Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Βαρλοκώστα Σπυριδούλα

Bαρλοκώστα Σπυριδούλα

Καθηγήτρια 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601 , Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,157-84 - Αθήνα

e-mail: svarlokosta@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7642

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2017-2018):

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://svarlokosta.weebly.com/index.html

Αναλυτικό Βιογραφικό 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ψυχογλωσσολογία

 • Γλωσσική κατάκτηση και ανάπτυξη
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
Σύνδρομο Williams
Σύνδρομο Down
Φάσμα Αυτισμού

 • Γλώσσα και νόηση – Υποσυστημικότητα (modularity)

Νευρογλωσσολογία

 • Γλώσσα και εγκέφαλος
 • Επίκτητες γλωσσικές διαταραχές

Αφασία
Πρωτοπαθής Προοδευτική Αφασία
Νόσος Alzheimer 

Υπολογιστική Γλωσσολογία: Σώματα Κειμένων Αναπτυξιακού και Παθολογικού Λόγου

Σύνταξη

Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας

Διγλωσσία

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά  
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Θέματα γλωσσικής κατάκτησης 
 • Νευρογλωσσολογία 

Διατμηματικό ΠΜΣ για τη "Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας"

 • Θέματα γλωσσικής κατάκτησης
 • Νευρογλωσσολογία

Διατμηματικό ΠΜΣ στη "Γνωσιακή Επιστήμη"

 • Γλωσσολογία

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Βαρλοκώστα, Σ. & Τζακώστα, Μ. (ετοιμάζεται). Γλωσσική Κατάκτηση και Ανάπτυξη: Μια Γενετική Προσέγγιση. Αθήνα: Πατάκης.
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Νεραντζίνη, Μ. (επιμ.) (ετοιμάζεται). Mη-ρέουσα Αφασία: Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Αγραμματισμού [R. Bastiaanse & C. Thompson (2012) (Eds) Perspectives on Agrammatism, New York, NY: Psychology Press]. Αθήνα: Gutenberg.
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Μ. Σταύρου (επιμ.) (ετοιμάζεται). Άνθρωπος, Νους, Γλώσσα. Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 223.
 • Nunes, J., E. Thompson & S. Varlokosta (eds) (1994). University of Maryland Working Papers in Linguistics (UMWPL), Volume 2, pp. 259.
 • Georgiafentis, M., P. Kerswill & S. Varlokosta (eds) (2001). University of Reading Working Papers in Linguistics, Volume 5, pp. 354.
 • Georgiafentis, M. & S. Varlokosta (eds) (2002). University of Reading Working Papers in Linguistics, Volume 6, pp. 277.
 • Georgiafentis, M., E. Haeberli & S. Varlokosta (eds) (2003). University of Reading Working Papers in Linguistics, Volume 7, pp. 214.

Άρθρα (Επιλογή πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Varlokosta, S., Belletti, A., Costa, J., Friedmann, N., Gavarró, A., Grohmann, K.K., Guasti, M.-T., Tuller, L., Lobo, M. et al. (2015). A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production. Language Acquisition. [DOI: 10.1080/10489223.2015.1028628]
 • Varlokosta, S., Nerantzini, M. & Papadopoulou, D. (2015). Comprehension asymmetries in language acquisition. A test for Relativized Minimality. Journal of Child Language, 42(3), 618-661. [DOI:10.1017/S0305000914000257]
 • Sanoudaki, Ei. & Varlokosta, S. (2015). Task effects in the interpretation of pronouns. Language Acquisition, 22(1), 40-67. [DOI:10.1080/10489223.2014.928297]
 • Varlokosta, S., Nerantzini, M., Papadopoulou, D., Bastiaanse, R. & Beretta, A. (2014). Minimality effects in agrammatic comprehension: The role of lexical restriction and feature impoverishment. Lingua, 148, 80-94. [dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2014.05.013]
 • Sanoudaki, Ei. & Varlokosta, S. (2014). Pronoun comprehension in Down Syndrome: Deviance or delay? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57(4), 1442-52. [DOI: 10.1044/2014_JSLHR-L-13-0035]
 • Nerantzini, M., Varlokosta, S., Papadopoulou, D. & Bastiaanse, R. (2014). Wh-questions and relative clauses in Greek aphasia: Evidence from comprehension and production. Aphasiology, 28(4), 490-514. [DOI: 10.1080/02687038.2013.870966]