ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Επείγουσα ανακοίνωση για τους διδάκτορες του ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Οι διδάκτορες οι οποίοι έγιναν δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα πρέπει να στείλουν στο e-mail pbointa@phil.uoa.gr τον ΑΜΚΑ τους, το username τους και τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής στα αγγλικά (ή στα ελληνικά αν η εκπόνηση της διατριβής γίνεται στην αγγλική γλώσσα), μέχρι τις 30 Ιουλίου 2024.