ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CIVIS ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Εργαστήρια CIVIS για καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους

CIVIS Workshops on innovative pedagogies:Empowering Student Competency through Digital Open Badges and Formative Assessment Pathways.

14 Ιουνίου 2024, 10:00 - 12:00 CET

Το εργαστήριο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στο CIVIS.

Περισσότερες πληροφορίες