ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εν όψει των επικείμενων Ευρωπαϊκών Εκλογών, σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Όσον αφορά στην Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, κάθε Τμήμα/Σχολή θα αποφασίσει αρμοδίως. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εξετάσεων κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, ο Υπεύθυνος του εκάστοτε μαθήματος θα αποφασίσει σχετικά με την διεξαγωγή  ή την αναβολή και τον εκ νέου ορισμό ημερομηνίας των εξετάσεων για όσους νομίμως απουσιάζουν.

Παρακαλώ δείτε εδώ την ενημέρωση από το γραφείο του Πρύτανη