ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΠΜΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό»

Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του Τμήματος Θεολογίας (επισπεύδον), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του European Wergeland Centre (Συμβούλιο της Ευρώπης) ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5/6/2024.

Το ΚΠΜΣ υλοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως με διακριτό ελληνόφωνο και αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών, δίνοντας στους/τις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις κατευθύνσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για κάθε βήμα της αίτησης και της υποβολής δικαιολογητικών υπάρχουν στη συνημμένη Προκήρυξη.

Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά σε δύο στάδια:

1ο βήμα: Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο «Προς Γραμματεία» οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιλέγουν: «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ». Αιτήσεις προς άλλα Τμήματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

2ο βήμα: Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας στο email της Γραμματείας του ΚΠΜΣ: secr_MAdemocracy[at]theol.uoa[dot]gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Προκήρυξης.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν μετά το πέρας της προθεσμίας και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από τη Γραμματεία του ΚΠΜΣ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, η επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται αποκλειστικά με email στη διεύθυνση: secr_MAdemocracy[at]theol.uoa[dot]gr.