Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Αφυπηρετήσαντες

Επίτιμοι Καθηγητές

Μπαμπινιώτης Γεώργιος

Θεοφανοπούλου - Κοντού Δήμητρα

Αφυπηρετήσαντες

Κακριδή - Ferrari Μαρία

Καλλιτζοπούλου Ειρήνη

Κοντός Παναγιώτης

Μαγουλάς Γεώργιος

Μπακάκου-Ορφανού Αικατερίνη

Μποτίνης Αντώνης

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος

Χειλά - Μαρκοπούλου Δέσποινα