Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » Vas_vertoudakis_gr

 

Βασίλειος Π. Βερτουδάκης

Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

vasvert[at]phil.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδαhttps://uoa.academia.edu/VVertoudakis

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277619 (Γραφείο 706)

 

         ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή, Πτυχίο Φιλολογίας, κλασική κατεύθυνση (1988)
 • Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης. Seminar für klassische Philologie, Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (1991-1995)
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδακτορικό δίπλωμα Κλασικής Φιλολογίας (1996)
 •  

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

  • 2018- : Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής
  • 2013-2018: Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας
  • 2009: Επισκέπτης καθηγητής, Πανεπιστήμιο La Laguna (Τενερίφη, Ισπανία)
  • 2002-2003: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας επί συμβάσει
  • 2001: Πανεπιστήμιο Heidelberg, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, υπότροφος DAAD
  • 2000-σήμερα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγητής-σύμβουλος
  • 1995-2012: Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Ηρακλείου

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Λογοτεχνία της ελληνιστικής εποχής, της αυτοκρατορικής περιόδου και της ύστερης αρχαιότητας
  • Επιγραμματική ποίηση, έμμετρες επιγραφές
  • Αρχαία ελληνική επιστολογραφία
  • Πολιτική σκέψη και φιλοσοφία
  • Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και νεότερος κόσμος

   

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  I.   Μονογραφίες

   

  1. Epigrammata Cretica. Λογοτεχνικοί τόποι και μύθοι της Κρήτης στο αρχαίο ελληνικό επίγραμμα., διδακτορική διατριβή, Ηράκλειο: Εκδόσεις Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 2000, σσ. 245.  ISBN: 960-7970-07-1.

   2. Το όγδοο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας. Μια μελέτη των επιγραμμάτων του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2011, σσ. 285. ISBN: 978-960-354-293-3.

  3. Αρισταίνετος, ρωτικα πιστολαί. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, Αθήνα: Gutenberg, 2018 (υπό έκδοση).

   

   II.  Μελέτες και άρθρα

   

  4. «Η μορφή του Οδυσσέα στα επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας», στο:  Εχν δυσσε, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για την Οδύσσεια, Ιθάκη 1995, σσ. 229-238.

  5. «Ρεαλιστικές τάσεις στην αλεξανδρινή ποίηση και το πρόβλημα της αυτονομίας της ποιητικής τέχνης. Συμβολή στη διερεύνηση της αισθητικής του ρεαλισμού στην ελληνιστική περίοδο», στο: Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φιλοσοφία και καλές τέχνες / Greek Philosophy and the Fine Arts (Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας), Αθήνα 2000, σσ. 22-29.

   6. «Η θέση της Κρήτης στην επιγραμματική ποίηση της ελληνιστικής και αυτοκρατορικής εποχής», Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμος Α1, Ηράκλειο 2000, σσ. 83-89.

  7. «Η πλατωνική αλληγορία του Σπηλαίου, ήτοι μύθος περί παιδείας και απαιδευσίας», Νέα Παιδεία 98 (2001), σσ. 110-120.

  8. «Ιέραξ και Περιστερά. Θεωρία και επικοινωνιακή πολιτική των Διεθνών Σχέσεων στις θουκυδίδειες δημηγορίες του Κλέωνος και του Διοδότου», στο: Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ρητορική, επικοινωνία, πολιτική και φιλοσοφία (Πρακτικά 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας), Αθήνα 2002, σσ. 40-48.

  9. «Ελληνοκεντρισμός vs Λατινομάθεια. Διαπιστώσεις και προβληματισμοί περί ελληνικών μεταφράσεων της λατινικής γραμματείας», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., τεύχ. Τμήματος Φιλολογίας 10 (2002-03), σσ. 517-526 [= Μεταφραστική θεωρία και πράξη στη λατινική γραμματεία (Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003.]

  10. «Οι κοσμοπολιτικές ιδέες της αρχαίας Στοάς και οι σύγχρονες θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων», στο: Κ. Βουδούρης (επιμ.), Πόλις, κοσμόπολις και παγκοσμιοποίηση / Polis and Kosmopolis: Problems of a Global Era (Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας), Αθήνα 2003, σσ. 44-55.

   11. «Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης από τις αρχές έως και την ύστερη αρχαιότητα», στο: Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας (εκδ.): Ηράκλειο. Πορεία στο χρόνο και τον πολιτισμό / Heraklion and its area, a journey through time, Ηράκλειο 2004, σσ. 103-125.

  12. «Από τον Θουκυδίδη στον Henry Kissinger. Οι σύγχρονες θεωρίες των διεθνών σχέσεων και η αναγωγή τους στην αρχαιοελληνική πολιτική σκέψη», Εξωτερικά θέματα 15 (2004), σσ. 13-28. [Αναδημοσίευση με συμπληρώσεις: Παλίμψηστον 19/20 (2004-2005), σσ. 49-62].

   13. «Έρευνες στην επιγραμματική ποίηση του Ριανού», Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμος Α5, Ηράκλειο 2006, σσ. 255-266.

  14. «Υπό το αμερικανικό delirium graecum: Ο επιτάφιος λόγος του Abraham Lincoln στο Gettysburg», Παλίμψηστον (Παράρτημα) 21/22 (2006-2007), σσ. 245-261.

  15. Jaeger, Werner (1888-1961): Λήμμα στη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4, Αθήνα: Στρατηγικές Εκδόσεις, 2011, σσ. 499-500.

  16. «Σύριες πριγκίπισσες και ελληνίζοντες θεολόγοι. Θρησκευτική ανεκτικότητα και πολιτισμική ώσμωση στα χρόνια των Σεβήρων», στο: Μιχαλόπουλος, Α.Ν. - Τσίτσιου-Χελιδόνη, Χ. (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη. Κοινωνική και Πνευματική Ζωή. Πρακτικά του Η΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, (Κομοτηνή, 2-5 Μαΐου 2007), Αθήνα 2013, σσ. 118-126.    

  17. «“Philosophia facta est quae philologia fuit”:  Η Κλασική Φιλολογία κατά Φρήντριχ Νίτσε ως Φιλοσοφική Ερμηνευτική», Νέα Εστία τόμ. 178, τεύχ. 1869 (2016), σσ. 464-478.

  18. «Αρχαία επιγραμματική ποίηση Κρήτης και Κύπρου: συγκλίσεις και αποκλίσεις», στο: Α. Παναγιώτου – Α. Γεωργιάδου (επιμ.), Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες (Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας), Λευκωσία 2017, σσ. 201-211.

  ΙΙΙ. Συλλογικά έργα

   

  19. Ε. Αλεξίου – Ι. Αναστασίου – Β. Βερτουδάκης – Μ. Γιόση – Δ. Λυπουρλής – Θ. Στεφανόπουλος – Α. Τσακμάκης – Μ. Χριστόπουλος, Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τ. Α΄: Αρχαϊκή και κλασική περίοδος, Πάτρα: Εκδ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 2001.  ISBN: 960-538-379-9.

  20. Β. Βερτουδάκης – Ε. Ηλιάδου – Β. Λεντάκης – Φ. Μανακίδου – Α. Τσακμάκης – Στ. Τσιτσιρίδης – Β. Φυντίκογλου – Μ. Χριστόπουλος, Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τ. Β΄: Ελληνιστική και αυτοκρατορική περίοδος, Πάτρα: Εκδ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 2001.   ISBN: 960-538-355-1.

   

  21. Μ. Χριστόπουλος – Β. Βερτουδάκης – Α. Μπάζου, Ανθολογία κειμένων από τη γραμματεία των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015.  ISBN: 978-960-603-308-7

    

  IV.   Βιβλιοκρισίες

   

  22. Α. Martínez Fernández, Epigramas hellenisticos de Creta, Madrid 2006: Myrtia 24 (2009) 402-405.                                                                                                                                                                                                          

  23. Α. Martínez Fernández (ed.), Estudios de Epigrafía Griega, Santa Cruz de Tenerife 2009: Bryn Mawr Classical Review 2010.07.20 (σσ. 5).

   24. J. Chapoutot, Ο Εθνικοσοσιαλισμός και η Αρχαιότητα (μετ. Γ. Καράμπελας), Αθήνα: εκδ. Πόλις, 2012: The Athens Review of Books 32 (Σεπτ. 2012) 9-10.

  25. Α. Martínez Fernández, Επιγραφές Πολυρρηνίας, Αθήνα 2012: Epigraphica 75 (2013) 513-515.

  26. Friedrich Nietzsche, Επιστολές. Επιλογή από την αλληλογραφία του (μετ. Γ. Σωφρονιμίδης), Αθήνα: Παπαζήσης, 2014: The Athens Review of books 55 (Οκτ. 2014) 43-45.

  27. Vincent  Azoulay, Περικλής. Η Αθηναϊκή δημοκρατία υπό τη δοκιμασία του μεγάλου ανδρός (μετ. Δ. Δημακόπουλος), Αθήνα: Πόλις, 2015: The Athens Review of books 70 (Φεβρ. 2016) 18-20.