ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" - Αιτήσεις διπλωματικών εργασιών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του 4ου εξαμήνου παρακαλούνται να αποστείλουν μέσω του e-protocol αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Στην αίτηση (στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου) θα αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος στα ελληνικά και στα αγγλικά καθώς και ο προτεινόμενος επόπτης/προτεινόμενη επόπτρια.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2024.