Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Γούτσος Διονύσης

Γούτσος Διονύσης

Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: dgoutsos@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7644

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Δευτέρα και Τρίτη 11:30-12:00 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~dgoutsos/

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κειμενογλωσσολογία
 • Ανάλυση λόγου
 • Χρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στη γλωσσολογία
 • Μεταφραστικές σπουδές
 • Νευρογλωσσολογία

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. 2011. Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης. Ανανεωμένη έκδοση.
 • Γούτσος, Δ., Σηφιανού, Μ. & Α. Γεωργακοπούλου 2006. Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης. 205 σελ.
 • Georgakopoulou, Α. & Goutsos, D. 2004. Discourse Analysis: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2η έκδοση. 215 σελ.

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιεύσεων)

 • 2011. Γούτσος, Δ., Πόταγας, Κ., Κασελίμης, Δ., Βαρκανίτσα, Μ. & Ευδοκιμίδης, Ι. Μελετώντας τις παραφασίες στο Σώμα Κειμένων ΕλληνικούΑφασικού Λόγου. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Λόγος και Μνήμη. Αθήνα: Συνάψεις, 23-47.
 • 2010. Goutsos, D. The Corpus of Greek Texts: A reference corpus for Modern Greek. Corpora 5 (1), 29-44.
 • Goutsos, D. 2010. Analysing speech acts with the Corpus of Greek Texts: Implications for a theory of language. Στο Michaela Mahlberg, Victorina González-Díaz & Catherine Smith (eds.) Proceedings of theCorpus Linguistics Conference, CL 2009 University of Liverpool, 20-23 July 2009. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2009/
 • Goutsos, D. 2009. Contested ideologies and post-diglossia Greek: Analyzing the discourse of contemporary “myth-breakers”. Στο Alexandra Georgakopoulou & Michael Silk (eds.), Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present, London: Ashgate, 321-339.
 • Γούτσος, Δ. 2009. «Λόγος να γίνεται»: Μεταγλωσσική φρασεολογία στο λόγο των πολιτικών του κοινοβουλίου. Στο Karamalengou, E. & Makrygianni, E. (eds.). Αντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture. In Honour of John-Theophanes A. Papademetriou. Stuttgart: Franz Steiner, 638-647.