Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μποτίνης Αντώνης

Μποτίνης Αντώνης

Καθηγητής 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 621 Πανεπιστημιούπολη
157-84 Ζωγράφου, Αθήνα

e-mail: abotinis@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7668

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uoa.gr/~abotinis/botinis/

Βιογραφικό σημείωμα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φθογγολογική και προσωδιακή φωνητική.
  • Εκπαιδευτική φωνητική.
  • Πειραματική γλωσσολογία.

 

Δημοσιεύματα

Βιβλία

Άρθρα

  • 2011: Botinis, A., Bakakou-Orphanou, Aik., Chaida, A. Prosody and quantifier semantics in Greek, Proceedings ExLing 2011, 39-42, Paris, France.
  • 2011: Botinis, A., Chaida, A., Magoula, E. Phonology and phonetics of Greek palatalisation, Proceedings ExLing 2011, 43-46, Paris, France.
  • 2012: Botinis, A., Iliadi, A., Liontos, M., Nirgianaki, E. Stress and syllable structure durations in Greek, Proceedings ExLing 2012, 25-28, Athens, Greece.
  • 2013: Botinis, A., Chaida, A., Georgouli, M. Alternative questions and sentence intonation in Greek, Proceedings XXVIth Swedish Phonetics Conference FONETIK 2013, 5-8, Linköping, Sweden.
  • 2013: Chaida, A., Nikolaenkova, O., Botinis, A. Perception of focus and word order variability in Greek, Proceedings XXVIth Swedish Phonetics Conference FONETIK 2013, 9-12, Linköping, Sweden.
  • 2013: Nirgianaki, E., Botinis, A., Fourakis, M. Perception of fricative voice distinctions in Greek, Proceedings XXVIth Swedish Phonetics Conference FONETIK 2013, 61-64, Linköping, Sweden.