Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Σπυρόπουλος Βασίλειος

Σπυρόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: vspyrop@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7646

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2021-2022): Τρίτη 12.00-14.00, κατόπιν συνεννόησης μέσω email

Προσωπική Ιστοσελίδα: scholar.uoa.gr/vspyrop/home

Αναλυτικό Βιογραφικό   Curriculum Vitae 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρητική γλωσσολογία: Σύνταξη, μορφολογία, μορφοσύνταξη και διεπίπεδα, φωνολογία.
 • Γραμματική περιγραφή γλωσσών: Συστηματική περιγραφή γλωσσικών δομών και συστημάτων στα διάφορα επίπεδα ανάλυσης (έμφαση στη μορφολογία και στη σύνταξη).
 • Συγκριτική γλωσσολογία και τυπολογία: συγκριτική ανάλυση γλωσσικών δομών και συστημάτων διαφορετικών γλωσσών και γλωσσικών ποικιλιών με έμφαση στη συγκριτική εξέταση της Ελληνικής με τις γλώσσες του Μεσογειακού χώρου,τυπολογία συντακτικών δομών, τυπολογία σχέσης σύνταξης, μορφολογίας, φωνολογίας.
 • Ιστορική γλωσσολογία: Τυπολογία και ερμηνεία γλωσσικής αλλαγής, ιστορία της Ελληνικής γλώσσας με έμφαση στην Ελληνιστική/Ρωμαϊκή Κοινή και στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο.
 • Διαλεκτολογία: Καταγραφή και συστηματική περιγραφή διαλεκτικών ποικιλιών της Ελληνικής με βάση τα σύγχρονα θεωρητικά πρότυπα ανάλυσης, μελέτη του μορφολογικού και συντακτικού συστήματος των Ελληνικών διαλέκτων της Μικράς Ασίας. 
 • Γλωσσική επαφή: Δομικές και ιστορικές πτυχές της.

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

 • Σύνταξη (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία)
 • Τυπολογία (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία)

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2013. Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής – Ελληνικής. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη. (ebook, συλλογικό έργο, URL: www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
 • Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2012. Οφίτικα: Πτυχές της Γραμματικής Δομής μίας Ποντιακής Διαλέκτου. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
 • Holton David, Peter Mackridge, Irene Philippaki-Warburton & Vassilios Spyropoulos. 2012. Greek: A Comprehensive Grammar. Second Edition. London: Routledge.
 • Σπυρόπουλος, Βασίλειος & Αναστάσιος Τσαγκαλίδης. 2005. Η Γραμματική στη Διδασκαλία: Σύγκριση Εγχειριδίων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Άρθρα (Επιλογή πρόσφατων δημοσιεύσεων)

 • Revithiadou, Anthi, Vassilios Spyropoulos & Giorgos Markopoulos. 2017. From fusion to agglutination: The case of Asia Minor Greek. Transactions of the Philological Society 115: 297-335. 
 • Panagiotidis, Phoevos, Vassilios Spyropoulos & Anthi Revithiadou. 2017. Little v as a categorizing verbal head: Evidence from Greek. Στο Roberta d’ Alessandro, Irene Franco & Ángel J. Gallego (επιμ.), The Verbal Domain, 29-48. Oxford: Oxford University Press.
 • Καϊλή, Χασάν & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2016. Η επίδραση της Ελληνικής στην τουρκική ποικιλία της δίγλωσσης στην Ελληνική και Τουρκική μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου. Στο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης & Μαριάνθη Γεοργαλίδου (επιμ.), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, 329-359. Αθήνα: Παπαζήσης. 
 • Revithiadou, Anthi & Vassilios Spyropoulos. 2016. Stress at the interface: Phases, accents and dominance. Linguistic Analysis 41: 1-71.
 • Σπυρόπουλος, Βασίλειος. 2016. Διαφοροποιητική δήλωση ορίσματος στη Μικρασιατική Ελληνική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36: 395-408.
 • Spyropoulos, Vassilios, Anthi Revithiadou & Phoevos Panagiotidis. 2015. Verbalizers leave marks: Evidence from Greek. Morphology 25: 299-325. 
 • Georgalidou, Marianthi, Vassilios Spyropoulos, Hasan Kaili, Anthi Revithiadou & Aytaç Çeltek. 2013. Spoken varieties of Greek and Turkish in the bilingual community of Muslims in Rhodes. Στο Evangelia Karagiannidou, Charis-Olga Papadopoulou & Eleni Skourtou (επιμ.), Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium in Rhodes 2007, 257-266. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Spyropoulos, Vassilios, Anthi Revithiadou, Ioanna Kappa, Kalomira Nikolou, Nikolaos Stamatogiannis, Panagiotis Anagnostopoulos & Giorgos Markopoulos. 2013. Comparative description of Albanian and Greek: Basic phonological and morphosyntactic structures. Albanohellenica 5: 53-74. 
 • Jiménez-Fernández, Ángel L. & Vassilios Spyropoulos. 2013. Feature inheritance, vP phases and the information structure of small clauses. Studia Linguistica 67: 185-224. 
 • Ρεβυθιάδου, Ανθή, Βασίλειος Σπυρόπουλος & Κωνσταντίνος Κακαρίκος 2012. Η ταυτότητα της Οφίτικης Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17: 217-276.