Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » nikolaos_georgantzoglou_gr

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

ngeorg[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277637 (Κυψέλη 603)

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Πίνδαρος· Αισχύλος· Θουκυδίδης· Ελληνιστική ποίηση (Καλλίμαχος, Βίων ο Σμυρναίος)· Δίων  Χρυσόστομος.

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1967−1972, Ε.Κ.Π.Α., Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
 • 1977−1981, University of London, King's College, Ph.D.(Κλασική Φιλολογία)
 • Διδ. διατριβή: "A Commentary on the Seventh Discourse of Dio Chrysostomos", Supervisor: Dr. A.J. Gossage, Reader in Classics. External Examiner: Prof. P. Walcot (Cardiff).

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Φιλολογίας 2014 – Καθηγητής 
 • Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Φιλολογίας 2005 – 2014: Αναπλ. Καθηγητής 
 • Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Φιλολογίας 1991 – 2005:  Επίκ. Καθηγητής  
 • Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Φιλολογίας 1982 – 1991:  Λέκτορας.

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Πινδάρου Ολυμπιόνικος Ι: Ερμηνευτικός Σχολιασμός, Αθήναι 2016.
 • Αφθονίου Προγυμν.ΧΙΙΙ, 11, Ελληνικά 63 (2013-2014) 159-161.
 • “Το Priamel στην Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. Υφολογικές – Ερμηνευτικές Παρατηρήσεις”, Ελληνικά 55 (2005) 219-238.
 • "Lexical and Explanatory Notes on Dio Chrysostom", RhM 147 (2004) 72-79.
 • “Ἐν βίβλοις γράφων (D. Chr. 7.102): Dio’s ‘Extempore’ Art, and Cleanthes’ παραδιορθώσεις”, Mnemosyne 56 (2003) 728-732.
 • " A note on μιάστωρ (Aeschylus, Eumenides 177)", Mnemosyne 55 (2002) 719-720.
 • “Aeschylus, Eumenides 174-178”, CQ 46 (1996) 288-289.
 • "Aesch. Supp. 544-6", Mnemosyne 44 (1991) 160-161.
 • "Aeschylus, Eum. 119", RhM 134 (1991) 111-112.
 • "Aeschylus, Prom. 680", RhM 134 (1991) 206-207.
 • “Aeschylus, Choeph. 363-71”, RhM 133 (1990) 227-230.
 • “The Koila of Euboia”, Παρουσία 3 (1985) 243-279.

ΑΛΛΕΣ

 • "Aesch. Sept. 1045", Hermes 119 (1991) 464.
 • "Aeschylus, Eum. 825", Hermes 118 (1990) 501-502.
 • "Aeschylus, Pr. 275: A Discussion" Παρνασσός ΛΑ' (1989) 415-417