Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Γιάνναρης Θανάσης

Γιάνναρης Θανάσης

ΕΔΙΠ 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 830, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: agiannar@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7858

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Τετάρτη 12.00-14.00 και Πέμπτη 13:00-15:00 στο γραφείο 16, 8ος όροφος

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoa.academia.edu/ThanasisGiannaris

Βιογραφικό σημείωμα

Σπουδές

 • 1999-2003: Πτυχίο (B.A.) Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας), Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2003-2005: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.A.) στη Θεωρητική Γλωσσολογία, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2008-2009: Επισκέπτης μεταπτυχιακός φοιτητής, Σχολή Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Cambridge
 • 2007-2011: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία (PhD), Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορική Γλωσσολογία: Θεωρία της γλωσσικής μεταβολής, Γραμματικοποίηση και σημασιοσυντακτική μεταβολή, γλωσσική επαφή
 • Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας
 • Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία
 • Ιστορία της Γλωσσολογίας

Διδασκαλία

Τμήμα Φιλολογίας

ΓΦΓ25 Γλωσσική Μεταβολή

ΓΦΓ24 Ιστορία της Γλωσσολογίας

ΓΦΓ08 (Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία-Μορφολογία)

Άλλα Τμήματα

ΦΓ07 Ιστορική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία, ιστορία της Ελληνικής γλώσσας (Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

74ΜΦΓ27 Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη (ΠΤΔΕ & Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Γιάνναρης, Θ. (υπό έκδοση): Η διαχρονία των περιφράσεων ‘ειμί/είμαι - και- μετοχή’ στην Ελληνική. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου.

Άρθρα (επιλογή)

 • Γιάνναρης, Θ. & Ε. Καραντζόλα (2021). “Διερευνώντας τη διαχρονική εξέλιξη των             συνδετικών της Ελληνικής: η περίπτωση του αν και”. Στο Μαρκόπουλος, Θ.,          Χ. Βλάχος,       Α. Αρχάκης, Δ. Παπαζαχαρίου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος και Α.         Ρούσσου (επιμ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής        Γλωσσολογίας. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 293-305.

 • Γιάνναρης, Θ. (2019): “Εναντιωματικοί δείκτες με το ‘καλά’ στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νέα Ελληνική: Παράγοντες μεταβολής και Γραμματικοποίηση.       Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα 39, 325-241.

 • Giannaris, Th. & N. Pantelidis (2017): "Lexical archaisms in Modern Greek". Στο Ch.         Tzitzilis & G. Papanastasiou (επιμ.), Greek Etymology. Thessaloniki: Institute      of Modern Greek Studies, 310-320.

 • Giannaris, Th. (2011): “Pluperfect Periphrases in Medieval Greek: A perspective on          the collaboration between Philology and Linguistics”. Transactions of the       Philological Society 109, 232-245.