Αρχική » Τομείς » Τομέας Νεοελλην. Φιλολογίας » Γραμματεία Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας

Αίθουσα 605, 6ος όροφος
Τηλ.: 210 7277 621, 210 7277 622
FAX: 210 7277 622 
e-mail: tonephil[AT}phil.uoa.gr

Ωράριο

Η Γραμματεία του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας λειτουργεί για το κοινό:

Δευτέρα - Τετάρτη -  Παρασκευή 10.00 - 12.00

ΕΤΕΠ 

Γεράσιμος Μαγουλάς, Γραμματέας geramag[AT}phil.uoa.gr

Κυριακή Παπαδοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος-Φιλόλογος kpapadop[AT}phil.uoa.gr