Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Βαρλοκώστα Σπυριδούλα, Γραφείο 601, τηλ: 210727-7642, e-mail: svalokosta@phil.uoa.gr

Γούτσος Διονύσης, Γραφείο 601, τηλ: 210727-7644, e-mail: dgoutsos@phil.uoa.gr

Μόζερ Αμαλία, Γραφείο 601, τηλ: 210727-7645, e-mail: amoser@phil.uoa.gr

Μπέλλα Σπυριδούλα, Γραφείο 806, τηλ: 210727-7819, e-mail: sbella@phil.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ιακώβου Μαρία, Γραφείο 830, τηλ: 210727-7861, e-mail: mariak@phil.uoa.gr

Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία, Γραφείο 807, τηλ: 210727-7822, e-mail: skout@phil.uoa.gr

Παναρέτου Ελένη, Γραφείο 601, τηλ: 210727-7647, e-mail: epanar@phil.uoa.gr

Παντελίδης Νίκος, Γραφείο 16 (νέα κυψέλη 8ος όροφος), e-mail: npantel@phil.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

Κακριδή - Ferrari Μαρία, Γραφείο 601, τηλ: 210727-7648, e-mail: mariafer@phil.uoa.gr

Μαρκόπουλος Γεώργιος, Γραφείο 830, τηλ: 210727-7857, e-mail: gmarkop@phil.uoa.gr

Σπυρόπουλος Βασίλειος, Γραφείο 601, τηλ: 7277-7646, e-mail: vspyrop@phil.uoa.gr 

Αφυπηρετήσαντες