Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Χαραλαμπάκης Χριστόφορος

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος

Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 830  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,157-84 - Αθήνα

e-mail: ccharala@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7858

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2014-2015): Κατόπιν συνεννόησης, Δευτέρα 14:00-16:00 

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Το ερευνητικό του έργο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: Την αρχαία και νέα ελληνική διαλεκτολογία και ηλεκτρονική λεξικογραφία, τη σχέση γλώσσας και λογοτεχνίας και τη γλώσσα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της υψηλής τεχνολογίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα γλωσσολογικής ορολογίας, με τη θεωρητική γλωσσολογία και την Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, ενώ δεν παύουν να τον ενδιαφέρουν υφολογικά και κοινωνιογλωσσολογικά προβλήματα και θέματα ορθής χρήσης της νεοελληνικής

Δημοσιεύματα

Βιβλία

  • 1999: Modern Greek language. Essays on language, literature and style, Athens 1992, 3rd ed. Athens  
  • 1994: Language and education. Issues concerning the teaching of Modern Greek, Athens
  • 1997: Glossalgimata: Researches on the Greek language, Athens
  • 1998: Linguistic and literary criticism, Athens (reprinted, Athens 1999)
  • 2001: Cretological Studies. Language-Literature-Culture, Herakleion: Crete University Press.

Άρθρα

  • 1993: Zum Sprachverfall in der griechischen Antike, Philanthropia kai Eusebeia, Festschrift für A. Dihle zum 70. Geburtstag, Göttingen, 36-45
  • 1994: ‘A critical evaluation of some Modern Greek Dictionaries’, Skriften Pa Skaermen, 8, 19-33
  • 2010: “Neohellenic: The present state”, in Greek. A language in evolution. Essays in honour of Antonios N. Jannaris, Edited by Chrys C. Caragounis, Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag, 269-292