Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μπακάκου - Ορφανού Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

e-mail: aimpakak@phil.uoa.gr

 

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρητική Γλωσσολογία
 • Εφαρμοσμένη γλωσσολογία
 • Κειμενογλωσσολογία - Υφολογία
 • Ανάλυση ομιλίας
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • 2005. Η λέξη της Νέας Ελληνικής στο γλωσσικό σύστημα και στο κείμενο. Αθήνα: Περιοδικό «Παρουσία», παράρτημα αρ. 65.
 • 2005. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή
 • 2003. Ι.2. Τα ονοματικά στοιχεία (Άρθρα, επίθετα, αντωνυμίες). Η εξειδίκευση της αναφοράς στον κόσμο της πραγματικότητας.
 • 2001. ΙΙ.2 Τα επιρρηματικά στοιχεία. Η εξειδίκευση του μηνύματος.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • 2007. “Multifactor Analysis of Disdourse turn in greek”. Στο Proceedings of XVI ICPhS, Saabrucken, 6-10 August 2007, (σε συνεργασία με Α. Μποτίνη, Χ. Θεμιστοκλέους).
 • 2004. «Produced pauses, perceived pauses and thematic units». Στο Proceedings of the XVIIth Swedish Phonetics Conference, May 26-28 2004, Department of Linguistics, Stockholm University, 112-115, (σε συνεργασία με τους Α. Μποτίνη, Χ. Ταφρόγλου, Α. Χριστοπούλου).
 • 2003α. «Επίπεδα Λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής». Πρακτικά Συνεδρίου «Γλώσσα και Πολιτισμός», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24-26 Μαΐου 2001. Αθήνα, 157-165.
 • 2003β. «Η λειτουργία της ερώτησης στο μη διαλογικό κείμενο». Στο Κατσιμαλή, Γ., Α. Καλοκαιρινός, Ε. Αναγνωστοπούλου & Ι. Κάππα (επιμ.) Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συ-νεδρίου της Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003. Ρέθυμνο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας (cd-rom), (σε συνεργασία με Ε. Παναρέτου).
 • 2002α. «Το εισαγωγικό εκφώνημα των τηλεοπτικών ειδήσεων». Στο Clairis, Christos (ed.) Recherches en linguistique grecque. Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική. II. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη, Παρίσι, 13-15 Σεπτεμβρίου 2001. Paris: L’ Harmattan, 87-90.