Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Γλωσσολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/03/2019

Τελευταία ενημέρωση: 14/06/2019

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ: Μαρία Δημοπούλου, 210 727 7836

Κατά τη διάρκεια της εξεταστκής περιόδου, παρακαλώ να επικοινωνείτε μέσω e-mail με τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα


ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ. ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ 210 727 7642   6ος ορ. γρ. 601
Δ. ΓΟΥΤΣΟΣ 210 727 7644   6ος ορ. γρ. 601
Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ 210 727 7861   8ος ορ. γρ. 830
Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ 210 727 7822   8ος ορ. γρ. 807
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 210 727 7857   8ος ορ. γρ. 830
Α. ΜΟΖΕΡ 210 727 7645   6ος ορ. γρ. 601
Σ. ΜΠΕΛΛΑ 210 727 7819   8ος ορ. γρ. 806
Ε. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 210 727 7647   6ος ορ. γρ. 601
Ν. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 210 727 7596   8ος Νέα Πτέρυγα (γραφείο 16)
Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 210 727 7646   6ος ορ. αρ. 601

 

ΜΕΛΗ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
Θ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ 727 7858 Δευτέρα 12:00-14:00 & Τετάρτη 10:00-12:00  8ος ορ. γρ. 830
Β. ΙΝΤΖΙΔΗΣ 727 7858 Τρίτη 11:30-13:30 & Πέμπτη 12:00-13:00  8ος ορ. γρ. 830
Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ 727 7668 Καθημερινά στο Εργαστήριο Φωνητικής & Υπολογιστικής Γλωσσολογίας  6ος όρ. γρ. 623