ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-2024

Δ.Π.Μ.Σ. Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο, προκήρυξη 2023-2024

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2023-2024

Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» 

Σύνδεσμος της προκήρυξης:
https://scripts.helit.duth.gr/2023/05/11/applications2023-2024/