Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Γλωσσολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2016

XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ. ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ 727 7642

Τρίτη 14.00-16.00

6ος ορ. γρ. 601
Δ. ΓΟΥΤΣΟΣ 727 7644

Τετάρτη 12.00-14.00

6ος ορ. γρ. 601
Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ 727 7861

Πέμπτη 12.00-14.00 

8ος ορ. γρ. 830
Μ. ΚΑΚΡΙΔΗ 727 7648

Τετάρτη 11.30-13.30, μετά από ηλεκτρονική συνεννόηση (mariafer@phil.uoa.gr

6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ 727 7822

Δευτέρα 10.00-12.00

8ος ορ. γρ. 807
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 727 7857

Πέμπτη 12.00-14.00 

8ος ορ. γρ. 830
Α. ΜΟΖΕΡ 727 7645

Εκπαιδευτική άδεια

6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΜΠΕΛΛΑ 727 7819

Πέμπτη 12.00-14.00 

8ος ορ. γρ. 806
Ε. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 727 7647

Εκπαιδευτική άδεια

6ος ορ. γρ. 601
Ν. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 727 7596

Δευτέρα 12.00-13.00

Τετάρτη 10.00-11.00

8ος Νέα Πτέρυγα (γραφείο 16)
Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 727 7646

Πέμπτη 13.00-15.00

6ος ορ. αρ. 601