Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μπέλλα Σπυριδούλα

Μπέλλα Σπυριδούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 806, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,157-84 - Αθήνα

e-mail: sbella@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7819

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2016-2017): Τετάρτη 11:00-13:00

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πραγματολογία
 • Πραγματολογία της Διαγλώσσας 
 • Κατάκτηση και Διδακτική Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας με έμφαση στην Ελληνική

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Σημασιολογία - Πραγματολογία

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Θεωρίες Κατάκτησης Δεύτερης Γλώσσας)
 • Μεθοδολογία Διδακτικής

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Μπέλλα, Σ. (2011). Η Δεύτερη Γλώσσα: Κατάκτηση και Διδασκαλία (Αναθεωρημένη Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Μπέλλα, Σ. (2009). Πραγματολογική ικανότητα στην Ελληνική ως Γ2: Αρνήσεις προσκλήσεων. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29. Πρακτικά της 29ης συνάντησης εργασίας Τομέα Γλωσσολογίας Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 10-11 Μαϊου 2008. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 500-512.
 • Bella, S. (2009). Invitations and politeness in Greek: the age variable. Journal of Politeness Research, 5.2, 243-271.
 • Bella, S. (2011). Mitigation and politeness in Greek invitation refusals: Effects of length of residence in the target community and intensity of interaction on non-native speakers’ performance. Journal of Pragmatics 43, 1718-1740.
 • Bella, S. (2012). Pragmatic awareness in a second language setting: The case of L2 learners of Greek. Multilingua 31, 1-33.
 • Bella, S. (2012). Length of residence and intensity of interaction: Modification in Greek L2 requests. Pragmatics 22.1, 1-39.