ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΠΜΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΠΜΣ Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο ιδρυθέν Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» (Folklore, Folkloristics and Cultural Management) για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025).

Οι υποψήφιοι/-ιες οφείλουν να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024 σε ηλεκτρονική ψηφιοποιημένη μορφή και στις ακόλουθες 3 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://eprotocol.uoa.gr

ifotou[at]phil.uoa[dot]gr(κα Ηλιάνα Φώτου, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7277738)

vchrys[at]phil.uoa[dot]gr(Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. Βασιλική   Χρυσανθοπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας 6974051585)

αναγράφοντας ως θέμα: Αίτηση και δικαιολογητικά για το Δ.Π.Μ.Σ «Λαογραφία καιΠολιτιστική Διαχείριση».

Περισσότερες πληροφορίες