Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μόζερ Αμαλία

Μόζερ Αμαλία

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: amoser@phil.uoa.gr , Τηλ.: 210 727 7645

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2016-2017): Τρίτη 10:00-11:00, Τετάρτη 12:00-13:00, κυψέλη 601

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα.

 • Χρόνος, ποιόν ενεργείας και άποψη
 • Σημασιολογία, μεταίχμιο Σημασιολογίας-Σύνταξης, Σημασιολογίας-Πραγματολογίας
 • Γλωσσική Μεταβολή: Ιστορική Σύνταξη και Σημασιολογία, Γραμματικοποίηση

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Θέματα Γλωσσικής Μεταβολής

Δημοσιεύματα

Βιβλία

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • 1994: Ποιόν και απόψεις του ρήματος. Σειρά Aυτοτελών Δημοσιευμάτων Περιοδικού Παρουσία, αρ. 30. Aθήνα: Εθνικό και Καποδι­στριακό Πανε­πιστήμιο Αθηνών.
 • 2005: Άποψη και χρόνος στην ιστορία της Ελληνικής. Σειρά Αυτοτελών Δημο­σιευμάτων Περιοδικού Παρου­σία, αρ. 65. Aθήνα: Εθνικό και Καποδι­στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 20092Άποψη και χρόνος στην ιστορία της Ελληνικής. Σειρά Αυτοτελών Δημο­σιευμάτων Περιοδικού Παρου­σία, αρ. 79. Aθήνα: Εθνικό και Καπο­δι­στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

 • 1998: Παπαευθυμίου-Λύτρα, Σοφία, Παναγιώτης Kοντός, Aμαλία Mόζερ, Aικα­τερίνη Mπακάκου-Oρφανού & Δέσποινα Xειλά-Mαρκοπούλου, Aναλυ­τικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Nέας Eλληνικής ως Ξένης Γλώσ­σας σε Eνηλίκους (Eπίπεδα 1 και 2: Eισαγωγικό και Bασικό). Διατμη­ματικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας 1. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπι­στήμιο Aθηνών.
 • 1998: Θεοφανοπούλου-Kοντού, Δήμητρα, Γεωργία Kατσιμαλή, Aμαλία Mό­ζερ, Bασιλική Nικηφορίδου & Δέσποινα Xειλά-Mαρκοπούλου, Θέματα Nεο­ελληνικής Σύνταξης: Θεωρία - Aσκήσεις. Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας 2. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.
 • 2002: Kοντός, Παναγιώτης, Mαρία Iακώβου, Σπυριδούλα Mπέλλα, Aμαλία Mόζερ & Δέσποινα Xειλά-Mαρκοπούλου, Aναλυτικό Πρόγραμμα διδα­σκαλίας σε Eνηλίκους: Eπίπεδο Eπάρκειας. Διατμηματικό Πρό­γραμμα Διδασκαλίας της Eλληνικής ως Ξένης Γλώσσας 3. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.
 • 2005: Kλαίρης, Xρήστος & Γεώργιος Mπαμπινιώτης (σε συνεργασία με τους: Aμαλία Mόζερ, Aικατερίνη Mπακάκου-Oρφανού & Σταύρο Σκοπετέα), Γραμματική της Nέας Eλλη­νικής, Δομολειτουργική-Eπικοινωνιακή. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

 • 1999: Eλληνική Γλωσσολογία '97: Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Γλωσσο­λογικού Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, Aθήνα, Σεπτέμβριος 1997. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα.
 • 2008: Μόζερ, Αμαλία, Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού, Χριστόφορος Χαρα­λαμπάκης & Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.) γλώσσης χάριν: Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • 2010: Ανδρέας Βοσκός, Διονύσης Γούτσος και Αμαλία Μόζερ, Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ώς σήμερα. Πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 • 1993: Oι ελληνικές ρίζες στη γαλλική γλώσσα. Aθήνα: Eλευθεροτυπία.

Άρθρα

 • 2009 "Restructuring the system: the case of the Greek Perfect, in Karamalengou, E. & E. Makrygianni (eds.), ἀντιφίλησις: Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou. Stutt­gart: Steiner, 648-657.
 • 2009 Αμαλία Μόζερ & Ελένη Παναρέτου, "Χρόνος, άποψη και τροπικό­τητα στο νομικό κείμενο", πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα 2007.cd-rom & online e-book: www.linguist-uoi.gr/cd_web
 • 2010 "The roots of demotic and its role in the history of Greek", in : Chrys Caragounis (ed.), Greek: A Language in Evolution. Essays in Honour of Antonios N. Jannaris. Hildes­heim: Georg Olms
 • 2011 Amalia Moser & Eleni Panaretou, "Why a mother's rule is not a law: the role of meso- and macro-context in the interpretation of Greek legal texts". In: Anita Fetzer & Etsuko Oishi (eds.) Contexts and context: Parts meet whole, Amsterdam: Benjamins, 11-40.
 • 2011 “The hidden logic of Greek tense and aspect”. Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 18: 49-71.
 • 2012 Rentoumi, Vassiliki, George A. Vouros, Vangelis Karkaletsis, Amalia Moser,”Investigating Metaphorical Language in Sentiment Analysis: A Sense-to-Sentiment Perspective”. ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP)  9(3): 6.
 • υπό δημοσ.: "Aktionsart, aspect and category change in the history of Greek". In: Mark Janse, Klaas Bentein, Jorie Soltic (eds.), Linguistic Variation and Change: Tense, Aspect and Modality in Ancient Greek. Amsterdam Studies in Classical Philology. Amsterdam: Brill.