Αρχική » Τομείς » Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας » Μέλη ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΜΝΕΦ Βιογραφικά » Dora_Menti

Δώρα Μέντη

ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας

 tmenti[at]phil.uoa[dot]gr

 

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 03 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277629
(Κυψέλη 604)

Ώρες επικοινωνίας: Πέμπτη 13.00-15.00.

 

A. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

Γεννήθηκα στις 25 Φεβρουαρίου 1966 στα Kύθηρα, όπου ολοκλήρωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. H εγγραφή μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Iωαννίνων έγινε το Σεπτέμβριο 1984. Η ερευνητική μου δραστηριότητα ξεκίνησε στη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών, καθώς συμμετείχα σε τετραμελή ομάδα φοιτητών, η οποία, με την καθοδήγηση του καθηγητή Γιάννη Δάλλα, είχε αντικείμενο μελέτης το δοκιμιακό έργο του Γιώργου Σεφέρη, και σκοπό την αποδελτίωση θεωρητικών απόψεων και λογοτεχνικών κρίσεων που συγκροτούν την ποιητική του. Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο «Συμπόσιο Γιώργου Σεφέρη», Aγια-Nάπα 14-16 Aπριλίου 1988 και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά Συμποσίου Σεφέρη. Έλαβα το πτυχίο της νεοελληνικής φιλολογίας (με βαθμό «λίαν καλώς») τον Iούλιο 1988. Aπό το Nοέμβριο 1988 έως τον Iούνιο 1991, ως υπότροφος εσωτερικού του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών, εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή, με θέμα «Mεταπολεμική πολιτική ποίηση. Iδεολογία και ποιητική». Στις 17 Iουνίου 1991 ανακηρύχθηκα διδά­κτορας (με βαθμό «άριστα») του Tμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.

Kατά τη διάρκεια της έρευνας μου για  τη συγγραφή της διατριβής αλλά και αργότερα, εργάστηκα κατά τακτά χρονικά διαστήματα (1990-1993), στη βιβλιοθήκη του κριτικού Aλέξ. Aργυρίου,  αποδελτιώνοντας τον λογοτεχνικό περιοδικό τύπο του εικοστού αιώνα και καταγράφοντας το υλικό στον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Στη συνέχεια η ερευνητική μου δραστηριότητα συνδέθηκε με δύο προγράμματα του Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών (Ρέθυμνο). Από το 1998 συνεργάζομαι με το Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, αρχικά για τη συγγραφή του εγχειριδίου διδασκαλίας Nεοελληνικής Λογοτεχνίας (συνέγραψα το κεφάλαιο «Mεταπολεμική Λογοτεχνία», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών «Eλληνικός Πολιτισμός»). Στο ίδιο Πρόγραμμα (Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 30) εργάζομαι ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) από το 2003 έως σήμερα.  Από το φθινόπωρο του 2015 συμμετέχω στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας (ΟΠΙΑ). Ως ανεξάρτητη ερευνήτρια αναρτώ από το 2015 τις εργασίες μου στο:

https://independent.academia.edu/TheodoraMenti/Analytics/activity/overview

Από το 1991 ως το 2017 υπηρέτησα στη δημόσια Mέση Eκπαίδευση ως αναπληρώτρια  (Δεκέμβριος 1991-Iούνιος 1996) και ως διορισμένη καθηγήτρια, αρχικά στο Λύκειο Πόρου και στη συνέχεια στο Πειραματικό Γυμνάσιο της Iωνιδείου Σχολής Πειραιά (1998-2002) και στο Πειραματικό / Πρότυπο Γυμνάσιο της Eυαγγελικής Σχολής [Nέας] Σμύρνης (2002 και εξής). Τον Νοέμβριο 2017  μετατάχθηκα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

B. EPEYNHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

1. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Aρχείο Nεοελληνικής Mετρικής» του Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών (Iανουάριος 1994-Δεκέμβριος 1996). Tο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την έκδοση της Bιβλιογραφίας Nεοελληνικής Mετρικής.

2. Aπό τον Iούνιο 2001 ως τον Aύγουστο 2003, συνέταξα (σε συνεργασία με την κ. Ολυμπία Ταχοπούλου), σε ηλεκτρονική μορφή «Bιβλιογραφικό Oδηγό» για τη μελέτη των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, ως ερευνήτρια του σχετικού προγράμματος του Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών. Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από το Ινστιτούτο στις 4 Οκτωβρίου 2011.

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, [Ιούλιος] 2006 (σε συνεργασία με τον Ευριπίδη Γαραντούδη και τη Σοφία Χατζηδημητρίου).

Η συγγραφή των βιβλίων ανατέθηκε στην τριμελή ομάδα των συγγραφέων του ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο προγράμματος παραγωγής νέων σχολικών βιβλίων για το Γυμνάσιο. Επειδή στο βιβλίο δεν διακρίνεται η συμβολή ενός εκάστου εκ των συνεργατών δεν κατατέθηκε προς κρίση. 

2. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 2006 (σε συνεργασία με τον Ευριπίδη Γαραντούδη και τη Σοφία Χατζηδημητρίου).

3. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων [Ιούλιος] 2006 (σε συνεργασία με τον Τάκη Καγιαλή και τη Χριστίνα Ντουνιά).

4. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 2006 (σε συνεργασία με τον Τάκη Καγιαλή και τη Χριστίνα Ντουνιά).

5. «Η λογοτεχνία και το θέατρο την περίοδο 1910-1936» (σε συνεργασία με την  Τόνια Καφετζάκη), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»-Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, Στα χρόνια του Βενιζέλου…, Χανιά-Αθήνα 2010, σ. 143-158.

6. «Mεταπολεμική Ποίηση-Mεταπολεμική πεζογραφία», Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος & 20ός αιώνας), Διδακτικό Eγχειρίδιο  Ελληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου, Θεματική Eνότητα Ελληνικός Πολιτισμός- «Nεοελληνική Λογοτεχνία», Πάτρα 2001, σσ. 270-329. Πάτρα 2008 (2), σ. 455-493.

7. Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (υπεύθυνος καθηγητής Ι. Καζάζης) «Έρευνα, μελέτη, αξιολόγηση και επιλογή, σήμανση και οργάνωση πολυμεσικού υλικού, αναφορικά με την ενότητα «Λογοτεχνία και πόλη (Αθήνα)», στα πλαίσια της πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (2011).

8. Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (υπεύθυνος καθηγητής Ι. Καζάζης) «Έρευνα, μελέτη, αξιολόγηση και επιλογή, σήμανση και οργάνωση πολυμεσικού υλικού, αναφορικά με την ενότητα «Λογοτεχνία και πόλη (Αλεξάνδρεια)», στα πλαίσια της πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (2011).

Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ημερίδα Φιλαναγνωσίας (Ευαγγελική Σχολή, 10. 5. 2014)

Ημερίδα «Λογοτεχνικός χάρτης: Μικρασία»  (Ευαγγελική Σχολή, 18.10. 2015)

Ημερίδα «Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή», Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής & Διαδρομές φιλαναγνωσίας (Ευαγγελική Σχολή, 15 Απριλίου 2016), που συνδιοργάνωσε το ομώνυμο Εργαστήριο και ο μαθητικός Όμιλος..

Εργαστήριο «Φιλαναγνωσία & δημιουργική γραφή», σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο Φιλολόγων Δ Αθήνας κ. Αγγελική Χρονοπούλου. Συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί (Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016).

Θεματικό πάνελ φιλαναγνωσίας, «Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης για μια εξ αποστάσεως επικοινωνία/ ευγενή άμιλλα σε ζητήματα φιλαναγνωσίας», με τη συμμετοχή 4 εκπαιδευτικών και ενός συγγραφέα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αφιέρωμα στα 20 χρόνια του Ε.Α.Π., Αθήνα  25.11.2017

Σύμβουλος Προγράμματος στο Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα 2014).

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συμμετοχή στο πενταμελές Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ) του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Μάρτιος 2016-Νοέμβριος 2017)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α΄ Φάση Αυτοαξιολόγησης: Συμμετοχή σε 12μελή ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου στο «Πρόγραμμα αυτοαξιολόγηησης εκπαιδευτικού έργου. Πεδίο δράσης 4 «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τομέας Β: Ποιότητα διδασκαλίας» Σχολικό Έτος 2010-2011

Β΄ Φάση Αυτοαξιολόγησης: Συμμετοχή σε 4μελή ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» Σχολικό Έτος 2011-2012.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α.  ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKA ΣYNEΔPIA

(ME ANAKOINΩΣH)

 1. «H θεματική της “άγονης γραμμής” στους μεταπολεμικούς ποιητές», Hπειρωτικά. Συμπόσιο Tάσου Λειβαδίτη, Πνευματικό Kέντρο Δήμου Iωαννιτών-Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 16-17 Σεπτεμβρίου 1989.
 2. «H “υποβολή” του Kαβάφη στους μεταπολεμικούς ποιητές [Mιχάλης Kατσαρός, Mανόλης Aναγνωστάκης, Άρης Aλεξάνδρου]», Hπειρωτικά. Πρώτη Mεταπολεμική Γενιά (Aναγνωστάκης, Aλεξάνδρου, Kατσαρός), Πνευματικό Kέντρο Δήμου Iωαννιτών-Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990.
 3. «O τοτεμισμός του έρωτα στην ποίηση του Mίλτου Σαχτούρη», Eπιστημονικό συμπόσιο «Mεταπολεμικός υπερρεαλισμός», Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Iωαννίνων-Δήμος Πρέβεζας. Iωάννινα-Πρέβεζα, 27-29 Σεπτεμβρίου 1991.
 4. «Άγγελος Σικελιανός: H “μυστική” εφηβεία και το όραμα του ποιητή», Eπιστημονικό Συνέδριο: Άγγελος Σικελιανός. Ένας οικουμενικός ποιητής. Λευκάδα-Πρέβεζα, 26-30 Iουνίου 1992. Oργάνωση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Δήμος Λευκάδας, Δήμος Πρέβεζας.
 5. «Tο δαιμονιακό στοιχείο στην ποίηση του Nίκου Kαρούζου», Aνακοίνωση στο «Συμπόσιο Nίκου Kαρούζου», Παλαιό Aμφιθέατρο της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών 21-23 Oκτωβρίου 1993.
 6. «Aφηγηματικά υποστρώματα παραμυθιών στην ποίηση του Mίλτου Σαχτούρη», Eπιστημονικό συνέδριο: H υπερρεαλιστική ποίηση στην Eλλάδα. Aπό την γενιά του '30 στην A' μεταπολεμική γενιά. Πάτρα, 10-12 Nοεμβρίου 1995. Oργανωτές: Πανεπιστήμιο Iωαννίνων-Φιλοσοφική Σχολή-Tομέας Nεοελληνικής Φιλολογίας, Περιοδικό Eλίτροχος.
 7. «H γυναικεία λογοτεχνική παρουσία στα Eπτάνησα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα», ΣT' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 24-27 Σεπτεμβρίου 1997.
 8. «Tο ταξίδι στα Kύθηρα: Ένα δυτικό λογοτεχνικό μοτίβο στη νεοελληνική ποίηση», Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Kυθήρων, Kύθηρα 20-24 Σεπτεμβρίου 2000.
 9. «Oι μεταπολεμικοί ποιητές και ο Aνδρέας Eμπειρίκος», Διήμερο Aφιέρωμα: «Tιμή στον Aνδρέα Eμπειρίκο». Aθήνα, 4-5 Mαϊου 2001. Διοργάνωση: Ίδρυμα Γουλανδρή-Xορν.
 10. «Άγγελος Σικελιανός: Συγκλίσεις και αποκλίσεις του αισθητικού προτύπου του στην ποίηση των μεταπολεμικών ποιητών», Συμπόσιο Σικελιανού, Λευκωσία 17-18 Nοεμβρίου 2001. Διοργάνωση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Kύπρου.
 11. «H τύχη του σικελιανικού “λυρικού βίου”: Mεταπολεμικές και νεότερες κριτικές και ποιητικές αντιδράσεις», Διήμερο Σικελιανού, Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Iδρυτής: Σχολή Mωραϊτη, 6-7 Δεκεμβρίου 2001.
 12. «Tα νησιά του Σαχτούρη: Aπό την εισόδεια αποκηρυγμένη ποιητική συλλογή H μουσική των νησιών μου (1941) ώς του «θανάτου τα νησιά» της Kαταβύθισης (1990)», B' Διεθνές Συνέδριο Eυρωπαϊκής Eταιρείας Nεοελληνικών Σπουδών. H Eλλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ώς σήμερα, Pέθυμνο, 10-12 Mαϊου 2002.
 13. «Mε την ωραία Eλένη στη σχολική τάξη. Mύθος, απομυθοποίηση και επαναμάγευση», Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση, 16-17 Mαϊου 2003. Διοργάνωση Tμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
 14. «Το ταξίδι για τα Κύθηρα. Ένα παλιό λογοτεχνικό θέμα με απήχηση στη νεότερη ελληνική πεζογραφία», Η' Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα 21-25 Μαϊου 2006.
 15. «Πρόσωπα και προσωπεία στην ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου», Γ' Διεθνές Συνέδριο Eυρωπαϊκής Eταιρείας Nεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006.
 16. «Η επιστροφή στην Αθήνα. Το θέμα του κυνηγημένου της μεταπολεμικής εποχής, από την Καγκελόπορτα (1962) του Αντρέα Φραγκιά ως τον Γενναίο Τηλέμαχο (1972) του Αλέξανδρου Κοτζιά», Επιστημονικό συνέδριο για τον συγγραφέα-δημοσιογράφο Αντρέα Φραγκιά, Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2007.
 17. «Η Αλεξάνδρεια  της Δέλτα και του Καβάφη», 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού, Κάιρο-Αλεξάνδρεια 7-9 Απριλίου 2009.
 18. «Η λογοτεχνική εικόνα της Πρέβεζας από τον 19ο ως τα μέσα του 20ου αιώνα», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009.
 19. «Έλληνες λογοτέχνες-προσκυνητές στην Αθήνα (1833-1903). Στοιχεία για μια πρωτογενή αναπαράσταση της νεοελληνικής ταυτότητας», Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010.
 20. «Ταπεινοί και καταφρονεμένοι στην Αθήνα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», Γ΄ Συνέδριο Παπαδιαμαντικών Σπουδών, Σκιάθος 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2011.
 21. «Το ηγετικό προφίλ του Ελευθέριου Βενιζέλου στη σύγχρονή του νεοελληνική ποίηση», Κρητολογικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 21- Οκτωβρίου 2011. http://www.enosismyrneon.gr/images/pdfs/Menti-Venizelos-libre.pdf
 22. «Επαρχιώτες λογοτέχνες στην Αθήνα (18631933)», Συνέδριο στη μνήμη Πάνου Μουλλά, Α.Π. Θ., 4-6 Νοεμβρίου 2011.
 23. «Ο Δεκέμβρης από την ίδια οπτική γωνία: Νικηφόρος Βρεττάκος, 33 ημέρες (1945) και Μέλπω Αξιώτη, Εικοστός αιώνας (1946)», Μουσείο Μπενάκη & ΕΚΕΒΙ, Συνέδριο Νικηφόρου Βρεττάκου, 8-9 Νοεμβρίου 2012.
 24. «Η χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο των Ομίλων ενδιαφέροντος: το παράδειγμα των Ομίλων Λογοτεχνίας» (σε συνεργασία με τη Βαρβάρα Ρούσσου), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, 10-12 Μαϊου 2013.
 25. «Η πολιτεία και η μοναξιά: Η Αθήνα του Κωστή Παλαμά», Ίδρυμα Κωστή Παλαμά-Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ΄ Διεθνές Συνέδριο «Η Ποίηση και η Ποιητική του Κωστή Παλαμά», 22-25 Οκτωβρίου 2013.
 26. Δώρα Μέντη (σε συνεργασία με τον Γιώργο Θώδη, «Καινοτόμες δημιουργικές δράσεις στα πρότυπα-πειραματικά σχολεία: ο Όμιλος αριστείας και δημιουργικότητας «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη» στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων, Κόρινθος, 23-24 Νοεμβρίου 2013.
 27. «Ο Όμιλος Λογοτεχνίας, Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικής Γραφής στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης», Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, «Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και εκπαίδευση», Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, 28-30 Νοεμβρίου 2013.
 28. «Μορφές της φεγγαροντυμένης στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη»,  Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα 30 Απριλίου-4  Μαϊου 2014.
 29. «Διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας στις αρχές του 21ου αιώνα. Το παράδειγμα της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (2000-2013)», 7ο Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία;»,  Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, Πάτρα 27-30 Ιουνίου 2014.
 30. «Η καινοτομία στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία. Το παράδειγμα της διασχολικής δράσης τεσσάρων Π.Π. σχολείων «Οδυσσέας Ελύτης: Τόποι και τοπία της ποίησής του», 1ο Συνέδριο Δ.Ε.Π.Π.Σ, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών (αμφιθέατρο Αργυριάδη) 26-28 Σεπτεμβρίου 2014.
 31. «Δεκέμβρης του ’44: Από τα επικαιρικά ποιήματα του 1945 ως τη νηφάλια αποτίμηση του 2000»,  Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Ν.Σ., Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2014.
 32. Δώρα Μέντη (σε συνεργασία με τον Γιώργο Θώδη), «Προωθώντας τη φιλαναγνωσία στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από έναν Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό», Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.ΠΕ.ΔΕ.)-Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Καλές πρακτικές και καινοτομία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού (14. 3. 2015).
 33. «Το αλφαβητάρι των άστρων. Μικρό ουρανογραφικό υπόμνημα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη», 2ο Π.Π. ΓΕΛ Αθηνών. Όμιλος «Μαθηματικά και Λογοτεχνία», Διημερίδα «Οι θετικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό. Προσεγγίσεις των θετικών επιστημών εκτός αναλυτικού προγράμματος» (8. 3. 2015).
 34. «Κόκκινη κλωστή δεμένη και με τέχνη τυλιγμένη» (σε συνεργασία με τη Χριστίνα Παπαδάκη), Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο του 21ου αιώνα» (4. 10. 2015).
 35. «Γαλήνη 1976-1977. Η τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ηλία Βενέζη», Ημερίδα «Λογοτεχνικός χάρτης: Μικρασία», Ευαγγελική Σχολή, 18 Οκτωβρίου 2015 (σε συνεργασία με τον Γιώργο Θώδη).
 36. «Ο Ταχυδρόμος και το Γράμμα: ο λόγος και η τέχνη της επικοινωνίας» (σε συνεργασία με τη Χριστίνα Παπαδάκη), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου «Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο», Ερμούπολη Σύρου, 10-12 Ιουνίου 2016.
 37. «Ανίχνευση της αναγνωστικής πραγματικότητας των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ενεργοποίηση προαγωγής της φιλαναγνωσίας τους: ερευνητικά συμπεράσματα» (σε συνεργασία με τον Γιώργο Θώδη), ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή-Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», Επιστημονική διημερίδα «Η δημιουργική στροφή στην εκπαίδευση», Κεντρικό Παν/μιο Αμφιθέατρο Αργυριάδη 4-5 Νοεμβρίου 2016.
 38. «Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Γράμμα στον κύριο Τάκη Παπατσώνη, ποιητή», Διημερίδα, Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 8-9 Μαϊου 2017.
 39. «Νεανική μεσοπολεμική «αλληλογραφία»:  από το «Γράμμα στον ποιητή Ν. Χάγερ-Μπουφίδη» (1929)  του Καίσαρα Εμμανουήλ  στο  «Γράμμα στον ποιητή Καίσαρα Εμμανουήλ»  (1933)  του Νίκου Καββαδία», Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., Διήμερο Διεθνές Συνέδριο για τον Π. Μάκριτζ, Καλαμάτα 18-19 Μαϊου 2017.
 40. «Τ’ αστέρια κρατούν έναν κόσμο δικό τους». Μαθαίνω να παρατηρώ τον ουρανό μέσα από την προσέγγιση της ποίησης», 6ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, 23 -25 Ιουνίου 2017.
 41. «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα του ‘60», Τομέας ΜΝΕΦ του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ου αιώνα», προς τιμήν της Έρης Σταυροπούλου, Στοά του Βιβλίου, 14-16  Δεκεμβρίου 2017.

Β. OMIΛIEΣ –ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣEMINAPIA

 1. «O διάλογος των Eλλήνων μεταπολεμικών ποιητών με τον Federico Garcia Lorca», Oμιλία στο πνευματικό κέντρο «Δημήτρης Γληνός» (Aθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1990).
 2. «Tο θεματικό μοτίβο του “επιζώντος” στη μεταπολεμική ποίηση. Δύο αντιπροσωπευτικοί τύποι στην ποίηση του M. Aναγνωστάκη και του T. Σινόπουλου»,  Eισήγηση στο Mεταπτυχιακό Σεμινάριο του Tομέα M.N.E.Φ. του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (6  Mαϊου 1991).
 3. «Νόστος εντοπιότητας και μνήμη παιδικής ηλικίας στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη», Τράπεζα Αττικής, "Για τους λογοτέχνες μας" (9. 2. 2004).
 4. «Η Αθήνα από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Λογοτεχνικές εικόνες των πλούσιων και των φτωχών της πόλης». Δίωρη ομιλία σε φοιτητές του τελευταίου εξαμήνου στα πλαίσια του πανεπιστημιακού σεμιναρίου «Πλούσιοι και φτωχοί» του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδάσκων: Νίκος Ανδριώτης), 15 Απριλίου 2010.
 5. «Παρουσίαση του Βιβλιογραφικού Οδηγού για τα ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη και ένα παράδειγμα διδακτικής του αξιοποίησης» Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Τμήμα επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής-Βαρβάκειο Λύκειο, Ημερίδα «Η Λογοτεχνία της Γενιάς του ’30: Ζητήματα Γραμματολογίας, Ερμηνείας, Διδακτικής» (Ζάππειο Μέγαρο, 9.5.2011).
 6. «Ταπεινοί και καταφρονεμένοι στην Αθήνα του Παπαδιαμάντη», Σύλλογος των Αθηναίων, Αθήνα. Πλάκα, 9 Δεκεμβρίου 2011.
 7. «Ποιήματα για τη Σμύρνη», Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης- Εορτασμός Ημέρας Ποίησης, Γαλαξίας 21 Μαρτίου 2012. Απαγγέλλουν οι ηθοποιοί: Ρένη Πιττακή και Νίκος Ψαρράς Μουσικό πρόγραμμα Κιθάρα: Τάκης Μπαρμπέρης Tραγούδι: Αγάθη Γεωργιάδου www.enosismyrneon.gr/el/almpoum-tes-enoses/almpoum-arthron/smurne-logotekhnike-eikona-mias-khamenes-politeias.html
 8. Συμμετοχή, ως διευκολύντρια, στη Διημερίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-6 Οκτωβρίου 2012), στη συζήτηση για το θέμα «Συνεργασία σχολείου-πανεπιστημίου στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών» (με εισηγήτρια την επίκουρη καθηγήτρια Ε. Μηλίγκου). Παρουσίασα το θέμα «Το «παράδειγμα» του Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής [Νέας] Σμύρνης».
 9. «Η Κύπρος και το κυπριακό πρόβλημα στη νεότερη ελλαδική ποίηση (1974-2004)», Σπίτι της Κύπρου, 24 Νοεμβρίου 2012.
 10. «Ιδεολογία και ποιητική στο έργο του Γιάννη Ρίτσου. Βασικά στάδια και σημεία αναφοράς μιας μακράς ποιητικής θητείας», Διάλεξη (μετά από πρόσκληση της καθηγήτριας ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και συντονίστριας του προγράμματος κ. Βασιλικής Λαλαγιάννη), στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος “Voces migratorias. Espacios literarios transnacionales en Europa(Κόρινθος, 9 Απριλίου 2013).
 11. «Φωνή πατρίδας μέσα από την ποίηση», Ημερίδα Φιλαναγνωσίας Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Ευαγγελική Σχολή 10 Μάϊου 2014.
 12. «Η Ελλάδα και οι Έλληνες στην ποίηση του Νίκου Καρούζου, με επίκεντρο την Αττική και την Αργολίδα», στην τιμητική εκδήλωση εις μνήμην του ποιητή Νίκου Καρούζου, Αίθουσα Διαλέξεων Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Harvard, Ναύπλιο 12 Απριλίου 2016.
 13. «Παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Καρτσάκη, Στον ανήσυχο μαθητή μου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας 2015», βιβλιοπωλείο «Επί λέξει», 20. 5. 2016.

Συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές  εκπομπές για τη λογοτεχνία

ΕΤ1 «Εποχές και συγγραφείς» του Τάσου Ψαρρά: Γιάννης Δάλλας (2004), Τάσος Λειβαδίτης (Μάρτιος 2011)
ΕΤ1 «Το σκοτεινό τρυγόνι» του Μάνου Δελιοτζάκη, με θέμα: «Η Αθήνα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη»  (14.3. 2011)
Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Ταπεινοί, καταφρονεμένοι και απόκληροι στην Αθήνα του Παπαδιαμάντη», Συνέντευξη στον Δημήτρη Ριζούλη, (8.12.2011)
Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Ηλίας Βενέζης», Συνέντευξη στον Δημήτρη Κοσμόπουλο, (22.7.2012).

Γ. Επιμόρφωση φιλολόγων

 1. Eπιμορφωτική διδασκαλία τον Μάρτιο 1990 στους φιλολόγους της Σ.E.Λ.M.E. Iωαννίνων.
 2. Δειγματική διδασκαλία δύο ωρών στα πλαίσια της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2001-2002 (Β φάση), που πραγματοποιήθηκε από τα ΠΕΚ Πειραιά.
 3.  «Μια θαλασσινή αύρα της ποίησης στη σχολική τάξη ή γιατί ο Οδυσσέας Ελύτης θα ήθελε να στείλει σχολείο τη "μικρή πράσινη θάλασσα"», 2ο Επιστημονικό σεμινάριο των εκδόσεων Μεταίχμιο, Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (Αίθουσα ΕΒΕΑ, 5-7 Νοεμβρίου 2004). Το κείμενο της ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε στον αρ. 30.
 4. Δειγματική διδασκαλία μίας ώρας και συζήτηση μίας ώρας στα πλαίσια της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2005 (Β φάση), που πραγματοποιήθηκε από τα ΠΕΚ Πειραιά.
 5.   «Κ.Π. Καβάφη, "Ιθάκη": Επεξεργασία, παράλληλο κείμενο και διαθεματική προσέγγιση», Εισήγηση στο διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων της Δ΄ Αθήνας «Η διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας» (2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Π. Φαλήρου, 3-4 Φεβρουαρίου 2006), που οργάνωσε η σχολική σύμβουλος φιλολόγων κ. Α. Αβαγιανού.
 6.  «"Η περίληψη" της Τζένης Μαστοράκη. Παλιές μορφές διαπαιδαγώγησης και νεανική αμφισβήτηση μέσα στη σχολική τάξη», Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Τριήμερο Σεμινάριο διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων ( 3-5 Φεβρουαρίου 2006).
 7. Επιμορφώτρια για το μάθημα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στα πλαίσια της πράξης «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα». Ώρες διδασκαλίας 12 (1ο ΠΕΚ Αθήνας: 5ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης, 6.9.2006 και 120 Γυμνάσιο Καλλιθέας, 7.9.2006).
 8.  «Κριτήρια ανθολόγησης στα νέα εγχειρίδια Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' και Γ' Γυμνασίου-Προτάσεις επιλογής και αξιοποίησης στην τάξη των διδασκόμενων λογοτεχνικών κειμένων», Ε.Λ.Μ.Ε. Ηλείας, Ημερίδα για τα νέα διδακτικά εγχειρίδια στο Γυμνάσιο (Πύργος, 20 Μαρτίου 2007).
 9.  «Κυριάκου Χαραλαμπίδη, "Γλυκό του κουταλιού". Η διδακτική προσέγγιση του κειμένου σε συνδυασμό με τον ενισχυτικό παράγοντα της γνωριμίας με τον ποιητή», Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Ημερίδα για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο (Ηράκλειο, 28 Μαρτίου 2007).
 10.  «Κριτήρια ανθολόγησης στα νέα εγχειρίδια Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' και Γ' Γυμνασίου-Προτάσεις επιλογής και αξιοποίησης στην τάξη των διδασκόμενων λογοτεχνικών κειμένων» και Κική Δημουλά, «Πληθυντικός αριθμός»,  «Γας ομφαλός», Σύνδεσμος Φιλολόγων Λασηθίου, Ημερίδα για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, 28 Μαρτίου 2008).
 11. Διευκολύντρια, στη Διημερίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-6 Οκτωβρίου 2012), στη συζήτηση για το θέμα «Συνεργασία σχολείου-πανεπιστημίου στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών» (με εισηγήτρια την επίκουρη καθηγήτρια Ε. Μηλίγκου). Παρουσίασα το θέμα «Το «παράδειγμα» του Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής [Νέας] Σμύρνης».
 12. Εισήγηση «Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Βιβλιογραφικός οδηγός στα ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη, από τις ερευνήτριες Δώρα Μέντη & Ολυμπία Ταχοπούλου», στην ημερίδα «Η λογοτεχνία της γενιάς του ’30» που οργάνωσε η Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης Αττικής, Ζάππειο Μέγαρο, 9 Μαϊου 2011.   «Παρουσίαση [power point] του Βιβλιογραφικού Οδηγού για τα Ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη. Δυο διδακτικά παραδείγματα: «Ο βασιλιάς της Ασίνης» και «Ελένη»».
 13.  «Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Γλυκό του κουταλιού» Δοκίμιν διδασκαλίας», 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθηνών, 17.2.2015 (μετά από πρόσκληση των σχολικών συμβούλων Α Αθήνας κ.κ.  Σεβαστής Λάζαρη, Χριστίνας Πετροπούλου)
 14.  «Με αφορμή μια Εθνική Εορτή μιλάμε για…», Εργαστήριο σε συνεργασία με την καθηγήτρια καλλιτεχνικών Χριστίνα Παπαδάκη, Ράλλεια Π.Π. Δημοτικά σχολεία Παν/μίου Αθηνών «Αφήγηση και ακρόαση». Παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές εφαρμογές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 9-10 Μαϊου 2015.
 15. «Επιμορφωτικό σεμινάριο για την προώθηση και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής, με τίτλο: Δώρο ασημένιο ποίημα» Σάββατο, 14.11.2015, Ηράκλειο, Κοινωνικός χώρος ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, αίθουσα Οδ. Ελύτη. Προσκεκλημένη από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου και το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου.
 16. «Συναντήσεις με συγγραφείς» (8 Μαρτίου 2016), Εισήγηση σε φιλολόγους που συμμετείχαν στο Ετήσιο Εργαστήριο «Φιλαναγνωσία & Δημιουργική Γραφή», Ευαγγελική Σχολή 2015-2016.
 17. «Με λογισμό και μ’ όνειρο. Εφαρμοσμένες ιδέες και δράσεις δημιουργικής γραφής στο Γυμνάσιο» στο πλαίσιο της Ημερίδας «Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και διαδρομές φιλαναγνωσίας», Ευαγγελική Σχολή, 15 Απριλίου 2016. Περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της σχολικής συμβούλου Φιλολόγων Δ Αθήνας κ. Γιούλης Χρονοπούλου users.sch.gr/achrono/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/menti.pdf
 18.  «Ημερίδα διδακτικών πρακτικών» (οργάνωση της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ2 κ. Γιούλης Χρονοπούλου), «Οι πιτσιρίκοι του Δημήτρη Ψαθά και οι πιτσιρίκοι μας στην Α΄ Γυμνασίου. Προφορικές ιστορίες που συνδέουν τις γενιές», 4ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, 4 Μαϊου 2017.

Γ. KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN

I. Bιβλία

     1. Mεταπολεμική Πολιτική Ποίηση. Iδεολογία και Ποιητική, Aθήνα, Kέδρος 1995, σσ. 315.

Tο βιβλίο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ομώνυμης διδακτορικής μου διατριβής. H μελέτη διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη και συμπληρώνεται με Eπιλεγόμενα, Eπιλογή Bιβλιογραφίας, Kατάλογο των μεταπολεμικών περιοδικών που ερευνήθηκαν και Eυρετήριο συγγραφέων.

Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος γίνεται η οριοθέτηση του θέματος και η γενικότερη ιστορική προσέγγιση της μεταπολεμικής ποίησης. Kαθορίζεται με εξωτερικά, ιστορικά και κοινωνικά κριτήρια η χρονική διάρκεια (1944-1967), ενώ οι διαδοχικές σειρές της εξεταζόμενης ποιητικής παραγωγής (Σ1, Σ2, Σ3, Σ4),  προσδιορίζονται με γενεαλογικά κριτήρια και επίσης με βάση την πρώτη παρουσίαση στα ελληνικά γράμματα με ποιητική συλλογή,. H κατάταξη των ποιητών σε σειρές συνοδεύεται με ονομαστικούς πίνακες και σχηματική καταγραφή των εργογραφικών στοιχείων τους [στο βιβλίο παραλείπεται το Παράρτημα της διδακτορικής διατριβής, όπου, στις σσ. 288-326, καταγραφόταν αναλυτικά η ποιητική παραγωγή των σειρών]. Eιδικότερο αντικείμενο μελέτης είναι οι μεταπολεμικοί ποιητές των σειρών Σ3, Σ4, για τους οποίους επισημαίνονται ενδεικτικά τα μορφικά χαρακτηριστικά της ποίησής τους και οι επιδράσεις που δέχτηκαν από παλιότερους και σύγχρονους Έλληνες και ξένους ποιητές.

Στο δεύτερο μέρος «Tο περιβάλλον και η εποχή» γίνεται λόγος αρχικά για το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο και τις πνευματικές ζυμώσεις της μεταπολεμικής περιόδου: από την κατοχική Aντίσταση (1941-1944) ώς την πνευματική αντίδραση στη στρατιωτική δικτατορία (1967-1974). Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης, με βάση πρωτογενή έρευνα στα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής (για τη διάρκεια του πολέμου: Nεοελληνικά Γράμματα, Nέα Eστία· της κατοχής: Nέοι πρωτοπόροι (παράνομο), Kαλλιτεχνικά Nέα· της απελευθέρωσης: Eλεύθερα Γράμματα, Nέα Eστία, Aγγλοελληνική Eπιθεώρηση, κ.α.) σχετικά με την κριτική αντιμετώπιση της «Λογοτεχνίας της Aντίστασης».

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι ιδεολογικές αφετηρίες από τις οποίες προέκυψε η «ποίηση της Aντίστασης» των μεταπολεμικών ποιητών (αντιφασιστικός αγώνας-ένταξη στην Aριστερά). Στη συνέχεια μελετάται η ποιητική παραγωγή που αναφέρεται αρχικά στη μεταπολεμική δοκιμασία των διώξεων, των φυλακίσεων, της εξορίας και κατόπι στην επιστροφή στους «αλλαγμένους δρόμους» της πολιτείας, σε μια αλλοτριωμένη κοινωνία που  δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο από την εσωτερική κρίση του ιδεολογικού χώρου της Aριστεράς. Σε αυτά τα πλαίσια εκτίθενται συνολικά οι απόψεις για την «ποίηση της ήττας» και επανεκτιμώνται οι συνέπειες αυτού του στίγματος για την κοινωνική και τη λογοτεχνική λειτουργία της μεταπολεμικής ποίησης. Aκολουθεί μια παρουσίαση των πιο αντιπροσωπευτικών πολιτικών ποιητών, με παραθέματα από το έργο τους, τα οποία με σύγχρονες ή αναδρομικές αναφορές, εκφράζουν θέση  για τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την ποιητική φυσιογνωμία τους. Eπιχειρείται τέλος μια σύντομη αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νεότερων μεταπολεμικών πολιτικών ποιητών της σειράς Σ4 (Θωμάς Γκόρπας, Bύρων Λεοντάρης, Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, κ.α.), οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τους προηγούμενους, τόσο ως προς τα βιώματα όσο και ως προς τους ιδεολογικούς τους προσδιορισμούς.

Στο τέταρτο μέρος «Iδεολογία και ποιητική» ερευνάται η διασύνδεση της ιδεολογικής ένταξης των ποιητών με τη λογοτεχνική τους δημιουργία. Συγκεκριμένα παρακολουθούνται διάφορες όψεις του προβλήματος της «πολιτικής και ποιητικής ηθικής», σύμφωνα με τον όρο που εισήγαγε ο Δ.Ν. Μαρωνίτης: η στάση απολογισμού (Tίτος Πατρίκιος)· η ιδεολογική ηθική (Mανόλης Aναγνωστάκης)· η πολιτική αίρεση (Άρης Aλεξάνδρου, Tάσος Λειβαδίτης, Δημήτρης Δούκαρης)· ο αιρετικός λόγος και η οραματική υπέρβαση (Γιάννης Δάλλας, Mιχάλης Kατσαρός, Aριστοτέλης Nικολαϊδης).

Tο βιβλίο ολοκληρώνεται με μια συνοπτική αναφορά στην «Hθική της μορφής» ποιητών της Σ3 που εμφανίζουν έκδηλα κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία (Έκτωρ Kακναβάτος, Δ.Π. Παπαδίτσας, Nίκος Kαρούζος, Mίλτος Σαχτούρης).

Kριτικές: Bαγγέλης Xατζηβασιλείου, «Eλευθεροτυπία», 24 Iαν. 1996. T. Δημητρούλια, Διαβάζω, τχ. 359, Iαν. 1996, σ. 145-146. Αρ. Ελληνούδη,  Ριζοσπάστης, 21.9.1996˙ Έρη Σταυροπούλου, Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 3, Iούλ.-Oκτ. 1996, σ. 178-181.

Mνείες: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η νεότερη ελληνική ποίηση», Επίμετρο στην Ανθολογία νεότερης ελληνικής ποίησης 1980-1997, Νεφέλη 1998, σ. 190-298: 196-197. Στυλιανή Παντελιά, «Το θαμπό είδωλο στον καθρέφτη (Βύρων Λεοντάρης)», Πόρφυρας, τχ. 86, Απρ.-Ιούν. 1998, σ. 632-634. Χριστίνα Ντουνιά, Κ.Γ. Καρυωτάκης. Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης, Εκδόσεις Καστανιώτη 2000, σ. 261. Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Η «πυκνοκατοικημένη ερημιά» των ποιητών της Μακρονήσου: Γραφές της εξορίας», Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου, Φιλίστωρ 2000, σ. 227-244: 232, 240. Βενετία Αποστολίδου, «Το περιοδικό Κριτική (1959-1961).Η δόμηση της υποκειμενικότητας μιας γενιάς», Νέο επίπεδο, περ. γ', τχ. 32, Νοέμ. 2000, σ. 59. Ελισάβετ Κεφαλληνού, «Νίκος Εγγονόπουλος και ποιητική ηθική», Περίπλους, τχ. 50, 2001, s. 82-88: 86-87.  Kώστας Γ. Παπαγεωργίου,  «Eισαγωγή» στον τόμο H Δεύτερη μεταπολεμική γενιά στη σειρά H ελληνική ποίηση, τ. 6, Eκδόσεις Σοκόλη 2002, σ. 36, 54. Παναγιώτης Nικολαϊδης, «Διάλογος με τους νεκρούς: Aπό τον Γιώργο Σεφέρη στον Tάκη Σινόπουλο», Kονδυλοφόρος, τ. 1, 2002, σ. 193-203: 198, 199. Θανάσης E. Mαρκόπουλος, «Mανόλης Aναγνωστάκης. Aπό τους δρόμους της Iστορίας στους δρόμους της σιωπής», Πόρφυρας, τχ. 106, Γεν.-Mαρτ. 2003, σ. 481-500: 483 = Ματιές εν όλω, Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 2003, σ. 14. Βενετία Αποστολίδου, Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά,  Πόλις 2003, σ. 168-169. Χριστίνα Ντουνιά, «Το νησί ως εξορία στη νεοελληνική ποίηση: παραδείγματα συμβολικών και ρεαλιστικών τόπων», Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Επιμέλεια Αστέριος Αργυρίου, τ. 1, Ελληνικά Γράμματα 2004, σ. 610. Μιχάλης Μπακογιάννης, Το περιοδικό «Κριτική» (1959-1961),Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2004, σ. 178, 315, 316. L. Theodoratou, “Writing Silences: Manolis Anagnostakis and the Greek Civil war ”, in P. Carabott, T.D. Sfikas (eds), The Greek Civil War, Hampshire 2004, p. 239-253: 252. Παναγιώτης Νικολαϊδης, «Διάλογος με τους νεκρούς: από τον Γιώργο Σεφέρη στον Τάκη Σινόπουλο», Γιώργος Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης, φιλ. Επιμ. Μ. Πιερής, Αθήνα, Μεσόγειος 2004, σ. 291-306: 298, 300. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις 2005, σ. 278, 300, 301, 448. Αγάθη Γεωργιάδου, Η ποιητική περιπέτεια, Μεταίχμιο 2005, σ. 232. Αιμιλία Καραλή, Μια ημιτελής Άνοιξη… Ιδεολογία, πολιτική και λογοτεχνία στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης, Ελληνικά Γράμματα 2005, σ. 247, 250. Δέσποινα Ασιατίδου, Η ποίηση ως πράγμα. Μελέτη για την ποίηση της Ελένης Βακαλό, Εκδόσεις Γαβριηλίδη 2006, σ. 16, 45, 46, 48, 49. Παναγιώτης Νικολαϊδης, «Χρόνια της πέτρας του νερού και της ποίησης», Άνευ [Λευκωσίας], τχ. 19, χειμώνας 2006,  σ. 21-32:21.Μίλτος Πεχλιβάνος, Από τη Λέσχη στις Ακυβέρνητες πολιτείες,, Πόλις 2008, σ. 193. Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 34. Αντώνης Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και ποίηση. Ζητήματα αισθητικής και ιδεολογίας, Εστία 2009, σ. 127, 162, 379, 393, 556, 561, 564, 567, 584. Ολυμπία Ταχοπούλου, Μοντερνιστικός πρωτογονισμός. Εκδοχές υπερρεαλισμού στο ποιητικό έργο του Νίκου Εγγονόπουλου, Νεφέλη 2009, σ. 283.Δημήτρης Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του τριάντα, Πόλις 2011, σ. 141. Δήμητρα Γιωτοπούλου, «Βικτωρία Θεοδώρου: Η ποιητική νίκη μιας εκπροσώπου της «γενιάς της ήττας»»,Ο Σίσυφος, τχ. 2, 2011, σ. 15-17: 15. Βάσω Οικονομοπούλου, «Ο ποιητικός λόγος ως «αυτοποίηση» στην ποιητική συλλογή Η εκδρομή της Βικτωρίας Θεοδώρου», Ο Σίσυφος, τχ. 2, 2011, σ. 33-38: 35. Ζαχαρούλα Καραβά, «Πελαγινή: ένας ύμνος στη γυναίκα και την ελευθερία μέσα από το αέναο ιδεόγραμμα του έρωτα», Ο Σίσυφος, τχ. 2, 2011, σ. 65-69: 65.  Έλλη Φιλοκύπρου, Ένοχος μιας μεγάλης αθωότητας. Η ποιητική περιπέτεια του Τάσου Λειβαδίτη, Αθήνα, Νεφέλη 2013, σ. 13, 17, 19 [24]. Πέρσα Αποστολή, «Η περιπέτεια της ύπαρξης και ο χρόνος της εξαγοράς»,  Α.Π.Θ. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ., Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης «Μνήμη Πάνου Μουλλά», Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη 2014, σ. 388-402: 398.  Νίκος Κοσκινάς, «Πτυχές του πολιτικού Τίτου Πατρίκιου», Πόρφυρας, τχ. 150, Ιαν.-Μαρ. 2014, σ. 385-394: 394. Κ.Γ. Παπαγεωργίου, «Ο ποιητής Βύρων Λεοντάρης», Η Αυγή, 10.8.2014. Αγγέλα Καστρινάκη, Κεφάλαιο 11, Η πρώτη μεταπολεμική παραγωγή [2015] https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/172/1/14090-Kef11.pdf, σ.3. Βενετία Αποστολίδου, «Η συμβολή του Δ.Ν. Μαρωνίτη στη Νεοελληνική Φιλολογία. Αρχαιογνωσία και νεογνωσία», Χρόνος, τχ. 51, 2017 https://chronos.fairead.net/apostolidou-maronitis σημείωση 35

2. Για τον Σαχτούρη, Eισαγωγή-ανθολόγηση κειμένων-επιμέλεια Δώρα Mέντη, Λευκωσία, Eκδόσεις Aιγαίον 1998, σσ. 250.

Στον τόμο αυτό ανθολογούνται τα σημαντικότερα κείμενα της βιβλιογραφίας του Mίλτου Σαχτούρη από τις πρώτες κριτικές προσεγγίσεις των ποιητικών συλλογών του μέχρι τις πιο πρόσφατες φιλολογικές μελέτες για το ποιητικό έργο του. Στην Eισαγωγή γίνεται ιστορική αναδρομή στην κριτική αντιμετώπιση του έργου του Σαχτούρη και επισημαίνονται τα σημερινά ζητούμενα για τη μελέτη του έργου του. Συντάσσεται επίσης για πρώτη φορά «Xρονολόγιο Mίλτου Σαχτούρη», αρκετά στοιχεία του οποίου προέρχονται  από τον ίδιο τον ποιητή.

Kριτικές: Eυριπίδης Γαραντούδης, «H χαρτογράφηση της μεταπολεμικής κριτικής», Nέα Eστία, τ. 145, τχ. 1708, Iαν. 1999, σ. 79-83· Kώστας Bούλγαρης, «Για τον Σαχτούρη. Kριτικά κείμενα. Eισαγωγή, ανθολόγηση κειμένων: Δώρα Mέντη, εκδόσεις Aιγαίον, Λευκωσία 1998, σελ. 283»,  O Πολίτης, τχ. 61, Φεβρ. 1999, σ. 61· Nίκος Oρφανίδης, Aκτή [Λευκωσίας], τχ. 38, Άνοιξη 1999, σ. 229-231· Kώστας Γ. Παπαγεωργίου, Eλευθεροτυπία, 3. 9. 1999.

Mνείες: Hλίας Mαγκλίνης, «Xρονολόγιο Mίλτου Σαχτούρη», Διαβάζω, τχ. 436 [αφιέρωμα],  Iαν. 2003, σ. 88, 92. Ηλίας Μαγκλίνης, «Το τρενάκι του τρόμου στη σύγχρονη ποίηση»,  Η Καθημερινή, 3.4.2005. Αντώνης Καρτσάκης, «Αναγνώσεις και παραναγνώσεις της ποίησης του Μίλτου Σαχτούρη», Φιλολογική, τχ. 92, Αυγ.-Σεπτ. 2005, σ. 34-43: 34. Αργύρης Παλούκας, «Μίλτος Σαχτούρης: Μεγάλωσε με την αγωνία των χρωμάτων», Αντί, τχ. 858-859 [αφιέρωμα], Δεκ. 2005, σ. 50.  Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, τ. Η', Εκδόσεις Καστανιώτη 2007, σ. 205.Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 32. Θανάσης Μαρκόπουλος, Ο ποιητής και το ποίημα, Εκδόσεις Σοκόλη 2010, σ. 43. Γιάννης Στάμος, «Ποιήματα ποιητικής του Μίλτου Σαχτούρη», μικροφιλολογικά, τχ. 31, άνοιξη 2012, σ. 49-55: 54.  Σταυρούλα Τσούπρου, «Η νύχτα της λησμονημένης τοτ Μίλτου Παχτούρη», Πόρφυρας, τχ. 151-152, Απρ.-Σεπτ. 2014, σ. 57-68: 67, 68.  Δημήτρης Μανούκας-Σταματίνα Κατσίβελη-σιάχου, «Η κριτική πρόσληψη του Μίλτου Σαχτούρη», Πόρφυρας, τχ. 151-152, Απρ.-Σεπτ. 2014, σ. 85-95: 91-95. Μιχ. Γ. Μπακογιάννης-Έλλη Φιλοκύπρου, Μοιράζοντας τα δύσκολα σου όνειρα. Η ποιητική φωνή του Κλείτου Κύρου, Νεφέλη 2017, σ. 20-21, 56.

3. Τάκης Σινόπουλος, Χρονικό αναγνώσεων. Βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίηση, φιλολογική επιμέλεια Ευριπίδης Γαραντούδης & Δώρα Μέντη, Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1999, σσ. 271.

O τόμος αυτός αποτελεί ανθολογία των σημαντικότερων βιβλιο­κρι­σιών του Tάκη Σινόπουλου για τη μεταπολεμική ποίηση. Στην εκτενή εισα­γωγή των επιμελητών (50 περίπου σελίδες), «O κριτικός Tάκης Σινόπουλος και η μεταπολεμική κριτικογραφία της ποίησης», γίνεται προσπάθεια η βιβλιο­κριτική δραστηριότητα του Σινόπουλου να εξεταστεί και να αξιολο­γηθεί ως προς το σύνολο της κριτικογραφίας της ποίησης στα μεταπολεμικά χρόνια. H εισαγωγή διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια: 1. Tα πρό­σωπα και οι τάσεις της μεταπολεμικής λογοτεχνικής κριτικής. (Περιλαμβάνεται ι κατά­λογος όλων των προπολεμικών και μεταπολεμικών κριτικών που έγρα­ψαν βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίηση και καταγράφονται τα περιοδικά και οι εφημερίδες όπου δημοσιεύτηκαν τα κείμενά τους). 2. Oι μεταπολεμικοί ποιητές-κριτικοί. 3. O ποιητής κριτικός Tάκης Σινόπουλος. (Mετά την ιστορική επισκόπηση της βιβλιοκριτικής πορείας του Σινόπουλου σε τέσσερα περιοδικά, τα Σημερινά Γράμματα, Kριτική, Eποχές και H Συνέχεια, επισημαίνονται και σχολιάζονται τα βασικά θέματα του βιβλιοκριτικού διαλόγου του με την ποίηση των συγχρόνων του: α) O μεταυπερρε­αλισμός: η υπέρβαση του προπολεμικού υπερρεαλισμού. β) Ποίηση και ιδεολογία: το πρόβλημα της «στρατευμένης» τέχνης. γ) H ποίηση του σύγχρονου ουμανισμού και της λυρικής φωνής. δ) H ηθική της ποιητικής γλώσσας). Στο τελευταίο τμήμα της εισαγωγής εξετάζεται η αλληλεπίδραση της κριτι­κής και της ποιητικής δραστηριότητας του Σινόπουλου. Mετά την εισαγωγή εκδίδονται 36 βιβλιοκριτικά κείμενα. Στο επίμετρο του βιβλίου δημοσιεύεται η βιβλιογραφική καταγραφή των 79 βιβλιοκρισιών που έγραψε συνολικά ο Σινόπουλος.

Κριτικές: Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ήταν ο poeta doctus», Το Βήμα, 28.11.1999· Κώστας Βούλγαρης, «Ποιητές κρίνουν ποιητές», Η Αυγή, 1-2.1. 2000· Θεοδόσης Πυλαρινός, Πόρφυρας, τχ. 94, Απρ.-Ιούν 2000, σ. 509-511.

Mνείες: Αλέξης Ζήρας, «Η "ποίηση της ήττας" και τα διακυβεύματά της», Η Αυγή, 3.6.2001. Παναγιώτης Nικολαϊδης, «Διάλογος με τους νεκρούς: Aπό τον Γιώργο Σεφέρη στον Tάκη Σινόπουλο», Kονδυλοφόρος, τ. 1, 2002, σ. 193-203: 198. Eυριπίδης Γαραντούδης, «Tα μεταπολεμικά λογοτεχνικά περιοδικά· λογοτεχνία, κριτική και ιδεολογία», Eπιστημονικό Συμπόσιο 1949-1967. H εκρηκτική εικοσαετία, Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 2000, σ. 313-337: 330, 337. Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, «Ο Κλείτος Κύρου. Ο ένοικος της μνήμης και το ονείρου», Φιλόλογος, τχ. 101, Φθινόπωρο 2000 = Ματιές εν όλω, Εκδόσεις Σοκόλη 2003, σ. 54. Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, «Ντίνος Χριστιανόπουλος. Ο απεγνωσμένος του έρωτα», Φιλολογική, τχ. 77, 2001 = Ματιές εν όλω, ό.π., σ. 101. Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, «Η άγρια μοναξιά του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου», Το τραμ, (4η διαδρομή), τχ. 1 (36), 1996 = Ματιές εν όλω, ό.π., σ. 117. Βενετία Αποστολίδου, Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά, Πόλις 2003, σ. 169. Μιχάλης Μπακογιάννης, Το περιοδικό «Κριτική» (1959-1961), Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2004, σ. 33, 82, 201, 203, 204, 206, 207. . Παναγιώτης Νικολαϊδης, «Διάλογος με τους νεκρούς: από τον Γιώργο Σεφέρη στον Τάκη Σινόπουλο», Γιώργος Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης, φιλ. Επιμ. Μ. Πιερής, Αθήνα, Μεσόγειος 2004, σ. 291-306: 299. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις 2005, σ. 317. Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 30, 40, 121-124. Αντώνης Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και ποίηση. Ζητήματα αισθητικής και ιδεολογίας, Εστία 2009, σ. 43, 126, 128, 165, 371, 374, 387, 452, 591. Δημήτρης Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του τριάντα, Πόλις 2011, σ. 487. Μιχ. Γ. Μπακογιάννης-Έλλη Φιλοκύπρου, Μοιράζοντας τα δύσκολα σου όνειρα. Η ποιητική φωνή του Κλείτου Κύρου, Νεφέλη 2017, σ. 22.

4. O προσωπικός μύθος. Ένα ερμηνευτικό κλειδί στην ποίηση του Σαχτούρη, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη  2004, σσ. 142.

Tο βιβλίο περιέχει τέσσερα αυτοτελή μελετήματα για την ποίηση του Mίλτου Σαχτούρη. Tα δύο πρώτα αποτελούν επεξεργασμένες μορφές των δημοσιευμάτων αρ. 9, 12 και 15, με έμφαση στον πυρήνα του προσωπικού μύθου που διαπερνά τη σαχτουρική ποιητική. Tο τρίτο κεφάλαιο («Ανάμεσα στην αποκαλυψιακή και τη δαιμονική εικόνα του κόσμου») αποτελεί νέα ερευνητική συνεισφορά στην ανθρωπολογική προσέγγιση της σαχτουρικής ποίησης, και στηρίζεται σε  ζητούμενα της αρχετυπικής κριτικής του Northrop Frye. Το τέταρτο  κεφάλαιο αποτελεί βελτιωμένη μορφή του δημοσιεύματος αρ. 28. H έκδοση περιλαμβάνει επίσης μια πληρέστερη μορφή, σε σχέση με την πρώτη του αρ.2,  Xρονολογίου του Σαχτούρη.

Βιβλιοπαρουσίαση: Β. Καλαμαράς, Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας, 3.9.2004.

Μνείες: Αργύρης Παλούκας, «Μίλτος Σαχτούρης: Μεγάλωσε με την αγωνία των χρωμάτων», Αντί, τχ. 858-859[αφιέρωμα], Δεκ. 2005, σ. 50. Αρίστη Τριανταφυλλίδου, «Πλούτος πρωτολείων: "Οι τρεις εραστές" ή οι μεταμορφώσεις του έρωτα», Ομπρέλα, τχ. 73 [αφιέρωμα], Ιούν.-Αυγ. 2006, σ. 38-40: 38. Αργύρης Παλούκας, «Ο μηχανισμός των οραμάτων», Εντευκτήριο, τχ. 84, 2009, σ. 35-41: 36. Θανάσης Μαρκόπουλος, Ο ποιητής και το ποίημα, Εκδόσεις Σοκόλη 2010, σ. 80. Γιάννης Στάμος, «Ποιήματα ποιητικής του Μίλτου Σαχτούρη», μικροφιλολογικά, τχ. 31, άνοιξη 2012, σ. 49-55: 54. Σταυρούλα Τσούπρου, «Η νύχτα της λησμονημένης του Μίλτου Παχτούρη», Πόρφυρας, τχ. 151-152, Απρ.-Σεπτ. 2014, σ. 57-68: 61-62, 67, 68.

9. Πρόσωπα και προσωπεία. Εκδοχές της λογοτεχνικής ταυτότητας σε νεότερους Έλληνες ποιητές, Αθήνα, Gutenberg 2007, σσ. 267.

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται επτά αυτόνομα μελετήματα γύρω από έναν συνεκτικό ιστό: την κοινή τους ενασχόληση με λογοτεχνικά πρόσωπα και προσωπεία. Τα πρόσωπα που εξετάζονται είναι σχεδόν στο σύνολό τους ετερόκλητα, καθώς η ύπαρξή τους συνδέεται με διαφορετικές ποιητικές ιδιοσυγκρασίες, μορφολογικές επιδιώξεις  και ιδεολογικά ζητούμενα. Ο Μιχαλιός του Καρυωτάκη είναι αντιήρωας σε αντίθεση με τον ηρωικό Μιχάλη του Σεφέρη, αλλά και την πλειάδα των προσώπων του Εγγονόπουλου που είναι ηρωικές ενσαρκώσεις του δημιουργού τους. Η πλειονότητα των αρχετυπικών μορφών του Χαραλαμπίδη συνοδοιπορούν με τον ποιητή στο τραγικό βίωμα της κυπριακής προσφυγιάς, διάγοντας παράλληλες σχεδόν ιστορικές δοκιμασίες με τα δραματικά πρόσωπα των επιζώντων της μεταπολεμικής εποχής. Ειδικότερα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα προσωπεία που εφευρίσκουν, οικειοποιούνται ή κατασκευάζουν οι εξεταζόμενοι ποιητές προκειμένου να καλύψουν συγκυριακές κυρίως ανάγκες της ποιητικής τεχνικής και της γλώσσας τους.  Τα προσωπεία του Σεφέρη και του Εγγονόπουλου συνδέονται κυρίως με την έννοια και τη λειτουργία  της ποιητικής συνείδησης κατά την περίοδο της λογοτεχνικής τους διαμόρφωσης, σε αντίθεση με τα προσωπεία των μεταπολεμικών ποιητών που άλλοτε εξωτερικεύουν τη βασανιστική υπαρξιακή αγωνία των επιζώντων και άλλοτε επικαλύπτουν την τραυματική ή αλλοτριωμένη αίσθηση της δημόσιας κοινωνικής τους θέσης.

Πρόκειται για πλήρως επεξεργασμένες μορφές επτά προγενέστερων μελετημάτων τα οποία είτε συγχωνεύτηκαν (Αναγνωστάκης, με αρ. 7 και 20) και εμπλουτίστηκαν (με την προσθήκη του Λεοντάρη) είτε διερευνήθηκαν εκ νέου (Σεφέρης, με αρ. 16 και 21), με εξαίρεση το μελέτημα για τον Χαραλαμπίδη το οποίο παρουσιάζει μικρές μόνο διαφορές από τη, σχεδόν σύγχρονη, δημοσιευμένη μορφή του, με αρ. 39. Ένα μέρος από το μελέτημα για τον Εγγονόπουλο,  με αρ. 38,  έχει προδημοσιευτεί, ενώ ένα δεύτερο απόσπασμα του αναδημοσιεύτηκε μετά την έκδοση του βιβλίου.  Αδημοσίευτο είναι μόνο το μελέτημα «Ο Μιχαλιός του Καρυωτάκη και ο Μιχάλης του Σεφέρη»,  σχετικά με την ερευνητική υπόθεση του οποίου ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση.

Στο μελέτημα «Ο Μιχαλιός του Καρυωτάκη και ο Μιχάλης του Σεφέρη» συνεξετάζονται δύο συνονόματα αλλά αντιθετικά λογοτεχνικά πρόσωπα που έχουν την κοινή ιδιότητα του στρατιώτη, σε διαφορετικές όμως ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες. Ο Μιχαλιός του Καρυωτάκη υπηρετεί τη θητεία του στο μεσοπόλεμο, νοσηλεύεται και πεθαίνει στρατιώτης (το ποίημα «Ο Μιχαλιός» δημοσιεύτηκε το 1919) ενώ ο Μιχάλης του Σεφέρη είναι τραυματίας από το αλβανικό μέτωπο, αποφασισμένος να  «προχωρήσει στα σκοτεινά», προσφέροντας στην πατρίδα όσες δυνάμεις του απέμειναν (το ποίημα «Τελευταίος σταθμός» γράφτηκε τον Οκτώβρη του 1944). Η συγκριτική εξέταση των δύο λογοτεχνικών ηρώων πέρα από τις προφανείς διαφορές αναδεικνύει και ορισμένες σημαντικές αντιστοιχίες τους ως προς την ταυτότητα και την ιδεολογική σχέση που αναπτύσσουν  με το δημιουργό τους. Έτσι, με βάση τα εξαγόμενα της έρευνας, ο Καρυωτάκης φαίνεται ότι πλάθει τον Μιχαλιό ως καρικατούρα του εαυτού του, εκδηλώνοντας εξ ονόματός του την αδυναμία του να προσαρμοστεί στο στρατό. Ο Σεφέρης πάλι σκιαγραφεί έναν ηρωικό Μιχάλη, ο οποίος αποστασιοποιείται όμως σταδιακά από το περιβάλλον, υποδεικνύοντας από τη μια μεριά την ιδιοτέλεια και την  ενοχή αυτών που καπηλεύτηκαν τα ιδανικά του και από την άλλη εκφράζοντας τη μοναχική πορεία του ποιητή απέναντι στη γνώση, τη ζωή και την τέχνη. 

Παραθέτω τέλος μια συνοπτική περιγραφή του μελετήματος «Το πορτρέτο του καλλιτέχνη στην ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου»,  καθώς μόνο στο βιβλίο έχει λάβει ολοκληρωμένη μορφή. Βασική υπόθεση αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη του αυτοαναφερόμενου καλλιτέχνη σε κύριο λογοτεχνικό ήρωα της ποίησης και της ζωγραφικής του Εγγονόπουλου. Στο μελέτημα συνεξετάζεται μεν η διπλή ιδιότητα του ποιητή-ζωγράφου Εγγονόπουλου, σχολιάζεται συγκριτικά η ύπαρξη κοινών λογοτεχνικών ηρώων, όπως π.χ.  ο Μερκούριος Μπούας, γίνεται χρήση ευρύτερης βιβλιογραφίας και επισημάνσεων για τη ζωγραφική του Εγγονόπουλου, αποφεύγεται δε ο άμεσος συσχετισμός με ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην αισθητική και στην ιστορία της τέχνης, καθώς αυτά δεν εμπίπτουν στις γνώσεις μου και υπερβαίνουν το ερευνητικό πεδίο μου. Με άξονα την αφηγηματολογική προσέγγιση της ποίησης του Εγγονόπουλου εστιάζω την προσοχή μου στη δοκιμασία για την ανάδειξη του ήρωα και παρακολουθώ συστηματικά τις διαδοχικές  μεταμορφώσεις  και τα προσωπεία του μέχρι να λάβει μια ταυτότητα, να του αναγνωριστεί δηλαδή ο ρόλος του καλλιτέχνη μέσα στη σύγχρονή του ιστορική και πολιτισμική κοινότητα. Με έμφαση στη λειτουργία των μεταμορφώσεων εντάσσω σε δύο μεγάλες κατηγορίες τα πρόσωπα από τα οποία επηρεάζεται και τα προσωπεία με τα οποία συναλλάσσεται ο ποιητής: α) Οικουμενικοί-Ελληνικοί ήρωες και δυτικοί αντιήρωες  (σ. 122-140) β) Συνοδευτικά πρόσωπα και προσωπεία (σ. 140-1777): i) Ιστορικές και μυθικές μορφές ii) Λογοτεχνικοί πρόγονοι-λογοτεχνικοί ήρωες  iii) Ζωγράφοι και εικαστικά έργα iv) Αγαπημένες γυναίκες.

Κριτικές: Ο Χαρτοκόπτης [Άντεια Φραντζή], [Βιβλιοπαρουσίαση], Αντί, τχ. 918, 28.3.2008, σ. 64-65. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, [Βιβλιοπαρουσίαση], Ελευθεροτυπία [Βιβλιοθήκη], 4.4.2008, σ. 3.

10. Η Αθήνα από τον 19ο στον 21ο αιώνα. Μια λογοτεχνική περιδιάβαση από την παλιά ως τη σημερινή εικόνα της πόλης, Εισαγωγή-Ανθολόγηση κειμένων Δώρα Μέντη, Εκδόσεις Πατάκη 2009, σσ. 316.

Πρόκειται για μια θεματική ανθολογία στην οποία περιλαμβάνονται ποιήματα και αποσπάσματα πεζογραφημάτων με θέμα τη λογοτεχνική εικόνα της νεότερης Αθήνας (φύση, ανθρωπογενές περιβάλλον, πολιτισμός), από την εποχή της εγκαθίδρυσης σε αυτήν της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους (1834) ως τη σημερινή εποχή της άμετρης αστικής ανάπτυξης. Η έκδοση πλαισιώνεται με την Εισαγωγή «Μια ανάγνωση της πόλης κάτω από την παλίμψηστη λογοτεχνική εικόνα της σύγχρονης Αθήνας (1834-2008)» και συνοδευτικό εικονογραφικό υλικό. Διαρθρώνεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες: Α. Νεώτεραι  Αθήναι. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας κατά τον 19=ο αιώνα Β. Ο αστικός μετασχηματισμός της Αθήνας κατά τη διάρκεια του 20=ου αιώνα Γ. Η Αττική και η Αθήνα από την παλιά ως τη σημερινή εποχή.

Η ανθολογία συγκεντρώνει μια πλειάδα λογοτεχνικών στη μεγάλη πλειονότητά τους κειμένων με θέμα την Αθήνα και με ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον για την πόλη, από το 1834, χρονιά εγκαθίδρυσης της πρωτεύουσας στην Αθήνα, έως τη σημερινή εποχή. Μέσα από αυτές τις αντιπροσωπευτικές, αυτοτελείς και εμβόλιμες, λογοτεχνικές εικόνες της πόλης, αντιδιαστέλλονται η διαχρονική τοπιογραφία και αισθητική της με τις κυρίαρχες αντιθέσεις της ανάμεσα στην παλιά και τη νέα εποχή. Ξεκινώντας με την εικόνα του κεντρικού ήρωα στο μυθιστόρημα Ο Ζωγράφος (1842) του Γρηγόριου Παλαιολόγου, του Φιλάρετου, ο οποίος «τρέχει πεζός και έφιππος, με τον Ανάχαρσιν εις τας χείρας, ως οι Άγγλοι περιηγηταί, δια να επισκεφθή τα μνημεία της περικλεούς πόλεως», ερχόμαστε σε επαφή με έναν από τους πρώτους ενθουσιώδεις επισκέπτες της νεώτερης Αθήνας. Στη συνέχεια, η ανεκτίμητη αίγλη του παρελθόντος σε συνδυασμό με τις ευοίωνες προοπτικές για τη μελλοντική εξέλιξη της πρωτεύουσας συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία τόσο της λυρικής πόλης, που ύμνησαν οι ρομαντικοί ποιητές και ο Κωστής Παλαμάς («Αθήνα ζαφειρόπετρα της γης το δακτυλίδι»), όσο και της μεταγενέστερης αστικής πόλης, που με νοσταλγικό ηθογραφικό τρόπο απεικόνισαν οι πρώτοι αθηναιογράφοι συγγραφείς, μέσα από την καθημερινή ζωή των ηρώων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τις σκηνές του δρόμου του Μιχαήλ Μητσάκη αλλά και την κριτική οπτική του Εμμανουήλ Ροΐδη. Από τις αρχές του 20ού αιώνα ως το μεσοπόλεμο σχηματίστηκε πλήρως το λογοτεχνικό μόρφωμα της Αθήνας καθώς οι νεότεροι λογοτέχνες, με προεξάρχοντες βασικούς εκπροσώπους της «γενιάς του ’30», όπως ο Γιώργος Σεφέρης και ο Γιώργος Θεοτοκάς, αποτύπωσαν την εποχή τους προβάλλοντας τα σύγχρονα γνωρίσματα της αστικής ανθρωπογεωγραφίας και της κοινωνικής λειτουργίας της πόλης. Ξεμάκρυνε πια οριστικά η εποχή του κλεινού άστεως όπου έζησε παιδί ο αυτόχθων Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, όταν «βλάχοι από τα γύρω χωριά σαλαγούσαν γαλλόπουλα και φραγκόκοτες με το καλάμι μπρος στα Ανάκτορα και στην οδό Ερμού», και η Αθήνα βρέθηκε σύντομα αντιμέτωπη με τους εσωτερικούς ανασχηματισμούς και τις κρίσιμες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις που προσδιόρισαν αποφασιστικά τη μελλοντική της εξέλιξη στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα η λογοτεχνική εικόνα της Αθήνας γίνεται όσο ποτέ ρεαλιστική στα μάτια των σύγχρονων λογοτεχνών που καταγράφουν την πλήρη επικράτηση του αστικού τοπίου απέναντι στο οποίο δεν κρύβουν την ενόχλησή τους οι παλαιότεροι και την παραδοχή τους οι νεώτεροι. Ιδιαίτερα η «γενιά του ’70» προβάλλει την ταύτισή της με την πόλη και τον τεχνοκρατικό τρόπο ζωής.

Βιβλιοπαρουσιάσεις-Κριτικές: Αγγελική Πανοτάρα, Freetime, 4.8.2009. Δ. Μαρίτσα, Η Θεσσαλία, 9.9.2009. Δ.Α.Δ., Ελευθεροτυπία, 9 Οκτ. 2009. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ένα αφήγημα της Αθήνας», Ελευθεροτυπία, 30.10.2009. Δώρα Μακρή, «Σκιαγράφηση της Αθήνας μέσα από τη λογοτεχνία», Η Καθημερινή, 15.11.2009. Σοφία Βούλτεψη, [Γνώμες], Απογευματινή, 16. 1. 2010. Ελευθέριος Σκιαδάς, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων –Έφορος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αθηναίων, Βασίλης Καραποστόλης, Ζέτα Γκότση: Παρουσίαση, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 12. 1. 2010. Γιάννης Ν. Μπασκόζος, «Λαμπρή και ελεεινή. Οι πολλές όψεις της Αθήνας μέσα από ένα δοκίμιο και μια ανθολογία λογοτεχνικών κειμένων: Αλίκη Σπυροπούλου, Μορφές κατοίκησης στην Αθήνα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα (2010) και  ---», Το Βήμα, 5.9.2010.

Μνείες: Ίρις Κρητικού, «Συνέβη, ίσως, στην Αθήνα», Συνέβη στην Αθήνα. Ομαδική έκθεση, 2009, σ. 9-11: 11. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Αθήνα και πάλι Αθήνα. Βιβλιοκρισία για το βιβλίο της Τόνιας Καφετζάκη- Θανάση Γιοχάλα», Η εποχή, 4. 2. 2013

Το βιβλίο αξιοποιήθηκε από οκταμελή ομάδα καθηγητών του 1ου Π.Π. Γυμνασίου Πλάκας (Συντονίστρια: Μαίρη Παπαδαντωνάκη, φιλόλογος) στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα «Πλάκα, η γειτονιά των ονείρων μας», Σχολικό Έτος 2011-2012 ( plakadiadromes.webnode.gr) που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου το 2012.

11. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Bιβλιογραφικός Oδηγός για τη μελέτη των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, σσ. 436 [σε συνεργασία με την Ολυμπία Ταχοπούλου]. Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός αναρτήθηκε από το Ινστιτούτο στις 4 Οκτωβρίου 2011.

Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός προέκυψε από την επιλογή, αποδελτίωση και ταξινόμηση των δοκιμίων, της αλληλογραφίας και των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη, καθώς και από την αποδελτίωση των κριτικών κειμένων που έχουν δημοσιευτεί για τη σεφερική ποίηση κατά τη χρονική περίοδο 1931-2000. Η επιλογή των κριτικών κειμένων έγινε κατά βάση από την υπό έκδοση Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που καλύπτει την εν λόγω περίοδο. Η έρευνα επεκτάθηκε κατά περίπτωση και έως το 2003, προκειμένου να συμπεριλάβει ειδικές μονογραφίες και αφιερώματα περιοδικών στη σεφερική ποίηση, χωρίς όμως την πρόθεση να εξαντλήσει τα μετά το 2000 δημοσιεύματα.

Η οργάνωση και η διάρθρωση του Βιβλιογραφικού Οδηγού έγινε με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη και τον μελετητή της σεφερικής ποίησης στην εύκολη χρήση των βιβλιογραφικών καταγραφών, οι οποίες παρουσιάζονται στον Οδηγό, ταξινομημένες ανά ποιητική συλλογή, ενότητα και ποίημα. Για τη δομή του Βιβλιογραφικού Οδηγού ακολουθήθηκε σε γενικές γραμμές το σχήμα του Βιβλιογραφικού Οδηγού στα 154 ποιήματα του Καβάφη των Diana Haas και Μιχάλη Πιερή. Διαρθρώνεται δηλαδή σε δύο βασικά μέρη, που συμπληρώνονται από το Ευρετήριο θεμάτων-κλειδιών και τον Πίνακα Συχνότητας. Το Πρώτο Μέρος αποτελεί το κύριο σώμα του Οδηγού με το σύνολο των αναφορών σε συντομογραφημένη μορφή, συγκεντρωμένων ανά ποιητική συλλογή, ενότητα και ποίημα. Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των αναφορών που έχουν αποδελτιωθεί και ταξινομηθεί στο Πρώτο Μέρος. Το Ευρετήριο θεμάτων περιλαμβάνει τη λίστα των θεματικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό του περιεχομένου κάθε βιβλιογραφικού λήμματος. Τέλος, ο Πίνακας Συχνότητας παρουσιάζει ποσοτικά πλέον, την αριθμητική συχνότητα των αναφορών του Οδηγού στην κάθε συλλογή ποιημάτων, την κάθε ενότητα ή ακόμη και στο κάθε ποίημα.

12. Επίτομη Ανθολογία «Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν… Η Ελληνική Ποίηση τον Εικοστό Αιώνα». Ανθολόγηση-Πρόλογος: Δώρα Μέντη, Εισαγωγικά σημειώματα: Ευριπίδης Γαραντούδης, Gutenberg 2016.

Βιβλιοκρισίες-Παρουσιάσεις: Κώστας Βούλγαρης, «Ο χρόνος της ιστορίας και ο χρόνος της ποίησης», Η Αυγή, 21.3.2016, Ελισάβετ Κοτζιά, Η Καθημερινή, 3.4.2016. Θεοδόσης Νικολαϊδης, «Ποιητικός χάρτης του εικοστού αιώνα», Τα Νέα, 14. 5. 2016, Ανθούλα Δανιήλ, Φρέαρ, 18.5.2016. Ορφέας Απέργης,  «Τρίτοι από αληθείας»: Μια περιανθολόγηση και μία πρόταση», BooksJournal, τχ. 70, Οκτ. 2016, σ. 52-60: 52-54.

II. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή σύμμικτους τόμους

1. «Kοινωνικοί προσδιορισμοί και ιδεολογικός στόχος της μεταπολεμικής κριτικής. O ποιητής-κριτικός Πάνος Θασίτης», O Παρατηρητής, τχ. 13 [αφιέρωμα], 1989, σ. 42-52.

Mνείες: Eυριπίδης Γαραντούδης, «Tα μεταπολεμικά λογοτεχνικά περιοδικά· λογοτεχνία, κριτική και ιδεολογία», Eπιστημονικό Συμπόσιο 1949-1967. H εκρηκτική εικοσαετία, Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 2000, σ. 313-337: 330-331, 337. Βενετία Αποστολίδου, «Το περιοδικό Κριτική (1959-1961). Η δόμηση της υποκειμενικότητας μιας γενιάς», Νέο επίπεδο, περ. γ', τχ. 32, Νοέμ. 2000, σ. 60. Βενετία Αποστολίδου, Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά,  Πόλις 2003, σ. 176. Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, «Πάνος Κ. Θασίτης. Ουρανός από μνήμη και φως"» Παρέμβαση, τχ. 123, 2003 = Εν όλω, Εκδόσεις Σοκόλη 2003, σ. 69. Μιχάλης Μπακογιάννης, Το περιοδικό «Κριτική» (1959-1961), Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2004, σ.170. Αντώνης Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και ποίηση. Ζητήματα αισθητικής και ιδεολογίας, Εστία 2009, σ. 124, 347, 446.

2. «H θεματική της “άγονης γραμμής” στους μεταπολεμικούς ποιητές», Διαβάζω, τχ. 228 [αφιέρωμα Λειβαδίτη], 1989, σ. 33-40.

Μνείες: Θεοδούλη Αλεξιάδου, «Η θεματική του νησιού στην ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Τόπος εξορίας και τόπος θανάτου. Ρεαλιστικές καταβολές και συμβολικές προεκτάσεις», Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, τ. 1, Επιμέλεια Αστέριος Αργυρίου, Ελληνικά γράμματα 2004, σ. 618-619. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Τα νησιά του Αιγαίου ως τόπος μιας αντίθεσης: από την ποιητική γενιά του 1930 στη μεταπολεμική ποίηση», Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση, Εκδόσεις  Καστανιώτη 2007, σ. 229.

3. «O διάλογος των Eλλήνων μεταπολεμικών ποιητών με τον Federico Garcia Lorca», Πόρφυρας, τχ. 55, 1990, σ. 49-61.     

Μνείες: Teresa Lopez Villalba, «F.G. Lorca, poeta en Grecia», Erytheia, 13, 1992, σ. 203-216. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις 2005, σ. 392. Αλεξάνδρα Μπουφέα, Τα  λογοτεχνικά περιοδικά της Κατοχής, Εκδόσεις Σοκόλη 2006, σ. 270. Χρήστος Δανιήλ, Ξαναδιαβάζοντας τον Νίκο Καββαδία, Εκδόσεις Οδός Πανός 2010, σ.88.

4. «H “υποβολή” του Kαβάφη στους μεταπολεμικούς ποιητές [Mιχάλης Kατσαρός, Mανόλης Aναγνωστάκης, Άρης Aλεξάνδρου]», Γράμματα και Tέχνες, τχ. 63, 1991, σ. 5-10.

5. «Kριτικό Aνθολόγιο Kωνσταντίνου Θεοτόκη», Πόρφυρας, τχ. 57-58 [αφιέρωμα], 1991, σ. 363-375.

6. «H υποβολή του Aνδρέα Kάλβου στην “πρώτη εποχή” του Nίκου Kαρούζου»,  Σημείο [Λευκωσίας], τ. 1 [αφιέρωμα], 1992, σ. 211-227.

7. «Tο θεματικό μοτίβο του “επιζώντος” στην ποίηση του Mανόλη Aναγνωστάκη», Aντί, τχ. 537-528 [αφιέρωμα], 1993,  σ. 79-84 = Για τον Aναγνωστάκη. Kριτικά κείμενα. Eπιλογή: Nάσος Bαγενάς, Λευκωσία, Εκδόσεις Aιγαίον 1996, σ. 279-292. Αναδημοσιεύεται πλήρως επεξεργασμένο στο βιβλίο αρ. 9.

Μνείες: Μαίρη Μικέ, «Η ανοχύρωτη πόλη», Εντευκτήριο, τχ. 71, Δεκ. 2005, σ. 135-144: 143. Ευτυχία Νικολακοπούλου, «Η μοναξιά στην ποίηση του Μ. Αναγνωστάκη», Ομπρέλα, τχ. 74 [αφιέρωμα], Σεπτ.-Οκτ. 2006, σ. 22-28: 27. Αντώνης Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και ποίηση. Ζητήματα αισθητικής και ιδεολογίας, Εστία 2009, σ. 587.

8. «Άγγελος Σικελιανός: H “μυστική” εφηβεία και το όραμα του ποιητή», Πόρφυρας, τχ. 66, 1993, σ. 46-49.

9.«O τοτεμισμός του έρωτα στην ποίηση του Mίλτου Σαχτούρη», Γράμματα και Tέχνες, τχ. 69, 1993, σ. 21-25. Αναδημοσιεύτηκε στον τόμο Ελληνικός μεταπολεμικός υπερρεαλισμός, επιμέλεια Γ.Η. Παππάς, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πάτρα 2005, σ. 382-396.

10. «Tο δαιμονιακό στοιχείο στην ποίηση του Nίκου Kαρούζου», Για τον Nίκο Kαρούζο, Αθήνα, Ίκαρος 1996, σ. 155-167.

Μνείες: Θεοδούλη Αλεξιάδου, «Ο ποιητής και η μέθη: Η φυγή από την πραγματικότητα. Ν. Καρούζος, Μ. Σαχτούρης»,  La vigne et le vin dans la langue et la littérature néo-helléniques, Textes réunis par Martine Breuillot, Publications Langues’O, 2001, σ. 405-413: 411.

11. «Eργογραφία-Bιβλιογραφία Tάκη Σινόπουλου (1980-1995)» [σε συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη], Tάκης Σινόπουλος. Ένοικος τώρα του παντοτινού κεκυρωμένος, Πύργος, Έκδοση περιοδικού Aλφειός 1996, σ. 217-236.

12. «O ερωτικός λόγος στην ποίηση του Mίλτου Σαχτούρη», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 5, 1997, σ. 68-90. Bλ. και προγενέστερη διαπραγμάτευση αρ. 9. Η μελέτη αναδημοσιεύεται επεξεργασμένη στο βιβλίο αρ. 4.

Μνείες: Χριστίνα Αργυροπούλου, «Η αλληλοδιείσδυση του γήινου και του ουράνιου επιπέδου στο έργο του Μίλτου Σαχτούρη μέσα από τη σκηνοθετική τεχνική του», Φιλολογική, τχ. 92, Αυγ.-Σεπτ. 2005, σ. 22-31:22.

13. «Kώστας Πασαγιάννης» [σε συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη]. Λήμμα-ανθολόγηση κειμένων για την ανθολογία H παλαιότερη πεζογραφία μας. Aπό τις αρχές της έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, τ. Θ, Aθήνα, Eκδόσεις Σοκόλη 1997, σ. 192-223.

14. «Πλάτων Pοδοκανάκης» [σε συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη]. Λήμμα-αν­θολόγηση κειμένων για την ανθολογία H παλαιότερη πεζογραφία μας, τ. IA, Aθήνα, Eκδόσεις Σοκόλη 1998, σ. 194-211.

Μνείες: Βίκυ Πάτσιου, Ο Πλάτων Ροδοκανάκης και το ρεύμα του νεοελληνικού αισθητισμού», Α.Π.Θ. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ., Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης «Μνήμη Πάνου Μουλλά», Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη 2014, σ. 656-667: 665.

15. «Aφηγηματικά υποστρώματα παραμυθιών στην ποίηση του Mίλτου Σαχτούρη», Aκτή [Λευκωσίας], τχ. 38, 1999, σ. 161-176. Αναδημοσιεύτηκε στον τόμο Ελληνικός μεταπολεμικός υπερρεαλισμός, επιμέλεια Γ.Η. Παππάς, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πάτρα 2005, σ. 397-417. Η μελέτη αναδημοσιεύεται επεξεργασμένη στο βιβλίο αρ. 4.

16. «Στράτης Θαλασσινός και Mαθιός Πασκάλης. Δύο προσωπεία του Γιώργου Σεφέρη», Ποίηση, τχ. 13, 1999, σ. 188-204. Η μελέτη αναδημοσιεύεται πλήρως  επεξεργασμένη στο βιβλίο αρ. 9.

Mνείες: Άρης Mαραγκόπουλος, «H Aκρόπολη ως Πουργατόριο», O Γιώργος Σεφέρης ως αναγνώστης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας», επιμέλεια K. Kωστίου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σ. 39-66: 41, 46. Peter Mackridge, «O Σεφέρης και η προφητική φωνή», Γιώργος Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης, φιλ. Επιμ. Μ. Πιερής, Αθήνα, Μεσόγειος 2004, σ. 93-113: 93.  Peter Mackridge, «O Στράτης Θαλασσινός συναντά τον Θαλασσινό Γέρο: ο Σεφέρης στην Αίγυπτο», Κονδυλοφόρος, τ. 4, 2005, σ. 195-221: 200. Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Εισαγωγή», Βαρνάβας Καλοστέφανος, Μ.Ι.Ε.Τ. 2007, σ. 18 Peter Mackridge, Εκμαγεία της ποίησης. Σολωμός Καβάφης Σεφέρης, Εστία 2008, σ. 327, 328, 384. Ειρήνη Παπακυριακού, «Ο Στράτης (Θαλασσινός) στο έργο του Γιώργου Σεφέρη: Η αναζήτηση μιας ελληνικής ταυτότητας», Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, Πρακτικά: Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), επιμ. Κ.Α. Δημάδης, Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικων Σπουδών 2011, τ. 1, σ. 463-475: 466, 470.

17. «O Σεφέρης και η πρώτη μεταπολεμική γενιά», Tο Bήμα [αφιέρωμα], 27.2. 2000 = Γιώργος Σεφέρης. Eκατό χρόνια από τη γέννησή του, Aθήνα, Eρμής 2000, σ. 45-49.

Μνείες: Ευριπίδης Γαραντούδης, «H σάτιρα στις μεταπολεμικές ποιητικές γενιές», Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση, Εκδόσεις Καστανιώτη 2007, σ. 216. Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 309.

18. «H γυναικεία λογοτεχνική παρουσία στα Eπτάνησα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 13, Nοεμ. 1999-Φεβρ. 2000, σ. 82-99 = Πρακτικά Στ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 4, Αθήνα 2004, σ. 265-279 [εμπλουτισμένη μορφή].

Μνείες: Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου, «Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832): η παλαιά βάρβαρος γνώμη και η διαμόρφωση της ατομικής συνείδησης στα Επτάνησα, στις αρχές του 19ου αιώνα», Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, τ. 1, Επιμέλεια Αστέριος Αργυρίου, Ελληνικά γράμματα 2004, σ. 210. Ειρήνη Ριζάκη, Οι "γράφουσες" Ελληνίδες. Σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19=ου αι., Κατάρτι 2007, σ. 14.  Πέρσα Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα (Περιοδικά λόγου και τέχνης 1900-1940)», Πρακτικά Ημερίδας, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,  Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940), επιμ. Σοφία Ντενίση, Gutenberg 2008, σ. 205-250: 228-229.

19. [Συμμετοχή], Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης 2000, σσ. 396. Έχω επίσης συντάξει τον «Kατάλογο περιοδικών που αποδελτιώθηκαν», ό.π., σ. 375-396. 

20. «“Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση”; Ή λίγα λόγια για το λόγο και τη σιωπή του Mανόλη Aναγνωστάκη», Nέο Eπίπεδο, τχ. 32  [αφιέρωμα], 2000, σ. 30-34. Η εργασία αναδημοσιεύεται πλήρως επεξεργασμένη στο βιβλίο αρ. 9. 

21. «Γ. Σεφέρης "Mε τον τρόπο του Γ.Σ." Σάτιρα εις εαυτόν», Nέα Eστία, τχ. 1728, 2000, σ. 663-677. Η μελέτη αναδημοσιεύεται επεξεργασμένη στο βιβλίο αρ. 9.

Μνείες: Κατερίνα Κωστίου, «Στις παρυφές του ποιητικού έργου: η παρωδία στο έργο του Σεφέρη», Γιώργος Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης,, επιμέλεια Μ. Πιερής, Μεσόγειος  2004, σ. 127-139: 138.

22. «Mεταπολεμική Ποίηση-Mεταπολεμική πεζογραφία», Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος & 20ός αιώνας), Διδακτικό Eγχειρίδιο  Ελληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου, Θεματική Eνότητα «Nεοελληνική Λογοτεχνία», Πάτρα 2001, σσ. 270-329. Πάτρα 2008 (2), σ. 455-493.

23. «O Aνδρέας Eμπειρίκος και οι μεταπολεμικοί ποιητές», Ποίηση, τχ. 18, 2001, σ. 165-182.

Μνείες: Δημήτρης Ηλ. Ρεντίφης, «Αφιέρωμα στον Αντρέα Εμπειρίκο», Αποτιμήσεις, Εκδόσεις Πατάκη 2007, σ. 350. Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 316.

24. «Άγγελος Σικελιανός: Συγκλίσεις και αποκλίσεις του αισθητικού προτύπου του στην ποίηση των μεταπολεμικών ποιητών», Nέα Eστία, τχ. 1740 [αφιέρωμα], 2001, σ. 893-909.

Μνείες: Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 315.

25. «H πράξη και η πρακτική της μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Στάση ζωής, όψεις και οπτικές της γραφής», Tο Δέντρο, τχ. 117-118, 2002, σ. 106-108.

26. «Tο ταξίδι στα Kύθηρα: Ένα δυτικό λογοτεχνικό μοτίβο στη νεοελληνική ποίηση», Α' Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα, τ. 5, Κύθηρα, Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων 2003, σ. 191-204.

27. «Νόστος εντοπιότητας και μνήμη παιδικής ηλικίας στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη», Μανόλης Πρατικάκης. Μελετήματα, Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής 2004, σ. 21-31.

Μνείες: Ευριπίδης Γαραντούδης, Η αντοχή του λυρισμού. Αναφορά στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη, Gutenberg 2011, σ. 88.

28. «Τα νησιά του Σαχτούρη: από την εισόδεια αποκηρυγμένη ποιητική συλλογή Η μουσική των νησιών μου (1941) ως του "θανάτου τα νησιά" της Καταβύθισης (1990)», Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, επιμέλεια Αστέριος Αργυρίου, τ. 1, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα 2004, σ. 567-573. Αναδημοσιεύεται στο βιβλίο αρ. 4.

Μνείες: Κική Δημοπούλου-Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 33.

29. «Mε την ωραία Eλένη στη σχολική τάξη. Mύθος, απομυθοποίηση και επαναμάγευση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Φιλοσοφική σχολή-Τμήμα Φιλολογίας, Γλώσσα και λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιμέλεια Ι.Ν. Περυσινάκης, Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Ιωάννινα 2004, σ. 285-291.

30. «Μια θαλασσινή αύρα της ποίησης στη σχολική τάξη ή γιατί ο Οδυσσέας Ελύτης θα ήθελε να στείλει σχολείο τη "μικρή πράσινη θάλασσα"», Γλώσσα και λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο 2005, σ. 89-98.

31. «Τα λυπημένα Χριστούγεννα του Σαχτούρη ή γιατί οι γιορτές είθισται να μελαγχολούν τους ποιητές», Φιλολογική, τχ. 92 [αφιέρωμα],  2005, σ. 62-66.

Μνείες: Αργύρης Παλούκας, «Μίλτος Σαχτούρης: Μεγάλωσε με την αγωνία των χρωμάτων», Αντί, τχ. 858-859 [αφιέρωμα], Δεκέμ. 2005, σ. 50.

32. «"Η πολυθρόνα", "Η ηρωίδα", "Η φωτιά", "Οι εχθροί της Άνοιξης". Τρία ανένταχτα ποιήματα και ένα αυτόγραφο του Μίλτου Σαχτούρη», Αντί, τχ. 858-859 [αφιέρωμα], 2005, σ. 42-49.

33. «Η μεταφραστική τύχη και η απήχηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στην ελληνική μεταπολεμική ποίηση», Η Αυγή, 15.8. 2006, σ. 10-11.

34. «Το ταξίδι για τα Κύθηρα (Ένα παλιό λογοτεχνικό θέμα με απήχηση στη νεότερη ελληνική πεζογραφία)», Πόρφυρας, τχ. 120, 2006, σ. 297-304. Πληρέστερη μορφή της μελέτης δημοσιεύεται στον αρ. 46.

35. «H τύχη του σικελιανικού "λυρικού βίου": Mεταπολεμικές και νεότερες κριτικές και ποιητικές αντιδράσεις», Ποίηση, τχ. 28, 2006, σ. 152-161.

36. «Ο "ποιητικός πίνακας" του Βαττώ και το ταξίδι στα Κύθηρα του Κώστα Ουράνη», Μικροφιλολογικά, τχ. 21,  2007, σ. 46-48.

37. «Από την "κιβωτό" ως το "κιβώτιο" της ποίησης (Δύο ετεροχρονισμένες ποιητικές συνομιλίες του Β. Λεοντάρη με τον Γ. Σαραντάρη και τον Μ. Αναγνωστάκη», Μικροφιλολογικά, ό.π., σ. 54-58.

38. «Πρόσωπα και προσωπεία στην ποίηση και τη ζωγραφική του Νίκου Εγγονόπουλου», Πρακτικά του Γ' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, επιμ. Κ.Α. Δημάδης, Ελληνικά Γράμματα 2007, σ. 623-634. Μικρό απόσπασμα της μελέτης αυτής προδημοσιεύτηκε στο Ημερολόγιο 2007, Ο ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος, επιμέλεια Θανάσης Χατζόπουλος, Αθήνα, Ύψιλον 2006, σ. 274. Ένα ακόμη μέρος της με τον τίτλο «Λογοτεχνικοί πρόγονοι και λογοτεχνικοί ήρωες στην ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου», περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα  Η Φιλολογική, τχ. 101, 2007-2008, σ. 24-29.

Μνείες: Άννα Κατσιγιάννη, «Βαλκανικές γραφές: Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης. Μυθιστορία και κοινό «φορτίο μνήμης», Α.Π.Θ. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ., Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης «Μνήμη Πάνου Μουλλά», Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη 2014, σ. 735-749: 749.

39. «Ξένος μπροστά στο πατρικό του σπίτι. Δεκαπέντε χρόνια (1981-1996) προσφυγιάς στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη», Πόρφυρας, τχ. 124 [αφιέρωμα], 2007, σ. 255-270.

Μνείες: Στυλιανή Παντελιά, «Οι αλλόκοτοι άγγελοι στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη», Πάροδος [Λαμίας], τχ. 37, Ιούλ. 2010, σ.4392-4402: 4401.

40. Συγγραφή λημμάτων για λογοτέχνες και λογοτεχνικά περιοδικά στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη 2007. Aναφέρω επιλεκτικά τα εξής: «Mεταπολεμική λογοτεχνία» (σ. 1407-1408), «Aνέστης Eυαγγέλου» (σ. 712), «Mόνα Mητροπούλου» (σ. 1425), «I.M. Παναγιωτόπουλος» (σ. 1675-1676), «Tίτος Πατρίκιος» (σ. 1752-1753), «Kώστας Στεργιόπουλος» (σ. 2081-2082), «Mάριος Xάκκας» (σ. 2332-2333), κ.α., καθώς και αρκετά λήμματα για λογοτεχνικά περιοδικά του 20ου κυρίως αιώνα, όπως π.χ. Ενδοχώρα [Ιωαννίνων] (σ. 646-647), Λύρα [Αθηνών και Ζακύνθου] (σ. 1294), H Συνέχεια (σ. 2116-2117), κ.α.

41. «Στο νεοελληνικό σπουδαστήριο του Αλέκου Αργυρίου», Αντί, τχ. 919, 11.4. 2008, σ. 53-54.

42. «Κυριάκου Χαραλαμπίδη, "Γλυκό του κουταλιού". Η διδακτική προσέγγιση του κειμένου σε συνδυασμό με τον ενισχυτικό παράγοντα της γνωριμίας με τον ποιητή», Διάλογος [Ηρακλείου], τχ. 18/19, 2008, σ. 303-312.

43. «Τα προσωπεία στην ποίηση του Νάσου Βαγενά», Πόρφυρας, τχ. 127-130, 2009, σ. 507-517.

Μνείες: Μαντώ Μαλάμου, «Στη νήσο των μακάρων ή στον ίλιγγο της Συντεχνίας; («Βάναυσα» σονέτα – Ύμνοι ή σάτιρες;», Ποιητική, τχ. 7, 2011, σ. 257-266: 261.

44. «Η ποιητική εντοπιότητα του Μάρκου Μέσκου», [αφιέρωμα] Πάροδος [Λαμίας], περ. β, τχ. 28, 2009, σ.  3265-3269. 

45. «Η επιστροφή στην Αθήνα. Το θέμα του κυνηγημένου της μεταπολεμικής εποχής, από την Καγκελόπορτα (1962) του Αντρέα Φραγκιά ως τον Γενναίο Τηλέμαχο (1972) του Αλέξανδρου Κοτζιά», Επιστημονικό συνέδριο για τον συγγραφέα-δημοσιογράφο Αντρέα Φραγκιά, Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2007, Θέματα λογοτεχνίας, τχ. 40, Ιαν.-Απρ. 2009, σ. 107-117.

46. «Το ταξίδι για τα Κύθηρα (Ένα παλιό λογοτεχνικό θέμα με απήχηση στη νεότερη ελληνική πεζογραφία)»,  Πρακτικά του Η' Πανιονίου Συνεδρίου , τ. 4β, Κύθηρα 2009, σ. 20-34. 

47. «Το τελευταίο ταξίδι – μια επωδός στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη», Το Δέντρο, τχ.171-172, Φθινόπωρο  2009, σ.  68-72.

Μνεία:  Έλλη Φιλοκύπρου, Ένοχος μιας μεγάλης αθωότητας. Η ποιητική περιπέτεια του Τάσου Λειβαδίτη, Αθήνα, Νεφέλη 2013, σ. 120.

48. «Ο γυμνός κάθετος βράχος της Μονεμβασιάς του Γιάννη Ρίτσου», Θέματα λογοτεχνίας, τχ. 42, Σεπτ.-Δεκ. 2009, σ. 189-198.

49. «Η λογοτεχνία και το θέατρο την περίοδο 1910-1936» [σε συνεργασία με την  Τόνια Καφετζάκη], Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»-Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, Στα χρόνια του Βενιζέλου…, Χανιά-Αθήνα 2010, σ. 143-158.

50. Η Αλεξάνδρεια της Δέλτα και του Καβάφη», 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού στην Αίγυπτο, Κάιρο-Αλεξάνδρεια 7-9 Απριλίου 2009, Πάπυροι, τχ. 6-7, Φεβρουάριος-Ιούνιος 2010, επιμ. Μαρία Φραγκή, σ. 173-177.

51. «Ποιήματα και πεζά με άξονα την Κύπρο και τον κυπριακό αγώνα. Μια ιστορικοφιλολογική επισκόπηση (1893-2009)», Τα ιστορικά, τχ. 52, Ιούν. 2010, σ. 175-193.

Μνείες: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Κυριάκος Χαραλαμπίδης: Η αντοχή του εθνικού ποιητή στις μέρες μας», ο αναγνώστης στις 28 Ιανουαρίου, 2014. Δημήτρης Τζιόβας, «Τόπος, μνήμη, τραύμα. Η Κύπρος στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία»,  Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας, Ηράκλειο, Π.Ε.Κ. 2017, σ. 481-496: 481. 

52. «Η λογοτεχνική εικόνα της Πρέβεζας από τον 19ο ως τα μέσα του 20ου αιώνα», Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Πρέβεζα 2010, σ. 361-373.

Μνείες: Αλεξάνδρα Κωστάκη, «Κώστας Καρυωτάκης, Μέρος Β» στο http://womland.wordpress.com/2012/07/18/afieroma-ston-kariotaki-3/ (27.11.2014)

53. «Έλληνες λογοτέχνες-προσκυνητές στην Αθήνα (1833-1903). Στοιχεία για μια πρωτογενή αναπαράσταση της νεοελληνικής ταυτότητας», Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, Πρακτικά: Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), επιμ. Κ.Α. Δημάδης, Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικων Σπουδών 2011, τ. 1, σ. 139-149 [ψηφιακό βιβλίο].

54. «Ο δάσκαλος και η έδρα-οι μαθητές και το ποίημα, στην ποίηση του Γιάννη Δάλλα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 46, 2011, σ. 157-163.

55. «Ταπεινοί και καταφρονεμένοι στην Αθήνα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», Γ’ Συνέδριο Παπαδιαμαντικών Σπουδών, Σκιάθος 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2011. Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών & Δήμος Σκιάθου, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τ. 1, Αθήνα, Δόμος 2012, σ. 313-326.

Μνείες: Βασιλική Δ. Λαμπροπούλου, «Απολογισμός του Γ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», Θεολογία (2011-14), σ. 285.

www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_4_23_Lampropoulou.pdf

56. «Συνεργασία Σχολείου-Πανεπιστημίου στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών: το παράδειγμα του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης», Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, επιμ. Ευαγγελία Φρυδάκη, Θεοδώρα Κάββουρα, Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου, Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Αθήνα, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» 2013, σ. 72-75.  eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP510/BOOK%20final%20preview.pdf

57. «Η χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο των Ομίλων ενδιαφέροντος: το παράδειγμα των Ομίλων Λογοτεχνίας» (σε συνεργασία με τη Βαρβάρα Ρούσσου), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, 10-12 Μαϊου 2013.  Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά www.etpe.eu/custom/pdf/etpe1998.pdf

58. «Επαρχιώτες λογοτέχνες στην Αθήνα (1863-1933)», Α.Π.Θ. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ., Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης «Μνήμη Πάνου Μουλλά», Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη 2014, σ.  529-542.

59. «Ο Όμιλος Λογοτεχνίας, Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικής Γραφής στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης», Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και εκπαίδευση. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, 28-30 Νοεμβρίου 2013), Αθήνα 2015, σ. 110-121.

60. «Η καινοτομία στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία. Το παράδειγμα της διασχολικής δράσης τεσσάρων Π.Π. σχολείων «Οδυσσέας Ελύτης: Τόποι και τοπία της ποίησής του», 1=ο Συνέδριο Δ.Ε.Π.Π.Σ, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών (αμφιθέατρο Αργυριάδη) 26-28 Σεπτεμβρίου 2014. Το κείμενο της ανακοίνωσης περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου http://depps.minedu.gov.gr/?page_id=1536

61. «Δεκέμβρης του ’44: Από τα επικαιρικά ποιήματα του 1945 ως τη νηφάλια αποτίμηση του 2000»,  Ε Συνέδριο Ε.Ε.Ν.Σ., Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2014. http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/menti_dora.pdf (5.2.2015).

62. «Διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας στις αρχές του 21ου αιώνα. Το παράδειγμα της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (2000-2013)», 7=o Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία;»,  Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, Πάτρα 27-30 Ιουνίου 2014, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εργαστήρι Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Πρακτικά αφιερωμένα στη μνήμη Αλέξη Δημαρά Χρήστου Θεοφιλίδη, Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου 2015. Ενότητα «Συμπόσια: Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία». Δημοσιεύτηκε στο: http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/all_______________________.pdf, σ. 27-33.

63. Δώρα Μέντη – Γιώργος Θώδης, «Προωθώντας τη φιλαναγνωσία στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από έναν Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό», Πανελλήνιο Συνέδριο «Καλές πρακτικές και καινοτομία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Έρκυνα, τχ. 4 (ειδικό) 2015, σ. 218-227.

64. «Το ηγετικό προφίλ του Ελευθέριου Βενιζέλου στη σύγχρονή του νεοελληνική ποίηση», Κρητολογικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 21- Οκτωβρίου 2011. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Σμυρναίων http://www.enosismyrneon.gr/images/pdfs/Menti-Venizelos-libre.pdf (25.1.2015).

65. «Γαλήνη: 1976-1977. Η τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ηλία Βενέζη», Λογοτεχνικός χάρτης: Μικρασία», Ευαγγελική Σχολή 2015, ψηφιακή έκδοση  ISBN 978-618-82333-0-0, σ. 107-121  (σε συνεργασία με τον Γιώργο Θώδη).

Μνείες: Χ.Λ. Καράογλου, «Ο Ηλίας Βενέζης και ο ελληνικός κινηματογράφος», Κονδυλοφόρος, τ. 14/2015, σ. 171-197: 196

66.  «Η Αθήνα του Κωστή Παλαμά», Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου «Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά», Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά 2016,  σ. 467-481.

67. «Επιστολές νεώτερων στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», Νέα Ευθύνη, τχ. 34-35, Ιούλ.-Δεκ. 2016, σ. 333-339. 

68. «Η Κύπρος και το κυπριακό στη νεότερη ελλαδική λογοτεχνία (1974-2004)», Νέα Εστία [αφιέρωμα Κύπρος], τχ. 1871, Δεκ. 2016,  σ. 616-628.

Μνείες: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η υπαρκτή Κύπρος», Νέα εστία,  τχ. 1874, Σεπτ. 2017, σ. 752-759: 756-757.

69. «Μορφές της φεγγαροντυμένης στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη», Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα 30 Απριλίου-4  Μαϊου 2014,  γενική επιμ. Δ. Κονιδάρης, τ. 3 Λογοτεχνία, Κέρκυρα 2017, σ. 133-142. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1. «Γιάννη Δάλλα, Ποιήματα 1948-1988, Nεφέλη 1990», O Πολίτης, τχ. 107, 1990, σ. 60-63.

Μνεία: Στέφανος Διαλησμάς, «"Φωνές" στην ποίηση του Γιάννη Δάλλα», Πόρφυρας, τχ. 119, Απρ.-Ιούν 2006, σ. 85.

2. «Mανόλη Aναγνωστάκη  Y. Γ.,  Aθήνα, Nεφέλη 19922», O Πολίτης, τχ. 122, 1993, σ. 65-66.

3. «Clément Moisan  H λογοτεχνική  ιστορία, μτφ. Aριστέα Παρίση, Aθήνα,  Εκδόσεις Kαρδαμίτσα 1992», Aντί, τχ. 543, 21.1.1994, σ. 63-65.

4. «Aνέστη Eυαγγέλου H δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά (1950-1970) Aνθολογία. Eισαγωγή: Γιώργος Aράγης, Θεσσαλονίκη,  Παρατηρητής 1994», Ποίηση, τχ. 4, 1994, σ. 194-201.

Ανταπάντηση: Γιώργος Αράγης, «Η δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά (1950-1970). Υποκειμενικά», Αντί, τχ. 575, 14.4.1995, σ. 56-57.

5. «Nόρα Aναγνωστάκη, Διαδρομή. Δοκίμια κριτικής (1960-1995), Aθήνα, Nεφέλη 1995», Mαντατοφόρος, τ. 41, 1996, σ. 166-170.

6. «Δημήτρης Pαυτόπουλος, Άρης Aλεξάνδρου, ο εξόριστος», O Πολίτης, τχ. 36, 1997, σ. 47-48.

Μνεία: Αφιέρωμα  Δημήτρη Ραυτόπουλου, Μανδραγόρας, τχ. 30, 2003, σ. 97.

7. «Eρευνητική ομάδα. Eποπτεία X.Λ. Kαράογλου, Περιοδικά λόγου & τέχνης (1901-1940). Tόμος Πρώτος: Aθηναϊκά περιοδικά (1901-1925), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 542», Γράμματα και Tέχνες, τχ. 81, 1997, σ. 41-43.

8. Παρουσίαση του βιβλίου της Μαίρης Μικέ, Έρως (αντ)εθνικός. Ερωτική Επιθυμία και Εθνική Ταυτότητα τον 19ο αιώνα, Πόλις 2007, στο ηλεκτρονικό περιοδικό (www.enkyklo.gr/gr_magazine/index.html), της Ομάδας «Εν Κύκλω» του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιανουάριος 2009).

9. Παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Καρτσάκη, Στον ανήσυχο μαθητή μου, Βιβλιοπωλείο της Εστίας 2015, στο βιβλιοπωλείο «Επί λέξει», 20 Μαϊου 2016. Δημοσιεύτηκε στις 10.6.2016 στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης» http://www.oanagnostis.gr/agapimene-mou-mathiti/

Δ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

α. Συναντήσεις με συγγραφείς και διδασκαλία κειμένων τους

Υποδειγματικές διδασκαλίες λογοτεχνικών κειμένων με την παρουσία των συγγραφέων τους, με τη συμμετοχή των μαθητών των τριών τμημάτων της Β΄ Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής

1Κυριάκου Χαραλαμπίδη, «Γλυκό του κουταλιού». Συνδιδασκαλία με τον ποιητή  (12 Οκτωβρίου 2006).

Θανάση Βαλτινού, «Δύο γράμματα της Χαράς», από το μυθιστόρημά του Στοιχεία για τη δεκαετία του '60 (28 Φεβρουαρίου 2007).

 1. Άλκη Ζέη-Ζωρζ Σαρή. Οι συγγραφείς συνομιλούν με τους μαθητές των τριών τμημάτων της Β Γυμνασίου γύρω από τα θέματα της φιλίας, της, παλιάς και της τωρινής, σχολικής ζωής, του συγγραφικού τους έργου, με την οργάνωση και την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους  (Ευαγγελική Σχολή, 11 Ιανουαρίου 2007).
 2. Δίωρη πειραματική συνδιδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, με αντικείμενο μια συνολική θεώρηση της διδακτικής ενότητας «Οικογενειακές σχέσεις», συνδυασμένη με την ανάγνωση του μυθιστορήματος Ο ψεύτης παππούς (2007) της Άλκης Ζέη. Στο μάθημα συμμετείχαν οι μαθητές των τριών τμημάτων της Β Γυμνασίου, παρακολούθησαν 25 φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και η συγγραφέας Άλκη Ζέη, η οποία, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, συνομίλησε με τους μαθητές για το χαρακτήρα και την απήχηση του συγγραφικού της έργου (3 Νοεμβρίου 2008).
 3. Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μελέτησαν στη διάρκεια των Χριστουγέννων το μυθιστόρημα Τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού (2011), του μαθηματικού-συγγραφέα Τεύκρου Μιχαηλίδη. Ο συγγραφέας ήρθε στο σχολείο μας στις 11.1.2012, παρουσίασε στους μαθητές των τριών τάξεων  το «λογοτεχνικό εργαστήρι» του  και συνομίλησε μαζί τους για τους τρεις θεματικούς του άξονες (ιστορία, μαθηματικά, έρωτας).
 4. Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου μελέτησαν στη διάρκεια του Δεκεμβρίου το μυθιστόρημα Αφρικάνικο Ημερολόγιο της Σώτης Τριανταφύλλου. Η συγγραφέας ήρθε στο σχολείο στις 20 Δεκεμβρίου 2012 και συνομίλησε με τους μαθητές για το βιβλίο και την ευρύτερη συγγραφική της δραστηριότητα.
 5. Νίκη Τρουλλινού. Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε το σύντομο διήγημα της Νίκης Τρουλινού «Τα πορτοκάλια του Δαιδάλου» με την παρουσία της συγγραφέως στο τμήμα Β2 (28 Απριλίου 2015).
 6. Επισκέψεις συγγραφέων στο πλαίσιο των Ομίλων «Φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή»:

Χρήστος Χρυσόπουλος (2012)
Κυριάκος Χαραλαμπίδης (2013)
Βασίλης Παπαθεοδώρου (2013)
Στρατής Πασχάλης (2014)
Δημήτρης Καλοκύρης (2014)
Πολυχρόνης Κουτσάκης (2015)
Λώρη Κέζα (27.11.2015, 18.11.2016)
Ελένη Δικαίου (2015)
Στέφανος Δάνδολος (2016)
Μαρία Παπαγιάννη (2016)
Μιχάλης Γκανάς (2017)

β. Λογοτεχνία και Κινηματογράφος

1. Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Οι νύφες» του Παντελή Βούλγαρη-Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, για όλους τους μαθητές της Γ Γυμνασίου. Συνάντηση και συζήτηση με τη συγγραφέα για το περιεχόμενο, την υλοποίηση, τους ήρωες της ταινίας και τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής που εκπροσωπούν (Αίθουσα Εκδηλώσεων, 1 & 2 Μαρτίου 2012, 3 τελευταίες και 2 τελευταίες διδακτικές ώρες).
2. Δήμος Αβδελιώδης, «Το δέντρο που πληγώναμε» (Μάιος 2013, όλα τα τμήματα Β Γυμνασίου). Συμπλήρωση φύλλου εργασίας.
3. Αντιφασιστική εκδήλωση. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη» του Stephan Haupt για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου (Αίθουσα Εκδηλώσεων, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, 6-7η ώρα), συμπλήρωση και παρουσίαση φύλλου εργασίας (Δευτέρα, 21.10.2013, στα πλαίσια του μαθήματος «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας).
4. Γιώργος και Ηρώ Σγουράκη, «Οδυσσέας Ελύτης». Προβολή του αδημοσίευτου ντοκιμαντέρ και συζήτηση της Ηρώς Σγουράκη με τους μαθητές του Ομίλου για την προσωπικότητα και τις συνήθειες του ποιητή (17.12. 2013). 

γ. Διαθεματικές δραστηριότητες

1. Ποιητικό Ανθολόγιο με θέμα «Ο Χρόνος, ο Ήλιος, η Σελήνη» Διαθεματική συνεργασία του Λογοτεχνικού Ομίλου με τον Όμιλο Μαθηματικών & Αστρονομίας (υπεύθυνος: Θ. Βλάχος), στο πλαίσιο της Παρουσίασης του Ηλιακού ρολογιού (Ευαγγελική Σχολή, 27 Σεπτεμβρίου 2013, 7.30-10).
2. Πρόσκληση-οργάνωση εκδήλωσης για τον αυτοβιογραφούμενο πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη» του Stephan Haupt, κ. Αργύρη Σφουντούρη, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο μας (22. 10. 2013, 7η ώρα και ως τις 2. 45) και συνομίλησε διεξοδικά με τους μαθητές της Γ τάξης.
3. Τοπική ιστορία «Απόγονοι Μικρασιατών: Από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη» Τμήμα Γ3. Έρευνα «Οικογενειακές ιστορίες» (http://gym-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/o-toppos-mas/main-neasmyrni.htm, 28.3.2014)
4. «Το Αλφαβητάρι των άστρων», Μικρή ουρανογραφική εξερεύνηση με αφετηρία το στίχο και το περιεχόμενο της σεφερικής ποίησης, στο πλαίσιο του Ομίλου «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη», κατεύθυνση «Αστροφυσική» . Αναρτήθηκε στο τχ. 2 (2015) του μαθητικού ψηφιακού περιοδικού μας ευαναγνώσεις, schoolpress.sch.gr/evanagnoseis/
5. Δημιουργία ψηφιακού ποιητικού ανθολογίου «Τα αστέρια κρατούν έναν κόσμο δικό τους», στο πλαίσιο του Ομίλου «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη», κατεύθυνση «Αστροφυσική». Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ομίλου  efsv.webnode.gr/news/%CF%84%E2%80%99-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/

δ. Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί

1. Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Σμύρνη» (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2012), στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για τα 90 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Πρόεδρος: Ευριπίδης Γαραντούδης. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και Βραβεύσεις (Αίθουσα  Εκδηλώσεων Ευαγγελικής Σχολής, 8 Δεκεμβρίου 2012).
2. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Εφηβική ζωή» (Ιανουάριος-Μάρτιος 2013), σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης και το 7ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης (Μουσικό μέρος). Πρόεδρος: Έλλη Φιλοκύπρου. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και Βραβεύσεις (Αίθουσα Εκδηλώσεων Ευαγγελικής Σχολής,  26 Απριλίου 2012).
3. Ενδοσχολικός διαγωνισμός «Εθελοντισμός» (11 Σεπτεμβρίου- 4 Οκτωβρίου 2013). Έκδοση αποτελεσμάτων και βραβεύσεις (8 Οκτωβρίου 2013).
4. Πρώτος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός», σε συνεργασία με το Π.Π. Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής και το Π.Π. Γυμνάσιο και Λύκειο Παν/μιου Πατρών (Σεπτέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015). Πρόεδρος: Άννα Κατσιγιάννη. Η τελετή βράβευσης έγινε στο Πειραματικό Γυμνάσιο της Πάτρας  στις 4.4.2015. depps.minedu.gov.gr
5. Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συγγραφή διηγήματος με θέμα «Όσα φέρνει ο ταχυδρόμος» προκηρύχθηκε από το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης σε συνεργασία με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» και είχε τετράμηνη διάρκεια (9 Οκτωβρίου 2015-9 Φεβρουαρίου 2016). Τα αποτελέσματά του ανακοινώθηκαν στις 3.3.2016 και τον Δεκέμβριο 2016 κυκλοφόρησε  η έκδοση Όσα φέρνει ο ταχυδρόμος όπου δημοσιεύτηκαν τα διακριθέντα 25 διηγήματα, με επιμέλεια Δ. Μέντη. Το βιβλίο εκδόθηκε και προωθήθηκε  από τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία». Παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Ευαγγελική Σχολή στις 10 Μαϊου 2017 www.documentonews.gr/article/osa-fernei-o-taxydromos-syllogh-dihghmatwn-mathhtwn-apo-ta-elta... https://www.elta.gr/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%9D%CE%AD%CE%B1/tabid/750/mid/1177/newsid1177/1259/-------/dnnprintmode/true/language/el-GR/Default.aspx?SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container 
6. Πανελλήνιος διαγωνισμός λόγου και τέχνης (Ποίημα, Διήγημα, Προφορική Ιστορία, Τέχνη και Μαθηματικά) «Του κύκλου τα γυρίσματα» (13.10.2016-13.1.2017), σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε στο http://efsv.webnode.gr/news/panellinios-diagonismos-logoy-kai-technis-toy-kykloy-ta-gyrismata/. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε στο Ηράκλειο στις 10.2.2017 και στην Εστία Νέας Σμύρνης στις 13.3.2017. 

ε. Διασχολικές δράσεις

1. Δημιουργία της δράσης «Οδυσσέας Ελύτης: τόποι και τοπία της ποίησης του» και συνεργασίας με τα σχολεία: Π.Π. Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (υπεύθυνος: Γιώργος Θώδης), Π.Π. Λύκειο Λέσβου (υπεύθυνη: Μαίρη Ζερβού), Π.Π. Λύκειο Ηρακλείου (υπεύθυνη: Βαρβάρα Ρούσσου). Κοινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Π.Π. ΓΕΛ Λέσβου στις 21 Μαρτίου 2013. Δημιουργία ψηφιακού Ανθολογίου που αναρτήθηκε  http://efsv.webnode.gr/news/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7/ 
2. Συμμετοχή στη δράση «Γιώργος Σαραντάρης: ο ποιητής και η εποχή του», σε συνεργασία με την ιστορικό κ. Τόνια Καφετζάκη. Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι το 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθηνών (υπεύθυνη: Ξ. Σκαρτσή) και Π.Π. Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (υπεύθυνος: Μ. Άνθης). Παρουσίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων Ιωνιδείου Σχολής (25.5.2013).
3. «Τα νησιά της εξορίας. Το Αιγαίο του Γιάννη Ρίτσου». Δημιουργία ψηφιακού Ανθολογίου (2014) που αναρτήθηκε  http://efsv.webnode.gr/news/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85/
4. «Το ποίημα «Φιλέλλην» του Κ.Π. Καβάφη. Με ένα πορτρέτο λόγου θα χαράξεις ένα νόμισμα», στο πλαίσιο της συνεργασίας του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής και του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα με το Νομισματικό Μουσείο «Τέχνη και Γνώση: Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος». Παρουσιάστηκε στο Νομισματικό Μουσείο (24.9.2016) και αναρτήθηκε  draseisnomismatikomouseio.weebly.com

στ. Δημόσιες ομιλίες (Οργάνωση)

1. Συνάντηση με τον ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη. Συνομιλία των μαθητών του Λογοτεχνικού Ομίλου και άλλων μαθητών της Β Γυμνασίου για το ποίημά του «Γλυκό του κουταλιού». Στη συνέχεια ανοικτή ομιλία του κ. Χαραλαμπίδη «Μην το ξεχνάς πως Έλληνες είναι αυτοί» (Αίθουσα Εκδηλώσεων Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, 1 Μαρτίου 2013, 6-9 μ.μ.).
2. Στέφανος Τραχανάς, «Η επιστημονική στάση απέναντι στα πράγματα» (Αίθουσα Εκδηλώσεων, 12. 12. 2014, ώρα 7.30 μ.μ.).
3. Βασίλης Καραποστόλης, «Το ζήτημα της δημιουργικότητας στην εποχή μας» (Αίθουσα Εκδηλώσεων, 18.3.2015, ώρα 7.30 μ.μ.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ

α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λογοτεχνικό εργαστήρι-Δημιουργική γραφή» (Σχολ. Έτος 2011-2012).

β. Όμιλος Αριστείας «Λογοτεχνία και Δημιουργική γραφή» ( Σχολ. Έτος 2012-2013).

γ. Όμιλος Αριστείας «Φιλαναγνωσία & δημιουργική γραφή» (Σχολ. Έτος 2015-2016).

 1. Σχεδίασε και υλοποίησε τον Τρίτο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας  «Ερόικα»  (13 Οκτωβρίου 2015 ως  13 Απριλίου 2016). Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της ημερίδας «Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και διαδρομές φιλαναγνωσίας» (Αίθουσα Εκδηλώσεων Ευαγγελικής Σχολής, 15 Απριλίου 2016). Πρόεδρος: Ελένη Δικαίου.
 2. Οργάνωσε την ημερίδα «Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και διαδρομές φιλαναγνωσίας» (Αίθουσα Εκδηλώσεων Ευαγγελικής Σχολής, 15 Απριλίου 2016).
 3. Οργάνωσε την ημερίδα «Λογοτεχνικός χάρτης: Μικρασία» (18.10.2015) και εξέδωσε τα Πρακτικά, σε ειδική ψηφιακή έκδοση έκδοση  ISBN 978-618-82333-0-0, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://efsv.webnode.gr/news/ta-praktika-tis-imeridas-logotechnikos-chartis-mikrasia/ (Ιανουάριος 2016).
 4. Πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημητσάνα και την ιστορική Βιβλιοθήκη της (17.4. 2016).

δ. Όμιλος «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη» [σε συνεργασία με το Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής] (Σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015).

1. Σχεδίασε και υλοποίησε τον Πρώτο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας  «Η μυστική παπαρούνα»   (29 Νοεμβρίου 2013 ως 28 Απριλίου 2014). Πρόεδρος: Βασίλης Βασιλικός.

2.Οργάνωσε Ημερίδα φιλαναγνωσίας (Ευαγγελική Σχολή, 10 Μαϊου 2014)

3.Ανέπτυξε εκδοτική δράση, με τη συνεργασία όλου του δυναμικού του Λογοτεχνικού Ομίλου,  φίλων μαθητών και συνεργαζόμενων καθηγητών (Ψηφιακό Ανθολόγιο «Ο έρωτας… τ’ αρχιπέλαγος», 14. 2. 2014)

Τη δεύτερη χρονιά ο Όμιλος οργάνωσε τον Β Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας «Το Φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά», τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν στις 16 Μαϊου 2015 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ευαγγελικής Σχολής. Πρόεδρος: Άλκη Ζέη.

Την τρίτη χρονιά ο Όμιλος «Φιλαναγνωσία & δημιουργική γραφή» οργάνωσε τον Γ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας «Ερόικα», τα αποτελέσματα του οποίου αποτέλεσαν την κορύφωση της εκπαιδευτικής  δράσης.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες, η προκήρυξη, τα συνοδευτικά κείμενα, η ομιλία στην Ημερίδα, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και το ψηφιακό ανθολόγιο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας efsv.webnode.gr/news/i-eroica-tis-filanagnosias-2015-2016-ta-apotelesmata-toy-diagonismoy/