Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » athina_bazou_gr

Αθηνά Μπάζου

Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

bazouath[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277837 (Κυψέλη 603)

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. (1993)

 • D.E.A. (Diplôme dEtudes Approfondies) Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Paris IV - Sorbonne (1994). Επόπτης: Jacques Jouanna

 • D.E.A. (Diplôme dEtudes Approfondies) Ευρωπαϊκών Σπουδών (Εθνική και Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική). Πανεπιστήμιο Paris III-Nouvelle Sorbonne (1996). Επόπτης: Hansgred Schulte

 • Διδακτορική διατριβή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris IV -Sorbonne (1999). Επόπτης: Jacques Jouanna

 • Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2002)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2012 - σήμερα: Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας

 • 2003 - 2012: Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών

 • 2000 - σήμερα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αρχαία ελληνική ιατρική
 • Εκδοτική. Παράδοση-Ιστορία των κειμένων. Παλαιογραφία
 • Φιλοσοφικά κείμενα (Πλάτων-Αριστοτέλης)
 • Δεύτερη Σοφιστική
 • Ιστορία της Φιλολογίας

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Γαληνοῦ, ὅτι ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἕπονται. Εισαγωγή και αρχαίο κείμενο, ευρετήρια, Ακαδημία Αθηνών [Ελληνική Βιβλιοθήκη 4], Αθήνα 2009. ISBN 978-960-404-136-7, ISSN 1792-1260.
 2. Galien, que les facultés de l’âme suivent les tempéraments du corps. Introduction, texte critique, traduction et commentaire, index, Les Belles Lettres / Collection Budé, Série grecque, Paris. Υπό έκδοση.
 3.  «Αdamantios Coray et ses corrections inédites sur Galien», στo: V. Boudon-Millot, A. Garzya, J. Jouanna, A. Roseli (επιμ.), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale (Napoli, 1-2 ottobre 2004), M. D'Auria editore, Napoli 2006, 465-480.
 4. «Cerebral localization theories in antiquity», Asklepios II, XXI, 2008, 20-24.
 5. «Le sens de la justice («corps juste» et «médecin juste» dans la médecine grecque ancienne)», στο: B. Melkevik, M. Protopapas, S. Tzitzis (επιμ.), Mythe et justice dans la pensée grecque ancienne, Presses de l’Université Laval, Québec 2009, 225-241.
 6. «Les épigrammes attribuées à Platon: tradition, authenticité, commentaire», στο: Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας «Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφοςΠλατωνικοί διάλογοι» (Μαγούλα Σπάρτης, 26 έως 29 Μαΐου 2011), ΚΕΕΦ, Αθήνα, 2013, 299-311.