Αρχική » Τομείς » Τομέας Νεοελλην. Φιλολογίας » Μέλη ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΜΝΕΦ Βιογραφικά » Filippos_Pappas

Φίλιππος Παππάς

Εντεταλμένος διδάσκων Νεοελληνικής Φιλολογίας

pappasphilippos@gmail.com

https://en-uoa-gr.academia.edu/PhilipposPappas

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
157 03 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277625 (829, 8ος όροφος)

Ώρες συνεργασίας: Την περίοδο των εξετάσεων κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail.

 

2.7.1979            
Γέννηση στην Αθήνα.

1997-2002          
Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας (Τομέας Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βαθμός πτυχίου: 8,1.

2002-2005          
Μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υποτροφία άριστης επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις. Υποτροφία επίδοσης έτους του Ι.Κ.Υ.

Ιούν. 2005          
Ολοκλήρωση σπουδών Πρώτου Μεταπτυχιακού Κύκλου. Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα «Πρώτα στοιχεία για την παρουσία του Γκαμπριέλε ντ’ Αννούντσιο στην Ελλάδα» (επόπτης καθηγητής: Αλέξης Πολίτης). Βαθμός: 10. Mέσος όρος πτυχίου 9,83.

2006-2012          
Διδακτορικές σπουδές με θέμα διδακτορικής διατριβής «Ο διάλογος της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες μέσω των μεταφράσεων 1830-1909», με επιβλέποντα καθηγητή τον Αλέξη Πολίτη. Υποτροφία εσωτερικού από το Ι.Κ.Υ (2008-2012). Υποτροφία ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη (2008-2010).

2012                 
Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (Δεκ. 2012) με βαθμό άριστα (ομόφωνα).

2013- 2015        
Συνεργασία έρευνας και διδασκαλίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως μεταδιδάκτορας. Θέμα μεταδιδακτορικής εργασίας «Ημερήσιος Τύπος και λογοτεχνία 1873-1909: πτυχές μιας καθοριστικής σχέσης» (επόπτης καθηγητής Tάκης Καγιαλής). Μεταδιδακτορική υποτροφία από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2013-2015). Μεταδιδακτορική υποτροφία αριστείας από το ΑΠΘ (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 2013).

2013-  2015        
Υπότροφος αριστείας και διδάσκων το 2014 στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταδιδακτορικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2015                
Αυτοδύναμη διδασκαλία στο τμήμα ΒΝΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου

2016-σήμερα       
Αυτοδύναμη διδασκαλία στο ΕΚΠΑ (Τμήμα Φιλολογίας & Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας)

2017-σήμερα      
ΣΕΠ στο ΕΑΠ (ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή, ΘΕ52)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

(σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Κατσιγιάννη και τη Λίλια Διαμαντοπούλου), Eισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (ISBN: 978-960-603-148-9, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432)

Ο διάλογος της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες μέσω των μεταφράσεων 1830-1909, Πόλις (υπό έκδοση το φθινόπωρο του 2018)

Άρθρα και κεφάλαια βιβλίων

«Οι αφιερώσεις στα βιβλία της βιβλιοθήκης Τσίρκα», Η Βιβλιοθήκη του Στρατή Τσίρκα. Έξι προσεγγίσεις (http://www.ekebi.gr/appdata/documents/tsirkas_web.pdf).

«La fortune de La ville morte et autres œuvres dramatiques de d’Annunzio en Grèce» στον τόμο Studi Medievali e Moderni (N 2/2006), Loffredo di Napoli, σ. 263-276.

«Νεοελληνική ιστοτοπογραφία ή τα ψηφιακά εργαλεία του νεοελληνιστή», π. Κονδυλοφόρος, τχ. 7, 2008, σ. 207-210.

«Σκέψεις για τη λογοτεχνική μετάφραση στα τέλη του 19ου αιώνα», Νέοι Ερευνητές. Φιλόλογοι-Ιστορικοί Τέχνης, Εταιρεία Σπουδών, 2011.

«Πρώτες σκέψεις για την ιστορία των μεταφράσεων και των μεταφραστών 1830-1909», π. Απηλιώτης, Οκτώβριος 2010.

«Η πολλαπλή ταυτότητα του έλληνα μεταφραστή 1830-1909», π. Κονδυλοφόρος, τχ. 9, 2010, σ. 55-65.

«Προς βιοπορισμόν: Αναπλαισιώνοντας τον μεταφραστικό κόσμο του Παπαδιαμάντη στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο», Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τ. 2, Δόμος, 2013, σ. 329-345 (http://papadiamantis.net).

«Ο Διαφωτισμός στην εποχή του Νεοκλασικού Ρομαντισμού (1830-1880): ψυχωφελείς παραλλαγές της ‘‘ανάσχεσης’’ των Φώτων”», Πρακτικά Συνεδρίου Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, σ. 447-463.

Έξι κεφάλαια (με επιμέλεια Τάκη Καγιαλή) στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα http://www.digilit-edu.net/

«Χαρτογραφώντας το μεταφραστικό πεδίο του 19ου αιώνα σε μεγάλη κλίμακα: έντυπα, πόλεις, γλώσσες, ρεπερτόριο. Πρόδρομες σκέψεις», Επιστημονικό Συμπόσιο Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα. Πρακτικά, επιμ. Άννα Ταμπάκη-Αλεξία Αλτουβά, Αθήνα 2016, σ. 17-22 (ηλεκτρονική έκδοση)

«Λογοτεχνική μετάφραση και Αριστερά. Έντυπα, τομές, ρεπερτόριο (1901-1950) (πρόδρομη ανακοίνωση)», ΑΠΘ, Τμήμα Φιλολογίας, ΜΝΕΣ, Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας, μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά, Πρακτικά ΙΔ΄ διεθνούς επιστημονικής συνάντησης, Μνήμη Ξ. Κοκκόλη, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 603-611.

«Μικρή περιπλάνηση στους –ισμούς και τις μανίες: από το 1830 ως το 1909». Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου στη μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Λογοτεχνικές διαδρομές: Ιστορία-Θεωρία-Κριτική, εκδόσεις Καστανιώτη, 2016, σ. 415-425

«Η δεκαετία του 1970 ως σημείο συνάντησης των παλιών και νέων ειδών δημοφιλούς κουλτούρας: η  περίπτωση των αμερικανικών σειρών»,  Οι αμερικανικές σειρές στην Ελλάδα, επιμέλεια Αγγελική Γαζή-Βασίλης Βαμβακάς, εκδόσεις Παπαζήση, 2017, σ. 103-141

«1883: Ένα έτος-ορόσημο για την παγίωση της ταυτότητας της  πεζογραφίας (πρωτότυπης και  μεταφρασμένης)», Πρακτικά  διεθνούς συνεδρίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ταυτότητες στη νεοελληνική λογοτεχνία , τόμος Β΄, Κομοτηνή, εκδόσεις Σαϊτα, Κομοτηνή, 2018, 437-451

«Για ένα συλλογικό πορτρέτο των μεταφραστών1830-1900», Πρακτικά Συνεδρίου Figures de traducteurs dans lespace franco-hellénique του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Gutenberg (υπό έκδοση).

«Tα όρια και χρώματα του ΄Γαλαξία΄», υπό δημοσίευση στο περιοδικό Κονδυλοφόρος, τ.16. , 2018.

Άλλα κείμενα/βιβλιοκρισίες

Συνέντευξη με τον Μάριο Βίτι, Τhe BooksJournal, τχ. 9, Μάιος 2011

Το παρθένο δημοσιογραφικό πεδίο» (για το βιβλίο του Νίκου Μπακουνάκη Δημοσιογράφος ή Ρεπόρτερ), The Books' Journal τχ. 51, Ιανουάριος 2015

«Ο δεύτερος τόμος ενός εμβληματικού έργου (και κάποιες παρατηρήσεις). Κ.Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας. ΙΘ'-Κ' αι. Αυτοτελείς εκδόσεις. Τόμος Δεύτερος (1901-1950)», Κονδυλοφόρος, τ.12, 2015, σ. 224-226

«Οι ιστορικές εκδόσεις ‘Γαλαξίας’», εφ. Καθημερινή, 30/4/2018

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αυτοδύναμη διδασκαλία

2013-2014
Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χειμερινό εξάμηνο:
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Β΄ έτος)
Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας (μεταπτυχιακό σεμινάριο)
Εαρινό εξάμηνο:
Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (Α΄ έτος)

2014
Εαρινό εξάμηνο:
Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘ (σε συνεργασία με τον Γρηγόρη Πασχαλίδη). Τίτλος μαθήματος: Νεοελληνικός Πολιτισμός (Α΄ έτος)

2014-2015          
Xειμερινό εξάμηνο:
Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολoγίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Νεοελληνική Λογοτεχνία» (ιστορία, μετρική, ρεύματα, με στοιχεία θεωρίας λογοτεχνίας) (Β΄ έτος)
Εαρινό εξάμηνο;
Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:
«Το διήγημα 1880-1910» (παράδοση)
«Τύπος και Λογοτεχνία» (παράδοση)
«Ιστορία και θεωρία της λογοτεχνικής μετάφρασης» (σεμινάριο)

2015-2016          
Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:
Χειμερινό Εξάμηνο:
«Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έντυπης και ψηφιακής έρευνας» (σεμινάριο)
«Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία» (συνδιδασκαλία με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ίλια Χατζηπαναγιώτη)

2016-2017
Διδασκαλία στο ΕΚΠΑ
Χειμερινό εξάμηνο, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, «Λογοτεχνία 1880-1930» (στο πλαίσιο της δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας).

2017
Εαρινό εξάμηνο, Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ, «Ιστορία και κριτική της μετάφρασης» (στο πλαίσιο της δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας).

2017-σήμερα    
Διδασκαλία ως ΣΕΠ στο ΕΑΠ
Μεταπτυχιακό ΔΓΡ (Δημιουργική Γραφή), Θ.Ε. 52, «Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ος- 20ος»

2018
Εαρινό εξάμηνο, Διδασκαλία στο ΕΚΠΑ, «Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ος αιώνας»

Άλλη διδακτική εμπειρία

Φεβρ. 2009         
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό σεμινάριο Επιστημονικής μεθοδολογίας (Ιστοτοπογραφία) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (διδάσκουσα Στέση Αθήνη).

Μάιος 2009         
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό σεμινάριο Ιστορίας της μετάφρασης στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (διδάσκουσα Στέση Αθήνη).

Δεκ. 2009          
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό σεμινάριο Ιστορίας της κριτικής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (διδάσκων Γιάννης Παπαθεοδώρου).

Οκτ. 2010          
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά σεμινάρια Επιστημονικής μεθοδολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (διδάσκουσες Στέση Αθήνη και Γεωργία Γκότση).

Nοέμ. 2010         
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδάσκουσα Χριστίνα Ντουνιά).

Ιαν. 2012           
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό σεμινάριο Ιστορίας του Τύπου στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (διδάσκουσα Στέση Αθήνη).

Mάρτ. 2012       
Διάλεξη στο Colloquium του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον μεταφραστή Παπαδιαμάντη.

Νοέμ. 2012         
Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό σεμινάριο Μεθοδολογίας της Επιστημονικής Έρευνας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα τη νεοελληνική ιστοτοπογραφία (διδάσκουσα Γεωργία Γκότση).

Απρ. 2013          
Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό σεμινάριο Πρόσληψης Λογοτεχνικών Ρευμάτων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (διδάσκουσα Στέση Αθήνη).

Συμμετοχές σε συνέδρια-ημερίδες-εργαστήρια

2-3.12.2005        
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «La ville morte. Image archétype entre théatre, archéologie et mythe», Πανεπιστήμιο του Caen. Ανακοίνωση με θέμα: «La fortune de La ville morte et autres œuvres dramatiques de d’Annunzio en Grèce».

27.11.2008         
Συμμετοχή στην ημερίδα της Εταιρείας Σπουδών Νέοι ερευνητές-φιλόλογοι στο Ε.Ι.Ε.

20.2.2010           
Συμμετοχή στο συνέδριο του ΕΚΕΜΕΛ Το μεταφραστικό τέχνασμα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ιστορία των μεταφράσεων και των μεταφραστών στην Ελλάδα (1830-1909): Απόπειρα προσέγγισης».

12.9.2010           
Συμμετοχή στο Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) στη Γρανάδα. Τίτλος ανακοίνωσης «Η πολλαπλή ταυτότητα του έλληνα μεταφραστή».

17.2.2011           
Συμμετοχή στο δεύτερο συνέδριο του ΕΚΕΜΕΛ Ο μεταφραστής και ο κόσμος του. Τίτλος ανακοίνωσης «Ψήγματα κριτικής της μετάφρασης στον ελληνικό 19ο αιώνα».

7.10.2011           
Συμμετοχή στο Τρίτο Συνέδριο Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών Ο Παπαδιαμάντης μεταφράζων και μεταφραζόμενος. Τίτλος ανακοίνωσης: «‘Προς βιοπορισμόν’: οι μεταφραστικές υποχρεώσεις και επιλογές (;) του Παπαδιαμάντη».

3.11.2011           
Συμμετοχή στη ΙΓ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Tομέα Μ.Ν.Ε.Σ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ισόγειο με θέα: Ημερήσιος τύπος και λογοτεχνία (από τις αρχές μέχρι το 1909). Θέμα για ξετύλιγμα».

10.12.2012         
Συμμετοχή στο εργαστήρι «Society, History and Memory: Explorations in old and new media» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο. Τίτλος ανακοίνωσης: «Εμπειρίες ιστοτοπογράφου νεοελληνιστή: ο κλονισμός των κειμένων, ο πειρασμός των μεταδεδομένων και οι παγίδες των υπερσυνδέσμων».

18.1.2013           
Συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ Λογοτεχνικές διαδρομές: Ιστορία-Θεωρία-Κριτική. Τίτλος ανακοίνωσης: «Μικρή περιπλάνηση στους –ισμούς και τις μανίες: από το 1830 ως το 1909».

13.4.2013           
Συμμετοχή στο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ο Διαφωτισμός στην εποχή του Νεοκλασικού Ρομαντισμού (1830-1880): ψυχωφελείς παραλλαγές της ‘‘ανάσχεσης’’ των Φώτων».

14.5.2013          
Συμμετοχή στο Ειδικό Μορφωτικό Σεμινάριο του Εργαστηρίου Νεοελληνικής   Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΝΕΟeΛΛΗΝΙΣΤΗΣ: Νεοελληνική Φιλολογία & Ψηφιακές Τεχνολογίες. Τίτλος ανακοίνωσης «Διαδίκτυο και νεοελληνική φιλολογία: προκλήσεις, παγίδες, αντιστάσεις».

20.7.2013          
Συμμετοχή στο συνέδριο της AILC στο Παρίσι (XXe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée). Tίτλος ανακοίνωσης «Transfert du feuilletonisme français en Grèce du XIXe siècle».

6.3.2014           
Συμμετοχή στο συνέδριο Figures de traducteurs dans l’espace franco-hellénique του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Τίτλος ανακοίνωσης «Για ένα συλλογικό πορτρέτο μεταφραστή του 19ου αιώνα».

29.3.2014          
Συμμετοχή στην ΙΔ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ, στη μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας: μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά. Τίτλος ανακοίνωσης «Λογοτεχνικές μεταφράσεις στα περιοδικά της Αριστεράς: από τους Νέους Βωμούς στα Ελεύθερα Γράμματα».

3.6.2014            
Συμμετοχή στην Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη μνήμη Γιώργου Βελουδή Γραμματολογία, Ιστορία, Σύγκριση. Τίτλος ανακοίνωσης «Στοιχεία για την πρόσληψη και την αξιοδότηση του μυθιστορήματος 1830-1900».

4.10.2014          
Συμμετοχή στο Ε΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, στη Θεσσαλονίκη. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Αναγνώστες, ακροατές, τηλεθεατές, χρήστες διαδικτύου: για μια συνοπτική ιστορία της πρόσληψης προϊόντων μαζικής κουλτούρας στην Ελλάδα, από τους επιφυλλιδομανείς στις δικτυακές κοινότητες».

14-17.5.2015      
Συμμετοχή στο επιστημονικό συμπόσιο των ΕΚΠΑ και ΕΙΕ Ελληνικότητα και ετερότητα, πολιτισμικές μεσολαβήσεις και εθνικός χαρακτήρας τον 19ο αιώνα. Τίτλος ανακοίνωσης (από κοινού με τη Βασιλική Δημουλά): «Στοιχεία για την παρουσία και την πρόσληψη της λογοτεχνίας του φανταστικού στην Ελλάδα (1870-αρχές 20ού αιώνα).»

9-11.10.2015     
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ταυτότητες στη νεοελληνική λογοτεχνία. Τίτλος ανακοίνωσης: «1883: Ένα έτος-ορόσημο για την παγίωση της ταυτότητας της πεζογραφίας (πρωτότυπης και μεταφρασμένης)».

13-14.11.2015     
Συμμετοχή στο επιστημονικό συμπόσιο του ΕΚΠΑ (Πρόγραμμα Θαλής «Χρυσαλλίς») Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Χαρτογραφώντας το μεταφραστικό πεδίο σε μεγάλη κλίμακα: έντυπα, πόλεις, γλώσσες, ρεπερτόριο».

18-20.11.2015     
Συμμετοχή στο συνέδριο του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ε.Ι.Ε, στη Λευκωσία, Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844. Τίτλος ανακοίνωσης «Λογοκρισία, Τύπος και Λογοτεχνία από το 1844 ως τα Ευαγγελικά».

13-14.5.2016
Συμμετοχή στο συνέδριο Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία (Πρακτικά Συνεδρίου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών). Τίτλος ανακοίνωσης: «Συμβολή στην ιστορία των λογοτεχνικών επιφυλλίδων: οι εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης και τα εκδοτικά τους καταστήματα».

20-22.10.2016
Συμμετοχή στο συνέδριο του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελληνορωσικές σχέσεις κατά τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο. 18ος-20ος αι.. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ανιχνεύοντας την παρουσία της ρωσικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα 1880-1936)».

9-11.12.2016 
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του Εργαστηρίου Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 50 χρόνια ελληνικής τηλεόρασης.  Τίτλος ανακοίνωσης: «H νεοελληνική λογοτεχνία στην τηλεόραση της Μεταπολίτευσης: κανονικοποίηση και ιδεολογία».

25-27.5.2017
Συμμετοχή (μαζί με τη Φανή Σωφρονίδου) στην 6η συνάντηση ελλήνων μεταφρασεολόγων στη Θεσσαλονίκη, (ΑΠΘ Τομέας μετάφρασης Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας). Τίτλος ανακοίνωσης: «Πρώτα στοιχεία για τις μεταφράσεις του Γκυ ντε Μωπασάν στην Ελλάδα».

16.10.2017  
Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας του ΕΙΕ Καθηγητές-μεταφραστές-εκδότες. Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.1830-1974. Τίτλος ανακοίνωσης: «Η παρουσία του Γκυ ντε Μωπασάν στην Ελλάδα» / « La présence de Guy de Maupassant en Grèce »

3.11.2017         
Συμμετοχή με ομιλία στο Colloquium του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.  «Στοιχεία από μια άγραφη νεοελληνική ιστορία εκδοτών και αναγνωστών: τα χρώματα του “Γαλαξία”»

Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες

2012-2013 Αναγνώστης και επιμελητής εκδόσεων στις εκδόσεις Πόλις

2005-2008 Μεταφράσεις για τις εκδόσεις Ελευθερουδάκη και τηn εφημερίδα Καθημερινή

2008-2009 Εργασία ως επιμελητής έκδοσης σε ένθετα της εφημερίδας Καθημερινή

2006-2010 Μαθήματα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

2011-σήμερα Παραγωγή πολιτιστικής εκπομπής στον δημοτικό Ρ/Σ Αθήνα 984

Ξένες γλώσσες

Άριστη γνώση αγγλικών (Certificate of Proficiency in English)

Πολύ καλή γνώση ιταλικών (Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, επίπεδο Β2)

Πολύ καλή γνώση γαλλικών (DELF A1, A2, A3, A4)

Mέτρια γνώση ισπανικών και γερμανικών