Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στον Τομέα Γλωσσολογίας

Στον Τομέα Γλωσσολογίας έχουν εκπονηθεί έως σήμερα οι παρακάτω διδακτορικές διατριβές:

2015

Hyejin Kim 
Η χρονική και αποψιακή μορφολογία στη διδασκαλία της ελληνικής και της κορεάτικης ως ξένων γλωσσών

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Α. Μόζερ 

Καϊλή Χασάν
Αντιπαραβολική θεώρηση των συμπληρωματικών προτάσεων ελληνικής τουρκικής και η εκμάθηση των συμπληρωματικών προτάσεων της τουρκικής από ελληνόφωνο κοινό

Επιβλέπων καθηγητής: Β. Σπυρόπουλος 

Ζαφείρη Σταυρούλα
Τα μεταφραστικά δάνεια της Νέας Ελληνικής

Επιβλέπων καθηγητής: Δ. Γούτσος 

Καρκαντζού Βασιλική
Ταυτότητες και ερωτήσεις: Η ερώτηση ως μέσο προσδιορισμού της γυναικείας ταυτότηταςστο νεοελληνικό θέατρο

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σ. Κουτσουλέλου 

2014

Κωνστάντζου Κατερίνα
Κατάκτηση χρόνου και ρηματικής όψης : Ενδείξεις από πειραματικές διαδικασίες παραγωγής και κατανόησης

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σ. Βαρλοκώστα 

2013

Νεραντζίνη Μιχαέλα
Αποτίμηση συντακτικών διαταραχών παραγωγής και κατανόησης λόγου στον ελληνικό αφασικό λόγο

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σ. Βαρλοκώστα

Νικολαένκοβα Όλγα
Πολυπαραγοντική Ανάλυση της Ελληνικής και Ρωσικής Πρότασης

Επιβλέπων καθηγητής: Α. Μποτίνης

Νιργιανάκη Ελευθερία
Ακουστικά και Αντιληπτικά Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Τριβομένων Συμφώνων

Επιβλέπων καθηγητής: Α. Μποτίνης

2012

Κουτσομπόγερα Μαρία
Η πολυτροπικότητα σε τηλεοπτικές συνομιλίες: Ανάπτυξη και αξιοποίηση οπτικοακουστικών σωμάτων κειμένων στη διερεύνηση και τυποποίηση της πολυτροπικής επικοινωνίας

Επιβλέπων καθηγητής: Χ. Χαραλαμπάκης

Παππά Κανέλλα
Η εξειδίκευση του ρήματος και ορισμάτων του: Επιρρήματα και συναφή επίθετα. Διδακτική – επικοινωνιακή προσέγγιση

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

Τζαβάρας Ξενοφώντας
Το μορφολογικό σύστημα του ιμβριακού ιδιώματος

Επιβλέπων καθηγητής: Χ. Χαραλαμπάκης

2011

Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
Γνωσιακή ανάλυση της σημασιολογικής αλλαγής των προθέσεων της Ελληνικής

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ε. Παναρέτου
Γιάνναρης Αθανάσιος
Οι περιφράσεις ‘ειμί+μετοχή’ στην Κλασική και Μετακλασική Ελληνική

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Χειλά - Μαρκοπούλου
Θεμιστοκλέους Χαράλαμπος
Προσωδία και πληροφοριακή δομή στην Ελληνική

Επιβλέπων καθηγητής: Α. Μποτίνης
Μαυρέας Δημήτριος
Γλωσσικός σχεδιασμός: Η περίπτωση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μ. Κακριδή
Φέρλας Αντώνιος-Έκτωρ
Ο στερεοτυπικός λόγος στα Ελληνικά και Αγγλικά και η διδασκαλία του

Επιβλέπων καθηγητής: Δ. Γούτσος

2010 

Meira Edson Reis
Η εξέλιξη του απαρέμφατου από τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες της Ελληνικής έως την Κοινή Νεοελληνική και τις νεοελληνικές διαλέκτους

Επιβλέπων καθηγητής: Χ. Χαραλαμπάκης
Αγγελοπούλου Δήμητρα
Το γλωσσικό ιδίωμα της Γορτυνίας και η χρήση του στην εκπαίδευση

Επιβλέπων καθηγητής: Δ. Γούτσος
Αναγνωστοπούλου Ασημίνα
Κατάκτηση και διδακτική της ορθογραφίας: Η περίπτωση της Νέας Ελληνικής

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Δημοπούλου Βαρβάρα
Το λεξιλόγιο της φύσεως στις στερεότυπες εκφράσεις και στους ιδιωματισμούς: σημασιολογική ανάλυση και εφαρμογή στην διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Α. Μόζερ
Οικονομάκου Μαριάνθη
Η δήλωση του τρόπου στα Νέα Ελληνικά

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Παΐζη Ελισάβετ
Κοινωνιογλωσσική μελέτη του λόγου των μαθητικών εργασιών στο Ενιαίο Λύκειο

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μ. Κακριδή
Σταμούλη Σπυριδούλα
Η αναφορά στους χαρακτήρες της αφήγησης στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αικ. Μπακάκου - Ορφανού
Φραγκάκη Γεωργία
Ο αξιολογικός ρόλος του επιθέτου και η χρήση του ως δείκτη ιδεολογίας: Μελέτη βασισμένη σε σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Α. Μόζερ
Χαϊδά Ανθή
Παραγωγή και αντίληψη του επιτονισμού των τύπων πρότασης της ελληνικής

Επιβλέπων καθηγητής: Α. Μποτίνης

2009 

Γιάγκου Μαρία
Σώματα κειμένων και γλωσσική εκπαίδευση: Δυνατότητες αξιοποίησης στη διδασκαλία της Ελληνικής και συγκρότηση παιδαγωγικά κατάλληλων σωμάτων κειμένων

Επιβλέπων καθηγητής: Χ. Χαραλαμπάκης
Κακαρίκος Κωνσταντίνος
Μορφολογική και σημασιολογική εξέταση του πτωτικού συστήματος της Αρχαίας Ελληνικής

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Χειλά - Μαρκοπούλου
Καμηλάκη Μαρία
Τα λόγια στοιχεία στη νεανική επικοινωνία: Κοινωνιοπραγματολογική προσέγγιση της ποικιλίας +/- λόγιο στον γραπτό λόγο νεαρών ομιλητών της ΝΕ

Επιβλέπων καθηγητής: Χ. Χαραλαμπάκης

2008 

Κλειδή Χρυσούλα
Η άρνηση της Νέας Ελληνικής

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού

2007 

Λαβίδας Νικόλαος
Μεταβολές στη μεταβατικότητα του ρήματος της Ελληνικής

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Χειλά - Μαρκοπούλου

Χρήστου Μαριάννα
Η έννοια των γλωσσικών επιλογών

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

2006 

Kwong Sung-Dae
Η μεταγλώσσα στο λόγο των Ευαγγελίων

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Βασιλάκη Ευγενία
Κατευθυντικές λεκτικές πράξεις: Θεωρητική ανάλυση και εφαρμογή στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού
Ευαγγελινέλλη Φωτεινή-Ευανθία
Κειμενική ανάλυση των παροιμιών

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Μήτσαινα Παγώνα
Χρόνος και χρονικές προτάσεις: Η περίπτωση της Νέας Ελληνικής

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού

Χαραλαμποπούλου Ευφροσύνη
Αρχές σχεδιασμού και κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών για την αυτομάθηση της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

2005

Gareth Owen
Μινωική γλώσσα: Μια δοκιμαστική προσέγγιση

Επιβλέπων καθηγητής: Χ. Χαραλαμπάκης
Oh Donc Su
Οι απόψεις των Τριών Ιεραρχών περί της γλώσσας

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Δημητράκου Σταυρούλα
Οι χρονικοί σύνδεσμοι στη Νέα Ελληνική : θεωρητική περιγραφή-διδακτική προσέγγιση

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού
Ραυτοπούλου Μαρία
Η σύνθεση στην Αρχαία Ελληνική: Τα ρηματικά σύνθετα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού

2004

Τσάκωνα Βασιλική
Το χιούμορ στον γραπτό αφηγηματικό λόγο: γλωσσολογική προσέγγιση

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αικ. Μπακάκου - Ορφανού

2002

Κατσιναβάκης Ευάγγελος
Ονοματικός προσδιορισμός. Μια καθολική γλώσσα

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Κατσούδα Γεωργία
Ρηματικοί μεταπλασμοί

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Κατώνης Ανδρέας
Αποκλειστοποίηση των ηχηρών κλειστών b, d, g της Ελληνικής. Διαχρονική φωνολογική προσέγγιση

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Μωυσιάδης Θεόδωρος
Η θεωρητική βάση της ετυμολογίας

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Χειλάκου Ευανθία
Ο μηχανισμός της παραγωγής των λέξεων στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

2001

Al-Qudrah Husein
Η γλωσσική λειτουργία της πειθούς στους λόγους του Ιωάννου του Χρυστοστόμου βάσει των ομιλιών του για την Προς Ρωμαίους Επιστολή του Παύλου

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μαγουλάς
Βασμανόλη Ερασμία
Οι αντιδάνειες λέξεις στη Νέα Ελληνική

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μαγουλάς
Γεωργαλίδου Μαριάνθη
Πραγματολογικοί παράγοντες στη γλωσσική κατάκτηση: Η λειτουργία της κατευθυντικότητας

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού
Λέκκα Βιολέττα
Η δομή του επιστημονικού λόγου από κειμενογλωσσολογικής πλευράς

Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Μπέλλα Σπυριδούλα
Η δείξη στη Νέα Ελληνική

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Α. Μόζερ

2000

Μαγουλά Ευγενία
Η κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της Νέας Ελληνικής από το παιδί: Η περίπτωση των συμφώνων

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού
Σπύρου Αριστοτέλης
Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δελβίνου και Αγίων Σαράντα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού

1999

Ιακώβου Μαρία
Προβλήματα τροπικότητας στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Καραντζή Χρυσούλα
Η αξιοποίηση της γλωσσικής πολυτυπίας στη δημιουργία του ύφους: Το παράδειγμα του Α. Κάλβου

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Υπολογιστική επεξεργασία του Νεοελληνικού Ονόματος

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Μικρός Γεώργιος
Κοινωνιογλωσσική προσέγγιση φωνολογικών προβλημάτων της Νέας Ελληνικής. Φωνητική ποικιλία του έρρινου συμφώνου

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού

1998

Κακριδή-Ferrari Μαρία
Επανάληψη: Η λειτουργία της ως βασικού μηχανισμού στη γλώσσα

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

1995

Θωμαδάκη Ευαγγελία
Μορφολογικά προβλήματα της Κοινής Νεοελληνικής. Η κλίση του ουσιαστικού

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού
Παναρέτου-Τσίρη Ελένη
Κειμενικές λειτουργίες της στίξης. Μελέτη της στίξης στο λογοτεχνικό κείμενο

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

1992

Κουτσουλέλου Σταματία
Το διαφημιστικό κείμενο. Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

1990

Κοντός Παναγιώτης
Φωνολογική ανάλυση του Αιτωλικού ιδιώματος. Συμβολή στην ελληνική διαλεκτολογία

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Μήτσης Ναπολέων
Η διδασκαλία της γραμματικής στην εκπαίδευση. Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

1989

Μπακάκου-Ορφανού Αικατερίνη
Χρήσεις του πληθυντικού του προσώπου στη Νέα Ελληνική

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης

1986

Νάκας Αθανάσιος
Τα επιρρήματα της Νέας Ελληνικής. Προβλήματα υποκατηγοριοποίησης

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης
Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα
Τα συγκριτικά της Νέας Ελληνικής. Συντακτική ανάλυση του συγκριτικού βαθμού επιθέτων και επιρρημάτων

Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μπαμπινιώτης