Αρχική » Τομείς » Τομέας Νεοελλην. Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ ΜΝΕΦ Βιογραφικά » Tina Lentari

Tίνα Λεντάρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

tlendari[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
157 03 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277626 (Κυψέλη 605)

Ώρες συνεργασίας: Την περίοδο των εξετάσεων κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail.

 

Η κυρία Σταματίνα Λεντάρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το γνωστικό αντικείμενό της είναι «Δημώδης Μεσαιωνική Γραμματεία (10ος-15ος αιώνας)». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη λογοτεχνική παραγωγή της μεσαιωνικής και πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας (1100-1700). Βιβλία: R. Beaton, J. Kelly, Τίνα Λεντάρη, Πίνακας συμφραζομένων του Διγενή Ακρίτη, Σύνταξη Ε (1995) και .Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης (Livistros and Rodamne). A Critical Edition of Vat. gr. 2391 with an Introduction, Commentary and Index-Glossary. Editio princeps (2007).