Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Παναρέτου Ελένη

Παναρέτου Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: epanar@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7647

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Πέμπτη 11:00-13:00, κυψέλη 601, κατόπιν συνεννόησης με email

Προσωπική Ιστοσελίδα

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κειμενογλωσσολογία
 • Γνωσιακή Γλωσσολογία
 • Δικανική Γλωσσολογία

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Γνωσιακή Γλωσσολογία

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • 2005. Παναρέτου, Ε. Νόμοι και κανόνες δικαίου. Γλωσσικά και κειμενικά χαρακτηριστικά. Περιοδικό “Παρουσία”, Παράρτημα αρ. 63. Αθήνα.
 • 2009. Παναρέτου, Ε. Νομικός λόγος. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • 2011. Παναρέτου, Ε.: Θέματα Γνωσιακής Γλωσσολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιεύσεων)

 • 2012. Παναρέτου, Ε. «Αποτελέσματα της γλωσσικής μεταρρύθμισης του 1976 στον θεσμικό λόγο: κριτική ανάλυση-προτάσεις βελτίωσης». Πρακτικά συνεδρίου: 35 χρόνια από τη γλωσσο-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. (Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ins.web.auth.gr.)
 • 2011. Mozer, A & E. Panaretou: “Why a mother’s rule is not a law: the role of context in the interpretation of Greek laws. Στο Fetzer, A. & E. Oishi (eds.): Context and Contexts. Parts meet whole? Amsterdam: Benjamin, 11-40.
 • 2009. Μόζερ, Α.& Ε. Παναρέτου. «Χρόνος, άποψη και τροπικότητα στο νομικό κείμενο». Στο: Γ. Γιαννάκης, Μ. Μπαλτατζάνη, Γ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Τ. Τσαγγαλίδης.ICGL. 8th International conference on GreekLinguistics, σσ. 1013-26 (cd-rom)
 • 2008. Παναρέτου, Ε. «Η εξειδίκευση στο κείμενο». Στο: Α. Μόζερ, Α. Μπακάκου-Ορφανού, Χ. Χαραλαμπάκης, Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.): «Γλώσσης χάριν». Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 430-444.
 • 2006. Παναρέτου, Ε. “Κειμενικά υπο-είδη: Οι δικαστικές αποφάσεις”. Στο: Δ. Γούτσος, Α. Μπακάκου-Ορφανού, Σ. Κουτσουλέλου, Ε. Παναρέτου (επιμ.): Ο κόσμος των κειμένων. Μελέτες αφιερωμένες στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 127-139.