Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Γλωσσολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/03/2018

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ. ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ 727 7642

 

6ος ορ. γρ. 601
Δ. ΓΟΥΤΣΟΣ 727 7644

 

6ος ορ. γρ. 601
Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ 727 7861

 

8ος ορ. γρ. 830
Μ. ΚΑΚΡΙΔΗ 727 7648

mkakridi@otenet.gr

6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ 727 7822

Τετάρτη 10.00-12.00

8ος ορ. γρ. 807
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 727 7857

Τετάρτη 12.00-15.00

8ος ορ. γρ. 830
Α. ΜΟΖΕΡ 727 7645

Τετάρτη 12.00-14.00

6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΜΠΕΛΛΑ 727 7819

Τρίτη 12.00-13.00 & Πέμπτη 12.00-13.00 

8ος ορ. γρ. 806
Ε. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 727 7647

Τετάρτη 12.00-14.00

6ος ορ. γρ. 601
Ν. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 727 7596

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου κατόπιν συνεννόησης

8ος Νέα Πτέρυγα (γραφείο 16)
Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 727 7646

Τετάρτη 12.00-14.00

6ος ορ. αρ. 601