Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Κακριδή - Ferrari Μάρω

Κακριδή - Ferrari Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,157-84 - Αθήνα

e-mail: mariafer@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7648.

Ώρες συνάντησης (μετά από ηλεκτρονική συνεννόηση, mariafer[at]phil.uoa[dot]gr)

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κοινωνιογλωσσολογία: (Κοινωνιο)γλωσσική ανισότητα, γλωσσική ποικιλία (γεωγραφική, κοινωνική, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νεανικά ιδιώματα), γλωσσική μεταβολή, ιδεολογία και στάσεις απέναντι στη γλώσσα, στερεότυπα-μύθοι, γλώσσα και ταυτότητα, η κοινωνιογλωσσική οπτική στη διδασκαλία της γλώσσας, κριτικός γραμματισμός κ. ά.
 • Γλωσσικός προγραμματισμός: γλωσσικές μειονότητες - μειονοτικές γλώσσες, νομοθετικές ρυθμίσεις, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κ.ά., με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα
 • Προτυποποίηση: αρχές, διλήμματα και πρακτικές δυσκολίες προτυποποίησης, το γλωσσικό «λάθος», δανεισμός και μετάφραση όρων, ορθογραφικές μεταρρυθμίσεις κ.ά., με έμφαση στη νέα ελληνική και τις ιδιαιτερότητές της (π.χ. τη θέση του λόγιου στοιχείου, το μονοτονικό κ.ά.)
 • Προβλήματα μεθοδολογίας: συλλογή γλωσσικού υλικού
 • Νέα ελληνική: Το γλωσσικό ζήτημα ως ιδεολογικό ζήτημα και οι σύγχρονες εκδοχές της ιδεολογικής διαμάχης («φθορά» και «κακοποίηση» της γλώσσας, «γλώσσα των νέων», διδασκαλία των αρχαίων κ.ά.)
 • Πραγματολογία - Ανάλυση Ομιλίας:  Φαινόμενα προφορικού λόγου (π.χ. η επανάληψη) από την οπτική της ανάλυσης της συνομιλίας (conversation analysis)

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

 • Κοινωνιογλωσσολογία (ΚΦΓ20, επιλογή, Η΄ εξάμηνο κλασικής κατεύθυνσης ΜΦΓ20, υποχρεωτικό, Η΄ εξάμηνο κατεύθυνσης ΜΝΕΦ, ΓΦΓ20, υποχρεωτικό, Η΄ εξάμηνο κατεύθυνσης Γλωσσολογίας)
 • Κοινωνιογλωσσολογία (900, επιλογής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

Μεταπτυχιακά
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
 • Γλωσσικός σχεδιασμός – Γλωσσική πολιτική Ι: Θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμογές
 • Γλωσσική μεταβολή

Διατμηματικό Πρόγραμμα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας»

 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας: συγγραφή διπλωματικής εργασίας 

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Κακριδη-Φερραρι Μ. 2005: Γλώσσα και κοινωνικό περιβάλλον: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας (Α΄ μέρος). Παράρτημα αρ. 64 του περιοδικού Παρουσία. Αθήνα.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Κακριδη-Φερραρι Μ. 2006: «Οι νεοελληνικές διάλεκτοι στον δημόσιο λόγο: δείγματα αντιμετώπισής τους». Στο Ιωάννης Κ. Προμπονας & Πάνος Βαλαβανης (επιμ.), Ευεργεσίη - Τόμος Χαριστήριος στον Παναγιώτη Κοντό [=Παρουσία ΙΖ΄-ΙΗ΄, 2004-2005], τόμ. Α΄. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 53-65.
 • Κακριδη-Φερραρι Μ. 2007: «Συμβολικές διαστάσεις στην πραγμάτωση της γενικής ξενόγλωσσων μονάδων». Γλωσσικός Περίπλους - Μελέτες αφιερωμένες στη Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού. Επιμέλεια: Τομέας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, σελ. 121-132.
 • Κακριδη-Φερραρι Μ. [2007]: «Μύθοι για τη γλώσσα στην ελληνική εκδοχή τους: ιδιαιτερότητες, αντοχές, επανερμηνείες». Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, Επιστημονικό Συμπόσιο Μύθοι και ιδεολογήματα στη σύγχρονη Ελλάδα, 23 & 24 Νοεμβρίου 2005, σελ. 199-223.
 • Κακριδη-Φερραρι Μ. 2008: «Ορθογραφικές μεταρρυθμίσεις: στάσεις και αντιστάσεις». Στο Μαρία Θεοδωροπουλου (επιστ. επιμ.), Θέρμη και φως. Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 365-383.
 • Aνδρουτσόπουλος Γ. & Μ. Κακριδη 2010: «Γλώσσα των νέων. Αναγνώριση, αποδοχή και κριτική των νεανικών ιδιωμάτων». Στο Βασίλης Βαμβακας & Παναγής Παναγιωτοπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, Αθήνα: Το πέρασμα, σελ. 86-89.