Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Βαρλοκώστα Σπυριδούλα

Bαρλοκώστα Σπυριδούλα

Καθηγήτρια 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601 , Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,157-84 - Αθήνα

e-mail: svarlokosta@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7642

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Δευτέρα 12.00-14.00, κυψέλη 601

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://svarlokosta.weebly.com/index.html

Αναλυτικό Βιογραφικό 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ψυχογλωσσολογία

 • Γλωσσική κατάκτηση και ανάπτυξη
  • Τυπική ανάπτυξη
  • Χαρισματικά παιδιά
  • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
   • Αναπτυξιακή/Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
   • Σύνδρομο Williams
   • Σύνδρομο Down
   • Φάσμα Αυτισμού
 • Γλώσσα και νόηση – Υποσυστημικότητα (modularity)
 • Διγλωσσία – πολυγλωσσία
 • Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας

Νευρογλωσσολογία

 • Γλώσσα και εγκέφαλος
 • Επίκτητες γλωσσικές διαταραχές
   • Αφασία
   • Πρωτοπαθής Προοδευτική Αφασία
   • Νόσος Alzheimer 

Υπολογιστική Γλωσσολογία

 • Ψηφιακές τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση
 • Σώματα Κειμένων Παθολογικού Λόγου

Σύνταξη

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά  
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Νευρογλωσσολογία 

Διατμηματικό ΠΜΣ για τη "Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας"

 • Πρακτική Άσκηση

Διατμηματικό ΠΜΣ στη "Γνωσιακή Επιστήμη"

 • Γλωσσολογία

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Βαρλοκώστα, Σ. & Τζακώστα, Μ. (ετοιμάζεται). Γλωσσική Κατάκτηση και Ανάπτυξη: Μια Γενετική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Νεραντζίνη, Μ. (επιμ.) (ετοιμάζεται). Mη-ρέουσα Αφασία: Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Αγραμματισμού [R. Bastiaanse & C. Thompson (2012) (Eds) Perspectives on Agrammatism, New York, NY: Psychology Press]. Αθήνα: Gutenberg.
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 223.

Άρθρα (Επιλογή 10 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • Efstratiadou, E. A., Papathanasiou, I., Holland, R., Varlokosta, S. & Hilari, K. (2019). Efficacy of elaborated semantic features analysis in aphasia: A quasi-randomised controlled trial. Aphasiology. [DOI: 10.1080/02687038.2019.1571558]
 • Fyndanis, V., Arfani, D., Varlokosta, S., Burgio, F., Maculan, A., Miceli, G., Arcara, G., Palla, F., Cagnin, A., Papageorgiou, S. & Semenza, C. (2018). Morphosyntactic production in Greek- and Italian-speaking individuals with probable Alzheimer’s disease: Evidence from subject-verb agreement, tense/time reference, and mood. Aphasiology, 32(1), 61-87. [DOI: 10.1080/02687038.2017.1358352] 
 • Fyndanis, V., Lind, M., Varlokosta, S., Kambanaros, M., Soroli, E., Ceder, K., Grohmann, K., Rofes, A., Simonsen, H. G., Bjekić, J., Gavarró, A., Kuvač Kraljević, J., Martínez-Ferreiro, S., Munarriz, A., Pourquie, M., Vuksanović, J., Zakariás, L., & Howard, D. (2017). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics and Phonetics, 31, 697–710. [DOI: 10.1080/02699206.2017.1310299]
 • Varlokosta, S., Belletti, A., Costa, J., Friedmann, N., Gavarró, A., Grohmann, K.K., Guasti, M.-T., Tuller, L., Lobo, M. et al. (2015). A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production. Language Acquisition. [DOI: 10.1080/10489223.2015.1028628]
 • Varlokosta, S., Nerantzini, M. & Papadopoulou, D. (2015). Comprehension asymmetries in language acquisition. A test for Relativized Minimality. Journal of Child Language, 42(3), 618-661. [DOI:10.1017/S0305000914000257]
 • Sanoudaki, Ei. & Varlokosta, S. (2015). Task effects in the interpretation of pronouns. Language Acquisition, 22(1), 40-67. [DOI:10.1080/10489223.2014.928297]
 • Varlokosta, S., Nerantzini, M., Papadopoulou, D., Bastiaanse, R. & Beretta, A. (2014). Minimality effects in agrammatic comprehension: The role of lexical restriction and feature impoverishment. Lingua, 148, 80-94. [dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2014.05.013]
 • Sanoudaki, Ei. & Varlokosta, S. (2014). Pronoun comprehension in Down Syndrome: Deviance or delay? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57(4), 1442-52. [DOI: 10.1044/2014_JSLHR-L-13-0035]
 • Nerantzini, M., Varlokosta, S., Papadopoulou, D. & Bastiaanse, R. (2014). Wh-questions and relative clauses in Greek aphasia: Evidence from comprehension and production. Aphasiology, 28(4), 490-514. [DOI: 10.1080/02687038.2013.870966]
 • Brady, M.C., Ali, M., Fyndanis, C., Grohmann, K.K., Hernández-Sacristán, C., Laska, A.C. & Varlokosta, S., on behalf of the Collaboration of Aphasia Trialists (2014). Time for a step change? Improving the efficiency, relevance, reliability, validity and transparency of aphasia rehabilitation research through core outcome measures, a common data set and improved reporting criteria. Aphasiology, 28(11), 1385-1392. [DOI: 10.1080/02687038.2014.930261]