Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » eleni_karamalengou_gr

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ

Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας

ekaram[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277617 (Κυψέλη 606)

 

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Λατινική λογοτεχνία, και ειδικότερα λογοτεχνία της εποχής της Respublica και της εποχής του Αυγούστου
 • Κικέρωνας
 • Ρωμαϊκό Έπος
 • Λυρική Ποίηση
 • Ρωμαϊκή Κωμωδία
 • Το θέμα της Μούσας στη Λατινική ποίηση.

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1971-1975: Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Πτυχίο (Φιλολογία)
 • 1975-1976: Université de la Sorbonne (Paris IV), D.E.A. (Études Classiques)
 • 1976-1979: Université de la Sorbonne (Paris IV, Doctorat (Littérature Latine) 
 • Διδ. Διατριβή: Le Sentiment de la Nature dans les Odes d'Horace. Επόπτης: Καθηγ. Pierre Grimal

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2006 — : Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγήτρια 
 • 2001-2006: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 • 1989-2001: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 • 1982-1989: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας 
 • 1980-1982: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επιμελήτρια Α΄Έδρας Λατινικής Φιλολογίας

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Le Sentiment de la Nature dans les Odes d'Horace, Athénes, 1982 (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 45, σσ. 191).
 2. Οι Dei Penates της Αινειάδας και ο Αύγουστος, Παρουσία V (1987), Παράρτημα 3, σσ. 80.
 3. «L'œuvre poétique de Cicéron et le loisir romain», στο Les loisirs et l'héritage de la culture classique - Actes du XIIIe Congrés de l'Association Guillaume Budé (Dijon 27-31 août 1993). Collection Latomus, tome 230, Bruxelles, 1996, σσ. 379-389.
 4. « Le théâtre de Térence et l'image cicéronienne du «cercle de Scipion» », Bulletin de l'Association Guillaume Budé (BAGB) 60 (2001) 357-378.
 5. «Musa ou Musae ? Poétique ou Poétiques chez les poètes augustéens ?», Revue des Études Latines (R.É.L.) 81 (2003) 133-156.
 6. «L'Espagne dans le lyrisme augustéen» στο Hispanité et Romanité (Paris - Barcelona oct., nov. 1999) Collection des Publications de la Casa de Velázquez, Madrid, 2004, σ. 141-159.
 7. «Les Camenae de la poésie augustéenne : archaϊsme, varietas ou indice de poétique ?» στο La Poétique, théorie et pratique, Actes du XVème Congrès international et quinquennal de l'Association Guillaume Budé (Orléans 25-28 août 2003), Paris, Les Belles Lettres, 2005, σ. 462-488.
 8. «Théorie et pratique de l'hymne romain chez Cicéron », στο L'hymne antique et son public (éd. Y. Lehmann), Recherches sur les Rhétoriques Religieuses 7, Turnhout, Brepols, 2007, σ. 417-437.
 9. Antiphílesis Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture. In Honour of Professor John-Theophanes A. Papademetriou (ed. by E. Karamalengou – E. Makrygianni), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2009.
 10. «Muse et art dans le lyrisme augustéen : poétique des réconciliations» στο Stylus : la parole dans ses formes : Mélanges en l’honneur du professeur Jacqueline Dangel (éd. M. Baratin, C. Lévy, R. Utard, A. Videau) Paris, 2010, p. 855-870.