Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » Roza_Hatzilambrou_gr

Ροζαλία Χατζηλάμπρου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

rosahatz[at]phil.uoa[dot]gr
 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277610(Κυψέλη 608)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αττική Ρητορεία, Ρητορική, Ελληνική Παπυρολογία, Μυθιστόρημα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1991-1995: Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
 • 1996: Υποτροφία Ι.Κ.Υ. (εξωτερικού) για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)
 • 1996-1997: King’s College London, University of London, M.A. (Classics)
 • 1997-2001: University College London, University of London, Ph.D. (Classics)
 • Διδακτορικήδιατριβή: «First edition of literary, sub-literary and documentary papyri from Oxyrhynchus». Επόπτης: Prof. Herwig Maehler

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2012- : Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 • 2009-2012: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ερευνήτρια Γ’ Βαθμίδας
 • 2003-2009: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ερευνήτρια Δ’ Βαθμίδας
 • 2001-2003: University of Oxford, Faculty of Classics, Ερευνήτρια

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • 2007: R.Hatzilambrou, P. J. Parsons, J. Chapa, The Oxyrhynchus Papyri LXXI (Graeco-Roman Memoirs Vol. 91). London (Egypt Exploration Society)
 • 2009: «Ηιστορίαδύοαρχαίωνμυθιστορημάτων», στο E. Karamalengou and E. Makrygianni (επιμ.), Ἀντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou, σσ. 424-34. Stuttgart (Steiner Verlag)
 • 2010: R.Hatzilambrou, H. Maehler, C. Römer, The Oxyrhynchus Papyri LXXV (Graeco-Roman Memoirs Vol. 96). London (Egypt Exploration Society)
 • 2010: «Textual remarks on Isaeus III», BICS 53: 39-45
 • 2010: «Isaeus’ art of persuasion: the case of his third speech», WSt 123: 19-35
 • 2011: «The ad hominem argument in the works of Isaeus», AC 80: 37-51
 • 2013 (υπό εκτύπωση): Ἰσαῖος. Περὶ τοῦ Πύρρου κλήρου. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα. Αθήνα (Ακαδημία Αθηνών)