Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Βαρλοκώστα Σπυριδούλα, Ψυχογλωσσολογίας

Γούτσος Διονύσης, Κειμενογλωσσολογίας

Μόζερ Αμαλία, Θεωρητικής Γλωσσολογίας με έμφαση στη Σημασιολογία

Μπέλλα Σπυριδούλα, Πραγματολογίας και Διδασκαλίας Δεύτερης Γλώσσας

Παντελίδης Νίκος, Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας

Σπυρόπουλος Βασίλειος, Γενικής Γλωσσολογίας-Γενετικής Σύνταξης

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ιακώβου Μαρία, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Μαρκόπουλος Γιώργος, Υπολογιστικής Γλωσσολογίας

Παναρέτου Ελένη, Θεωρητικής Γλωσσολογίας - Κειμενογλωσσολογίας

Επίκουροι Καθηγητές

Λέγγερης Άγγελος, Φωνητικής - Φωνολογίας