Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Λέγγερης Άγγελος

Λέγγερης Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: alengeri@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7648

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): , κυψέλη 601

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://aleggeris.wixsite.com/lengeris

Αναλυτικό Βιογραφικό   Curriculum Vitae 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φωνητική και Φωνολογία
 • Εκμάθηση φωνηέντων, συμφώνων, επιτονισμού σε μια δεύτερη/ξένη γλώσσα
 • Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Αντίληψη και παραγωγή ομιλίας
 • Διαλέκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής (Κρήτης, Νάξου, Κοζάνης Ιωαννίνων)
 • Αναλυτικά προγράμματα και διδακτικό υλικό για TEFL και TESOL

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

 • Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής) (ΓΦΓ03)
 • Πειραματική Γλωσσολογία (ΓΦΓ32)
 • Second-language Phonetics, Phonology, and Pronunciation (ΓΦΓ36)
 • Πτυχιακή εργασία (ΓΦΓ21)

Μεταπτυχιακά

 • Φωνητική – Φωνολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας

Δημοσιεύματα

Άρθρα (Επιλογή πρόσφατων δημοσιεύσεων)

 • Bisson, M.-J., Kukona, A. & Lengeris, A. (2021). An Ear And Eye For Language: Mechanisms Underlying Second Language Word Learning. Bilingualism: Language and Cognition, 24, 549–568.
 • Kappa, I., Paracheraki, N. and Lengeris, A. (2019). Perceptually driven blocking of palatalization in L1 Greek child speech, Proceedings of 13th Generative Approaches to Language Acquisition (GALA), Pedro Guijarro-Fuentes, Cristina Suárez-Gómez (Ed.), 425-436, Cambridge Scholar Publishing.
 • Lengeris, A. (2018). Computer-based auditory training improves second-language vowel production in spontaneous speech. Journal of the Acoustical Society of America Express Letters, 144 (3), EL165-171.
 • Revithiadou, A. and Lengeris, A. (2016). One or Many? In search of the default stress in Greek. In Jeff Heinz, Rob Goedemans and Harry van der Hulst (Ed.) Dimensions of Linguistic Stress, pp. 263-290. Cambridge University Press.
 • Lengeris, A. (2016). Comparison of perception-production vowel spaces for speakers of Standard Modern Greek and two regional dialects. Journal of the Acoustical Society of America Express Letters, 140 (4), EL314-319.
 • Lengeris, A. and Kappa, I. (2016). Extreme palatalization and (af)frication of velar consonants in the (western) Cretan dialect. Proceedings of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece, 224-238.
 • Lengeris, A., Kainada, E. and Topintzi, N. (2016). Vowel raising, deletion and diphthongization in Kozani Greek. Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, Patras, Greece, 93­101.
 • Lengeris, A. and Nicolaidis, K. (2015). Effect of phonetic training on the perception of English consonants by Greek speakers in quiet and noise, POMA, 22, 060002.
 • Lengeris, A., Kainada, E., Baltazani, M. and Iverson, P. (2015). Dialectal effects on the perception of Greek vowels. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Glasgow, UK.
 • Batazani, M., Kainada, E., Lengeris, A. and Nicolaidis, K. (2015). The prenuclear field matters: Questions and statements in Standard Modern Greek. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Glasgow, UK.
 • Kainada, E. and Lengeris, A. (2015). Native language influences on the production of second-language prosody. Journal of the International Phonetic Association, 45(3), 269-287.