Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μόζερ Αμαλία

Μόζερ Αμαλία

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: amoser@phil.uoa.gr , Τηλ.: 210 727 7645

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2021-2022): 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/amoser/home

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα.

 • Χρόνος, ποιόν ενεργείας και άποψη
 • Σημασιολογία, μεταίχμιο Σημασιολογίας-Σύνταξης, Σημασιολογίας-Πραγματολογίας
 • Γλωσσική Μεταβολή: Ιστορική Σύνταξη και Σημασιολογία, Γραμματικοποίηση

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Βιβλία

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • 1994: Ποιόν και απόψεις του ρήματος. Σειρά Aυτοτελών Δημοσιευμάτων Περιοδικού Παρουσία, αρ. 30. Aθήνα: Εθνικό και Καποδι­στριακό Πανε­πιστήμιο Αθηνών.
 • 2005: Άποψη και χρόνος στην ιστορία της Ελληνικής. Σειρά Αυτοτελών Δημο­σιευμάτων Περιοδικού Παρου­σία, αρ. 65. Aθήνα: Εθνικό και Καποδι­στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 20092Άποψη και χρόνος στην ιστορία της Ελληνικής. Σειρά Αυτοτελών Δημο­σιευμάτων Περιοδικού Παρου­σία, αρ. 79. Aθήνα: Εθνικό και Καπο­δι­στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

 • 1998: Παπαευθυμίου-Λύτρα, Σοφία, Παναγιώτης Kοντός, Aμαλία Mόζερ, Aικα­τερίνη Mπακάκου-Oρφανού & Δέσποινα Xειλά-Mαρκοπούλου, Aναλυ­τικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Nέας Eλληνικής ως Ξένης Γλώσ­σας σε Eνηλίκους (Eπίπεδα 1 και 2: Eισαγωγικό και Bασικό). Διατμη­ματικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας 1. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπι­στήμιο Aθηνών.
 • 1998: Θεοφανοπούλου-Kοντού, Δήμητρα, Γεωργία Kατσιμαλή, Aμαλία Mό­ζερ, Bασιλική Nικηφορίδου & Δέσποινα Xειλά-Mαρκοπούλου, Θέματα Nεο­ελληνικής Σύνταξης: Θεωρία - Aσκήσεις. Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας 2. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.
 • 2002: Kοντός, Παναγιώτης, Mαρία Iακώβου, Σπυριδούλα Mπέλλα, Aμαλία Mόζερ & Δέσποινα Xειλά-Mαρκοπούλου, Aναλυτικό Πρόγραμμα διδα­σκαλίας σε Eνηλίκους: Eπίπεδο Eπάρκειας. Διατμηματικό Πρό­γραμμα Διδασκαλίας της Eλληνικής ως Ξένης Γλώσσας 3. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.
 • 2005: Kλαίρης, Xρήστος & Γεώργιος Mπαμπινιώτης (σε συνεργασία με τους: Aμαλία Mόζερ, Aικατερίνη Mπακάκου-Oρφανού & Σταύρο Σκοπετέα), Γραμματική της Nέας Eλλη­νικής, Δομολειτουργική-Eπικοινωνιακή. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

 • 1999: Eλληνική Γλωσσολογία '97: Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Γλωσσο­λογικού Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, Aθήνα, Σεπτέμβριος 1997. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα.
 • 2008: Μόζερ, Αμαλία, Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού, Χριστόφορος Χαρα­λαμπάκης & Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.) γλώσσης χάριν: Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • 2010: Ανδρέας Βοσκός, Διονύσης Γούτσος και Αμαλία Μόζερ, Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ώς σήμερα. Πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 • 1993: Oι ελληνικές ρίζες στη γαλλική γλώσσα. Aθήνα: Eλευθεροτυπία.

Άρθρα (επιλογή)

 • 2017: Aktionsart, aspect and category change in the history of Greed. In: K. Bentein, M. Janse & J. Soltic (eds.) Variation and Change in Ancient Greek Tense, Aspect and Modality. Leiden/Boston: Brill, 131-157.

 • 2016: Tense and aspect after the New Testament. In: Runge, Steven E. & Christopher J. Fresh (eds.) The Greek Verb Revisited: A Fresh Approach for Biblical Exegesis. Bellingham: Lexham Press, 539-562.

 • 2015: Μπέλλα Σπυριδούλα, Μόζερ Αμαλία. Αρνητικές-ερωτηματικές προσκλήσεις: συνέπειες για τη δομή προτίμησης. Στο: Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.) Ελληνική γλώσσα και προφορική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών - Ινστιτούτο Μανόλη Τριανταφυλλίδη; 2015. pp. 11-22.

 • 2014: From Aktionsart to aspect: grammaticalisation and subjectification in Greek. Acta Linguistica Hafniensia 2014: 46.3, 955-965.

 • 2013: Aktionsart, aspect and tense: a study in the nature of grammatical categories. In: N. Lavidas, T. Alexiou & A.-M. Sougari (eds.) Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (April 1-3, 2011). Vol. 1. Berlin: Versita (de Gruyter, 99-121. 

 • 2011 Amalia Moser & Eleni Panaretou, "Why a mother's rule is not a law: the role of meso- and macro-context in the interpretation of Greek legal texts". In: Anita Fetzer & Etsuko Oishi (eds.) Contexts and context: Parts meet whole, Amsterdam: Benjamins, 11-40.

 • 2011 “The hidden logic of Greek tense and aspect”. Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 18: 49-71.