Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Γλωσσολογίας

Ώρες υποδοχής κοινού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/03/2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ. ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ 727 7642

Δευτέρα 12.00-13.00

6ος ορ. γρ. 601
Δ. ΓΟΥΤΣΟΣ 727 7644

Τρίτη 11.00-13.00

6ος ορ. γρ. 601
Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ 727 7861

Τρίτη 12.00-14.00

8ος ορ. γρ. 830
Μ. ΚΑΚΡΙΔΗ 727 7648

Τρίτη 12.00-14.00 

6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ 727 7822

Πέμπτη 09.00-11.00

8ος ορ. γρ. 807
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 727 7857

Μετά από συνεννόηση μέσω e-mail

8ος ορ. γρ. 830
Α. ΜΟΖΕΡ 727 7645

Τρίτη 10.00-11.00
Τετάρτη 12.00-13.00 

6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΜΠΕΛΛΑ 727 7819

Τετάρτη 11.00-13.00 

8ος ορ. γρ. 806
Ε. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 727 7647

Δευτέρα 11.30-13.00

6ος ορ. γρ. 601
Ν. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 727 7596

Δευτέρα 12.00-13.00
Τετάρτη 12.00-13.00

8ος Νέα Πτέρυγα (γραφείο 16)
Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 727 7646

Πέμπτη 10.00-12.00

6ος ορ. αρ. 601

Στην κορυφή