ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΨΗΜΕΝΟΥ

Πρόσκληση για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ελένης Ψημένου

Σας επισυνάπτουμε Πρόσκληση του Τμήματος Υποτροφιών της Ακαδημίας Αθηνών, για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στην *Κλασική Φιλολογία *στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ελένης Ψημένου. Από τις ανωτέρω υποτροφίες, μία (1) θα δοθεί σε υποψήφιο καταγόμενο από τον Πειραιά και μία (1) σε υποψήφιο καταγόμενο από την Αμαλιάδα ή τον Πύργο Ηλείας. Όσοι ενδεχομένως ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα, επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, *λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2024*.

Παρακαλούμε δείτε εδώ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ