Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Μαρκόπουλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 830 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

 e-mail: gmarkop@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7857

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Τρίτη 12:00-14:00, κυψέλη 601, κατόπιν συνεννόησης με email

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Θεωρητική και Υπολογιστική Μορφολογία
 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων
 • Στατιστική Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Εξόρυξη Κειμενικών Δεδομένων και Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Γλωσσική Εκμάθηση μέσω Υπολογιστή

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Βαρλοκώστα, Σ., Καρασίμος, Α., Σταμούλη, Σ., Κακαβούλια, Μ., Μαρκόπουλος, Γ., Γούτσος, Δ., Φυνδάνης, Β., Νεραντζίνη, Μ. & Α. Παντούλα (2014). Οδηγός Επισημείωσης του Σώματος Κειμένων Ελληνικού Αφασικού Λόγου. ΘΑΛΗΣ-Αφασία. Αθήνα: ΕΚΠΑ.
 • Καρασίμος Α., Μαρκόπουλος Γ., Σγάρμπας, Κ. & Α. Χριστοφίδου (2015). Ορολογία Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Στο Α. Χριστοφίδου (εκδ.) Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών, Τεύχος 13ο. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών.
 • Εισαγωγή στην Prolog και τη Μορφολογική Ανάλυση (ISBN 978-960-8424-32-6, Περιοδικό Παρουσία, Σειρά Aυτοτελών Δημοσιευμάτων, αρ. 69. Aθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Άρθρα (Επιλογή πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Markopoulos, G., Mikros, G., Iliadi, A. & Liontos, M. (2015).  Sentiment Analysis of Hotel Reviews in Greek: A Comparison of Unigram Features. In V. Katsoni (Ed.), Cultural Tourism in a Digital Era (pp. 373-384). Heidelberg: Springer.
 • Μαρκόπουλος, Γ. & Καρασίμος, Α. (2015). Πολυεπίπεδη επισημείωση του Ελληνικού Σώματος Κειμένων Αφασικού Λόγου. Στο Selected papers of the 12th International Conference on Greek Linguistics (υπό εκδ.). Βερολίνο: CEMOG + FU Berlin.
 • Προκοπίδης, Π., Μπέλλος, Α., Παπαγεωργίου, Χ. & Μαρκόπουλος, Γ. (2014). Δεδομένα και πειράματα για την αυτόματη συντακτική ανάλυση κειμένων. In G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, et al. (Eds.), Selected papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics (pp. 1412-1424). Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean.
 • Σερακιώτη, Δ., Μαρκόπουλος, Γ. (2013).  «Μια εμπειρική προσέγγιση των βασικών χρωματικών όρων στην Ελληνική: Η επίδραση του μηχανισμού της σύνθεσης». Γλωσσολογία, 21: 1-18 (http://glossologia.phil.uoa.gr/node/92)
 • Markopoulos, G., Mikros, G., Brousalis, G. (2012). “Stylometric profiling of the Greek Legal Corpus”. Στο: Gavriilidou, Z., Efthymiou, A., Thomadaki, E. and Kambakis-Vougiouklis, P (eds.) 2012. Selected Papers of the 10th ICGL. Komotini, Democritus University of Thrace, p. 167-176. (http://www.icgl.gr/files/English/7.Brousalis_et%20al_10ICGL_pp.167-176.pdf)
 • Prokopidis, P., Desipri, E., Papageorgiou, H. and Markopoulos, G. (2009). “TimeEL: Recognition of temporal expressions in Greek texts”. Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics, σελ. 588-596. University of Chicago.
 • Γεωργακόπουλος, Α., Κωστόπουλος, Ι., Μαρκόπουλος, Γ.και Σκοπετέας, Σ. (2009). “Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού”. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, σελ. 699-713. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. (http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case.html)
 • Μαρκόπουλος, Γ. (2008). “Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας: Μοντέλα γλωσσικής ικανότητας ή γλωσσικής πλήρωσης;”. Στο: Μόζερ, Α., Μπακάκου-Ορφανού, Α., Χαραλαμπάκης, Χ. και Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ. (επιμ.). Γλώσσης χάριν. Τόμος αφιερωμένος στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη, σελ. 489-500. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Gotsoulia, V., Desipri, E., Koutsombogera, M., Prokopidis, P., Papageorgiou, H. and Markopoulos, G. (2007). “Towards a frame semantics lexical resource for Greek”. Στο: De Smedt, K., Hajič, J. and Kübler, S. (eds.) Proceedings of the Sixth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Bergen, Norway. (http://tlt07.uib.no/papers/16.pdf)
 • Μαρκόπουλος, Γ. (2007). “Γλωσσική εκμάθηση μέσω υπολογιστή: Παρελθόν, παρόν και μέλλον”. Γλωσσικός Περίπλους. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, σελ. 164-175.