Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Ώρες υποδοχής κοινού

Ώρες υποδοχής κοινού

Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας καθηγήτρια Ε.-Λ. Σταυροπούλου, δέχεται κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση estvarop[at]phil.uoa[dot]gr

Γραμματεία...

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας..

Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας...

Τομέας Γλωσσολογίας...