ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (2024-2025)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (2024-2025)

Το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών (ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ) του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη προκηρύσσει υποτροφίες για υποψήφιες/-ους διδάκτορες που συγγράφουν τη διδακτορική διατριβή τους στην Ελλάδα. Η θεματολογία των διδακτορικών διατριβών πρέπει να εστιάζει κατά κύριο λόγο στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Αναλυτικά η προκήρυξη