Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » christos_fakas_gr

 

ΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

cfakas[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277540 (Γραφείο 706)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αρχαίο ελληνικό δράμα
 • Ελληνιστική ποίηση
 • Αρχαίο μυθιστόρημα
 • Φιλολογία στην αρχαία Ελλάδα
 • Παράδοση της αρχαιοελληνικής γραμματείας

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1984-1989: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
 • 1989-1992: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό (Κλασική Φιλολογία)
 • 1993-1999: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Διδακτορικό (Κλασική Φιλολογία)
 • Διδ. διατριβή: Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition des didaktischen Epos. Επόπτης: Καθηγ. Dieter Harlfinger

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2010 −: Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Φιλολογίας), Λέκτορας
 • 2009-2010: Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Φιλολογίας), Διδάσκων Π.Δ. 407
 • 2006-2007: Πανεπιστήμιο Harvard (Center for Hellenic Studies), Junior Fellow
 • 2001-2008: Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Ινστιτούτο Ελληνικής & Λατινικής Φιλολογίας), Επιστημονικός Βοηθός
 • 1999-2000:  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Aristoteles-Archiv), Μεταδιδακτορικός ερευνητής

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition der antiken Lehrepik, Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte 11 (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2001), σσ. x + 258.
 • "Ein Berliner Papyrus des Homerlexikons des Apollonios Sophistes", APF 47 (2001) 26-49.
 • "Charitons Kallirhoe und Sybaris", RhM 149 (2005) 413-417.
 • "Seeräuberei und Homoerotik bei Longos", WJA 29 (2005) 185-191.
 • "Ο Άρατος και η ελληνιστική διδακτική ποίηση", στο: Φ. Π. Μανακίδου & Κ. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (Αθήνα 2008), σσ. 85-122.