ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΜΣ ΔΕΞΙΠΠΟΣ, ΛΟΣΠΟ, ΠΑΚ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΜΣ ΔΕΞΙΠΠΟΣ, ΛΟΣΠΟ, ΠΑΚ

Η τελετή ορκωμοσίας των διπλωματούχων του Τμήματος Φιλολογίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.00π.μ. στην αίθουσα AULA της Φιλοσοφικής Σχολής (2ος όροφος).

Οι διπλωματούχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων "Δέξιππος", "Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο" και "Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία" καλούνται να προσέλθουν στην  Γραμματεία του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (6ος όροφος, κυψέλη 609) για την παραλαβή του όρκου τους στις 10:15'.