ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΜΣ ΔΕΞΙΠΠΟΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΜΣ ΔΕΞΙΠΠΟΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι επιτυχόντες του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΕΞΙΠΠΟΣ καλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:30΄ στην κυψέλη 609, γραφείο Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (6ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής) για την εγγραφή τους, προσκομίζοντας μία φωτογραφία.