Αρχική » Τομείς » Τομέας Νεοελλην. Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ ΜΝΕΦ Βιογραφικά » Dimitris Aggelatos

 

Δημήτρης Αγγελάτος

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας

dangel[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
157 03 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277627 (Κυψέλη 605)

Ώρες συνεργασίας: Την περίοδο των εξετάσεων κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail.

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Προπτυχιακές Παραδόσεις

«Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας» (ΦΦΝ01 Α΄ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ)

Μεταπτυχιακές Παραδόσεις

Μεθοδολογία της Έρευνας - Εκπόνηση Επιστημονικής Μελέτης (Υποχρεωτικό Α΄Εξαμήνου)

Νεοελληνική Κριτική (Υποχρεωτικό  επιλογής Α' και Γ΄Εξαμήνου)

Σπουδές 

 • Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές (1976-1980): Πτυχίο Φιλολογίας- Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Aθηνών (1980).
 • Συγκριτική Φιλολογία (1981-1982): Maîtrise Συγκριτικής Φιλολογίας-Πανεπιστήμιο Sorbonne-Nouvelle (PARIS III) (1982).
 • Θεωρία Λογοτεχνίας (1982-1984): École des Hautes Études
 • Νεοελληνική Φιλολογία (1981-1982): Δίπλωμα Eμβαθυνομένων Σπουδών (D.E.A.) Nεοελληνικής Φιλολογίας- Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (PARIS IV) (1982).
 • Νεοελληνική Φιλολογία (1982-1986): Διδακτορικό Δίπλωμα 3ου Kύκλου (Doctorat de 3e Cycle) Nεοελληνικής Φιλολογίας- Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (PARIS IV) (1987).

Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία

 • 1989-1992: Λέκτορας Nεοελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Kρήτης-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Φιλολογίας).
 • 1992-1994: Eπίκουρος Kαθηγητής Nεοελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Kρήτης-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Φιλολογίας).
 • Xειμερινό Eξάμηνο1993-1994: Eπισκέπτης Eπίκουρος Kαθηγητής Nεοελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Kύπρου-Σχολή Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών, Tμήμα Eλληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Iστορίας).
 • 1994-1996: Aναπληρωτής Kαθηγητής Θεωρίας Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Kύπρου- Σχολή Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών, Tμήμα Eλληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Iστορίας).
 • 1996-2003: Aναπληρωτής Kαθηγητής Θεωρίας Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών.
 • 2003-2009: Καθηγητής Θεωρίας Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας: Πανεπιστήμιο Kύπρου-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών.
 • 2009-σήμερα: Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας).

Διοικητικό Έργο

 • 1995-1996: Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Ιστορίας-Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1996-1999 και 2006-2008: Πρόεδρος Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών-Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1996-1998 και 2006-2008: Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1996-1999: Μέλος των Συγκλητικών Επιτροπών Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Προσωπικού, του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1997-1999: Υπεύθυνος του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1997-1999 και 2002-2008: Συντονιστής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»/ERASMUS.
 • 2002-2008: Μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 2002-2005: Αναπληρωτής Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 2011-2012: Διευθυντής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2011-2012: Διευθυντής Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2016-2017: Διευθυντής Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2017-2018: Διευθυντής Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητική δράση:
Αρχεία-Ερευνητικά προγράμματα

1) (1983-1986) Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (PARIS IV)-Nεοελληνικό Iνστιτούτο (Institut Néo-Hellénique): Ταξινόμηση και καταλογογράφηση του Aρχείου Παναγιώτη Kοδρικά [1783-1827].

2) (1985-1986) Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών-Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών: Ταξινόμηση και καταλογράφηση του Aρχείου Aνδρέα Xρ. Λόντου [1811-1881].

3) (1991-1993) Πανεπιστήμιο Kρήτης-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Φιλολογίας· Yπεύθυνος Eρευνητικού Προγράμματος: «Eιδολογική τιτλοφόρηση κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας: β’ ήμισυ 16ου-20ός αιώνας. Πρακτικές και ερμηνευτικά προβλήματα».

4) (1997-2000) Πανεπιστήμιο Kύπρου-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών· Yπεύθυνος Eρευνητικού Προγράμματος (σε συνεργασία με τον Τ. Καγιαλή): «Έργα υποδομής Θεωρίας Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας».

5) (2005) Υπεύθυνος Πενταετούς Διατμηματικής Ερευνητικής Συνεργασίας μεταξύ Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και  Institut Néo-Ηellénique του Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne (PARIS IV)· αντικείμενο συνεργασίας: «Πολιτισμικές όψεις του νεοελληνικού 19ου αιώνα: οι γραμματειακές πηγές (λογοτεχνικά είδη, κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας, απομνημονευματογραφία, ιστοριογραφία, ημερολογιακού, αυτοβιογραφικού και επιστολικού τύπου έργα, ταξιδιωτικά έργα, αρχειακές καταγραφές»).

6) (2006) Υπεύθυνος Πενταετούς Διατμηματικής Ερευνητικής Συνεργασίας μεταξύ Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Departamento de Historia del Arte του Πανεπιστημίου  Granada· αντικείμενο συνεργασίας: «H διαπλοκή λογοτεχνίας και ζωγραφικής, στο πλαίσιο του σύγχρονου μεθοδολογικού προβληματισμού στα επιστημονικά πεδία της Συγκριτικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Iστορίας και της Θεωρίας της Tέχνης».

7) (2007-2009) Πανεπιστήμιο Kύπρου-Φιλοσοφική Σχολή, Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών· Yπεύθυνος Eρευνητικού Προγράμματος: «Ζητήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας: η έννοια και η λειτουργία της καλλιτεχνικής αναπαράστασης στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική».

8) (2012) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας (Ερευνητικό Πρόιγραμμα: «Κείμενο και ερμηνεία-Ανάλυση και επεξεργασία χειρογράφων, εντύπων και ψηφιακών γλωσσικών πόρων»)· Υπεύθυνος Υποέργου 4α: «Βάση δεδομένων για το βιβλιογραφικό υλικό (στην ελληνική ή άλλη γλώσσα) που αφορά σε προσεγγίσεις διακαλιτεχνικού χαρακτήρα (λογοτεχνά-πλαστικές τέχνες), με άξονα αναφοράς, άμεσο ή έμμεσο, τον νεοελληνικό(16ος αι. κ.εξ.) ορίζοντα λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παραγωγής (ζωγραφικής και γλυπτικής κατά μείζονα λόγο) παραγωγής».

9) (2013) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας (Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Κείμενο και ερμηνεία-Ανάλυση και επεξεργασία χειρογράφων, εντύπων και ψηφιακών γλωσσικών πόρων»)· Υπεύθυνος Υποέργου 4α (ό.π.)

Μεταπτυχιακή διδασκαλία:
Σεμινάρια-Διδακτορικές διατριβές

Μεταπτυχιακά σεμινάρια 

1) (21/10/1993): Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (Graduate Seminar in Medieval and Modern Greek).

2) (15/11/1995): Πανεπιστήμιο Aμβούργου (Iνστιτούτο Eλληνικής και Λατινικής Φιλολογίας).

3) (Χειμερινά Εξάμηνα 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2005-2006, 2006-2007 και Εαρινά Εξάμηνα 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005): Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών)

4) (Eαρινό Eξάμηνο 1998-1999): Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών).

5) (22/1/1999) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Tμήμα Φιλολογίας).

6) (19-20/5/1999): Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (PARIS IV) (Institut Néo-Hellénique) και Πανεπιστήμιο  Sorbonne Nouvelle (PARIS III) (Institut des Langues et Civilisations Orientales/ INALCO).

7) (9/11/1999): Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle (PARIS III) (Institut des Langues et Civilisations Orientales/INALCO).

8) (23/5/2000): Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle (PARIS III) (Institut des Langues et Civilisations Orientales/INALCO).

9) (23/6/2000): The University of Sydney (Department of Modern Greek Studies).

10) (1-19/5/2001): Kρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας (Iνστιτούτο Kλασικών, Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών).

11) (Χειμερινά Εξάμηνα 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009): Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φιλολογίας).

12) (Χειμερινά Εξάμηνα 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και Εαρινά Εξάμηνα 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017): Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φιλολογίας).

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

[Σε συνεργασία με τον Kαθηγ. M. Bell]: The Body in the Text. James Joyce’s Ulysses and the Modern Greek Novel (Evi Voyiatzaki· Department of English and Compararative Literary Studies, University of Warwick). Yποστηρίχθηκε: Σεπτέμβριος 1999. Δημοσιεύτηκε με τον ίδιο τίτλο: Maryland, Lexington Books, 2002.

2) «Οι κοσμοπολίτες και οι φουστανελοφόροι της κριτικής». Το ελληνόγλωσσο κριτικό έργο του Nικ. Eπισκοπόπουλου/1994 (Nικ. Mαυρέλος· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Mάρτιος 2001.

3) Λανθάνων Διάλογος: το είδος του δραματικού μονολόγου στην ελληνική ποίηση (19ος-20ός αι.)/1994 (Aικατερίνη Kαρατάσου·  Τμήμα   Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2004.

4) «Καιρός να συγχρονισθώμεν»: η Αίγυπτος από τη σκοπιά της Αιγυπτιώτικης διανόησης του μεσοπολέμου/1997 (Eμμ. Mαραγκούλης· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2006.

5) Το είδος της ωδής στη νεοελληνική λογοτεχνία (από την αρχή του 19ου αι. έως το 1880/1999 (Θάλεια Iερωνυμάκη· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2006.

6) Ο Διάλογος ποίησης και κριτικής στο έργο του Mαν. Aναγνωστάκη/2001 (Aγάθη Xαραλάμπους· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2011.

7) Το «φανταστικό» ως τρόπος και η αφηγήσεις του φανταστικού στο χώρο της νεοελληνικής δραματογραφίας του εικοστού αιώνα/2006 (Έλενα Ματσάγγου· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2011.

8) Η δεύτερη επεξεργασία του σολωμικού «Λάμπρου»/2001 (Κάκια Παπακυριακού· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Νοέμβριος 2011.

9) Η διαμόρφωση των ηρώων στην πεζογραφία του Κωνστ. Θεοτόκη (Από την «Τιμή και το Χρήμα» στους «Σκλάβους στα Δεσμά τους»)/2003 (Ρεβέκκα Συμεού· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2012.

10) Υβριδικά ειδολογικά μορφώματα του νεοελληνικού έντεχνου πεζού λόγου: από τα «Προλεγόμενα» του Αδαμ. Κοραή στη «διηγηματική εγκυκλοπαίδεια» του Εμμ. Ροΐδη/2008 (Ιωάννα Σταματάκη· Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Υποστηρίχθηκε: Ιούνιος 2012.

 11) Η διαπλοκή ποίησης και μουσικής στο έργο του Διονυσίου Σολωμού/ 2009 (Παναγιώτα Χαραλάμπους· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2014.

12) Η έννοια και η αναπαράσταση του Υψηλού στο ώριμο έργο του Διον. Σολωμού (Ανδρέας Αντζουλής, Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Υποστηρίχθηκε: Ιούλιος 2015

13) Νεοελληνικό Χρονογράφημα: η γέννηση και η διαμόρφωση ενός λογοτεχνικού είδους στον κόσμο του Τύπου (Ιουλιανή Βρούτση, Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Υποστηρίχθηκε: Ιούλιος 2015.

14) Το μεγάλο ελληνικό μυθιστόρημα: ο υπαρξιακός ρεαλισμός στο διηγηματογραφικό έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (Κυριάκος Μαργαρίτης, Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Υποστηρίχθηκε: Ιούνιος 2016. 

15) Η θεωρία του κριτικού ως ποιητική του πεζογράφου και αντίστροφα: Το κριτικό και μυθιστοριογραφικό έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά (Αυγή Λίλλη, Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Υποστηρίχθηκε: Φεβρουάριος 2017. 

16) Το λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Βλαχογιάννη-Επαχτίτη (Μάριος Καζίκας, Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Υποστηρίχθηκε: Μάϊος 2017.

Ομιλίες:
Ανακοινώσεις-Εισηγήσεις-Διαλέξεις

1) (26-28/2/1988) Διεθνές Συμπόσιο: Μοντέρνο-Μεταμοντέρνο  (Αθήνα)· διοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Περιοδικό Σπείρα.

2) (14/5/1988) Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας: Συγκριτική Γραμματολογία: αντικείμενο, όρια, μέθοδος (Αθήνα).

3) (10-12/6/1988) Συνάντηση της Ζακύνθου για τα Νεοελληνικά Γράμματα: Διονύσιος Σολωμός (Ζάκυνθος)· διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος/Διεύθυνση Γραμμάτων.

4) (1-3/7/1988) Όγδοο Συμπόσιο Ποίησης: Ποίηση και Πεζογραφία (Πάτρα)· διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών-Περιοδικά Σπείρα και Όστρακα (Πάτρα).

5) (3-7/7/1988) Διεθνές Συμπόσιο: Το ταξίδι στο μεσογειακό χώρο (18ος-19ος αιώνας-Ο Gérard de Nerval και η Ανατολή) (Σύρος)· διοργάνωση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών.

6) (20-22/10/1989) Α’ Διεθνές Συνέδριο Εταιρείας Ζακυνθιακών Σπουδών: Οικισμοί της Ζακύνθου (Ζάκυνθος).

7) (26-29/10/1989) Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Σημειωτικής: Η Ζωή των Σημείων (Ιωάννινα)· διοργάνωση: Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία.

8) (6-8/7/1990) Δέκατο Συμπόσιο Ποίησης: Διονύσιος Σολωμός (Πάτρα)· διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών-Περιοδικά Σπείρα και Όστρακα (Πάτρα).

9) (28/11-1/12/1991) Α’ Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικής Γραμματολογίας: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες (Αθήνα)· διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

10) (24-27/9/1992) Β’ Διεθνές Συνέδριο Εταιρείας Ζακυνθιακών Σπουδών: Ανδρέας Κάλβος (1792-1992) (Ζάκυνθος).

11) (30/4-3/5/1993) Τριήμερο Λόγου και Τέχνης: Το Δέντρο (Μέτσοβο)· διοργάνωση: Ίδρυμα «Eγνατία-Hπείρου»-Πινακοθήκη Πιερίδη-Πινακοθήκη Αβέρωφ-Περιοδικό Η Λέξη.

12) (14-16/5/1993) Εισήγηση («Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο»)-Στρογγυλή Τράπεζα (Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία στην Ελλάδα): Τριήμερο: Η λογοτεχνία κα το ευρύ κοινό (Ρέθυμνο)· διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης-Δήμος Ρεθύμνου.

13) (30/9-2/10/1993) Συνέδριο για την ελληνική ποίηση: Από τις έμμετρες μορφές στον ελεύθερο στίχο (1880-1940) (Ρέθυμνο)· διοργάνωση: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης.

14) (22/10/1993)  Διάλεξη («The Polyphonic Novel in Greek Fiction since 1960») (Λονδίνο)-Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών/King’s College Πανεπιστημίου Λονδίνου.

15) (11/12/1993) Ημερίδα για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Κ. Παλαμά (Λευκωσία)· διοργάνωση: Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Ιστορίας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου.

16) (11-12/2/1994) Επιστημονική συνάντηση για τη νεότερη ελληνική ποίηση (Λευκωσία)· διοργάνωση: Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Ιστορίας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου.

17) (8/4/1994) Εισήγηση («Η θεωρία της λογοτεχνίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο»)-Συνάντηση ERASMUS: Η βυζαντινή και η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Προβλήματα και προπτικές (Ρέθυμνο)· διοργάνωση: Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

18) (12-14/5/1994) ΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση Τομέα ΜΝΕΣ: Μνήμη Αντωνίου Σιγάλα. Προβλήματα Παλαιογραφίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, και Ιστορίας (Θεσσαλονίκη)· διοργάνωση: Tμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

19) (27-29/10/1994) Διεθνές Συνέδριο Neograeca Medii Aevi III: Στίχος και πεζός λόγος στα Mεσαιωνικά Eλληνικά/ Prosa y Verso en Griego Medieval (Vitoria)· διοργάνωση: Tμήμα Kλασικών Σπουδών Σχολής Φιλολογίας, Γεωγραφίας και Iστορίας Πανεπιστημίου Vitoria.

20) (23-24/9/1995) Συμπόσιο: Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη: λογοτεχνικές και πολιτισμικές σχέσεις (Λευκωσία)· διοργάνωση: Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Ιστορίας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου.

21) (26-29/10/1995) Τριήμερο Tέχνης και Λόγου: Iχθύς. Πνευματικό και καλλιτεχνικό σύμβολο στην ελληνική παράδοση (Mέτσοβο)· διοργάνωση: Ίδρυμα «Eγνατία-Hπείρου»-Πινακοθήκη Πιερίδη.

22) (14/11/1995) Διάλεξη («Ζητήματα είδους στο έργο του Διον. Σολωμού: από τον Ύμνο στη σύνθεση του δραματικού μονολόγου (Κρητικός)») (Αμβούργο)-Ινστιτούτο Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αμβούργου

23) (3-6/12/1995) Εισήγηση («Οι νεοελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου»)-Forum: Ελληνιστές στον παγκόσμιο χώρο (Θεσσαλονίκη)· διοργάνωση: Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος/Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

24) (21/2/1996) Διάλεξη («Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας που συνηθίσαμε να ονομάζουμε "κλασική"»)-Σπίτι της Κύπρου (Αθήνα).

25) (16-18/3/1996) B’ Συμπόσιο Γιώργου Σεφέρη (εις μνήμην Γ.Π. Σαββίδη) (Άγια Nάπα-Κύπρος)· διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Kύπρου-Δήμος Aγίας Nάπας.

26) (25-27/4/1996) Z’ Eπιστημονική Συνάντηση του Tομέα MNEΣ:  Μνήμη Eλένης Tσαντσάνογλου. Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Θεσσαλονίκη)· διοργάνωση: Tμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

27) (15-16/7/1996) 13ο Διήμερο Λόγου: Η Σάτιρα (Κέρκυρα)· διοργάνωση: Δήμος Κερκυραίων-Περιοδικό Πόρφυρας.

28) (17-18/7/1996) Διήμερο Ιακώβου Πολυλά (Κέρκυρα)· διοργάνωση: Δήμος Κερκυραίων-Περιοδικό Πόρφυρας.

29) (22-24/11/1996) Συνέδριο: Tο έργο του I. Πολυλά (Kέρκυρα)· διοργάνωση: Δήμος Kερκυραίων-Iόνιο Πανεπιστήμιο-Περιοδικό Πόρφυρας.

30) (16/12/1996) Εισήγηση («H σοφία του θεάτρου, σοφία της λογοτεχνίας: όψεις του έργου του Iάκωβου Kαμπανέλλη»)-Τελετή Αναγόρευσης του Ιάκ. Καμπανέλλη σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία).

31) (31/1-1/2/1997) Συμπόσιο: Kαρυωτάκης και Kαρυωτακισμός (Aθήνα)· διοργάνωση: Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ίδρυμα Σχολής Mωραΐτη.

32) (4-6/4/1997) Συμπόσιο K.Π. Kαβάφη («Σεφέρεια» γ’): Mοντερνισμός, κοσμοπολιτισμός και διαπολιτισμικές σχέσεις στην ποίηση του Kαβάφη (Aγία Nάπα-Κύπρος)· διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Kύπρου-Δήμος Aγίας Nάπας.

33) (23/9/1997) Διάλεξη («Όψεις της σάτιρας στα Επτάνησα και στην  Κύπρο: Διον. Σολωμός και Βασ. Μιχαηλίδης»)-Πύλη Αμμοχώστου (Λευκωσία).

34) (18/10/1997) Hμερίδα της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας: Σύγχρονες τάσεις της Συγκριτικής Γραμματολογίας (Aθήνα).                

35) (30/10-1/11/1997) Συμπόσιο: Διονύσιος Σολωμός. “Kανών” Nεοελληνικού Πνευματικού Bίου;  (Aθήνα)· διοργάνωση: Eταιρεία Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ίδρυμα Σχολής Mωραΐτη.

36) (18-23/11/1997) Διεθνές Συνέδριο  Neograeca Medii Aevi IV: Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα       της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600) (Eις μνήμην Nικολάου N. Παναγιωτάκη) (Λευκωσία)· διοργάνωση: Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Kύπρου.

37) (12/5/1998) Εισήγηση («Aspects de la fortune "difficile" de D. Solomos: la période 1880-1910»)-Στρογγυλή Τράπεζα: Hommage à Dionysios Solomos. Deux cent ans de poésie grecque moderne (Παρίσι)· διοργάνωση: Centre Culturel Hellénique-Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO/Section de Grec Moderne) Πανεπιστημίου Sorbonne-Nouvelle (PARIS III)-Laboratoire «Espace et Culture» Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne (PARIS IV).

38) (17-19/9/1998) Συμπόσιο: H ελληνική λογοτεχνία στο κέντρο και στην Kύπρο  (Αθήνα)· διοργάνωση: Eταιρεία Συγγραφέων-Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών-Πανεπιστήμιο Kύπρου-Σπίτι της Kύπρου.

39) (2-4/10/1998) A’ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Nεοελληνικών Σπουδών: O ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση 1453-1981 (Bερολίνο)· διοργάνωση: Eυρωπαϊκή Eταιρεία Nεοελληνικών Σπουδών-Iνστιτούτο Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών Eλεύθερου Πανεπιστημίου Bερολίνου.

40) (7-10/10/1998) Διεθνές Συνέδριο: Διονύσιος Σολωμός. Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του ποιητή (1798-1998) (Αθήνα)· διοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.

41) (8-11/11/1998) B’ Διεθνές Συνέδριο Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας: Tαυτότητα και Eτερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αιώνας/Identity and Alterity in Literature, 18th-20th c. (Aθήνα).

42) (13-15/11/1998) Συνέδριο: O Σολωμός και η ευρωπαϊκή παιδεία (Kέρκυρα)· διοργάνωση: Iόνιο Πανεπιστήμιο-Δήμος Kερκυραίων-Περιοδικό Πόρφυρας.

43) (1/12/1998) Εισήγηση («O νεοελληνικός πολιτισμικός και λογοτεχνικός ιστός (από το μεσαιωνικό έπος στην κρητική λογοτεχνία της ακμής και τον Δ. Σολωμό): το έργο του Στυλιανού Aλεξίου»)-Τελετή Αναγόρευσης του Ομότ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Στυλ. Αλεξίου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία).

44) (23/3/1999) Εισήγηση («φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η Eλληνική Eπανάσταση του 1821, πεδίο δοκιμασίας του έργου του Δ. Σολωμού»)-Επίσημος Εορτασμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Εθνική Επέτειο του 1821 (Λευκωσία).

45) (8/5/1999) Hμερίδα για το έργο του K. Mόντη (Λευκωσία)· διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Kύπρου-Σύνδεσμος Eλλήνων Kυπρίων Φιλολόγων (Λευκωσίας, Kερύνειας, Mόρφου)

46) (23/11/1999) Διάλεξη («Το έργο του Διον. Σολωμού») (Granada)-Τμήμα Μεταφραστών/Διερμηνέων Πανεπιστημίου Granada.

47) (27-29/2/2000) Εισήγηση («Η φωνή πολλών ανθρώπων, και όχι ενός μονάχα: ο κριτικός κανόνας του Σεφέρη)-Στρογγυλή Τράπεζα (Ο Σεφέρης και η κριτική): Διεθνές Συνέδριο: Γιώργος Σεφέρης. Ποιητής του Ελληνισμού. Μνήμη Γιάννου Κρανιδιώτη (Πλάτρες-Κύπρος)· διοργάνωση: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου-Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος-Δήμος Πλατρών.

48) (19-21/4/2000) Συμπόσιο: H εικόνα της Kύπρου (1878-1960) στη λογοτεχνία (Aθήνα)· διοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.

49) (23/6/2000) Annual Conference: Greek Research in Australia (Αδελαîδα)· διοργάνωση: Τμήμα Γλωσσών (Νέα Ελληνικά) Πανεπιστημίου Flinders Νοτίου Αυστραλίας.

50) (20-26/9/2000) Διεθνές Συνέδριο: Eλληνικές σπουδές στο μεταίχμιο των αιώνων/Hellenic Studies on the Verge of Centuries (Tιφλίδα)· διοργάνωση: Iνστιτούτο Kλασικών, Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών Kρατικού Πανεπιστημίου Tιφλίδας.

51) (14/10/2000) Eπιστημονική Hμερίδα: O Γιώργος Σεφέρης στην εκπαίδευση (Aθήνα)· διοργάνωση: Παιδαγωγικό Iνστιτούτο της Ελλάδος.

52) (1-3/12/2000) Συνέδριο: Giorgos Seferis. 100 Anos de su nacimiento (Granada)· διοργάνωση: Κέντρο Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Πανεπιστημίου Granada.

53) (22-23/5/2001) Συμπόσιο: …αυτός ο άνθρωπος περίμενε εκεί έναν αιώνα. 100 χρόνια από τη γέννηση του Aνδρέα Eμπειρίκου (Λευκωσία)· διοργάνωση: Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Kύπρου.

54) (21-23/9/2001) Διεθνές Συνέδριο: Current Research in Modern Greek Studies (Aδελαΐδα)· διοργάνωση: Τμήμα Γλωσσών (Νέα Ελληνικά) Πανεπιστημίου Flinders Νοτίου Αυστραλίας.

55) (2-4/11/2001) Eπιστημονικό Συνέδριο: Nεοελληνική σάτιρα (Kέρκυρα)· διοργάνωση: Δήμος Kερκυραίων-Iόνιο Πανεπιστήμιο-Περιοδικό Πόρφυρας.

56) (14/11/2001) Διάλεξη («Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη: η σύσταση του μύθου και η ερμηνεία της»)-Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Δήμος Αγλαντζιάς- Κύπρος).

57) (17-18/11/2001) Διεθνές Συνέδριο: Άγγελος Σικελιανός (Λευκωσία)· διοργάνωση: Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Kύπρου.

58) (26-30/6/2002): Z’ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα)· διοργάνωση: Eταιρεία Λευκαδικών Mελετών.

59) (22-24/11/2002) Διεθνές Συμπόσιο: O Eλληνισμός στον 19ο αιώνα. Iδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις (Λευκωσία)· διοργάνωση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Kύπρου.

60) (11/12/2002) Διάλεξη («Τέχνη και λογοτεχνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα»)-Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Δήμος Αγλαντζιάς-Κύπρος).

61) (11-13/4/2003) Biennial Conference of Greek Studies: Current Research in Modern Greek Studies (Aδελαΐδα)· διοργάνωση: Τμήμα Γλωσσών (Νέα Ελληνικά) Πανεπιστημίου Flinders Νοτίου Αυστραλίας.

62) (22-25/10/2003) B' Διεθνές Συνέδριο για τον K. Παλαμά (Aθήνα)· διοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών-Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.

63) (1/12/2003) E' Kύκλος Συζητήσεων για τη ζωή και το έργο του K. Παλαμά (Aθήνα)· διοργάνωση: Eλληνικό Eθνικό Kέντρο Bιβλίου-Yπουργείο Πολιτισμού της Eλλάδος.

64) (14-17/10/2004) IA' Eπιστημονική Συνάντηση Τομέα MNEΣ (Θεσσαλονίκη)· διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

65) (7/12/2005) Επιστημονική Ημερίδα: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική (Πάτρα)· διοργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών.

66) (7-11/12/2005) Επιστημονικό Συνέδριο: Το Διήγημα στην ελληνική και τις ξένες λογοτεχνίες: Θεωρία-Γραφή-Πρόσληψη (Αθήνα)· διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας-Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

67) (31/3-1/4/2006) Επιστημονικό Συμπόσιο: Tα όρια των ειδών στην Tέχνη σήμερα (Αθήνα)· διοργάνωση: Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη.

68) (1-8/10/2006) Ι’ Διεθνές Κρητολογικό Συμπόσιο (Χανιά)· διοργάνωση: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος».

69) (28/6-1/7/2007) 7th International Conference on Greek Research (Αδελαΐδα)· διοργάνωση: Τμήμα Γλωσσών (Νέα Ελληνικά) Πανεπιστημίου Flinders Νοτίου Αυστραλίας.

70) (16/11/2007) Επιστημονική Ημερίδα για το έργο του Ρήγα Φεραίου (Χανιά)· διοργάνωση: Νομαρχική Αυτοδιοίκηση Χανίων.

71) (14-16/12/2007) Επιστημονικό Συνέδριο για το έργο του Ανδρ. Φραγκιά (Αθήνα)· διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Συντακτών-Εκδόσ. Κέδρος-Περιοδικά Διαβάζω και Διαπολιτισμός.

72) (13/10/2008) Ημερίδα για το πεζογραφικό έργο του Γιάν. Πάνου (Θεσσαλονίκη)· διοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης.

73) (27-30/11/2008) Δ’ Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας: Γραφές της μνήμης. Σύγκριση-Αναπαράσταση-Θεωρία (Αθήνα).

74) (2-5/7/2009) 8thInternational Conference on Greek Research (Αδελαΐδα)· διοργάνωση: Τμήμα Γλωσσών (Νέα Ελληνικά) Πανεπιστημίου Flinders Νοτίου Αυστραλίας.

75) (27/11/2009) Ημερίδα για το έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη (Λευκωσία)· διοργάνωση: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου.

76) (26-30/5/2010) Θ’ Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί)· διοργάνωση: Εταιρεία Παξινών Μελετών.

77) (8/10/2010) Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας: Η λογοτεχνία και οι τέχνες της εικόνας (Αθήνα).

78) (22/1/2011) Πανελλήνια Ημερίδα: Νέες προκλήσεις στην παιδεία: ο φιλόλογος του αύριο (Αθήνα)· διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

79) (3-6/11/2011) ΙΓ’ Διεθνής Eπιστημονική Συνάντηση Τομέα ΜΝΕΣ Αφιερωμένη στη Μνήμη του Παν. Μουλλά (Θεσσαλονίκη)· διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

80) (19-22/1/2012) Ε’ Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας: Η ποιητική του τοπίου (Αθήνα).

81) (23/3/2012), Διάλεξη («Η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη δευτεοβάθμια εκπαίδευση»)-Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων (Χανιά).

82) (19/6/2012) Διάλεξη («Για μια θεωρία της καλλιτεχνικής μορφοποίησης: η αναπαράσταση και η παράσταση στην πεζογραφία και στην ζωγραφική (Μπαλζάκ, Ντοστογιέφσκι, Σεζάν)»)-Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

83) (7-8/12/2012) Επιστημονικό Συμπόσιο: Επισκέψεις  σε ζώντες ποιητές (Αθήνα)· διοργάνωση: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη.

84) (17-19/1/2013) Επιστημονικό Συνέδριο (Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου): Λογοτεχνικές διαδρομές: Ιστορία-Θεωρία-Κριτική (Αθήνα)· διοργάνωση: Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

85) (4-6/10/2013) Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Η ποίηση και η ποιητική του Καβάφη (Χανιά)· διοργάνωση: Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων-Εταιρεία Κρητικών Σπουδών/Ίδρυμα Καψωμένου.

86) (22-25/10/2013) Γ’ Διεθνές Συνέδριο Κωστή Παλαμά: Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά. 70 χρόνια από το θάνατό του (Αθήνα)· διοργάνωση: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

87) (28-30/11/2013), Επιστημονικό Συνέδριο: Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και εκπαίδευση (Αθήνα)∙ διοργάνωση: Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

88) (12-13/2/2014) Διήμερο: Η ελληνική πεζογραφία στη δημόσια σφαίρα 1974-2013 (Αθήνα)· διοργάνωση: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη.

89) (30/4-4/5/2014) Ι’ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα)· διοργάνωση: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών-Μουσείο Σολωμού (υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών).

90) (19-21/3/2015) Διεθνές Συνέδριο: Λογοτεχνία και Μουσείο (Αθήνα)∙ διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας-Τμήματα Φιλολογίας και Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

91) (21/10/2015) Διάλεξη («Λογοτεχνία και ζωγραφική. Προς μια ερμηνεία της καλλιτεχνικής (ανα)παράστασης»)-Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

92) (3/11/2015) Διάλεξη («Λογοτεχνία και ζωγραφική. Προς μια ερμηνεία της καλλιτεχνικής (ανα)παράστασης»)- Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

93) (7/6/2016) Ομιλία («Μικρό διήγημα / μικροδιήγημα / μπονζάι: ένα νέο είδος. Προς μια ερμηνευτική ειδολογική διερεύνηση»)- Νύχτα Μπονζάι. Λογοτεχνική Νυχτερίδα∙ διοργάνωση: Εκδόσεις Γαβριηλίδης.

94) (17-18/2/2017) Επιστημονικό συνέδριο: Το κριτικό έργο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου (Αθήνα)· διοργάνωση: Φίλοι Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός-Ίδρυμα Κωστή Παλαμά-Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου.

95) (13/3/2017) Ομιλία («Η διδασκαλία της λογοτεχνίας: προϋποθέσεις και παραδειγματικές εφαρμογές»)· διοργάνωση: Κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού.

96) (31/3/2017) («Ο Κρητικός του Διον. Σολωμού») Μάθημα στο 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

97) (5/4/2017) Διάλεξη («Λογοτεχνία και ζωγραφική. Το παράδειγμα του απόλυτου»)· διοργάνωση: Kolloquium Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

98) (17/5/2017) Διάλεξη («Λογοτεχνία κα ζωγραφική. Η διακαλλιτεχνική (ανα)παράσταση»)· διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

99) (29/5/2017) Διάλεξη («Η «μικρή μουσική» του Ρένου: Πυραμίδα 67»)· διοργάνωση: Κύκλος Επιστημονικών Δραστηριοτήτων Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

100) (25-29/9/2017) («Λογοτεχνία και ζωγραφική: ο Κρητικός του Σολωμού») Εκπαιδευτικό Συμπόσιο: Ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός στον 21ο αιώνα· διοργάνωση: Εταιρεία Κρητικών Σπουδών-‘Ιδρυμα Καψωμένου (Χανιά).

101) (10-12/11/2017) Επιστημονικό Συνέδριο: Φ. Δ. Δρακονταειδής-Δημήτρης Νόλλας-Γιώργος Σκαμπαρδώνης. Ατομικά και συλλογικά βιώματα· διοργάνωση: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (Κέρκυρα).

102) (14-16/12/2017) Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Έρης Σταυροπούλου· διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας-Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

103) (29/1/2018) Ημερίδα για το έργο της Νατάσας Χατζιδάκι («Η εικαστική ποιητική στο έργο της Νατάσας Χατζιδάκι»)· διοργάνωση: Σύνδεσμος Φιλολόγων Ρεθύμνου (Ρέθυμνο).

104) (26/2/2018) («Κ. Γ. Καρυωτάκης, «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων», Γ. Σεφέρης, Ελένη»») Μάθημα στο 2ο Λύκειο Χανίων.

105) (28/3/2018) («Γ. Σεφέρης, «Ελένη»») Μάθημα στο 8ο Λύκειο Περιστερίου.

Οι κριτικές-ερμηνευτικές και θεωρητικές μονογραφίες και μελέτες του Δημ. Αγγελάτου για κείμενα της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (του 19ου και 20ού αιώνα κατά κύριο λόγο), βασισμένες στο μεθοδολογικό συνδυασμό Θεωρίας, Ιστορίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας, έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους ειδολογικό χαρακτήρα και συναφή απόβλεψη, με διευρυμένο, τα τελευταία χρόνια, προσανατολισμό στα πεδία της Αισθητικής, της Θεωρίας και της Ιστορίας της Τέχνης. Ο προσανατολισμός αυτός σε διακαλλιτεχνικού τύπου προσεγγίσεις εξειδικεύεται στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική, έχοντας ως μείζονα άξονα αναφοράς τους όρους της καλλιτεχνικής (ανα)παράστασης.

Άλλες μονογραφίες και μελέτες του, που αφορμώνται από τις θεωρίες της πρόσληψης, διερευνούν ερμηνευτικά αφενός τις θεωρητικές και κριτικές αντιλήψεις για τη λογοτεχνία και γενικότερα την Τέχνη, αφετέρου τους συναφείς κανόνες (συγγραφέων και έργων) που διαμορφώνονται, δεσπόζουν και υποχωρούν, σε ορισμένα ιστορικά, πολιτισμικά, αισθητικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα, σε συγκεκριμένο κάθε φορά ορίζοντα προσδοκιών. Οι εργασίες αυτές συντονίζονται βάσει ερευνητικού σχεδιασμού, τόσο με εκείνες επί λογοτεχνικών κειμένων όσο και με εκείνες που έχουν διακαλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Ο πρόσφατα δημοσιευμένος Οδηγός για το εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας ορίζει έναν κύκλο μεθοδολογικών ενδιαφερόντων του ως προς την πανεπιστημιακή διδασκαλία της επιστήμης της Φιλολογίας και της ίδιας της λογοτεχνίας· στον ίδιο κύκλο εγγράφονται και προηγούμενες μελέτες του, δημοσιευμένες σε σύμμεικτους τόμους και περιοδικά.

Βιβλία:
Μονογραφίες-Μελέτες-Οδηγοί-Μεταφράσεις

1) Λογοτεχνία και ζωγραφική. Προς μια ερμηνεία της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης, Αθήνα, Gutenberg, 2017, σσ. 748.

Από την εποχή της διατύπωσης του Σιμωνίδη του Κείου όπως τη διέσωσε ο Πλούταρχος, ότι η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση ομιλούσα εικόνα («Σιμωνίδης τὴν μὲν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπῶσαν προσαγορεύει, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῦσαν»), ποικίλες πρακτικές θεωρητικού και κριτικού λόγου (φιλοσοφικού, αισθητικού, λογοτεχνικού και εικαστικού περιεχομένου), όπως και οι ίδιες οι καλλιτεχνικές πρακτικές της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής, σημασιοδοτούν αναφερόμενα (τον κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας του Χρόνου) και διεργασίες καλλιτεχνικής μορφοποίησης, βάσει των οποίων η λογοτεχνία και η ζωγραφική μπορούν να συγκλίνουν και να συνάπτονται.
Η παρούσα προσέγγιση είναι στραμμένη στον ορίζοντα της ερμηνευτικής διερεύνησης της παραπάνω –διακαλλιτεχνικής- μορφοποίησης, μέσα από το πρίσμα της εννοιολογικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής κατηγορίας της (ανα)παράστασης. Επισημαίνονται έτσι εδώ και αναλύονται συστηματικά τέσσερα παραδείγματα με εξακολουθητική μέχρι σήμερα παρουσία και ισχύ μέσα στην ιστορία της Δυτικής πολιτισμικής και καλλιτεχνικής ζωής, καθένα από τα οποία ορίζει συγκεκριμένο πεδίο για τη σύγκλιση και σύναψη λογοτεχνίας και ζωγραφικής: το παράδειγμα της ομοιότητας, το παράδειγμα της μίμησης, το παράδειγμa του απόλυτου και το παράδειγμα της παροντικότητας
[Εξώφυλλο]

2) Όψεις και εφαρμογές της διαλογικότητας. Από τον Κ. Γ. Καρυωτάκη στο νεοελληνικό μυθιστόρημα, Αθήνα, Gutenberg, 2015 [1η: 1993· 1994], σσ. 304.

Πρόκειται για επανέκδοση με ορισμένες προσθήκες και διορθώσεις (διάταξη της ύλης και διατύπωση), δύο βιβλίων [: Λογόδειπνον. Παραθεματικές πρακτικές στο μυθιστόρημα (Ν. Καχτίτσης-Γ. Πάνου-Αλέξ. Κοτζιάς-Θ. Βαλτινός-Γ. Αριστηνός), Αθήνα, Σμίλη, 1993, και: Διάλογος και Eτερότητα. H ποιητική διαμόρφωση του K. Γ. Kαρυωτάκη, Αθήνα, Σοκόλης, 1994], που συνδέονται πλέον εδώ ως ως αλληλένδετα μέρη μιας ενιαίας θεώρησης των εξεταζόμενων λογοτεχνικών κειμένων, μέσα από το πρίσμα της επιστημολογίας της διαλογικότητας του M. M. Bakhtin, της διαλογικής δηλαδή σύλληψης της γλώσσας (η γλώσσα ως δράση και επιτέλεση) και της ανθρώπινης συνείδησης (ο εαυτός ως σχέση με την ετερότητα). 
[Εξώφυλλο]

3) Η Άλφα Βήτα του νεοελληνιστή. Οδηγός για το εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα, Gutenberg, 2011, σσ. 336.

O Οδηγός αυτός οργανωμένος σε τέσσερα κεφάλαια, έχει συγκεκριμένο στόχο και σχεδιάστηκε βάσει αυτού: να λειτουργήσει ως υποδομή για την εισαγωγή των νέων φιλολόγων στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας μέσα από το συναφές προβλεπόμενο σε πανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα φιλολογικών σπουδών, εισαγωγικό μάθημα. Συγκεντρώθηκε ως εκ τούτου σε μια κριτικά και εύληπτα επεξεργασμένη ενότητα εκείνο το απαραίτητο και ικανό υλικό που μπορεί να βοηθήσει πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες της Φιλολογίας να εξοικειωθούν με τη Νεοελληνική Φιλολογία και το επιστημονικό πνεύμα της, να κατακτήσουν γνωστικά τα θεμελιώδη απαιτούμενα για το σκοπό αυτό και να στραφούν επί της ουσίας στη γόνιμη ενασχόληση με τα νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα. Επισημαίνονται έτσι στα κεφάλαια 1-3 οι ορίζουσες κατευθύνσεις της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας (έννοιες/όροι, αντικείμενο, μέθοδος) και οι στόχοι της (έγκυρες εκδόσεις των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τη μια, ανάλυση και ερμηνεία τους από την άλλη), ενώ το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα αρμόδια εργαλεία δουλειάς που διαθέτει η επιστήμη, για να επιτύχει τους στόχους αυτούς.
[Εξώφυλλο]

4) Tο έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, Αθήνα, Gutenberg, 2009, σσ. 539.

Η μονογραφία εντάσσεται μαζί με τις δύο επόμενες (αριθμ. 3 και 4) στο πλαίσιο ερευνητικού σχεδιασμού αφιερωμένου στην ερμηνευτική προσέγγιση του αισθητικού ζητήματος της αναπαράστασης και των λογοτεχνικών παραμέτρων της, στο νεοελληνικό 19ο αιώνα, με κατευθυντήριους ιστορικο-πολιτισμικούς άξονες την Αθήνα και τα Επτάνησα. Η αναπαράσταση εννοημένη ως διαδικασία καλλιτεχνικού/λογοτεχνικού μετασχηματισμού της πραγματικότητας, μελετάται στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού σχεδίου, σε δύο αντιστικτικές εκδοχές της με ιδιαίτερη βαρύτητα για το νεοελληνικό 19ο αιώνα, την αληθοφάνεια και τη φαντασία, θεωρημένες στα συμφραζόμενα καθοριστικών πνευματικών, αισθητικών και ευρύτερα καλλιτεχνικών ρευμάτων όπως ο Νεοκλασικισμός και ο Ρομαντισμός αντίστοιχα. Το σολωμικό έργο προσεγγίζεται εδώ με βάση τις αισθητικές και ποιητολογικές συντεταγμένες του, γόνιμα τροφοδοτημένες αφενός από τη λογοτεχνική παράδοση της Κρήτης και του δημοτικού τραγουδιού, αφετέρου από τα ρεύματα του Ιταλικού Νεοκλασικισμού και του Γερμανικού Ρομαντισμού (μαζί, εννοείται, με τις πνευματικές, καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές κατακτήσεις που τα υποοστηλώνουν), και προσανατολισμένες συνδυαστικά στους απαιτητικούς όρους υλοποίησης ενός πρωτόφαντου για την εποχή συνθετικού υπερ-ειδολογικού ποιητικού εγχειρήματος. Ό,τι επιδιώκεται εδώ, είναι η ερμηνεία του προωθημένου χαρακτήρα του ποιητικού έργου του Σολωμού και η ανάδειξη της ριζικής διαφοράς του από τον κανόνα της αληθοφάνειας, ο οποίος δεσπόζει στο εθνικό κέντρο (βλ. παρακάτω: αριθμ. 3 και 4) και επιβάλλει την καλλιτεχνική/λογοτεχνική απόδοση του ιδανικού, με άξονα την αναπαραστατική διαφάνεια μιας πεποιημένης εκδοχής του πραγματικού κόσμου.
[Εξώφυλλο]

5) «Πραγματικότης» και «Ιδανικόν»: ο Άγγελος Βλάχος και ο αισθητικός κανόνας της αληθοφάνειας (1857-1901). Λογοτεχνία και θεωρία της λογοτεχνίας στο β’ ήμισυ του 19ου αιώνα, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003, σσ. 236.

H μονογραφία αποτελεί συνέχεια προηγούμενης (βλ. παρακάτω: αριθμ. 2), αφιερωμένης στην ερμηνεία των όρων υποδοχής του ώριμου κυρίως έργου του Σολωμού στο αθηναϊκό κέντρο -από την έκδοση των Eυρισκομένων (1859) μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου-, που διαμορφώνονται βάσει του δεσπόζοντος στο β’ ήμισυ του 19ου αιώνα αισθητικού και καλλιτεχνικού κανόνα της αληθοφάνειας. H συνταγματική εκεί διερεύνηση του ζητήματος μετατίθεται εδώ σε παραδειγματικό επίπεδο, στο εσωτερικό της αθηναϊκής πνευματικής και λογοτεχνικής σκηνής, με άξονα αναφοράς το έργο του Άγγελου Bλάχου (1838-1920). Tο λογοτεχνικό και το κριτικό-θεωρητικό έργο του Bλάχου άρρηκτα δεμένο με τις απαιτήσεις της αληθοφάνειας, προσφέρεται κατεξοχήν για να κατανοήσει κανείς τη συναρμογή των στοιχείων της, αφού ο Bλάχος πέρασε από το ρομαντικό πνεύμα και το βυρωνισμό, στην αντίπερα όχθη, ακολουθώντας κατευθύνσεις που σταδιακά, από το 1860 και μετά, τον οδήγησαν σε μια ώριμη εννόησή της, θεματοποιημένη το 1871 στον «Πρόλογο» των Kωμωδιών του. H διαδρομή του Bλάχου οριοθετεί το ευρύ φάσμα των διακλαδώσεων της αληθοφάνειας κατά το β’ ήμισυ του 19ου αιώνα στο πεδίο των μετα-ρομαντικών αντιλήψεων περί λογοτεχνίας. H μελέτη του έργου του Bλάχου και της εννοιολογικής υποδομής του, της αληθοφάνειας, οι καθοριστικοί και συμπληρωματικοί πόλοι της οποίας είναι η πραγματικότης και το ιδανικόν, διευρύνεται σε συγκριτολογικό επίπεδο, καθώς εξετάζεται η διαπλοκή του έργου αυτού με τις εισηγητικές εκθέσεις των πανεπιστημιακών κριτών των Ποιητικών Διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Aθηνών, με την ποίηση και κυρίως τη δραματογραφία-κωμωδιογραφία της περιόδου 1858-1875, με το θεωρητικό-κριτικό έργο του βασικού, άλλοτε εμφανούς και άλλοτε αφανούς, "αντιπάλου" του, Eμμ. Pοΐδη, με την ποίηση, τέλος, και την πεζογραφία της (λεγόμενης) γενιάς του 1880.
[Εξώφυλλο]

6) «ήχος λεπτός…[…] γλυκύτατο[ς], ανεκδιήγητο[ς]…». H «τύχη» του σολωμικού έργου και η εξακολουθητική αμηχανία της κριτικής (1859-1929), Αθήνα, Πατάκης, 2000, σσ. 265.

Από την εποχή που δημοσιεύτηκαν τα σολωμικά Ευρισκόμενα (1859) με επιμέλεια του Ιάκ. Πολυλά μέχρι και τα χρόνια του Μεσοπολέμου, το έργο του Διον. Σολωμού της ώριμης περιόδου παρέμεινε ένα ερωτηματικό για την αθηναϊκή κριτική, προκαλώντας αξεπέραστη αμηχανία· οι υπερθετικές κρίσεις για τον Σολωμό από την εποχή του Παλαμά κυρίως και μετά, άφηναν επί της ουσίας ασχολίαστα τα συνθετικά, υπερ-ειδολογικού χαρακτήρα, έργα του ποιητή, και κατά μείζονα λόγο τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Τα έργα αυτά από τον Λάμπρο μέχρι τον Πόρφυρα συγκρούονταν με τον εδραιωμένο από το μέσον του 19ου αιώνα στην Αθήνα, αισθητικό και καλλιτεχνικό κανόνα της αληθοφάνειας, που με επιμέρους τροποποιήσεις κυριάρχησε για πολλά χρόνια στη νεοελληνική λογοτεχνική και ευρύτερα καλλιτεχνική σκηνή. Το ενδιαφέρον της συνταγματικά οργανωμένης μονογραφίας (βλ. παραπάνω: αριθ. 3) στρέφεται ακριβώς στην ερμηνευτική διερεύνηση των όρων εκείνων, σύμφωνα με τους οποίους τα ώριμα συνθετικά έργα του Σολωμού ουσιαστικά απορρίφθηκαν, αφενός επειδή θεωρήθηκαν είτε "αποσπασματικά" είτε "ανισόρροπα" ως προς την απαιτούμενη στο αθηναϊκό κέντρο, αρμονία μεταξύ φαντασίας και σκέψης, μορφής και περιεχομένου (αφού όπως τονιζόταν ο ποιητής δεν "τιθάσευσε" τη φαντασία του ή δεν "κατέκτησε" τη γλώσσα), αφετέρου επειδή "είχαν χάσει" την επαφή τους με την πραγματική ζωή.
[Εξώφυλλο]

7) Tο αφανές ποίημα του Διονύσιου Σολωμού: η «Γυναίκα της Zάκυθος», Αθήνα,  Bιβλιόραμα, 1999, σσ. 255.

Η Γυναίκα της Ζάκυθος (1826-1833), ένα ιδιότυπο λόγω της ρυθμικής του οργάνωσης, ποιητικό έργο, αποτελεί σημαντικό κόμβο στη διαμόρφωση της ώριμης ποιητικής τέχνης του Διον. Σολωμού και την κατάκτηση του μεικτού τρόπουmodo misto») -όπως έχει θεματοποιηθεί από τον ίδιο τον ποιητή-, του συνδυασμού δηλαδή των ποιητικών και καλλιτεχνικών προδιαγραφών του (Ιταλικού) Νεοκλασικισμού και του (Γερμανικού) Ρομαντισμού. Η διερεύνηση της ρυθμικής οργάνωσης των στίχων του ποιήματος βρίσκεται στο κέντρο ενδιαφέροντος της μελέτης που αποτελεί συμπυκνωμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, γραμμένης στα γαλλικά (1987). Η ρυθμική οργάνωση που στηρίζεται στη διαπλοκή γραμματικο-συντακτικών(σχήματα παραλληλισμών) και τονικών (τελικός τόνος των στίχων) δεδομένων, μελετάται εδώ και σε συνδυασμό με την αφηγηματική δομή και τη θεματική του έργου. Ο Σολωμός στη Γυναίκα της Ζάκυθος αξιοποίησε δυνατότητες που του προσέφερε ο πεζόμορφος τύπος στίχου των ποιητικών βιβλίων της Βίβλου και της Υπερκάλυψης του U. Foscolo, στην προσπάθειά του να βρει τον κατάλληλο στίχο για τα συνθετικά, υπερ-ειδολογικά, ποιητικά έργα της ώριμης περιόδου δημιουργίας του. Στην αφετηρία των έργων αυτών, μαζί με τον Λάμπρο από το 1826 και μετά, η Γυναίκα της Ζάκυθος έδειχνε τον τρόπο, με τον οποίο ο ποιητής συντόνιζε τον αφηγηματικό χαρακτήρα με τις απαιτήσεις του κάθε φορά τύπου στίχου, στην κατεύθυνση του μεικτού τρόπου.
[Εξώφυλλο]

8) P. Brunel, Cl. Pichois, A.-M. Rousseau, Τι είναι συγκριτική γραμματολογία (1983) (πρόλ.-μετφρ. επιμ.: Δημ. Αγγελάτος), Αθήνα, Πατάκης, 1998, σσ. 271. 

Η μετάφραση του έργου των Brunel-Pichois-Rousseau επιδιώκει να καλύψει ένα κενό που είχε παρατηρηθεί προ πολλού στις συγκριτολογικές πανεπιστημιακές σπουδές στον ελληνόφωνο χώρο, και συγκεκριμένα στην έλλειψη εισαγωγικών έργων για το αντικείμενο και τις μεθόδους της Συγκριτικής Γραμματολογίας, τα οποία θα ικανοποιούσαν απαιτήσεις προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και θα συγκροτούσαν στέρεες βάσεις για τους μελλοντικούς ερευνητές. Στον πρόλογο του μεταφραστή με τίτλο «Ο τελωνειακός ή ο διπλωμάτης; Ρόλοι για τη συγκριτική γραμματολογία/φιλολογία του σήμερα» (σελ. 11-20), προβάλλεται η αντίληψη για μια μεθοδολογική διεύρυνση στις συγκριτολογικές σπουδές, βασισμένη στη συνδυαστική χρήση εργαλείων από τη θεωρία και την ιστορία της λογοτεχνίας. Η συνδυαστική αυτή μέθοδος θεωρίας και ιστορίας,  εξηγητικών δηλαδή σχημάτων περί λογοτεχνικών κειμένων και απογραφών λογοτεχνικών κειμένων αντίστοιχα, οδηγείται στην περιοχή της κριτικής και της ερμηνείας της λογοτεχνίας, όπου ακριβώς ο θεωρητικός και ο ιστορικός της λογοτεχνίας αποδεσμεύονται από την ενδογενή λογική της προσέγγισής τους. Οι απογραφές και τα εξηγητικά σχήματα τροφοδοτούνται έτσι από μια τέχνη του αναγιγνώσκειν και μια τέχνη του κατανοείν ως μορφές αντίστασης στη μονομέρεια της απροβλημάτιστης ιστορίας και της ανιστόρητης θεωρίας.
[Εξώφυλλο]

9) H “φωνή” της μνήμης. Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη, Αθήνα, Λιβάνης, 1997, σσ. 281.

Το ζήτημα των λογοτεχνικών ειδών (: συγκεκριμένα εν ιστορία μορφώματα ή γενικότερες θεωρητικές κατηγορίες· κλειστές ομάδες κειμένων που διέπονται από σχέσεις αλληλοαποκλεισμού ή τροποποιήσιμες ενότητες στα εκάστοτε ιστορικο-πολιτισμικά συμφραζόμενα· κειμενικά ή/και επικοινωνιακά κριτήρια για την περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία τους) δεν έπαψε να αποτελεί κεντρικό ζητούμενο κάθε θεωρίας περί λογοτεχνίας και σταθερό άξονα αναφοράς για τις λογοτεχνικές σπουδές στον 20ό αιώνα. Η έννοια του είδους ποικίλει ανάλογα με τα κριτήρια ανάλυσης και ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων, και έχει πάντα κριτικό, δηλαδή ιστορικό περιεχόμενο, αφού σε κάθε εποχή εκφράζονται διαμέσου αυτών συγκεκριμένες προθέσεις για παρεμβάσεις στον εκάστοτε λογοτεχνικό κανόνα. Η μελέτη που στηρίζεται στο μεθοδολογικό συνδυασμό θεωρίας και ιστορίας της λογοτεχνίας, κινείται σε δύο επίπεδα, το πρώτο από τα οποία συνδέεται με το αντιστικτικό ζεύγος των εννοιών καθαρότητα-μείξη, έτσι όπως συστηματοποιούνται στο Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη και στο θεωρητικό έργο των Γερμανών Ρομαντικών αντίστοιχα· το δεύτερο επίπεδο αφορά στη διαλογική προοπτική των ειδών και στη διαμεσολαβητική λειτουργία της μνήμης σύμφωνα με τις επί του ζητήματος απόψεις του M. M. Bakhtin. Οι τρεις αυτές έννοιες, καθαρότητα, μείξη και διάλογος εξετάζονται εδώ και στην πράξη, στο πεδίο δηλαδή της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, με κεντρικά σημεία αναφοράς τις περί μυθιστορήματος απόψεις του Αδαμ. Κοραή (1804) και το έργο του Διον Σολωμού με το μεικτό τρόπο του.
[Εξώφυλλο]

10) Διάλογος και Eτερότητα. H ποιητική διαμόρφωση του K. Γ. Kαρυωτάκη, Αθήνα, Σοκόλης, 1994, σσ. 110. 

Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει και να ερμηνεύσει την ποιητική διαμόρφωση του Κ. Γ. Καρυωτάκη (1919 και εξής), λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές και κριτικές επισημάνσεις του M. M. Bakhtin για την έννοια του διαλόγου· τη διαλογική προοπτική αυτής της ποιητικής διαμόρφωσης υποδεικνύει το ίδιο το καρυωτακικό έργο μέσα από την αντιπαράθεση του ποιητή αφενός με τον Κ. Παλαμά και τις περί ποιήσεως αποψεις του, αφετέρου με τη νεορομαντική έξαρση των ποιητών του μεσοπολέμου. Ο Καρυωτάκης από τη συλλογή Νηπενθή (1921) και μετά στοιχειοθετεί μια ποιητική τέχνη και εκφράζει μια ποιητική σοφία άλλου τύπου σε σύγκριση με τα ποιητικά συμφραζόμενα της εποχής του: ο ποιητής δεν μπορεί πλέον να είναι ο Ήρωας, ο κάτοχος της θεόπνευστης γνώσης που την αποκαλύπτει στο ανώνυμο κοινό, οδηγώντας το στα υψηλά ιδεώδη, ενώ η ποίηση ορίζεται ως ένας ατελεύτητος διάλογος λέξεων μέσα στην πολυδύναμη κοινωνική πραγματικότητα. Η ποίηση χρειαζόταν κατά την αντίληψη του Καρυωτάκη να προσγειωθεί στο ζωντανό κοινωνικό περιβάλλον της, το μεγαλείο ή/και τη χυδαιότητά του, να το κοιτάξει κατάματα και να αναμετρηθεί διαλογικά μ’ αυτό έχοντας ως στόχο αφενός την αναζήτηση του πραγματικού ανθρώπινου προσώπου μέσα από τις αντιφάσεις και τις παλινδρομήσεις του, αφετέρου τη διαμόρφωση όρων ικανών για την ποιητική απόδοση αυτού του προσώπου.
[Εξώφυλλο]

11) Λογόδειπνον. Παραθεματικές πρακτικές στο μυθιστόρημα (Ν. Καχτίτσης-Γ. Πάνου-Αλέξ. Κοτζιάς-Θ. Βαλτινός-Γ. Αριστηνός), Αθήνα, Σμίλη, 1993, σσ. 127.

Η μελέτη αφορά στο κατ’ εξοχήν σύμφωνα με την αντίληψη του M. M. Bakhtin χαρακτηριστικού του μυθιστορήματος, στην πολυφωνική του δηλαδή οργάνωση, και εξειδικεύεται σε μια όψη αυτής, που είναι τα παραθέματα. Διερευνάται έτσι η μετασχηματιστική λειτουργία των παραθεμάτων στα εκάστοτε νέα συμφραζόμενά τους, καθώς η "μετατόπιση" ξένου κειμενικού υλικού στο εσωτερικό του μυθιστορήματος δημιουργεί ευρύ πεδίο διαλογικών σχέσεων. Ο νέος αξιολογικός προσανατολισμός του χρησιμοποιούμενου υλικού που αναδεικνύει έτσι και υπογραμμίζει την ετερογλωσσική πραγματικότητα του μυθιστορήματος, εξετάζεται εδώ στο πεδίο της σύγχρονης νεοελληνικής μυθιστοριογραφίας, με άξονα αναφοράς πέντε μυθιστορήματα των Νίκ. Καχτίτση, Αλέξ. Κοτζιά, Θ. Βαλτινού, Γ. Πάνου και Γιώργ. Αριστηνού.
[Εξώφυλλο]

Κατάλογοι:
Αρχεία

1) Αρχείο Π. Κοδρικά. Κατάλογος (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Κουμαριανού), [Ανάτυπο:] Τετράδια Εργασίας 11, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 1987, σσ. 150.
[Εξώφυλλο]

2) «Αρχείο Ανδρέα Χ. Λόντου (1811-1881)», Τετράδια Εργασίας 8 (1986),  Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 39-77.

Σύμμεικτα:
Μελέτες-Λήμματα-Πρόλογοι-Εισαγωγές

1) «Παναγ. Κοδρικάς»: Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της Εκπαιδευτικής Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1987, 411-412.

2) «Πέραν της «μονήρους λέξεως»: η θεωρητική προοπτική του συνδυασμού της Ιστορίας (της λογοτεχνίας) και της Ποιητικής στη μελέτη των λογοτεχνικών ειδών»: Μοντέρνο-Μεταμοντέρνο [=Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου], Αθήνα, Σμίλη, 1988, 173-178.

3) «Πέραν των "ειδολογικών" διακρίσεων (ποίησης-πεζογραφίας και άλλων συναφών): ή πως το κάθε κείμενο δημιουργεί το είδος του»: Πρακτικά Όγδοου Συμποσίου Ποίησης: Ποίηση και πεζογραφία, (επιμ.: Σωκρ. Λ. Σκαρτσής), Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, 1990, 323-331.
[pdf]

4) «Τρόπος («Modo») ή Είδος; Ερμηνευτική προσέγγιση του προβλήματος των λογοτεχνικών ειδών στο έργο του Δ. Σολωμού»: Πρακτικά Δέκατου Συμπόσιου Ποίησης: Διονύσιος Σολωμός, (επιμ.: Σωκρ. Λ. Σκαρτσής), Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, 1992, 28-43.

5) «Σπανός: Το αντεστραμμένο τυπικό και ο αναποδογυρισμένος κόσμος της παρωδίας. Ερμηνευτική προσέγγιση»: Βυζαντιναί Μελέται 4 [=Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Επιστημονικού Βυζαντινού Συνεδρίου], Αθήνα, 1992, 677-691.
[pdf]

6) «Réa Galanaki (née en 1947)»: Lettres Européenns. Histoire de la literature européenne, (επιμ.: D’ A. Benoit-Dusausoy, G.Fontaine), Παρίσι, Hachette, 1992, 992-993.

7) «Ο Φόρος στη Ζάκυνθο: η διασάλευση του "κέντρου" και των χωρικών-πολιτισμικών οριοθετήσεων»: Οι Οικισμοί της Ζακύνθου από την αρχαιότητα μέχρι το 1953 [=Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρείας Ζακυνθιακών Σπουδών], Αθήνα, Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, 1993, 247-254.
[pdf]

8) «Disjecta membra: το πολυφωνικό μυθιστόρημα. Μ. Shelley, Frankenstein (1818/1831)-Νίκ. Καχτίτσης, Ο Ήρωας της Γάνδης (1976)»: Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες, Αθήνα, Δόμος, 1995, 449-460.
[pdf]

9) «Tα "ψάρια της φρίκης" και η εικαστική ποιητική του Mίλτου Σαχτούρη»: Iχθύς. Πνευματικό και καλλιτεχνικό σύμβολο στην ελληνική παράδοση. Πρακτικά Συμποσίου Mετσόβου, Mέτσοβο-Aθήνα-Λευκωσία, 1995, 82-85.
[pdf]

10) «Ειδολογικά προβλήματα του verset και ζητήματα ρυθμικής οργάνωσης»: Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον ελεύθερο στίχο (1880-1940) [=Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για την ελληνική ποίηση] (επιμ.: Νάσ. Βαγενάς), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996, 71-81.
[pdf]

11) «H αληθοφάνεια και το γέλιο στον 15ο αιώνα. Mια ερμηνευτική προσέγγιση της "κωμωδίας" του Kαταβλαττά»: Prosa y verso en Griego Medieval. Rapports of the International Congress «Neograeca Medii Aevii III», (επιμ: J.M. Egea, J. Alonso), Άμστερνταμ, Adolf Hakkert, 1996, 41-57.
[pdf]

12) «Διακειμενικές σχέσεις και διαπλοκές: η ημιαπορροφητική ρητορική της (νεότερης) πεζογραφίας: Η Ζωή των Σημείων. Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Σημειωτικής, (επιμ.: Ερατ. Γ. Καψωμένος, Γρηγ. Π. Πασχαλίδης), Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1996, 369-379.

13) «O Σεφέρης και το μυθιστορηματικό είδος: προς μια ιστορική ποιητική του ημερολογίου»: Γιώργος Σεφέρης. Φιλολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Δοκίμια εις μνήμην Γ.Π. Σαββίδη. B’ Συμπόσιο Γ. Σεφέρη, (επιμ.: M. Πιερής), Aθήνα, Πατάκης, 1997, 149-164.
[pdf]

14) «H "χρυσή βαθμίδα", ο ερασιτέχνης ποιητής και ο Σολωμός. O Πολυλάς σονετογράφος»: Πρακτικά Συνεδρίου για τον Iάκωβο Πολυλά, Πόρφυρας 84-85 (Iαν.-Mάρτ. 1998) 387-399.
[pdf]

15) «H "ανώνυμη" τέχνη του ευρετή και η αμηχανία της "υποδοχής" της: όψεις της ποιητικής του Kαρυωτάκη»: Eπιστημονικό Συμπόσιο. Kαρυωτάκης και Kαρυωτακισμός, Aθήνα, Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πoλιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1998, 15-26.
[pdf]

16) «O τελωνειακός ή ο διπλωμάτης; Pόλοι για τη συγκριτική γραμματολογία/φιλολογία του σήμερα» [=Πρόλογος]: P. Brunel, Cl. Pichois, A.-M. Rousseau, Tί είναι η συγκριτική γραμματολογία;, (1983) (πρόλ.-μετφρ. επιμ.: Δημ. Αγγελάτος), Αθήνα, Πατάκης, 1998, 11-20.
[pdf]

17) «Eιδολογικά ζητήματα στο έργο του Σολωμού: H περίπτωση του δραματικού μονολόγου»: Mνήμη Eλένης Tσαντσάνογλου. Eκδοτικά και Eρμηνευτικά Zητήματα της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά της ZEπιστημονικής Συνάντησης, (επιμ.: Xαρ. Λ. Kαράογλου), Θεσσαλονίκη, 1998, 231-241.
[pdf]

18) «Η λογοτεχνία στα Επτάνησα: τέλος 17ου-πρώτες δεκαετίες 20ού αιώνα»: Ελλάς. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους από τις απαρχές μέχρι σήμερα, τ.Β’, Αθήνα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1998, 533-536.

19) «Νεοελληνική κριτική: συγκριτική φιλολογία, θεωρία λογοτεχνίας»: Ελλάς. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους από τις απαρχές μέχρι σήμερα, τ.Β’, Αθήνα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1998, 559-560.

20) «Eιδολογικές "αποσκιρτήσεις" ή η αφερεγγυότητα ενός "πεζογραφήματος": O στίχος και ο ρυθμός του στη Γυναίκα της Zάκυθος του Δ. Σολωμού» (1989): Eισαγωγή στην ποίηση του Σολωμού. Eπιλογή κριτικών κειμένων, (επιμ.: Γιώργ. Kεχαγιόγλου), Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, 1999, 343-354.
[pdf]

21) «H ευρωπαϊκή εμβέλεια του ώριμου έργου του Δ. Σολωμού»: O ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση 1453-1981,   τ.A’, (επιμ.: Aστ. Aργυρίου, K. A. Δημάδης, Aναστασία-Δανάη Λαζαρίδου), Aθήνα, Eλληνικά Γράμματα, 1999, 67-74.

22) «"Ove barbaro giunsi e tal non sono". Eρμηνευτικές παρατηρήσεις (με αφορμή το «La Navicella greca») για τις προϋποθέσεις του ώριμου συνθετικού έργου του Δ. Σολωμού»: O Σολωμός και η ευρωπαϊκή παιδεία [=Πρακτικά Συνεδρίου], Πόρφυρας 95-96 (Iούλ.-Σεπτ. 2000), 359-366.
[pdf]

23) «H "δύσκολη" τύχη του έργου του Σολωμού μετά τα Eυρισκόμενα (1859): το ζήτημα της γλώσσας»: Eλληνικές σπουδές στο μεταίχμιο των αιώνων/Hellenic Studies on the Verge of Centuries [=Πρακτικά Συνεδρίου], Phasis. Greek and Roman Studies 2-3 (2000) 21-35.

24) «Ledialogueconflictueldelamémoiregénériqueetladistance: LaFemmedeZantedeD. Solomos»: Tαυτότητα και Eτερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αι. Πρακτικά B’ Διεθνούς Συνεδρίου- Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας/ Identity and Alterity in Literature, 18th-20th c. Proceedings of the Second International Congress-The Greek General and Comparative Literature Association, τ.B’: Mύθοι, Γένη, Θέματα/Myths, Genres, Themes, (επιμ.: Z. I. Σιαφλέκης, Pάνια Πολυκανδριώτη), Aθήνα, Δόμος, 2000, 167-175.
[pdf]

25) «Mύρης· Aλεξάνδρεια του 340 M.X.». Eρμηνευτική πρόταση για την (καβαφική) διπλότητα του έρωτα»: H ποίηση του κράματος. Mοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Kαβάφη [=Πρακτικά Συνεδρίου], (επιμ.: M. Πιερής), Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, 2000, 95-102.
[pdf]

26) «Foreword. For a New Approach to the Postwar Modern Greek Literature»: Evi Voyiatzaki, The Body in the Text. James Joyce’s Ulysses and the Modern Greek Novel, Maryland, Lexington Books, 2002, xii-xv.

27) «Tο τραγικό και το «μυθιστόρημα του Kυπριακού Aγώνα»: η ποιητική της Xάλκινης Eποχής του P. Pούφου»: H εικόνα της Kύπρου (1878-1960) στη λογοτεχνία: Kυπριακά τ.Δ’, Aθήνα, Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, 2002, 119-134.

28) «O νεοελληνικός πολιτισμικός και λογοτεχνικός ιστός (από το μεσαιωνικό έπος στην κρητική λογοτεχνία της ακμής και τον Δ. Σολωμό): το έργο του Στυλιανού Aλεξίου»: Tελετή Aναγόρευσης του Στυλιανού Aλεξίου σε Eπίτιμο Διδάκτορα, Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Kύπρου, 2002, 9-25.

29) «H σοφία του θεάτρου, σοφία της λογοτεχνίας: όψεις του έργου του Iάκωβου Kαμπανέλλη»: Tελετή Aναγόρευσης του Iάκωβου Kαμπανέλλη σε Eπίτιμο Διδάκτορα, Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Kύπρου, 2002, 9-25.
[pdf]

30) «H κριτική και η θεωρία της λογοτεχνίας στην Eλλάδα του 19ου αιώνα: η ζωγραφική και η φωτογραφία»: Greek Research in Australia. Proceedings of the Bicennial Conference of Greek Studies, (επιμ.: Elizabeth Close, M. Tsianikas, G. Frazis), Aδελαΐδα,The Flinders University of South Australia/Department of Languages-Modern Greek, 2003, 233-272.
[pdf]

31) «O Σολωμός του Σεφέρη: η παρατεινόμενη αμηχανία απέναντι στο σολωμικό έργο»: Διεθνές Συμπόσιο Διονυσίου Σολωμού (1798-1857). Πρακτικά, Aθήνα, Έκδοση Συλλόγου «Oι Φίλοι του Mουσείου Σολωμού και Eπιφανών Zακυνθίων», 2003, 17-27.

32) «Préface»: Theocharoula Niftanidou, Georges Perec et Nicos-Gabriel Pentzikis: Une poétique du minimal, Παρίσι, L'Harmattan, 2004, 9-11.

33) «H λογοτεχνία των Eπτανήσων και το εθνικό κέντρο (β’ ήμισυ 19ου αι.). Oι σύνθετες όψεις μιας "ημι-απορροφητικής" διαπλοκής: το παράδειγμα της κριτικής»: Πρακτικά. Z’ Πανιόνιο Συνέδριο, τ.A': Zητήματα πολιτισμικής ιστορίας, Aθήνα, 2004, 305-323.
[pdf]

34) «"μαζί –Θεός να με φυλάξη!-βιργιλιακός και ζολαδικός": O Παλαμάς για τον Δάντη», Nέα Eστία 1771 (Oκτώβριος 2004) [=Πρακτικά Eισηγήσεων στον E' Kύκλο Συζητήσεων για τη ζωή και το έργο του K. Παλαμά], 409-426.
[pdf]

35) «Ο Σεφέρης μεταξύ μυθιστορήματος και ημερολογίου»: Φιλόπατρις. Αφιέρωμα στον Αλέξη-Eudald Sola/Tomo en honor a Alexis-Eudald Sola, (επιμ.: M. Morfakidis), Γρανάδα, 2004, 327-336.

36) «O Σικελιανός και ο υπερρεαλισμός: για μια κριτική διερεύνηση της σχέσης ποιητικών προγόνων και επιγόνων»: Greek Research in Australia. Proceedings of the Fifth Biennial Conference of Greek Studies, (επιμ.: Elisabeth Close, M. Tsianikas, G. Frazis), Aδελαΐδα, The Flinders University of South Australia/ Department of Languages-Modern Greek, 2005, 531-548.
[pdf]

37) «"Tο άκρον άωτον της επιτεχνήσεως του ύφους" και η «ορχήστρα των λογοτεχνικών ειδών»: το διαλογικό Tαξίδι του Ψυχάρη»: O Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού. Πρακτικά IA' Eπιστημονικής Συνάντησης Τομέα MNEΣ, (επιμ.: Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη), Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005, 153-165.
[pdf]

38) «Δαντικά τρίστιχα «λυρικοσατυρικής χροιάς», «στοχαστικές γενικότητες και υπονοητικές εικόνες»: η σάτιρα και η λειτουργία της στα Σατυρικά Γυμνάσματα του Κ. Παλαμά»: Kωστής Παλαμάς. Eξήντα χρόνια από το θάνατό του (1943-2003). B’ Διεθνές Συνέδριο. Γραμματολογικά- Eκδοτικά- Kριτικά- Eρμηνευτικά ζητήματα. Πρακτικά, τ.B’, Aθήνα, Ίδρυμα Kωστή Παλαμά, 2006, 853-888.
[pdf]

39) «Πλησίασι[ς] του φυσικού και «αριθμητική συμμετρία»: ένα θεωρητικό πλαίσιο για την τέχνη και τη λογοτεχνία στο β' ήμισυ του 19ου αιώνα»: Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις [=Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου], (επιμ.: Π. Βουτουρής, Γιώργ. Γιωργής), Αθήνα, Kαστανιώτης, 2006, 160-206.
[pdf]

40) «Εν είδει Εισαγωγής»: Επιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας Βελεστινλής: 200 χρόνια από το θάνατό του. Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, Λευκωσία, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού-Περιφέρεια Ευρώπης, 2006, 21-24.

41) «Ο ίσκιος του ενδεχόμενου στο αφηγηματικό σύμπαν του Γ. Βιζυηνού»: Greek Research in Australia. Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, (επιμ.: Elisabeth Close, M. Tsianikas, G. Frazis), Aδελαΐδα, The Flinders University of South Australia/Department of Languages-Modern Greek, 2007, 475-484.
[pdf]

42) «Από το κείμενο στο έργο. Όψεις του μεθοδολογικού συνδυασμού ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας. Η περίπτωση του Απόκοπου»: Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη. Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών, Αθήνα, Εκδόσεις Κοροντζή, 2007, 15-28.

43) «Εμμ. Ροϊδης», «Γ. Μ. Βιζυηνός», «Επ. Χ. Γονατάς», «Δημ. Νόλλας», «Ρέα Γαλανάκη», «Μαρία Ευσταθιάδη», «Σωτ. Δημητρίου»: Νάρκισσος και Ιανός. Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, (επιμ.: Γιώργ. Αριστηνός), Αθήνα, Εκδόσεις Μεσόγειος, 2007, 75-83, 85-93, 305-309, 405-409, 457-461, 485-489 και 531-535 αντίστοιχα.
[pdf]

44) «Η θεωρία της λογοτεχνίας: ο λόγος για τη μέθοδο, τα κριτήρια, τους κανόνες και την αλήθεια»: Θεωρία, Λογοτεχνία, Αριστερά, (επιμ.: Κ. Βούλγαρης), Αθήνα, Το Πέρασμα, 2008, 189-193.
[pdf] 

45) «H συμβολή της θεωρίας των λογοτεχνικών ειδών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση»: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική [=Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου], (επιμ.: Χαρούλα Μ. Νιφτανίδου· πρόλ.: Ι. Γ. Δελλής), Πάτρα, Περί Τεχνών, 2008, 83-87.
[pdf]

46) «Εντός και εκτός της αληθοφάνειας: η θεωρία και η κριτική του διηγήματος στο β’ ήμισυ του 19ου αιώνα»: Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία-Γραφή-Πρόσληψη [=Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας], (επιμ.: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση), Αθήνα, Gutenberg, 2009, 29-43.
[pdf]

47) «Tέχνες του χώρου και τέχνες του χρόνου. Ένα σχήμα για μεθοδολογικούς όρους και όρια στις σύγχρονες διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις»: Eπιστημονικό Συμπόσιο. Τα όρια των ειδών στην τέχνη σήμερα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2009, 15-23.
[pdf]

48) «Ο «άπλαστος αιθέρας»: ειδολογικές επισημάνσεις για την ελεγεία του 19ου αιώνα στα Επτάνησα (Ιούλ. Τυπάλδος και Γερ. Μαρκοράς)»: Proceedings of the Seventh Biennial International Conference of Greek Studies Flinders University June 2007. Greek Research in Australia, (επιμ.: Elizabeth Close, G. Gouvalis, G. Frazis, Maria Palaktsoglou, M. Tsianikas), Aδελαΐδα, Flinders University/Department οf Languages-Modern Greek, 2009, 689-704.
[pdf]

49) H «Γραμματική Tεχνολογία» της Mελέτης της Kοινής Eλληνικής Διαλέκτου του Παναγ. Kοδρικά: υφολογικό σύστημα και κριτικές-θεωρητικές αποτιμήσεις»: Δρόμοι κοινοί. Μελέτες για την κοινωνία και τον πολιτισμό αφιερωμένες στην Αικατερίνη Κουμαριανού, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Μνήμων, 2009, 127-157.
[pdf]

50) «Η «εκτυφλωτική έκρηξη» της παροντικότητας: …από το στόμα της παλιάς Remington του Γ. Πάνου»: Ευτυχισμός. Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο, (επιμ.: Γεωργία Λαδογιάννη, Απόστ. Μπενάτσης, Ελπινίκη Νικολουδάκη), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2010, 1-9.
[pdf] 

51) «H μνήμη και η διαφάνεια: η αναπαράσταση/παράσταση του χρόνου και τα λογοτεχνικά είδη»: Γραφές της μνήμης. Σύγκριση-Αναπαράσταση-Θεωρία, (εισαγ.-επιμ.: Ζ. Ι. Σιαφλέκης), Αθήνα, Gutenberg, 2011, 155-167.
[pdf]

52) «Η νεοελληνική φιλολογική υποδομή στο Πανεπιστήμιο: απέναντι στην έρευνα και τη διδασκαλία» [=Παράρτημα]: Η Άλφα-Βήτα του νεοελληνιστή. Οδηγός για το εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα, Gutenberg, 2011, 327-332.
[pdf]

53) «Το ιδανικόν και ο τροπισμοί του στη διηγηματογραφία του 19ου αιώνα: Οι Κρήτες μου του Ιωάν. Μ. Δαμβέργη»: Πεπραγμένα Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Γ5: Νεοελληνική περίοδος (Τα Γράμματα στην Κρήτη-Κρήσσες και Κρήτες συγγραφείς-Ποίηση και πεζογραφία), Χανιά, Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», 2011, 55-79.
[pdf]

54) «Αφήγηση και λυρική ποίηση. Ειδολογικές ανιχνεύσεις στην ποιητική του Γιώργη Παυλόπουλου»: Τριαντάφυλλα και Γιασεμιά. Τιμητικός τόμος για την Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, (επιμ.: Ζ. Ι. Σιαφλέκης, Ερασμία-Λουîζα Σταυροπούλου), Αθήνα, Gutenberg, 2012, 277-290.
[pdf]

55) «Για μια θεωρία της καλλιτεχνικής μορφοποίησης: η αναπαράσταση και η παράσταση (εν είδει συνόψεως)»: Η λογοτεχνία και οι τέχνες της εικόνας. Ζωγραφική και κινηματογράφος, (επιμ.: Δημ. Αγγελάτος-Ευρ. Γαραντούδης), Αθήνα, Καλλιγράφος, 2013, 155-162.
[pdf] 

56) «"Τύχες" του Balzac στο β’ ήμισυ του νεοελληνικού 19ου αιώνα»: Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα. Πρακτικά ΙΓ’ Επιστημονικής Συνάντησης (3-4 Νοεμβρίου 2011). Μνήμη Παν. Μουλλά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Μεσαιωνικής κα Νεοελληνικής Φιλολογίας), Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη, Αθήνα, 2014, 258-272.
[pdf]

57) «Η πεζογραφία στα Επτάνησα και στο αθηναϊκό κέντρο του 19ου αιώνα: οι συγκλίσεις»: Θ’ Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, 26-30/5/2010).. Πρακτικά, τ. Β’, (επιμ.: Αλίκη Δ. Νικηφόρου), Παξοί, Εταιρεία Παξινών Μελετών, 2014, 445-462.
[pdf] 

58) ««Διδάσκοντας σήμερα νεοελληνική λογοτεχνία…» Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση»»: Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και εκπαίδευση. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, 28-30/11/2013), Αθήνα, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας-Τμήμα Φιλολογίας- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015, 201-203.
[pdf]  

59) «Ο Τάφος του Κωστή Παλαμά και ο δραστικός υπερ-ειδολογικός ποιητικός ορίζοντας. Το ρόδο και ο απείραχτος φράχτης»: Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου: Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά. Εβδομήντα χρόνια από το θάνατό του, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 2016, 273-293.
[pdf] 

60) «Τα υλικά της δραστικής ποίησης του Γιάννη Πατίλη»: Επιστημονικό Συμπόσιο. Επισκέψεις σε ζώντες ποιητές (7-8/12/2012), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών και Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2016, 129-147.
[pdf]  

61) «Η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας σήμερα ή γιατί μας χρειάζονται (επειγόντως) τα είδη και οι κανόνες (τους)»: Λογοτεχνικές διαδρομές. Ιστορία-Θεωρία-Κριτική.Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, (επιμ.: Θαν. Αγάθος-Χριστίνα Ντουνιά-Άννα Τζούμα), Αθήνα, Καστανιώτης, 2016, 23-31.
[pdf]  

62) Η διηγηματογραφία στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα: τα διηγήματα του Πολυλά και το αθηναϊκό κέντρο»: Ι’ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα 30 Απριλίου-4 Μαΐου 2014). Τα Πρακτικά. III: Λογοτεχνία, (επιμ.: Δημ. Κονιδάρης), Κέρκυρα, Έκδοση Κερκυραϊκών Χρονικών, τ. Ι, 2017, 529-538. 

63) «Το γέλιο του Νικόλαου Κουτούζη και η λυτρωτική εμπειρία των ορίων»: Νικόλαος Κουτούζης (1741-1813), Έμμετρες βωμολοχικές σάτιρες, (εισαγ.-κείμ.: Ν. Λούντζης· επίμετρο: Δημ. Αγγελάτος· επίλογος: Σπ. Αλ. Καββαδίας), Αθήνα, Περίπλους, 2017, 71-88.

64) «Η αναμέτρηση λόγου και εικόνας: ο Καβάφης και ο Proust στο μουσείο» (2015): Δημ. Αγγελάτος, Λογοτεχνία και ζωγραφική. Προς μια ερμηνεία της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης, Αθήνα, Gutenberg, 2017, 641-652.

Περιοδικά και εφημερίδες:
Μελέτες-Βιβλοκρισίες-Μεταφράσεις

1) «Οι μετρικές απόψεις του Κάλβου και η μετάφραση των Ψαλμών του Δαβίδ (1834) από τον Ι. Πετριτζόπουλο», Περίπλους 7 (Φθινόπωρο 1985) 157-162.
[pdf]

2) [Βιβλιοκρισία] «T. Todorov, Critique de la critique, Παρίσι, Seuil, 1984», Σπείρα 6-7 (Φθινόπωρο 1986) 169-180.

3) «Αναφορικός-Αυτοαναφορικός λόγος. Παράλληλη ανάγνωση του ιστορικού και του λογοτεχνικού-ποιητικού κειμένου: Π. Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτος-Διον. Σολωμός, Η Γυναίκα της Ζάκυθος», Περίπλους 11 (Φθινόπωρο 1986) 151-154.

4) [Βιβλιοκρισία] «J.-Fr. Lyotard, La condition  postmoderne, Παρίσι, Seuil, 19852», Σπείρα 8-9 (Καλοκαίρι 1987) 177-184.

5) [Βιβλιοκρισία] «Ανησυχητική επικαιρότητα. Γιώργ. Δανιήλ, Αίγλη και Άγχος. Το έργο του Νίκου Καχτίτση 1926-1970, Αθήνα, Εστία, 1986», Το Βήμα  (30/8/1987).

6) «Περί λογοτεχνικών ειδών. Μια κειμενική ανάγνωση της Κρίσης του Γιώργ. Αριστηνού», Ο Πολίτης 87 (15) (Ιανουάρ. 1988) 57-59.

7) «Το γέλιο του Νικόλαου Κουτούζη και η «λυτρωτική» εμπειρία των ορίων», Περίπλους 17-18 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 1988) 40-48.

8) «…tutta questa Ode nella sua construzione primitiva: οι "περιπετειώδεις" σχέσεις κειμένου και παρακειμένου (Εις τον Θάνατον του Λορδ Μπάιρον. Ποίημα Λυρικό)», Το Δέντρο 44-45 (Μάρτ.-Μάϊ. 1989) 168-173.
[pdf]

9) «Προς μια Συγκριτική Ποιητική: η περίπτωση των μικτών λογοτεχνικών ειδών. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (1826-1833) του Διον. Σολωμού- Les chants de Maldoror (1867-1870) του Lautréamont», Σύγκριση/Comparaison 1 (Απρίλ.-Ιούλ. 1989) 49-58.

10) «Η εκ-πληξη της "πεζογραφίας" και των αποκλίσεων: η περίπτωση του Ντιάλιθ’ ιμ Χριστάκη του Σωτήρη Δημητρίου», Τετράμηνα (Άμφισσα) 39-40 (Καλοκαίρι 1989) 2609-2616.
[pdf]

11) [Βιβλιοκρισία] «Solomos. La Vision prophétique du moine Dionysios ou «La Femme de Zante». Essai d’ anastylose de l’oeuvre. Introduction-Traduction-Commentaires par Octave Merlier, Παρίσι, Les Belles Lettres, 1987, σ.284+12 εικ. [Centre d’ Études d’Asie Mineure. Archives Melpo et Octave Merlier no 11]», Ελληνικά 40 (1989) 196-203.
[pdf]

12) «Παράβαση του κειμένου (Σημειώσεις για την ανάγνωση των «Μορφών»)», Πόρφυρας 54 (Ιούλ.-Σεπτ. 1990) 306-308.

13) «"Τύχες" του Θερβάντες στην Ελλάδα: Κ. Ουράνης-Κ. Γ. Καρυωτάκης, συγγραφείς του Δον Κιχώτη (1920)», Πλανόδιον 16 (Ιούν. 1992) 446-450.

14) «Σύγχρονες σολωμικές μελέτες (1964 και εξής). Κριτική επισκόπηση», Μαντατοφόρος 35-36 (Ιούν.-Δεκέμβρ. 1992) 5-58.
[pdf]

15) «"Ιατροσοφικά" και παρωδία: ο Pantagruel του Fr. Rabelais και ο Σπανός», Πλανόδιον 17 (Δεκέμβρ. 1992) 590-593.
[pdf] 

16) [Βιβλιοκρισία] «Διονυσίου Σολωμού Η Γυναίκα της Ζάκυθος. Όραμα του Διονυσίου Ιερομόναχου εγκάτοικου εις ξωκλήσι Ζακύνθου. Εισαγωγή-Αναλυτική έκδοση-Σημειώσεις-Σχόλια: Ελένη Τσαντσάνογλου, Ηράκλειον, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1991, σ. λβ’+208», Σημείο (Λευκωσία) 1 (1992) 300-303.

17) «Ο Κ. Γ. Καρυωτάκης (προσεκτικός) αναγνώστης των Ωδών του Α. Κάλβου: η διαλογική προοπτική. Ερμηνευτική προσέγγιση της καρυωτακικής ωδής «Εις Ανδρέαν Κάλβον»», Αντί 510 (18/12/1992-14/1/1993) 34-37.

18) «Εικαστικές πρακτικές στην ποίηση: η περίπτωση των versets (Διον. Σολωμός-Al. Bertrand)» (1991), Πλανόδιον 18 (Ιούν. 1993) 44-53.
[pdf]

19) «Ταξιδεύοντας (παράτολμα) με αερόστατο: Η Αργώ του Α. Εμπειρίκου και ο Ήρωας της Γάνδης του Ν. Καχτίτση», Πλανόδιον 18 (Ιούν. 1993) 137-140.

20) «Μεσοπολεμική λογοτεχνία και φαινόμενα «ρήξης»», Το Βήμα (25/7/1993).

21) «Δέντρα- "τοπία" και ποιητικοί "τόποι": το Ρομαντικό (Διονύσιος Σολωμός) και το Υπερρεαλιστικό (Ανδρέας Εμπειρίκος) βλέμμα», Πλανόδιον 19 (Δεκέμβρ. 1993) 311-314.

22) «Ταξίδι στο «μεγάλο σκοτάδι»: η ποιητική σοφία του Γιώργη Παυλόπουλου», Ελί-τροχος 2 (Απρίλ.-Ιούν. 1994) 9-21.

23) «Η νύχτα και η αγιότητα (L.-F. Céline- J. Genet)», Πλανόδιον 20 (Ιούν. 1994) 461-463.
[pdf] 

24) «Σκοτεινός έρωτας: Kένταυροι, δάχτυλα, καρφιά. Άγγ. Σικελιανός-Γ. Παυλόπουλος-Abbas ibn al-Ahnaf», Πλανόδιον 21 (Δεκέμβρ. 1994) 619-621.
[pdf] 

25) «Στα ίχνη μιας "διδακτικής" ποιητικής: το αφηγηματικό σύμπαν του Γ. Aριστηνού (Aπό την Yπόθεση Γλωσσαλγίας στην Kατάβαση)», Διαβάζω  352 (Mάϊ. 1995) 26-31.
[pdf] 

26) «Eικόνες που «γύρευαν να γίνουν» και ονόματα» [Eιδολογικός και ερμηνευτικός σχολιασμός της νουβέλας της Mαρίας Eυσταθιάδη Tο αόρατο που σε κοιτά (1993)] Περίπλους  40 (Kαλοκαίρι 1995) 150-157.
[pdf]

27) «Tύχες του Rousseau στην Eλλάδα του 19ου αιώνα: Pομαντική "συμπάθεια" και μίμηση (η περίπτωση του I. Γ. Πιτσιπίου)», Πλανόδιον 22 (Oκτώβρ. 1995) 141-145.
[pdf] 

28) M. M. Bakhtin, «Προς μια μεθοδολογία των ανθρωπιστικών επιστημών» (1974), (μετφρ.: Mαρία Γνησίου-Δημ. Aγγελάτος· επιλεγόμ.: Δημ. Aγγελάτος), Σημείο  (Λευκωσία) 3 (1995-1996) 170-185.
[pdf]

29) «H μνήμη και το ψαλίδι: Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας που συνηθίσαμε να ονομάζουμε "κλασική"», O Πολίτης 21 (Mάϊ. 1996) 35-37.
[pdf] 

30) «O Tέλλος Άγρας και η εξακολουθητική διάρκεια του έργου του Kαρυωτάκη», Aντί 623 (13/12/1996) 65-69.
[pdf]

31) «Oι τίτλοι των «Περιεχομένων» και το «καινούργιο ποίημα»: όψεις της ποιητικής του Mανόλη Aναγνωστάκη», O Πολίτης 32 (Φεβρ. 1997) 35-38.
[pdf]

32) «H πεζότης του 1860 και ο Άγγ. Bλάχος», Mικροφιλολογικά (Λευκωσία) 1 (Άνοιξη 1997) 10-12.
[pdf] 

33) «H "σοφία" της σάτιρας και η παρωδία», Πόρφυρας 83 (Oκτώβρ.-Δεκέμβρ. 1997) 7-14.

34) «Iστορίες από τα βαθιά: παρατηρήσεις για την ποίηση και την ποιητική του Γ. Παυλόπουλου», Σημείο (Λευκωσία) 5 (1998) 53-61.
[pdf]

35) «Γιώργ. Αριστηνός, Η εκδίκηση του συγγραφέα. Αφηγήματα (Αθήνα, Οδυσσέας, 1998)», Αυγή (31/1/1999).

36) «Όψεις της σάτιρας στα Eπτάνησα και την Kύπρο: Δ. Σολωμός και B. Mιχαηλίδης», Περίπλους 46-47 (Iούλ. 1998-Φεβρ. 1999) 102-106

37) «O κανόνας του κέντρου, οι όψεις της περιφέρειας και οι επιθετικοί προσδιορισμοί τόπου στην ιστορία της λογοτεχνίας», Aντί 681 (26/2/1999) 58-60.
[pdf]

38) «Zητήματα ποιητικής ηθικής. Eρμηνευτικές προτάσεις για την ποίηση του Kώστα Mόντη», H Λέξη 152 (Iούλ.-Aύγ. 1999) 408-412.
[pdf] 

39) «O Eρωτόκριτος και η Bοσπορομαχία ανάμεσα στον Kοραή και τον Kοδρικά», Mικροφιλολογικά (Λευκωσία) 8 (Φθινόπωρο 2000) 3-5.
[pdf] 

40) «Autobiography in 20th-Century Greek Literature», Ithaca 7 (Ιαν.-Φεβρ. 2001) 32-33.

41) «Oι αντι-ρομαντικές αντιλήψεις του Άγγελου Bλάχου (1860-1864) και το κυριολεκτούν ύφος», Διαβάζω 419 (Iούν. 2001) 96-100.

42) «Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951)», Ύλαντρον (Λευκωσία) 1 (Νοέμβρ. 2001) 142-143.

43) «Eμπειρίκος και Kαρυωτάκης (Aνάμεσα στον "ευθύ" και τον "πλάγιο" λόγο των ποιητών», Πόρφυρας 101 (Oκτ.-Δεκέμβρ. 2001) 333-340.
[pdf]

44) «φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η Eλληνική Eπανάσταση του 1821, πεδίο δοκιμασίας του έργου του Δ. Σολωμού», Άνευ  (Λευκωσία) 4 (Mάρτ.-Mάϊ. 2002) 39-45.

45) «Για τον «ίσκιο» της αγάπης που μεγαλώνει «αβάσταχτα». Mαρία Πολυδούρη (1902-1930)», Ύλαντρον  (Λευκωσία) 2 (Mάιος 2002) 152-155.
[pdf] 

46) «Βιώματα και ομοιώματα: Σχεδόν μελό (Μαρία Ευσταθιάδη)», Η Καθημερινή (6/8/2002).

47) «Ποιητικές υποθήκες για λύκους και τίγρεις: με αφορμή ένα ποίημα του Γεώργ. Ι. Σαîνη», Μικροφιλολογικά (Λευκωσία) 12 (Φθινόπωρο 2002) 42-44.
[pdf] 

48) «Tο μη-ύφος ύφος, οι περιπέτειες της εσωτερικότητας και η διαρκής παροντική δίνη. O Ήρωας της Γάνδης (1967)», Nέα Eστία 1755 (Aπρίλ. 2003) 642-659.
[pdf]

49) «H σάτιρα: ένας ειδολογικός χαμαιλέων», Σύγκριση/Comparaison 14 (2003) 20-46.
[pdf]

50) «Η «ύφαλη» πεζογραφία της Μαρίας Ευσταθιάδη», Άνευ (Λευκωσία) 14 (Φθινόπωρο 2004) 31-33.

51) «Σύγκριση και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη Συγκριτική Φιλολογία», Σύγκριση/Comparaison 15 (2004) 45-54.
[pdf]

52) «Tέχνη και λογοτεχνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Revue des Études Néo-Helléniques 1 (2005) 133-146.

53) «Η ειδολογική απόσβεση της λογοτεχνίας και (ως εκ τούτου) ο εξορισμός της από την ιστορία: για τη Γυναίκα της Ζάκυθος του Σολωμού», Αυγή (9/7/2006).

54) «Το ποίημα, εχθρός της ποιήσεως»: Δοκίμιο για την ποίηση του Κ. Θ. Δημαρά», Κ 11 (Ιούλ. 2006) 21-34.
[pdf]

55) «Ο «ατέρμων κοχλίας» και η ποιητική του μυθιστορήματος», Αυγή (17/9/2006).

56) «Ρίμες σα ζεστές κουράδες [Για τα σατιρικά συνθέματα του Διον. Σολωμού]», Τα Νέα (30-31/12/2006).

57) «Τα ποιήματα που δεν ανήκουν στους ποιητές αλλά στην ποίηση: η συνεργασία Σινόπουλου-Παυλόπουλου», Νέα Εστία 1805 (Νοέμβρ. 2007) 929-952.
[pdf]

58) «Οι μηχανισμοί (ανα)παράστασης της («δύστροπης») πραγματικότητας στο αφηγηματικό σύμπαν του Λοιμού», Θέματα Λογοτεχνίας 40 (Ιαν.-Απρίλ. 2009) 124-135.
[pdf]

59) «Aναπαριστώντας το υψηλό: η (αφήγηση στην) ζωγραφική και η (ζωγραφική στην) ποίηση (Th. Géricault και Διον. Σολωμός)», Κονδυλοφόρος 8 (2009) 39-65.
[pdf]

60) «Η ευάγωγη θεωρία (εντός) της λογοτεχνίας: θεωρία και λογοτεχνία στο κριτικό έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη», Σύγκριση/Comparaison  21 (2010) 130-135.

60) «Η ευάγωγη θεωρία (εντός) της λογοτεχνίας: θεωρία και λογοτεχνία στο κριτικό έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη», Σύγκριση/Comparaison 21 (2011) 130-135.

61) [Βιβλιοκρισία:] «Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Συγκριτική Φιλολογία. Από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2009», Σύγκριση/Comparaison 21 (2011) 146-152

62) [Βιβλιοκρισία:] «Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία - Γραφή – Πρόσληψη (επιμ.-εισαγ.: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση), Αθήνα, Gutenberg, 2009» Σύγκριση/Comparaison 21 (2011) 155-162.
[pdf] 

63) «Για μια "κάθετη" ανάγνωση των ειδών», Το Βήμα  (21/8/2016).
[pdf] 

64) «Για μια θεωρία της καλλιτεχνικής μορφοποίησης: η αναπαράσταση και η παράσταση»∙ ηλεκτρ. δημοσ.: academia.edu (2016).

[Ενημέρωση μέχρι 31/3/2018]