Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Ιακώβου Μαρία

Ιακώβου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 830 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: mariak@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7861

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2021-2022): Εκπαιδευτική άδεια

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κατάκτηση/ Διδασκαλία Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας
 • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Κατάκτηση λεξιλογίου στη Γ2
 • Γλωσσική αξιολόγηση

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Ιακώβου Μ. & Μπέλλα Σ. 2004. Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους: Προχωρημένο Επίπεδο. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Ιακώβου, Μ. & Μπέλλα, Σ. (2011) «Πολιτισμικά στοιχεία και διδακτική πρακτική στο Προχωρημένο επίπεδο». Πρακτικά Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο La Trobe, Μάιος 2004.
 • Ιακώβου Μ. (2011) «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2». Στο Δελβερούδη, Παπαδάκη, Αναστασιάδη & Πατέλη (επιμ.) Διασταυρώσεις, σς. 158-170. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
 • Ιακώβου, Μ. & Κατσαλήρου, Αθ. 2011. «Στρατηγικές αποκρυπτογράφησης του λεξιλογίου της Ελληνικής ως Γ2: Η συμβολή της Γραμματικής». Στα Πρακτικά της 31ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, 16-18 Απριλίου 2010, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 185-197.
 • Ιακώβου, Μ. (2013). Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων επιπέδων Β1-Β2 για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (παραδοτέο Π2δ1).
 • Ιακώβου, Μ. (2013) (επιμ.) (υπό δημ.). Οδηγός Επιμόρφωσης: Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 (επίπεδα Α1-Β2). Στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» Δράση 2 «Ενίσχυση της Ελληνομάθειας» (ηλεκτρονική έκδοση στο diapolis).
 • Ιακώβου, Μ. & Μαγγανά, Α. (2013) (υπό δημ.) «Γραμματική» στον Οδηγό Επιμόρφωσης: Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 (επίπεδα Α1-Β2).