Αρχική » Τομείς » Τομέας Κλασικής Φιλολογίας » Μέλη ΔΕΠ Κλασ Βιογραφικά » aik_nina_karvouni_gr

 

Κατερίνα Καρβούνη

Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

kcarvounis @phil.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277613 (Γραφείο 608)

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αρχαϊκή επική ποίηση· Ομηρικά έπη· Ομηρικοί Ύμνοι
 • Μεταγενέστερη ποίηση· αυτοκρατορικό έπος (Κόϊντος Σμυρναίος, Νόννος)· επύλλια (Τρυφιόδωρος, Κόλλουθος, Μουσαίος)· έμμετρα σπαράγματα
 • Παιδεία στην αυτοκρατορική εποχή

Σπουδές

 • 2005 Διδακτορικό δίπλωμα (D.Phil.) στην Κλασική Φιλολογία, St. Anne’s College, Oxford
  Διατριβή: Transformations of Epic: Reading Quintus of Smyrna, Posthomerica XIV
  Επόπτες καθηγητές: Prof. P. J. Parsons, Prof. P. R. Hardie, Dr M. Whitby
 • 2000  Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Phil.) στην Κλασική Φιλολογία, Murray Edwards College (New Hall), Cambridge
 • 1999 Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Murray Edwards College (New Hall), Cambridge

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2012-     Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2008-11 Λέκτορας και Υπεύθυνη σπουδών Κλασικής Φιλολογίας, Murray Edwards College (New Hall), Cambridge
 • 2005-8   Υπότροφος (Research Fellow) της Βρετανικής Ακαδημίας, Cambridge
 • 2005      Λέκτορας και Υπεύθυνη σπουδών Κλασικής Φιλολογίας, Trinity College, Oxford
 • 2004-5   Λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας, Magdalen College, Oxford             
  Ερευνήτρια (Junior Research Fellow), Wolfson College, Oxford
  Προσωρινός Λέκτορας (Sessional Lecturer) Κλασικής Φιλολογίας, Reading
 • 2003-9 Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κλασικής Φιλολογίας, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Βρετανίας

 Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. ‘Final scenes in Quintus of Smyrna, Posthomerica 14’, για τον τόμο M. Baumbach / S. Bär (επιμ.), Quintus Smyrnaeus. Transforming Homer in Second Sophistic Epic (Berlin & New York, 2007: Millennium Studien, Walter de Gruyter), 241-57.
  2. ‘Helen and Iliad 24.763-4’, Hyperboreus 13 (2007) 5-10.
  3. ‘Transforming the Homeric models: Quintus’ battle among the gods in the Posthomerica’, για τον τόμο K. Carvounis / R. Hunter (επιμ.), Signs of Life? Studies in Later Greek Poetry (Ramus 37.1 & 2) (2008) [2009], 60-78.
  4. Quintus of Smyrna, Posthomerica 14 [συμβόλαιο με Oxford University Press].