ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ (παλαιού προγράμματος με τις έξι ειδικεύσεις και νέου προγράμματος με ειδίκευση στη Νεοελληνική Φιλολογία) και του ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ οι οποίοι έχουν αναρτήσει τη διπλωματική τους εργασία στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023, (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00-14.00. Κατ' εξαίρεση αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023). Μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας  θα πρέπει να προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα καθώς και η διπλωματική εργασία σε cd/usb.

Αίτηση ορκωμοσίας ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Αίτηση ορκωμοσίας ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ (Νεοελληνική Φιλολογία)

Αίτηση ορκωμοσίας ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ (παλαιό πρόγραμμα)