ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ

12ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Αγαπητές και αγαπητοί,

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 12ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2024 στην Αθήνα. 

Προσκαλούμε τους ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να υποβάλλουν την περίληψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  12thconference.phil.ekpa@gmail.com έως τις 31 Μαΐου 2024 με θέμα που εμπίπτει σε ένα από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

1.  Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Παπυρολογία)

2.  Βυζαντινή Φιλολογία

3.  Νεοελληνική Φιλολογία

4.  Γλωσσολογία

5.  Λαογραφία

Μαζί την περίληψή σας παρακαλείστε να αποστείλετε και πρόσφατη βεβαίωση που αποδεικνύει ότι είστε εγγεγραμμένοι και ενεργοί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή εκπονείτε τη διδακτορική σας διατριβή. 

Παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του συνεδρίου

https://sites.google.com/view/12conference-ma-phd/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE

Αναλυτικά η πρόσκληση