Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » sophia_papaioannou

 

Σοφία Γ. Παπαϊωάννου

Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας

spapaioan[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277380 (Κυψέλη 706)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Λατινική λογοτεχνία, και ειδικότερα λογοτεχνία της εποχής του Αυγούστου
 • Ρωμαϊκό Έπος
 • Ρωμαϊκή Κωμωδία
 • Πρόσληψη των Ομηρικών επών και της Ελληνιστικής ποίησης στη λογοτεχνία της εποχής
  του Αυγούστου και των πρώτων αυτοκρατόρων.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1988-1992: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
 • 1993-1995: University of Texas at Austin, M.A. (Classics)
 • 1995-1998: University of Texas at Austin, Ph.D. (Classics)
 • Διδ. Διατριβή: Romanizing the Greeks in Vergil's Aeneid. Επόπτης Καθηγ. Karl Galinsky

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2012— :Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • 2007 -2012:Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • 2002-2007 : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Λέκτορας
 • 2000-2002: The University of Ohio, Akron (Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology), Επισκ. Επίκουρη Καθηγήτρια
 • 1998-2000: The University of Tennessee (Department of Classics),
 • 1995-1997: The University of Texas at Austin (Department of Classics), Βοηθός Διδασκαλίας

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Βιβλία μόνον)

 1. Epic Succession and Dissension: Ovid, Metamorphoses 13.623-14.582, and the Reinvention of the Aeneid. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 73 (Berlin and New York: De Gruyter, 2005). ISBN 3-11-018326-9. Pp. xiv+218. REVIEWS: C. Francese, in BMCR 2006.03.11; G. Tissol, in CR 57 (2007) 109-110; A. Zissos and I. Gildenhard, in Vergilius 53 (2007) 192-197; W. Dominik, in Latomus 66 (2007) 1024-1026; Jula Wildberger, in Gnomon 79 (2007) 753-755

 2. Redesigning Achilles: The ‘Recycling’ of the Epic Cycle in Ovid, Metamorphoses 12.1-13.620. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 89 (Berlin and New York: De Gruyter, 2007). ISBN 978-3-11-020048-5. Pp. xii+304. REVIEWS: I. Ziogas, in BΜCR 2008.10.33; C. Reitz, in Gnomon 85 (2013) 176-178 

 3. Titi Macci Plauti, Miles Gloriosus, Translation with an Introduction and Commentary [In Greek] (Athens: Smili, 2009). Second edition, 2010. Already in its fourth reprint. ISBN 978-960-6880-01-8. Pp. vii+492. (The first translation and commentary of the Miles Gloriosus in Greek; the first interpretive commentary in any language since the Mack/Hammond/Moskalew 1963 edn)

 4. (co-edited with A.K. Petrides) New Perspectives on Post-Classical Comedy. Pierides II. [Series Editors: P.R. Hardie and S. Kyriakidis] Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. REVIEWS: R.F. Hardin, in BMCR 2011.07.37; V. Cinaglia, in JHS 132 (2012) 184. 

 5. (co-edited with Andreas Michalopoulos and Maria Kikilia) Proceedings of the 9th Panhellenic Symposium of Latin Literature: “Rideamus igitur. Laughter in Latin Literature”, Athens 19-22.5.2011. Athens 2014. (ebook) ISBN: 978-960-466-138-1 

 6. (ed.) Terence and Interpretation. Pierides IV. [Series Editors: Philip Hardie and Stratis Kyriakidis] Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. ISBN 13: 978-1-4438-6385-8. REVIEWS: P. Barios-Lech, in BMCR 2015.09.22; E. Barbiero, in Classical Journal Online 2016; A. Traill, in JRS 106 (2016), 339-340. 

 7. (co-edited with Patricia Johnston and Edit Kraehling) Et in Arcadia ego... Landscapes of the Early Roman Empire and their Later Repercussions. Special Issue of the Journal Acta Antiqua Academiae Scientiarum Huncgaricae 53 (2014). 

 8. (co-edited with Patricia Johnston and Attilio Mastrocinque) Animals in Greek and Roman Religion and Myth. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. ISBN (13): 978-1-4438-9487-6. REVIEWS: B. D’Andrea, in BMCR 2017.06.17. 

 9. (co-edited with Beatrice da Vela and Andreas Serafim) The Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric (Leiden/New York: Brill 2017). ISBN 13: 9789004334649 

 10. (co-edited with Andreas Michalopoulos and Andrew Zissos) Dicite, Pierides: Classical Studies in Honour of Stratis Kyriakidis. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN (13): 978-1-5275-0288-8. Books Forthcoming and Under Contract 

 11. (co-edited with Kyriakos Demetriou and Andreas Serafim) The Art of Persuasion Across Genres and Topics. Leiden: Brill (International Studies for the History of Rhetoric, Laurent Pernot and Craig Kallendorf, eds.) (forthcoming 2018). 

 12. Callimachus’ Hymn to Demeter. With Introduction and Commentary; Translation by N. Bezantakos. [in Greek] The first critical and annotated edition of Callimachus’ Hymn to Demeter in Modern Greek (ca. 600 pages). Athens: Daedalos/Zacharopoulos Publishers. Projected for publication in fall 2018. 

 13. (co-edited with Michael Edwards and Andreas Serafim) Brill’s Companion to the Reception of Classical Rhetoric. Leiden: Brill (in preparation; forthcoming 2020).

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέλος της "Πράξης 36" (Action 36), με τίτλο "Tributary Empires". Ερευνητικό Πρόγραμμα διαπανεπιστημιακό τριετούς διάρκειας (2006-2009) στο οποίο συμμετέχουν 12 ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα 8 διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας - ESF (European Science Foundation) στα πλαίσια των προγραμμάτων "COST Calls for Actions" στην ενότητα (Unit) "Humanities and Social Sciences".