα εξάμηνα από το 1ο, μπορείτε να ζητήσετε και Αναλυτική Βαθμολογία, ώστε να την καταθέσετε στους αντίστοιχους Τομείς του Τμήματός μας, για την περίπτωση που μπορείτε να αναγνωρίσετε μαθήματα που έχετε ήδη εξεταστεί στο Τμήμα προέλευσης. 

                                                                   ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ !!!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: (αναγράφεται επάνω δεξιά στην αίτηση μετεγγραφής)

Κωδικός Εξετάσεων :

23012276

22002081

23018627

23045103

23003322

ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ.

                                                                                                                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Καλούνται οι φοιτητές/τριες, των οποίων οι αιτήσεις μετεγγραφής έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, να καταθέσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν, προκειμένου να ελεγχθούν στο Τμήμα μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115724/Ζ1/16-10-2023 Εγκύκλιο «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024».

 (Η αίτηση εκτυπώνεται με τους κωδικούς σας, από την πλατφόρμα του Υπουργείου στην οποία αιτηθήκατε αρχικά την μετεγγραφή σας και τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της αίτησης, στο πεδίο που αναγράφει: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή.)

  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφά τους οι ίδιοι, ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, την Τρίτη 21 και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, και ώρες 10.00 π.μ  – 12.00 π.μ, στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, γραφείο 305, 3ος όροφος, της Φιλοσοφικής Σχολής.
  • Επιπλέον των δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μια απλή φωτοτυπία (όχι επικυρωμένη) αυτής και στις δύο όψεις.

ΜΟΝΟ σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ροδάνθη Ξεζωνάκη, στο 210-7277952 ή μπορείτε να στείλετε email ΜΕ ΣΥΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τα πλήρη στοιχεία σας και τηλέφωνα επικοινωνίας, στο rodia@phil.uoa.gr

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Η εγκύκλιος εδώ

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές /Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από σήμερα Δευτέρα16 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Μέσω της πλατφόρμας υποβάλλονται αιτήσεις:

από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ’ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,

από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα  ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο που επισυνάπτεται.

Η εγκύκλιος ΕΔΩ