Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Ιντζίδης Βαγγέλης

Ιντζίδης Βαγγέλης

ΕΔΙΠ 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 830, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: intzidev@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7513

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Δευτέρα [8-9π.μ. & 15:00 -16:00μ.μ.] κατόπιν προσυνεννόησης με μέιλ λόγω τεχνικών εργασιών στο Γραφείο.

Προσωπική Ιστοσελίδα: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία 
 • Γραμματισμός [New Literacy Studies]
 • Συστημική Λειτουργική Γραμματική - Κριτική Ανάλυση Λόγου 
 • Γλωσσική Αγωγή - Διδασκαλία Νέας Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας
 • Γλωσσικός Σχεδιασμός Εθνικών και Υπερεθνικών Οργανισμών
 • Κριτική Ανάλυση Λόγου
 • Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας "Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Αγωγής ως Λόγος [Discourse]" - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας - 18/1/2023

Διδασκαλία

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (Α΄εξάμηνο μήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών & Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΕΚΠΑ
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, Ζ΄Εξάμηνο (Κατεύθυνση), Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Γλωσσολογίας - ΕΚΠΑ

Εαρινό εξάμηνο 2021 

Tμήμα Φιλολογίας - Προπτυχιακά μαθήματα

 • Γραμματισμός (ΓΦΓ31)
 • Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής [Λ - Ω ] (ΓΦΓ10)
 • Πτυχιακή Εργασία - Γραμματισμός

Τμήμα Φιλοσοφίας - Προπτυχιακά μαθήματα

 • Γλωσσολογία και Φιλοσοφία (ΓΛΩ002)

Τομέας Γλωσσολογίας - Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Γραμματισμός: επικοινωνία στο συνεχές προφορικού - γραπτού λόγου (ΠΜΣ) - Κοινωνιογλωσσολογικές προεκτάσεις (ΔΤΠΜΣ) (ΜΓ11)

Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

 ΓΦΓ17 Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου (Ζ' Εξάμηνο, Γλωσσολογικό)

 Σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα: "Κριτική Ανάλυση Λόγου: Εφαρμογές"

 Εισαγωγή στη γλωσσολογία (Α' εξάμηνο Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, 711004 - Α' εξάμηνο Τμήμα Φιλοσοφίας, ΓΛΩ001)

Εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ"

ΜΓ11 Γραμματισμός: επικοινωνία στο συνεχές προφορικού - γραπτού λόγου, 3ο εξάμηνο

Μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

ΓΦΓ31 Γραμματισμός - Τμήμα: Φιλολογίας- Kατεύθυνση Γλωσσολογίας - 8ο εξάμηνο

ΓΦΓ10 Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής (Ε' Εξάμηνο, Γλωσσολογικό)

Σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα: "Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής: Eφαρμογές"

Σεμινάρια

Συστημική Λειτουργική Γραμματική και Κριτική Ανάλυση Λόγου στην Αποτύπωση Συμβάντων Γραμματισμού (4 τρίωρα στο πλαίσιο του Μαθήματος Γραμματισμός- (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας 8ο εξάμηνο)

Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

ΓΦΓ10 Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής (Ε' Εξάμηνο, Γλωσσολογικό)

Σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα: "Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής: Eφαρμογές"

ΓΦΓ17 Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου (Ζ' Εξάμηνο, Γλωσσολογικό)

Σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα: "Κριτική Ανάλυση Λόγου: Εφαρμογές"

Εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Θεωρητική γλωσσολογία / Εισαγωγή στη γλωσσολογία (Β' εξάμηνο ΦΠΨ, ΦΓ101)

Σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα "Θεωρητική Γλωσσολογία: από τη θεωρία στη διδακτική εφαρμογή"

Γλωσσικός σχεδιασμός (Β' εξάμηνο, ΠΜΣ Γλωσσολογία)

Σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα "Γλωσσικός σχεδιασμός υπερεθνικών οργανισμών"

Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση (την περίοδο ανάληψης καθηκόντων ΕΔΙΠ, Νοέμβριος 2017 και εξής)

20th International Conference on New Directions in the Humanities. Data, Media, Knowledge: Re-Considering Interdisciplinarity and the Digital Humanities. University of the Aegean, Rhodes, 20-22 June 2022. Karantzola, E., Intzidis, E., & Kitsiou, R.. ‘After Language’ conceptualizations of communication: Language educators’ attitudes towards a digitally-informed ‘grammar’ for meaning making.

42η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 5-8 Μαΐου 2022- Ευάγγελος Ιντζίδης, "Τα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Αγωγής 2011 και 2021: Διαλογική [discursive] Δομή , Κοινωνικοί Δρώντες, Ιεραρχίες

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Εισήγηση 30 Μαρτίου 2022- Ευάγγελος Ιντζίδης "Oι άνθρωποι είναι βουβοί όσο κι αν φλυαρούν» (Max Horkeimer):Κατασκευή και διαπραγματεύση του νοήματος"

13th Deleuze and Guattari Studies Conference 2021, Territorialities, Exterritorialities, Non-Territorialities, 29 June-1 July 2021, Prague: Kitsiou, R., Intzidis, E., & Karantzola, E.: A critical review of studies with a deleuzian influence on the field of migrant and refugee education: Mapping an emergent field of literacies research.

14th International Conference on Greek Linguistics | 5–8 September 2019 Conference & Cultural Center of the University of Patras
- Ευάγγελος Ιντζίδης "To Πρόγραμμα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως Λόγος [Discourse]: Ανοιχτότητα και Εμπιστοσύνη στη Γλωσσική Αγωγή"
3ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί», Παν/μιο Κύπρου Λευκωσία 11-12 Οκτωβρίου 2019
- Ευάγγελος Ιντζίδης, Σταματία Μίχου-Κουτσουλέλο: «Institutional Guidelines for Language Teaching in Greek Higher – Secondary Education: Responses, Restrictions, Rhetorical Topoi »
- Ε.Intzidis, M. Georgalidou, E.Karantzola”LANGUAGE CURRICUM IN GREEK COMPULSORY EDUCATION: HIERARCHIESL AND REPRESENTATIONS OF SOCIAL PARTICIPANTS”
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ- Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Παν/μιο Αιγαίου Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
- Ευάγγελος Ιντζίδης & Μαριάνθη Γεωργαλλίδου: «Προ-δικτατορικές χρήσεις της αρχαιότητας στις παιδουπόλεις» (Κριτική Ανάλυση Λόγου)
«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ» / “RECEPTION OF ANTIQUITY, USES AND MISUSES, IN GREECE UNDER THE MILITARY JUNTA”

39η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας - Tμήμα Φιλολογίας - Φιλοσοφική Σχολή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 19 - 21 Απριλίου 2018]

Ευάγγελος Ιντζίδης: "Eκπαιδεύοντας στα κειμενικά είδη: Δομές της ισχύος και διαδικασίες παραγωγής και διαπραγμάτευσης του νοήματος"

25ο Διεθνές Συνέδριο: "Η Eκπαίδευση σε περίοδο Λιτότητας και Κοινωνικής Αναταραχής". (ΕΚΠΑ, Αθήνα 21-24 Ιουνίου 2018)
Ευάγγελος Ιντζίδης, Ελένη Καραντζόλα "Critical Literacy in a period of Crisis: Redesigning the crucial in language teaching" [Κριτικός Γραμματισμός την Εποχή της Κρίσης: Ανασχεδιάζοντας το Κρίσιμο στη Γλωσσική Διδασκαλία]

2nd International Conference: Europe in Discourse. Agendas of Reform [Hellenic American University. Aθήνα 21-23 Σεπτεμβρίου 2018]
Evangelos Intzidis: "Centre - Periphery Relations in EU: Discursive Practices in the Representation of Greek debt Crisis"

Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage SHESL-HTL Conference 2019: “Linguistics and its historical forms of organization and production” [Université Paris Diderot, Παρίσι 24-26 Ιανουαρίου 2019]
Thanasis Giannaris, Evangelos Intzidis, Eleni Karantzola: "Linguistics in Greek Akademia: De/re-ideologisation in the evolution of a nation-state"

Συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια  

6η International Literacy and Educational Research Network Conference on Learning (Penang Mαλαισίας, 27-30/9/1999), με θέμα «Multimodality across the curriculum» (σε συνεργασία με την Ελένη Καραντζόλα) (βλ. Eπιστημονικές εργασίες- δημοσιεύσεις).

7η International Literacy and Educational Research Network Conference on Learning (Mελβούρνη, 5-9/7/00)  με θέμα:   α) «Educating the educators through new technologies: medium, mode, meaning» [key note speaker], β) «Multiliteracies Pedagogy: in the service of privileged or disadvantaged students?» (σε συνεργασία με την Ελένη Καραντζόλα).

8th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning (Σπέτσες, 4-8/7/01), με  θέμα «Διά βίου μάθηση: όψεις των πολιτικών σχεδιασμών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση » (βλ. Eπιστημονικές εργασίες- δημοσιεύσεις). Επίσης, διοργάνωση σεμιναρίου-εργαστηρίου με θέμα «Τα κείμενα καθημερινής  χρήσης ως κείμενα μάθησης» (σε συνεργασία με την Ελένη Καραντζόλα).

9th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning (Beijing, 16-20/7/02), με θέμα «ΕU Portfolios: Lifelong Learning Policies and Language Learning” (σε    συνεργασία  με   τους  Ελένη Καραντζόλα  &   Μαριάνθη Γεωργαλίδου).

1st International Conference on New Directions in the Humanities (Ρόδος, 3-5/7/03), με θέμα ««Coalition forces and poetic alliances: discourses, identities, constructions»(σε συνεργασία με τον Γιώργο Πρεβεδουράκη).

11th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning (Havana, 27-30/6/04), με θέμα « Literacy for citizenship: (New) basic skills  in   Greek Adult     Education»  (σ(90’, colloquium σε  συνεργασία    με  τους E.  Καρναντζόλα, M. Kονδύλη,  X. Λύκου).

26η Eτήσια Συνάντηση του Tομέα Γλωσσολογίας του AΠΘ (Θεσσαλονίκη, 14-15/5/2005) με θέμα «Σχεδιάζοντας το μάθημα της γλώσσας ως μάθημα γραμματισμού» (σε συνεργασία με τον Χρ. Παπαρίζο)  (βλ. Eπιστημονικές εργασίες - δημοσιεύσεις).

Διεθνές Συνέδριο «New Directions in Sociology of Education in/for the 21th century» (International Sociological Association, Λευκωσία 24-25/5/2007), με θέμα α) «Τhe Lifelong  Learning’ Rhetoric  in  Adult    Education  Policies in  Europe   –      a  case  study» (σε     συνεργασία με   τους  D.  Gouvias, Ε.Κarantzola, &  C. Vitsilaki), και β) «On Lifelong Learning: Discursive Strategies in Educational Politics» (σε συνεργασία με τους E.Intzidis & C. Vitsilaki) (βλ. Eπιστημονικές  εργασίες - δημοσιεύσεις).

14th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning (Γιοχάνεσμπουργκ, 6/2007), με θέμα «On Lifelong Learning Legitimation: Discursive Strategies in Academia in Greece» (σε συνεργασία με τους Ε.Karantzola, D. Gouvias & C. Vitsilaki) (βλ. Eπιστημονικές εργασίες -  δημοσιεύσεις).

Διεθνές Συνέδριο «Citizenship–Multiculturalism–Cosmopolitanism» (Λευκωσία, 3-4/11/2007, Πανεπιστήμιο Κύπρου), με θέμα «Citizenship identity within the framework of European educational policies of lifelong learning: potential conflicts or overlapping consensus?» (σε συνεργασία με τους Ε.Κarantzola & M. Vryonides) (βλ. Eπιστημονικές εργασίες - δημοσιεύσεις).

14th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning (Γιοχάνεσμπουργκ, 6/2007), με θέμα «On Lifelong Learning Legitimation: Discursive Strategies in Academia in Greece» (σε συνεργασία με τους Ε.Κarantzola, D. Gouvias & C. Vitsilaki) (βλ. Eπιστημονικές εργασίες- δημοσιεύσεις).

Διεθνές Συνέδριο «Rethinking Language, Diversity, and Education» (Ρόδος, 28-30/5/2015, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), με θέμα «Ομοιογενές εκπαιδευτικά υλικό για ανομοιογενείς γλωσσικά τάξεις: διαφοροποίηση και γραμματισμός» (σε συνεργασία με τους Ε.Καραντζόλα) (βλ. Eπιστημονικές εργασίες - δημοσιεύσεις).

37η Eτήσια Συνάντηση του Tομέα Γλωσσολογίας του AΠΘ (Θεσσαλονίκη, 13-14/5/2016) με θέμα «Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία στη γλωσσική διδασκαλία και στη διδασκαλία των άλλων γνωστικών αντικειμένων» (σε συνεργασία με τους Ε.Καραντζόλα, Μ.Κονδύλη, Χ.Λύκου).

Διδακτικό έργο

Προπτυχιακό επίπεδο

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Στα μαθήματα: «Διδακτική των κοινωνικών επιστημών», «Εκπαίδευση και αγωγή: Θεωρία και πρακτικές» , Καθηγητής Γεράσιμος Κουζέλης.: Κοινωνικός γραμματισμός, Ευρωπαϊκά εργαλεία αποτύπωσης ικανοτήτων, Σχεδιασμός  εκπαιδευτικών ενοτήτων. [2007 – 2011]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: Συμμετοχή στον σχεδιασμό και τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας «Γραμματισμός» [2005-2011]

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ/Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ - DONAU UNIVERSITΑΕΤ- KREMS/AUSTRIA: Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Τηλεματική Διαχείριση». Κύκλος διαλέξεων (8 ώρες)  με θέμα: «Η Πολυτροπική Κατασκευή και Διαπραγμάτευση του Νοήματος στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου». Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2003-2004

Μεταπτυχιακό επίπεδο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου» - «Πολιτικές γραμματισμού και εκπαίδευση ενηλίκων» [ 2014-2016]

ΕΚΠΑ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική της Βιολογίας» - Διαλέξεις (4 τρίωρα) στη θεματική περιοχή του Επιστημονικού Γραμματισμού, του Πολυτροπικού Σχεδιασμού του Νοήματος στη  Διδακτική των Επιστημών  και στην Κοινωνικοσημειωτική Προσέγγιση της Γλώσσας – Η Γλώσσα της Επιστήμης [ 2014 – 2015]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) Π.Μ.Σ. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» - Σε συνεργασία με την καθ. Ελένη Καραντζόλα, Δ/ντρια του Εργαστηρίου «Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου»:  Στο μάθημα με υπεύθυνο τον κ. Διονύσιο Γουβιά «Νέες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης» (χειμερινό εξάμηνο) σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις διαλέξεις  με τη μέθοδο της ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [e-learning], συμμετοχή στα συγχρονικά on line μαθήματα με τους φοιτητές [chat] και στα δια ζώσης εργαστήρια με θεματική: «Κριτική Ανάλυση Λόγου στην εθνική νομοθεσία για τη διά βίου μάθηση», «Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών  δεξιοτήτων και ικανοτήτων κλειδιών», «Εννοιολόγηση και  διαδικασίες αποτύπωσης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κλειδιών – η θέση του γραμματισμού και αριθμητισμού», «Γραμματισμός και Κοινωνικές δεξιότητες στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα», «Πολιτικές διά βίου μάθησης Ι & ΙΙ: Νομιμοποιητικοί λόγοι [discourses]» [ 2004-2010]

Συνεργασίες με Εθνικούς και Υπερεθνικούς Φορείς

Υπερεθνικοί φορείς

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  Εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Γραμματισμό και την Ιδιότητα του Πολίτη, τις Κοινές Αξίες της Ελευθερίας, της Ανεκτικότητας και της Μη-διάκρισης στην Εκπαίδευση (2016-2018)

Ο.Η.Ε.-OYNEΣΚΟ: Επιτροπή για την Προώθηση των Γραμματισμών (2003-2013): Μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής για τις Περιφερειακές Συναντήσεις στα πλαίσια της Δεκαετίας των Γραμματισμών Εισηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος διακρατικών σεμιναριακών εργαστηρίων Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Βασικών-Νέων Βασικών Δεξιοτήτων. [Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ-UNESKO: Δυτική και Κεντρική Ευρώπη Περιφερειακή Συνάντησης με θεματική «Γραμματισμός και Προώθηση της Ιδιότητας του Πολίτη» [Literacy and the Promotion of Citizenship].Στη συνάντηση που έγινε διοργανώθηκε εργαστήριο και εισήγηση σε συνεργασία με τους David Barton, University of Lancaster,Evangelοs Intzidis & Eleni Karantzola-University of the Aegean, Peter Mayo, Ministry of Education-Malta με θέμα «Γραμματισμοί για την Ενεργό Ιδιότητα του Πολίτη» [Literacies for Active Citizenship] (Λυών, 2006),-Ανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία, (Μπακού 2008)].

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ο.Ο.Σ.Α): Δίκτυο (INES/B). Εμπειρογνώμονας για την εννοιολογική επεξεργασία και αποτύπωση των δεικτών αξιολόγησης της σύνδεσης των εκπαιδευτικών συστημάτων με την απασχολησιμότητα στα πλαίσια της διά βίου μάθησης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Συμμετοχή στη διοργάνωση και συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση ερευνητικών δεδομένων στα Παγκόσμια Συνέδρια για τη Μάθηση στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, στους σύγχρονους κοινωνικούς και εργασιακούς χώρους (Μαλαισία1999, Αυστραλία-2000, Ελλάδα-2001, Κίνα-2002, Ηνωμένο Βασίλειο-2003, Κούβα-2004, Γιοχάνεσμπεργκ - 2008).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: EUROPEAN-ASIAN MEETING (ASEM): Μέλος της ομάδας εργασίας Ευρω-ασιατική Συνεργασία WG (I): «Ensuring Basic Skills for All».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε., Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Grundtvig».

LANCASTER UNIVERSITY-INSTITUTE FOR ADVANCED SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES-ANNUAL PROGRAMME: “KNOWLEDGE-BASED ECONOMY: Changing literacies in the Knowledge-Based Economy?”

ΤΗΕ GLOBALISM INSTITUTE FOR THE STUDY OF TRANSNATIONALISM-NATIONALISM & CULTURAL DIVERSITY-RMIT-UNIVERSITY OF MELBOURNE: Συμμετοχή  στον αρχικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της έρευνας: «Debating the Impact of International Trade Agreements on Transnational Higher Education: A Comparative Study, of Australia, Malaysia, Canada and Greece)».

EUROPEAN CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING [CEDEFOP]: Περιοχές - Πόλεις Μάθησης: Αgora Seminars.

Εθνικοί φορείς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ [2014 – 2016]: ενεργή συμμετοχή στις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου που εκκινούν από την αξιοποίηση της κοινωνιοσημειωτικής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού τόσο σε προγράμματα της τυπικής όσο και σε προγράμματα της μη-τυπικής εκπαίδευσης με έμφαση στην εκπαίδευση στον (δι)γραμματισμό και τη δημοκρατική ιδιότητα του Πολίτη. Υλοποίηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών (2001) - Συμμετοχή στην επιμόρφωση και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υλικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2001 – 2006) - Συμμετοχή στον σχεδιασμό και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση του Πολίτη στον Γραμματισμό (Υπουργείο Παιδείας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Α΄ & Β΄ Φάση,  2004 και 2006) - Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση μεταναστών στην  ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα («Οδυσσέας», 2011, προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών κ.ά. [βλ. και κατάθεση δείγματος των εκπαιδευτικών υλικών] 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Συνεργάτης για την υποστήριξη του ερευνητικού και του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τη Διά βίου Μάθηση.

ΥΠΕΠΘ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Μέλος της επιτροπής σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδακτική της Λογοτεχνίας στο Λύκειο (1999)και την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού για την ΄Εκθεση-΄Εκφραση Γ΄Λυκείου

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-Επιστημονικός Συνεργάτης: Συμμετοχή στις ακόλουθες ομάδες εργασίας: Συντονισμός Εθνικού Διαλόγου για τη Διά Βίου Μάθηση, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πόλεις Μάθησης, Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων Διά βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Επιμορφωτής Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε θέματα διά βίου μάθησης και βασικών (νέων) δεξιοτήτων-πολυγραμματισμοί:Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας , Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΥΠ.Ε.Π.Θ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Συμμετοχή στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων [Μεταλυκειακά Ι.Ε.Κ.] στις νέες βασικές δεξιότητες και τις παιδαγωγικές μεθοδολογίες στα πλαίσια της διά βίου μάθησης (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια: Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Ι.Κ.Υ.: (α΄) Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Σωκράτης» (β΄) Aξιολογητής Προγραμμάτων «Lingua».

ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Εθνική Επιτροπή Ευρωπαϊκού ΄Ετους Γλωσσών: Μέλος της Εθνικής Επιτροπής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ-CURRICULUM SUPPORT DIRECTORATE: NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA): Eπιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό ,την ανάπτυξη και υλοποίηση Προγράμματος Διαπολιτισμικής Γλωσσικής Αγωγής

ΝEW SOUTH WALES-DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING -CURRICULUM SUPPORT DIRECTORATE: Μαθήματα εργαστηριακού χαρακτήρα [workshops] (α΄) για τον κριτικό και πολιτισμικό γραμματισμό και (β΄) για την εφαρμογή της θεωρίας των κειμενικών ειδών (genre theory) στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης. [1999].

Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού - Γλωσσική Αγωγή

Διδακτικά εγχειρίδια γλωσσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μέλος της συγγραφικής αναθεωρητικής ομάδας [κατόπιν επιλογής]  Έκφραση-Έκθεση, Γ΄ Λυκείου (αναθεώρηση εκπαιδευτικού υλικού). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Ο.Ε.Δ.Β. 1998 – 2000

Ιντζίδης, Ε. Α. Παπαδόπουλος, Α. Σιούτης, Αικ. Τικτοπούλου 2005. [κατόπιν δημόσιου και ανοικτού διαγωνισμού και τακτικών διαδικασιών αξιολόγησης] Εκπαιδευτικό πακέτο (βιβλίο μαθητή [3 τχ.], Τετράδιο Εργασιών [3 τχ.], Οδηγός Εκπαιδευτικού [1 τχ.] για τη Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, «Τα απίθανα μολύβια». Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2003 – 2006.

Διδακτικά εγχειρίδια για την ελληνική ως ξένη γλώσσα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Αγάθος, Θ., Ι. Γαλαντόμος, Β. Ιντζίδης, Ε. Καραντζόλα, Ν. Ρουμπής, Γ. Σιμόπουλος. “Οδυσσέας”: εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 2011.

[4.2α] Εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, επίπεδο Α1, 198 σελ.

[4.2β] Εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, επίπεδο Α2, 190 σελ.

[4.2γ] Τετράδιο ασκήσεων, επίπεδο Α1, 72 σελ.

[4.2δ] Τετράδιο ασκήσεων, επίπεδο Α2, 84 σελ.

[4.2ε] Οδηγός εκπαιδευτή, 40 σελ.

Εκπαιδευτικά υλικά γραμματισμού (περιορισμένης κυκλοφορίας)

Εκπαιδευτικό υλικό Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Α’ φάση): Εφαρμογές γραμματισμού. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ. 2004.                                      

Εκπαιδευτικό υλικό Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Β’ φάση): Ελληνική γλώσσα και επικοινωνία. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ. Ελληνική γλώσσα και επικοινωνία Ι, (120 σελ.) & Ελληνική γλώσσα και επικοινωνία ΙΙ, (238 σελ.). 2006

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας: Φάκελος Εργαστηρίου. Αθήνα: Μορφωτική Πρωτοβουλία, (354 σελ.): «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και καινοτομίες» (με Ε.Καραντζόλα, Π. Κάβουρας, Ε. Κολέζα, Γ. Κουζέλης, Μ. Ρεπούση), σσ. 23-28 / «Οδηγός αποτύπωσης της φυσιογνωμίας της σχολικής μονάδας» (με Γ. Μαυρογιώργος, Ε.Καραντζόλα), σσ. 59-65 / «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» (με Ε.Καραντζόλα), σσ. 66-69 / «Πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» (με Ε.Καραντζόλα, Ε. Κολέζα), σς. 70-76 / «Γλώσσα: θεωρητικό πλαίσιο και εκπόνηση δραστηριοτήτων» (με Ε.Καραντζόλα), σσ. 131-144.- 2008.

Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, (264 σελ.) 2012.

Δημοσιεύσεις

Ιντζίδης, Ε. & Ε. Καραντζόλα. 2021 Επιστήμη - κοινωνία - πολιτική: αναπαραστάσεις της πανδημίας. Στο Σ. Ντάλης (επιμ.) Μετά την πανδημία: η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος στη σκιά της δυστοπίας. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 549-567

Καραντζόλα, Ε. , Ιντζίδης, Ε. 2019. Ομοιογενές εκπαιδευτικό υλικό για ανομοιογενείς γλωσσικά τάξεις: διαφοροποίηση και γραμματισμός. Στο Θ.Αραβοσιτάς, Β. Κούρτη-Καζούλη, Ε. Σκούρτου, Π.Τρύφωνς (επιμ.) Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης. Αθήνα:Gutenberg, 469-484.

Giannaris, Th., E. Karantzola, E. Intzidis. 2022. From Historical to Synchronic Linguistics in Greece: TheCritical Decade of 1970s in its Socio-Historical and Ideological Context. Στο D. Samain & P.-Y. Testenoire (ed.), La linquistique et ses formes historiques d’ organization et de production. Παρίσι: SHESL, 91-120.

Iντζίδης, Ε., Μ. Γεωργαλίδου & Ε. Καραντζόλα. 2022. Πρόγραμμα σπουδών για τη γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση (2011): Ιεραρχίες και αναπαραστάσεις των κοινωνικών συμμετεχόντων». Στο Σ. Ντάλης & Μ. Στεφανάκης (επιμ.), Επετηρίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Αθήνα: Παπαζήσης, 115-125.

Καραντζόλα, Ε., Ε. Παθιάκη, Θ.Τσιαγκάνη, Ε. Ιντζίδης. 2020. Η Δράση ALEF: ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σχεδιασμένο σύμφωνα με τις γλωσσικές, κοινωνικές ανάγκες των ενήλικων προσφύγων. Στο Α. Χατζηδάκη, Π. Θώμου, Δ. Κοντογιάννη, Θ. Μιχελακάκη, Μ. Αργυρούδη (επιμ.). Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου: Σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών: Γλώσσες και Πολιτισμοί στο Σχολείο και στην Οικογένεια. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 294- 31

Intzidis, E. & E. Karantzola. The politics of literacy and the literacy of politics in E.U. Σικάγο: Common Ground - (υπό έκδοση)

Ε. Ιντζίδης, Ε. Καραντζόλα, Μ. Κονδύλη & Χρ. Λύκου. «Η Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία στη γλωσσική διδασκαλία: Μία διδακτική δοκιμή». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 37. 2016 - (υπό δημοσίευση)

Ιντζίδης, Ε. & Ε. Καραντζόλα. «Ομοιογενές εκπαιδευτικά υλικό για ανομοιογενείς γλωσσικά τάξεις: διαφοροποίηση και γραμματισμός». Στο Proceedings of the International Conference “Rethinking Language, Diversity and Education” (Rhodes, 28-31/5/2015) - (υπό έκδοση)

Intzidis, E., M. Vryonides & E. Karantzola. 2009. «Citizenship identity within the framework of European educational policies of lifelong learning: potential conflicts or overlapping consensus». Στο Neophytou L. (ed) Proceedings from the International Conference «Citizenship-Multiculturalism-Cosmopolitanism». Nicosia: POLIS-Citizenship Association: 404-418

Intzidis, E. & E. Karantzola. 2008. «Reframing literacy: interconnections with citizenship and social skills in supranational LLL educational policies». The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 2 (6): 154-164.

Intzidis, E. & E.Karantzola. 2008. Literacies for Active Citizenship. Στο Medel-Anonuevo, C. Literacy and the promotion of citizenship: discourses and effective practices. Aμβούργο: UNESCO-INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING: 6-13

Intzidis, E., E. Karantzola, D. Gouvias & C. Vitsilaki. 2008. «On Lifelong Learning legitimation: discursive strategies in academia in Greece». The International Journal of Learning 14 (11): 71-84.

Karantzola, E. & E.Intzidis. 2008. «Επιμορφώνοντας για την πολιτ(ε)ιότητα: ο ρόλος του γραμματισμού και των κοινωνικών δεξιοτήτων». Στο Κορόμηλου Ζ., Δ. Μουζάκης (επιμ.) Διά βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή. Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 71-83

Intzidis, E. & G. Prevedourakis. 2008. An(other) Enemy: the representation of otherness in gaming culture. In Carpentier, N., Spinoy, E. [eds.] Discourse Theory and Cultural Analysis: Media, Arts and Literature. Cresskill-New Jersey: Hampton Press: 209-225

Intzidis, E., E. Karantzola, Ch. Vitsilaki . 2007a. «On Lifelong Learning: Discursive Strategies in Educational Politics.» Στο M. Vryonidis. (ed). Ηλεκτρονικά Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Νew Directions in Sociology of Education in/for the 21st century», International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Education, Λευκωσία, 24-25/05/2007.

Gouvias, D., Intzidis, E., E. Karantzola, Ch. Vitsilaki . 2007b. «Τhe Lifelong Learning’ Rhetoric in Adult Education Policies in Europe-A case Study» Στο M. Bρυωνίδης. (ed). Ηλεκτρονικά Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Νew Directions in Sociology of Education in/for the 21st century», International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Education, Λευκωσία, 24-25/05/2007[ pp.52-73 ].

Ιντζίδης, Ε. 2007. «Eκπαίδευση στο αγωνιστικό δημοκρατικό πεδίο: με αφορμή τη ρητορική περί «καλών» και «κακών» νέων σχολικών βιβλίων.». Στο Κριτική: Επιστήμη και Εκπαίδευση (5/07): 47-59. Αθήνα: Νήσος.

Intzidis E. & E. Karantzola. 2006. «Social skills in supranational educational policies: articulation with literacy and citizenship in the Knowledge Society». Στο δικτυακό τόπο του University of Lancaster-Institute for Advanced Social and Management Studies - Workshop: Changing literacies in the Knowledge-Based Economy?www.literacy.lancs.ac.uk/what/other-events.htm.

Ιντζίδης, Ε. & Χ. Παπαρίζος. 2006. «Σχεδιάζοντας το μάθημα της γλώσσας ως μάθημα γραμματισμού». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 26: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης - Φιλοσοφική Σχολή: 131-141.

Iντζίδης, Ε. 2005. Διά βίου μάθηση: Ρητορικές και Μετατοπίσεις. Στο Αντάρας, Γ. και Βουλγαράκη, Α. (επιμ). Μαθαίνοντας στην Επιχείρηση: Η Διά Βίου Μάθηση ως Στρατηγική Ανάπτυξης. Αθήνα: Παπαζήσης: 49-66.

Iντζίδης Ε. 2004. «Ο δάσκαλος της γλώσσας την εποχή της παγκοσμιοποίησης: από το προσδιορισμένο στο ενδεχόμενο». Στο Αγγελάκος Κ. (επιμ.) Οι ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Πανελλήνια ΄Ενωση Φιλολόγων-Μεταίχμιο.

Intzidis, E. 2003. Lifelong learning: Seeking Constants for Changing Societies.Στο Medel-Anonuevo, C. [ed]. Lifelong Learning Discources in Europe. Αμβούργο: UNESCO-Institute of Education: 37-51

Intzidis, E. & G. Prevedourakis. 2003. «Coalition forces and poetic alliances: discourses, identities, constructions». Στο Ιnternational Journal of the Humanities 1: 1973-1985.

Ιντζίδης, Ε. 2003. «Διά βίου Μάθηση: ΄Οψεις των πολιτικών σχεδιασμών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση». Στο Βαρνάβα-Σκούρα Τζ. [επιμ.] Ερευνητικές Οπτικές, Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Εισηγήσεις στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μάθηση. Αθήνα: ΤΕΑΠΗ-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 219-233.

Karantzola, E. & E. Intzidis. 2001. Multimodality Across the Curriculum. Στο Kalantzis M. [ed.] Languages of Learning: Changing Communication and Changing Literacy Teaching. Μελβούρνη: Common Ground Publishing: 9-23.

Καραντζόλα, Ε. & Ε. Ιντζίδης. 2000. «Η γλώσσα διαμέσου των γνωστικών αντικειμένων». ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ. FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ. [Δράση 4]: www.komvos.edu.gr.

Καραντζόλα, Ε. & Ε. Ιντζίδης. 2000. «Σχέση Κειμένου Διαγράμματος, Φωτογραφίας». Γλωσσικός Υπολογιστής 2 : 199-203. Θεσσαλονίκη: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Ιντζίδης, Ε. 1999. Διδακτική της μητρικής γλώσσας και γλωσσική ποικιλία: μία διδακτική πρόταση. Γλωσσικός Υπολογιστής (1): 113-114 [hypertext]. Θεσσαλονίκη: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Καραντζόλα, Ε. & Ε. Ιντζίδης. 1999. «Πολυγραμματισμοί-Πολυτροπικότητες: Αφηγηματικές και Εννοιολογικές Οπτικές Αναπαραστάσεις». Γλωσσικός Υπολογιστής 1 : 119-124. Θεσσαλονίκη: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Συμβολή στη δημοσίευση δεδομένων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών

Intzidis, E (INES/B Expert). 2007. Education at a Glance. Παρίσι: OECD (see: list of contributions).

Intzidis, E (INES/B Expert) 2006. Education at a Glance. Παρίσι: OECD (see: list of contributions).

Intzidis, E (INES/B Expert) 2005. From Education to Work. A Difficult Transition for Young Adults with Low Levels of Education. Παρίσι: OECD-CPRN/RCRPP(see: list of contributions)

Intzidis, E (INES/B Contributor) 2005. Education at a Glance. Παρίσι: OECD (see: list of contributions).

Intzidis, E (INES/B Expert) 2004. Education at a Glance. Παρίσι: OECD (see: list of contributions)

Intzidis, E (INES/B Expert) 2003. Education at a Glance. Παρίσι: OECD (see: list of contributions).

Bailey I, E. Intzidis, et al. 2002. Ensuring basic Skills for All. From Basic Skills to Key Competences. Kοπεγχάγη: E.U.-Danish Presidency-ASEM.

Σπουδές

Πτυχιακές

1982 - Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

1991 - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φιλολογίας – Κατεύθυνση Γλωσσολογία

Μεταπτυχιακές

2003- RMIT-University of Melbourne: Department of Industry, Professional Learning and Adult Education: Faculty of Education, Language and Community Services

2008 - Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο – Σπουδές στην Εκπαίδευση – Διπλωματική στη Θεματική Ενότητα  «Εκπαίδευση: Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνική ανισότητα» με έμφαση στη Γλωσσική Αγωγή – Εκπαιδευτικό Γραμματισμό.

2010 - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαράσλειο Διδασκαλείο, Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

2013 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας (Διδακτορική Διατριβή – [ερευνητικά πεδία: Νέες Σπουδές Γραμματισμού – Κριτική Ανάλυση Λόγου σε Εθνικές και Υπερεθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές σε ζητήματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων]

Επαγγελματική Ανάπτυξη (επιμόρφωση, κατάρτιση, πιστοποίηση)

1988 - ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ: Ετήσια Εισαγωγική Επιμόρφωση/Κατάρτιση: Δυναμική Ομάδας-Ομαδική Ανάλυση και Βιωματική Εκπαίδευση

1993 - NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES - USA (N.Ε.Η., 1993): COLUMBIA UNIVERSITY

1999 - INSTITUTE OF EDUCATION, UNIVERSITY OF LONDON: Support Programme in Teaching and Learning

2000 - EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ε΄ Κύκλος Επιμόρφωσης Στελεχών στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

2001 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-Πιστοποιημένη Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στο πεδίο «Αρχές Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

2010 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci: Σχέδιο – MODEVAL ΙΙ  Κατάρτιση (θεωρητικό μέρος και πρακτική εφαρμογή) στη χρήση εργαλείων αποτύπωσης και αξιολόγησης βασικών ικανοτήτων γραμματισμού

2011 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» - Πιστοποιημένος Επιμορφωτής Επιμορφούμενων (Επιμορφωτής Β΄)

2015 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός για τον Σχολικό Εκφοβισμό, μέλος Ομάδας Δράσης και Παρέμβασης (ΟΔΠ) στη σχολική κοινότητα

2017 -  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – Κατάρτιση στον Προδιορισμό Δεικτών σχετικά με την Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη