Αρχική » Τομείς » Τομέας Νεοελλην. Φιλολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αίθουσα 605, 6ος όροφος
Τηλ.: 210 7277 621, 210 7277 622
FAX: 210 7277 622
e-mail: tonephil[AT}phil.uoa.gr

Η Γραμματεία του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας λειτουργεί για το κοινό: Δευτέρα - Παρασκευή 11.00 - 13.00

Διευθυντής

Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας cdounia[AT}phil.uoa.gr

Καθηγητές

Δημήτρης Αγγελάτος, Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας

Ευριπίδης Γαραντούδης, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Χριστίνα Ντουνιά, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Ζαχαρίας Σιαφλέκης, Συγκριτικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας

Αναπληρωτές Καθηγητές

Άννα Χρυσογέλου-Κατσή, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Επίκουροι Καθηγητές

Θανάσης Αγάθος, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Λητώ Ιωακειμίδου, Συγκριτικής Φιλολογίας

Πέγκυ Καρπούζου, Θεωρίας της Λογοτεχνίας

Σταματίνα Λεντάρη, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γιάννης Ξούριας, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μαρία Ρώτα, Νεοελληνικής Φιλολογίας

Λέκτορες

Αικατερίνη Χανή, Νεοελληνικής Φιλολογίας

ΕΤΕΠ / Γραμματείς

Γεράσιμος Μαγουλάς geramag[AT}phil.uoa.gr

Κυριακή Παπαδοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος-Φιλόλογος kpapadop[AT}phil.uoa.gr