Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » sophia_papaioannou

 

Σοφία Γ. Παπαϊωάννου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας

spapaioan[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277380 (Κυψέλη 706)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Λατινική λογοτεχνία, και ειδικότερα λογοτεχνία της εποχής του Αυγούστου
 • Ρωμαϊκό Έπος
 • Ρωμαϊκή Κωμωδία
 • Πρόσληψη των Ομηρικών επών και της Ελληνιστικής ποίησης στη λογοτεχνία της εποχής
  του Αυγούστου και των πρώτων αυτοκρατόρων.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1988-1992: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
 • 1993-1995: University of Texas at Austin, M.A. (Classics)
 • 1995-1998: University of Texas at Austin, Ph.D. (Classics)
 • Διδ. Διατριβή: Romanizing the Greeks in Vergil's Aeneid. Επόπτης Καθηγ. Karl Galinsky

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2012— :Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • 2007 -2012:Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • 2002-2007 : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Λέκτορας
 • 2000-2002: The University of Ohio, Akron (Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology), Επισκ. Επίκουρη Καθηγήτρια
 • 1998-2000: The University of Tennessee (Department of Classics),
 • 1995-1997: The University of Texas at Austin (Department of Classics), Βοηθός Διδασκαλίας

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Epic Succession and Dissension: Ovid, Metamorphoses 13.623-14.582, and the Reinvention of the Aeneid. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 73 (Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2005). ISBN 3-11-018326-9.
 2. Redesigning Achilles: The ‘Recycling’ of the Epic Cycle in Ovid, Metamorphoses 12.1-13.620. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 89 (Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2007). ISBN 978-3-11-020048-5.
 3. Titi Macci Plauti, Ο Καυχησιάρης Στρατιώτης (Miles Gloriosus), Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια. Σειρά: εν κύκλω. Αρχαία Γραμματεία 4 (Αθήνα: Σμίλη, 2009) ISBN 978-960-6880-01-8.
 4. (Σε συνεργασία με τον Α.Κ. Πετρίδη), New Perspectives on Postclassical Comedy. Series Pierides 2 (Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Publishing, 2010). ISBN 978-1443824118.
 5. “The Translation Politics of a Political Translation: The Case of Augustus’ Res Gestae,” Κεφάλαιο στο S. McElduff και E. Sciarrino, επιμ., A Sea of Languages: Rethinking the History of Western Translation,Manchester: St Jerome Publishing, 2011, 62-74.
 6. “Postclassical Comedy and the Composition of Roman Comedy,Κεφάλαιο στο S. Papaioannou and A.K. Petrides, New Trends on Postclassical Comedy,Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 146-175.
 7. “Το Πέρασμα στην Εσπερία”, στο: Κ. Σπανουδάκης και Φ. Μανακίδου, επιμ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΜΟΥΣΑ: Συνέχεια και Τάσεις στην Ελληνιστική Ποίηση, (Αθήνα 2008), 645-700.

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέλος της "Πράξης 36" (Action 36), με τίτλο "Tributary Empires". Ερευνητικό Πρόγραμμα διαπανεπιστημιακό τριετούς διάρκειας (2006-2009) στο οποίο συμμετέχουν 12 ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα 8 διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας - ESF (European Science Foundation) στα πλαίσια των προγραμμάτων "COST Calls for Actions" στην ενότητα (Unit) "Humanities and Social Sciences".