Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Γλωσσολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/09/2018

Τελευταία ενημέρωση: 01-10-2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ: Μαρία Δημοπούλου, 210 727 7836

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ. ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ 210 727 7642   6ος ορ. γρ. 601
Δ. ΓΟΥΤΣΟΣ 210 727 7644 Δευτέρα & Τρίτη 12:00-13:00 6ος ορ. γρ. 601
Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ 210 727 7861 Εκπαιδευτική άδεια   8ος ορ. γρ. 830
Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ 210 727 7822 Δευτέρα 12.00-14.00 8ος ορ. γρ. 807
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 210 727 7857 Δευτέρα 12.30-15.00  8ος ορ. γρ. 830
Α. ΜΟΖΕΡ 210 727 7645 Τετάρτη 10:00-12:00  6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΜΠΕΛΛΑ 210 727 7819 Εκπαιδευτική άδεια  8ος ορ. γρ. 806
Ε. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 210 727 7647 Τετάρτη 11:00-13:00 6ος ορ. γρ. 601
Ν. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 210 727 7596 Δευτέρα 12:00-13:00 & Τρίτη 11:00-12:00  8ος Νέα Πτέρυγα (γραφείο 16)
Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 210 727 7646 Πέμπτη 11:00-13:00  6ος ορ. αρ. 601

 

ΜΕΛΗ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Θ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ 727 7858 Τετάρτη 10:00-12:00 & Πέμπτη 12:00-14:00 8ος ορ. γρ. 830
Β. ΙΝΤΖΙΔΗΣ 727 7858 Τρίτη 11:00-13:00 & Τετάρτη 12:00-14:00  8ος ορ. γρ. 830
Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ 727 7668 Καθημερινά στο Εργαστήριο Φωνητικής & Υπολογιστικής Γλωσσολογίας  6ος όρ. γρ. 623