Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μπέλλα Σπυριδούλα

Μπέλλα Σπυριδούλα

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 806, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,157-84 - Αθήνα

e-mail: sbella@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7819

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Δευτέρα 11:30-13:30, κυψέλη 806, κατόπιν συνεννόησης με email

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/sbella

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πραγματολογία
 • Πραγματολογία της Διαγλώσσας 
 • Κατάκτηση και Διδακτική Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας με έμφαση στην Ελληνική

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Μπέλλα, Σ. (2015) Πραγματολογία: Από τη γλωσσική επικοινωνία στη γλωσσική διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Αστάρα, Β. & Σ. Μπέλλα (2014) Ελληνικά μέσα από τα μαθήματά μου: Ενδεικτικό υλικό για την αξιοποίηση των σχολικών γνωστικών αντικειμένων στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Ιακώβου, Μ. & Σ. Μπέλλα (2004) Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Προχωρημένο επίπεδο - Ελληνικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Αθήνα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, ΕΚΠΑ.
 • Μπέλλα, Σ. (2011). Η Δεύτερη Γλώσσα: Κατάκτηση και Διδασκαλία (Αναθεωρημένη Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Bella, S. (2016) Offers by Greek FL learners: a cross-sectional developmental study. Pragmatics 26.4: 531-562.
 • Bella S, M. Sifianou & A.Tzanne (2015) Teaching politeness? In: Pizziconi, B. & M. Locher (eds.), Teaching and Learning (Im)politeness. Berlin: Mouton de Gruyter, 23-52.
 • Μπέλλα, Σ. (2013) “Καθάρισε αμέσως την κουζίνα παρακαλώ!”: Αιτήματα μαθητών της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο: N. Lavidas, Th. Alexiou, A.M. Sugar (eds.) Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics. Vol. 3. Berlin: Versita (de Gruyter), 267-279.
 • Bella, S. (2012). Pragmatic awareness in a second language setting: The case of L2 learners of Greek. Multilingua 31, 1-33.
 • Bella, S. (2011). Mitigation and politeness in Greek invitation refusals: Effects of length of residence in the target community and intensity of interaction on non-native speakers’ performance. Journal of Pragmatics 43, 1718-1740.