Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » mary_yossi_gr

 

ΜΑΙΡΗ I. ΓΙΟΣΗ

Καθηγήτρια
της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

maryosi[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277616

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αρχαία ελληνική τραγωδία, Αρχαϊκός Λυρισμός, προ-πλατωνική και πλατωνική Ποιητική, Αριστοτέλης περί ποιητικής, Πλάτων.

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1975, Πτυχίο Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 1979, Μ.Α.(Classics), University of Toronto (Canada)
 • 1992, Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Κλασική Φιλολογία, ΕΚΠΑ
 • [Διδακτορική Διατριβή: Μύθος και Λόγος στον Σοφοκλή, Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1996]

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2007-: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
 • 2000-2007: ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια  (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
 • 1994-2000: ΕΚΠΑ, Λέκτορας  (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
 • 1980-1994: ΕΚΠΑ, Επιστημονική συνεργάτης (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
 • 1978-1979: Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Βοηθός διδασκαλίας (Department of Classics) 

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μελέτες - άρθρα

 1. «Η αριστοτελική περιπέτεια. Μια ανάγνωση της Ποιητικής 11.1452a 22-9», Παρουσία, τ. Γ’ (1985) 49-59 [ως Μαίρη Κάσου]            *
 2. Αριστοτέλους Συμπόσιον ή Περί μέθης. Τα σωζόμενα αποσπάσματα, με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1992.
 3.  «Κόριννα 654 PMG: Αρχαϊκότητα ή Μεταμόρφωση», Πρακτικά Α' Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (23-26 Μαΐου 1994), Αθήνα, Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, 1997, 167-186.
 4. Μύθος και Λόγος στον Σοφοκλή, Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1996.
 5. Σοφοκλής Αίας, εισαγωγή - μετάφραση Εν Κύκλω, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998.
 6. Πλάτωνος Ίων, Εισαγωγή - Σχόλια Μ.Ι Γιόση, Μετάφραση Δ.Γ. Σπαθάρας, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998.
 7. Aristotle 's POET1CS: An Annotαted Bibliography 1955-1975, Μ. Ι Γιόση - Α. Με­λίστα, Περιοδικό ΠΑΡΟΥΣ1Α, Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων αρ. 45, Αθήνα 1998.
 8. «τεθνάκην δ’δόλως θέλω:Αποσπάσματα ερωτικού (;) λόγου. Σαπφώ, απ. 94 V.», Πρακτικά ΧΙΙ Συνεδρίου (Λευκάδα, 27-29 Ιουλίου 2007), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2008
 9. Ευριπίδου Ηρακλής, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, Αθήνα, εκδ. Σμίλη 2009.
 10. «δερο σὺν αλητρι. Συμποτική ποιητική στο Θεογνίδειο corpus.», στον τόμο Αντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou, edited by Eleni Karamaengou and Eugenia Makrygianni, Stuttgart 2009. 

Επιστημονική επιμέλεια

Θέλξις. Δεκαπέντε μελετήματα για τη Σαπφώ, Μ. Ι. Γιόση - Δ. Κιούση - Α. Τάτση (επιμ.), Αθήνα: Σμίλη (2004).

Μεταφράσεις

 1. Α. ANDREWES, Η Τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1982*
 2. J.-L. BACKÈS Ο Μύθος της Ελένης, Αθήνα, εκδ. Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 1993
 3. G.W. BOWERSOCK, Ο Ελληνισμός στην 'Υστερη Αρχαιότητα, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1996
 4. C. DIANO, Μορφή και Τύχη. Αρχές για μια ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, Αθήνα, εκδ. 'Ινδικτος, 1997.
 5. J.-P. VERNANT, Μύθος και Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Σμίλη, 2000.
 6. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. Μετάφραση της τραγωδίας για την παράσταση του ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Αντρέι Σερμπάν που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο (και σε άλλα φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην Ελλάδα) το καλοκαίρι του 2002 [βλ. Μελέτες αρ. 9].
 7. J.-P. VERNANT Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική,  Αθήνα, εκδ. Σμίλη 2003.
 8. μ. Detienne Η ανακάλυψη της μυθολογίας, Αθήνα, εκδ. Σμίλη, 2006.
 9. J.-P. VERNANT Περί ορίων [Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική. Μέρος Δεύτερο], Αθήνα, εκδ. Σμίλη 2008
 10. L. COULOUBARITSIS, La Physique dAristote [Τα Φυσικά του Αριστοτέλη], Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2012 

Ποιητικό έργο

 • ΠΑΣΙΦΑΗ, Δέκα Ποιήματα, Αθήνα 1981 (εκτός εμπορίου)*
 • ΤΟΠΙΟ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ, Αθήνα 1985*
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, Αθήνα, εκδ. «Στιγμή», 1990
 • ΟΙ ΓΑΜΟΙ, Αθήνα, εκδ. «Στιγμή», 1995
 • ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, Αθήνα, εκδ. Οδός Πανός. 2006

 

* Σε ορισμένες δημοσιεύσεις (μέχρι το 1987) υπογράφω με το  όνομα Μ. Κάσου.